Dosje javnega naročila 005576/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-19/20; Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za štetje prometa STET
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.803,20 EUR

JN005576/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 09.09.2020
JN005576/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.09.2020
JN005576/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2020
JN005576/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005576/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-19/20; Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za štetje prometa STET
Referenčna številka dokumenta: 43001-283/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za štetje prometa STET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 46.560,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za štetje prometa STET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Informacijski sistem za štetje prometa je namenjen informacijski podpori pri zbiranju in obdelavi podatkov štetja prometa tako za avtomatska kot ročna štetja. Podatke o prometu na državnih cestah sistematično zbiramo že od leta 1954 naprej. Prvi obsežnejši program za vodenje in analizo le teh je bil izdelan v letu 1999, znan pod imenom Promet. Obstoječi program WSTET, ki ga je nadomestil pa v letu 2008.
Za učinkovito delovanje programske rešitve, je potrebno zagotavljati njeno neprestano delovanje in administracijo podatkovnih baz ter podporo uporabnikom s sistemskimi posegi v podatke, kadar prihaja do napak pri evidentiranju stanja.
Ponudnik Elmat d.o.o. je izdelal osnovni informacijski sistem WSTET s katero se vodi evidenca štetja prometa, po pogodbi 2415-07-001380 iz leta 2007 in je lastnik moralnih ter avtorskih pravic. Ponudnik obvladuje tudi specifično vsebino, ki se uporablja v okviru štetja prometa.
Predlagan ponudnik obvladuje izvorno kodo programa, ki je potrebna za vzdrževanje programa.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave (druga in tretja alinea 1 c točke 46. člena ZJN-3). V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi tehnično usposobljen ponudnik.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005576/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.09.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.09.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELMAT Elektronika Avtomatika d.o.o.
Hodoščkova ulica 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 48.900,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 46.560,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2020