Dosje javnega naročila 005839/2020
Naročnik: OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek
Storitve: IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE ZA TRI LETA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 477.509,51 EUR

JN005839/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN005839/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN005839/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2020
JN005839/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN005839/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2020
JN005839/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.12.2022
JN005839/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005839/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 185-447018

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DUPLEK
Trg slovenske osamosvojitve 1
2241
SI
Spodnji Duplek
Slovenija
obcina.duplek@duplek.si
+386 26840911
+386 26840928

Internetni naslovi
http://www.duplek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368071/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20901
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE ZA TRI LETA
Referenčna številka dokumenta: 434-0002/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju občine Duplek za tri leta, ki obsega pluženje in posipanje občinskih cest (razen lokalnih cest), pločnikov in drugih javnih površin, za potrebe naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Duplek
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju občine Duplek za tri leta, ki obsega pluženje in posipanje občinskih cest (razen lokalnih cest), pločnikov in drugih javnih površin, za potrebe naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.10.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DUPLEK
Trg slovenske osamosvojitve 1
2241
Spodnji Duplek
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2020