Dosje javnega naročila 005840/2020
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve Teleradiologija
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 658.745,10 EUR

JN005840/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN005840/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.11.2020
JN005840/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.12.2020
JN005840/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005840/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 185-447019
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ga. Liljana Petruša
javna.narocila@nijz.si
+386 56630809
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/vzdrzevanje-informacijske-resitve-teleradiologija

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20941
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje informacijske rešitve Teleradiologija
Referenčna številka dokumenta: 54K010920
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila zagotavljanje osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja in zagotovitve visoke razpoložljivosti za informacijske rešitve Teleradiologija, za obdobje 36 mesecev.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 541.200,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijske rešitve Teleradiologija.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 541.200,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:


III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.10.2020   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2020   15:05
VPRAŠANJE
1. V točki 1.2 naročnik zahteva tudi "pisanje in distribucijo naročniku". Ker zahtevek za izvajanje diagnostičnih storitev nastaja v Teleradiološkemu portalu in ne v lokalnemu RISu, avtomatska distribucija ni mogoča. Ali zadošča, da si uporabnik lahko sam shrani avtorizirani izvid v obliki PDF?

2. V točki 1.2 naročnik zahteva tudi "omogoča dodajanje različnih datotek pri posredovanju odgovora na zahtevo...". Zdravnik ob ogledu slikovnega materiala napiše izvid in dodajanje druge dokumentacije ni smiselno; naročniku predlagamo, da omenjeno zahtevo opusti.

3. V točki 1.2 naročnik zahteva tudi "Slike/serije/študije so lahko namenjene točno določenemu uporabniku. V tem primeru do teh gradiv ne more dostopati nihče razen uporabnika, kateremu so gradiva dodeljena. " Ali lahko ponudimo rešitev, ki bi omejevala dostop do slikovnega gradiva na način, da ima uporabnik, ki mu je slikovno gradivo namenjeno, dostop tudi do predhodnih preiskav tega pacienta. Na ta način ima uporabnik pri pripravi izvida dodatno gradivo, ki mu olajša delo.

4. Naročnik v točki 1.2 zahteva tudi "možnost anonimizacije slikovnega materiala". Ker je sistem varen in omogoča omejitev dostopov do slikovnega gradiva na posameznega uporabnika, predlagamo, da naročnik to zahtevo opusti, predvsem, ker obstaja možnost, da bi posamezna ustanova poslala hkrati dva anonimizirana pacienta. Ker ne obstaja integracija za vračanje izvidov v lokalne sisteme, se s tem močno poveča verjetnost kritične napake zamenjave pacienta.

5. V zahtevi 1.2 naročnik zahteva "Upravljanje skupnih šifrantov". Naročnika prosimo za natančno definicijo, katere šifrante želi imeti v skupnem upravljanju.

6. Naročnik v točki 1.3.2 navaja, da je Teleradiologija integrirana z Varnostno shemo. Naročnika prosimo, da natančno opiše, kako je trenutna rešitev integrirana z varnostno shemo.

7. V točki 2, C2, v opisu in na sliki 3 opisuje strežniško strukturo. Razvidno je, da na strani DC Ljubljana načrtuje ločeno podatkovno gručo. Ali lahko ponudimo rešitev za stran DC Maribor na enak način, to je da je podatkovna gruča ločena od aplikativne, posebej, ker bi bila taka rešitev bistveno cenejša zaradi politike licenciranja Oracla, ki je podatkovna baza sistema, katerega nameravamo ponuditi.

8. Naročnik zahteva v točki 2 tudi, da sistem omogoča uporabo 30.000 končnih uporabnikov. Ker v Sloveniji nimamo 30.000 zdravnikov in radioloških inženirjev, je to verjetno napaka? Ail je naročnik mislil zahtevo, da mora sistem omogočati velikost za 30.000 preiskav?

9. V točki 2 naročnik zahteva tudi "menjava gradnikov ne sme povzročiti izpada delovanja storitev". Ali se to nanaša na postavitev nadgrajenega sistema? Ker trenutno stanje ni v HA postavitvi, predlagamo, da naročnik zahtevo umakne. V primeru, da se zahteva nanaša izključno na delovanje nadgrajenega sistema; ali lahko ponudimo rešitev, ki bi omogočala nadgradnjo na način, da ni časovnega izpada, zahteva pa ponovno prijavo uporabnikov v sistem?

10. V točki 5.2.1. naročnik zahteva stroge odzivne čase. Ali se smatra 1 sekunda odzivnega časa čas, ki preteče od trenutka, ko aplikacija dobi odgovor od (zunanjih) sistemov za avtentikacijo uporabnika?

11. Ali lahko smatramo zahtevani odzivni čas 5 sekund za prikaz slikovnega gradiva za preiskavo, ki vsebuje eno RTG sliko? Posebej, ker so preiskave vedno večje, vsebujejo lahko tudi 6000 slik in je tak odzivni čas v tem primeru nemogoče doseči.

12. Naročnik zahteva v točki 8.1 predajo izvorne kode. Ali lahko ponudnik ponudi rešitev Teleradiološkega portala, ki je lasten razvoj in za katerega bo vedno predajal kodo v skladu z zahtevo, poleg tega pa ponudi produkt PACS svetovne multinacionalke, za katero pa predaja kode ni možna?


ODGOVOR
Spoštovani,
posredujemo odgovore:

1. V točki 1.2 naročnik zahteva tudi "pisanje in distribucijo naročniku". Ker zahtevek za izvajanje diagnostičnih storitev nastaja v Teleradiološkemu portalu in ne v lokalnemu RISu, avtomatska distribucija ni mogoča. Ali zadošča, da si uporabnik lahko sam shrani avtorizirani izvid v obliki PDF?
ODG: Gre za opis obstoječe funkcionalnosti. Vse predloge glede sprememb funkcionalnosti bo naročnik skupaj z izbranim vzdrževalcem obravnaval v okviru nove vzdrževalne pogodbe.

2. V točki 1.2 naročnik zahteva tudi "omogoča dodajanje različnih datotek pri posredovanju odgovora na zahtevo...". Zdravnik ob ogledu slikovnega materiala napiše izvid in dodajanje druge dokumentacije ni smiselno; naročniku predlagamo, da omenjeno zahtevo opusti.
ODG: Gre za opis obstoječe funkcionalnosti. Vse predloge glede sprememb funkcionalnosti bo naročnik skupaj z izbranim vzdrževalcem obravnaval v okviru nove vzdrževalne pogodbe.


3. V točki 1.2 naročnik zahteva tudi "Slike/serije/študije so lahko namenjene točno določenemu uporabniku. V tem primeru do teh gradiv ne more dostopati nihče razen uporabnika, kateremu so gradiva dodeljena. " Ali lahko ponudimo rešitev, ki bi omejevala dostop do slikovnega gradiva na način, da ima uporabnik, ki mu je slikovno gradivo namenjeno, dostop tudi do predhodnih preiskav tega pacienta. Na ta način ima uporabnik pri pripravi izvida dodatno gradivo, ki mu olajša delo.
ODG: Gre za opis obstoječe funkcionalnosti. Vse predloge glede sprememb funkcionalnosti bo naročnik skupaj z izbranim vzdrževalcem obravnaval v okviru nove vzdrževalne pogodbe.


4. Naročnik v točki 1.2 zahteva tudi "možnost anonimizacije slikovnega materiala". Ker je sistem varen in omogoča omejitev dostopov do slikovnega gradiva na posameznega uporabnika, predlagamo, da naročnik to zahtevo opusti, predvsem, ker obstaja možnost, da bi posamezna ustanova poslala hkrati dva anonimizirana pacienta. Ker ne obstaja integracija za vračanje izvidov v lokalne sisteme, se s tem močno poveča verjetnost kritične napake zamenjave pacienta.
ODG: Gre za opis obstoječe funkcionalnosti. Vse predloge glede sprememb funkcionalnosti bo naročnik skupaj z izbranim vzdrževalcem obravnaval v okviru nove vzdrževalne pogodbe.


5. V zahtevi 1.2 naročnik zahteva "Upravljanje skupnih šifrantov". Naročnika prosimo za natančno definicijo, katere šifrante želi imeti v skupnem upravljanju.
ODG: Gre za napačno formuliran opis oz. zahtevo. Naročnik od vzdrževalca zahteva upravljanje skupnih šifrantov, klasifikacij, seznamov in baz, ki se uporabljajo ali pa se bodo uporabljali v razvoju kot del informacijske rešitve. Zahteva je navedena tudi v postavkah osnovnega vzdrževanja.

6. Naročnik v točki 1.3.2 navaja, da je Teleradiologija integrirana z Varnostno shemo. Naročnika prosimo, da natančno opiše, kako je trenutna rešitev integrirana z varnostno shemo.
ODG: Teleradiologija in Varnostna shema sta integrirani na način, da lahko zaledni sistemi izvajalcev zdravstvene dejavnosti dostopajo do funkcionalnosti Teleradiologije na podlagi avtentikacije in avtorizacije, ki ju zagotavlja Varnostna shema. Funkcionalnost se trenutno ne uporablja zaradi restrukturiranja tega prijavnega modela.


7. V točki 2, C2, v opisu in na sliki 3 opisuje strežniško strukturo. Razvidno je, da na strani DC Ljubljana načrtuje ločeno podatkovno gručo. Ali lahko ponudimo rešitev za stran DC Maribor na enak način, to je da je podatkovna gruča ločena od aplikativne, posebej, ker bi bila taka rešitev bistveno cenejša zaradi politike licenciranja Oracla, ki je podatkovna baza sistema, katerega nameravamo ponuditi.
ODG: Naročnik dovoli postavitev ločene podatkovne gruče v DC Maribor. Gruča mora sestojiti vsaj iz dveh fizičnih strežnikov.

8. Naročnik zahteva v točki 2 tudi, da sistem omogoča uporabo 30.000 končnih uporabnikov. Ker v Sloveniji nimamo 30.000 zdravnikov in radioloških inženirjev, je to verjetno napaka? Ail je naročnik mislil zahtevo, da mora sistem omogočati velikost za 30.000 preiskav?

ODG: Naročnik je opravil pregled zahteve in jo popravlja na bolj primerno,
iz
»Programska oprema mora omogočati časovno neomejeno uporabo ter podpirati uporabo s strani 30.000 končnih uporabnikov v vsaj 30 ustanovah. Število vključenih ustanov in uporabnikov naj bo možno enostavno razširiti.«
v
»Programska oprema mora omogočati časovno neomejeno uporabo ter podpirati uporabo s strani 15.000 končnih uporabnikov v vsaj 30 ustanovah. Število vključenih ustanov in uporabnikov naj bo možno enostavno razširiti.«

9. V točki 2 naročnik zahteva tudi "menjava gradnikov ne sme povzročiti izpada delovanja storitev". Ali se to nanaša na postavitev nadgrajenega sistema? Ker trenutno stanje ni v HA postavitvi, predlagamo, da naročnik zahtevo umakne. V primeru, da se zahteva nanaša izključno na delovanje nadgrajenega sistema; ali lahko ponudimo rešitev, ki bi omogočala nadgradnjo na način, da ni časovnega izpada, zahteva pa ponovno prijavo uporabnikov v sistem?
ODG: Zahteva se nanaša na celoten proces nadgradnje na visoko-razpoložljivostni način. Končni uporabniki tekom nadgradnje ne smejo občutiti poslabšanje ali izpad delovanja storitev. V tem smislu je ponovna prijava uporabnikov v sistem, brez časovnega izpada, s strani naročnika sprejemljiva in dovoljena.

10. V točki 5.2.1. naročnik zahteva stroge odzivne čase. Ali se smatra 1 sekunda odzivnega časa čas, ki preteče od trenutka, ko aplikacija dobi odgovor od (zunanjih) sistemov za avtentikacijo uporabnika?
ODG: Odzivni čas 1 sekunda ne vključuje časa, ki se porabi v zunanjih sistemih.

11. Ali lahko smatramo zahtevani odzivni čas 5 sekund za prikaz slikovnega gradiva za preiskavo, ki vsebuje eno RTG sliko? Posebej, ker so preiskave vedno večje, vsebujejo lahko tudi 6000 slik in je tak odzivni čas v tem primeru nemogoče doseči.
ODG: Naročnik je opravil pregled zahteve in jo bo spremenil iz
»Odzivni čas prikaza radiološke slike, ki je že na teleradiološkem PACS-u, ne sme presegati 5 sekund.«
v
»Odzivni čas prikaza radiološke preiskvave, ki je že na teleradiološkem PACS-u, ob optimalnem delovanju sistemske infrastrukture (na hitrih diskih), se mora odpreti v času pod 5 sekund. Zahteva mora biti izpolnjena v 95% primerih zahtevkov.«


12. Naročnik zahteva v točki 8.1 predajo izvorne kode. Ali lahko ponudnik ponudi rešitev Teleradiološkega portala, ki je lasten razvoj in za katerega bo vedno predajal kodo v skladu z zahtevo, poleg tega pa ponudi produkt PACS svetovne multinacionalke, za katero pa predaja kode ni možna?
ODG: V primeru ko predaja izvorne kode ni možna zaradi pravnih oz. lastniških razlogov (t.i. »3rd party products«), naročnik dovoljuje predajo namestitvenih in izvršljivih datotek, do katerih ima naročnik pravico uporabe in so del ponujene oz. vzdrževane rešitve.