Dosje javnega naročila 005802/2020
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Storitve: Vzdrževanje in razvoj sistema za upravljanje digitalnih identitet (IDM) za obdobje dveh (2) let in nakup novih licenc.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.835,95 EUR

JN005802/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.09.2020
JN005802/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2020
JN005802/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.10.2020
JN005802/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2020
JN005802/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005802/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368061/302_43_IDM_licence.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20963
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod.
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in razvoj sistema za upravljanje digitalnih identitet (IDM) za obdobje dveh (2) let in nakup novih licenc.
Referenčna številka dokumenta: 302/43- IDM/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik išče izvajalca za redno vzdrževanje sistema ter odpravo napak. Naročnik prav tako kupuje nove licence z dodatnim vzdrževanjem.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje obstoječega sistema IDM in razvoj novih rešitev za obdobje dveh (2) let
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje sistema (vključuje trenutno verzijo in verzijo, na katero se nadgrajuje oz. verzije, ki bodo v času veljavnosti pogodbe v uporabi) pomeni odpravo (lahko oddaljeno) kakršnekoli napake pri delovanju sistemov ter spreminjanje konfiguracije zaradi zadostitve novim poslovnim potrebam, redno spremljanje in nameščanje popravkov ter telefonsko podporo uslužbencem RCUM. Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz tehničnih specifikacij, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup novih licenc za produkt One Identity
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup novih licenc obsega: 250 licenc za zaposlene (interne uporabnike) z vključenim vzdrževanjem do 15. 12. 2021 (iztek vzdrževanja obstoječih licenc); 250 licenc za zunanje uporabnike (naročnikovi uporabniki z digitalno identiteto končnice @guest.um.si) z vključenim vzdrževanjem do 15. 12. 2021 (iztek vzdrževanja obstoječih licenc). Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz tehničnih specifikacij, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 11.10.2020
Konec: 15.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2020   10:01
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2020