Dosje javnega naročila 005844/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nabava dveh SPPX dvigal
ZJN-3: Odprti postopek

JN005844/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN005844/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
JN005844/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2020
JN005844/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2020
JN005844/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 21.01.2021

Revizijski zahtevki
30.11.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
30.11.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
30.11.2020 Vložena je pritožba
14.12.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
16.12.2020 Vložen je zahtevek za revizijo Popravek_na_portalu_eRevizija_-_Luk.pdf
16.12.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
08.01.2021 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 018-201-2020-13.pdf
04.12.2020 Drugo Več informacij
04.12.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
14.12.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
14.12.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
13.01.2021 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_Luk.pdf
21.12.2020 Drugo Več informacij
21.12.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
13.01.2021 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_Luk204.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN005844/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 185-447617
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20953
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava dveh SPPX dvigal
Referenčna številka dokumenta: JN 201/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nabava dveh Super post panamax STS dvigal, za potrebe PC Kontejnerski terminal s štirimi kontejnerskimi prijemali in dvema košarama za prevoz oseb.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42416100
42418000
42418900
42419000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nabava dveh Super post panamax STS dvigal, za potrebe PC Kontejnerski terminal s štirimi kontejnerskimi prijemali in dvema košarama za prevoz oseb.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 705
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.10.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.10.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2020   10:00

Dodatne informacije:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2020   12:41
Naročnik je včeraj na svoji spletni strani dodal razpisno dokumentacijo. Danes smo dodali še ESPD in dokument "Tehnične zahteve za JN 201-2020.xls".

Datum objave: 07.10.2020   13:26
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,
we are kindly asking you to extend the offer submission date by 3 weeks till November 10. 2020
Please note that above request is due to the complexity of the tender preparation.

Thank you,
Best Regards

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik omogoči spremembo roka za prejem ponudb, roka odpiranja ponudb in roka za sprejemanja ponudnikovih vprašanj in sicer na:
- Rok za prejem ponudb 10.11.2020 do 13:00 ure
- Rok odpiranja ponudb 10.11.2020 do 13:01 ure
- Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj na 23.10.2020 do 10:00 ure

Lep pozdrav
___________________________________________________________________________________________________________________

Dear Sirs,

we accept an extention of the offer sumission date, opening of offer date and asking questions date, namely:
- offer sumission date till 10th of November, 2020 on 13:00 o'clock
- opening of offer date till 10th of November, 2020 on 13:01 o'clock
- asking questions date till 23rd of October, 2020 on 10:00 o'clock

Kind Regards

Datum objave: 12.10.2020   15:59
Naročnik je dopolnil razpisno dokumentacijo oz. datoteko "Dokumentacija v zvezi z oddajo 201-2020..." in datoteko "Tehnične zahteve za JN 201/2020" in ju objavil na svoji spletni strani. Vsi popravki v datoteki "Dokumentacija v zvezi z oddajo 201-2020..." so označeni z rumeno barvo.

Datum objave: 22.10.2020   15:20
Spoštovani,

Naročnik spreminja rok za sprejemanja ponudnikovih vprašanj in sicer na:
- Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj na 30.10.2020 do 10:00 ure

Lep pozdrav
___________________________________________________________________________________________________________________

Dear Sirs,

we changed the asking questions date:
- asking questions date till 30rd of October, 2020 on 10:00 o'clock

Kind Regards


Datum objave: 03.11.2020   12:23
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,
we are kindly asking you to advise on following questions:

1. What is the distance between fender and centre of seaside rail?
2. 9.1,9.2,9.4,9.5 Brakes. Would you consider accepting Sibre as supplier so that we could offer advanced predictive snag load control?
3. 9.3 Trolley brakes. Would you consider motor integrated brakes for trolley traversing?
4. 35. Network equipment. Can you describe the purpose of these equipment listed under this section in the excel file? Are they intended for communication inside crane or to outside from the crane?

Thank you,
Best regards

ODGOVOR

Dear Sirs,

the answers on your questions (english version):

1. What is the distance between fender and centre of seaside rail?
The distance between the sea side of the fender and center of seasde rail is 4,2m.

2. 9.1,9.2,9.4,9.5 Brakes. Would you consider accepting Sibre as supplier so that we could offer advanced predictive snag load control?
We have on all our existing cranes Pinch bubenzer brakes, so we would like to have also on those two cranes the same brakes beacuse of the unification of brakes and easier maintenance. The tipe of brakes that supplier Sibre is not acceptable for us, because of the maintanence.

3. 9.3 Trolley brakes. Would you consider motor integrated brakes for trolley traversing?
We conisider drum brakes like it is described in technical specification. Motor integrated brakes for trolley traversing are not acceptable for us.

4. 35. Network equipment. Can you describe the purpose of these equipment listed under this section in the excel file? Are they intended for communication inside crane or to outside from the crane?
All this equipment at point 35 is for purpose to create internal separate communication system for TOS and other internal needs, it is for communication outside from the crane.

Kind regards


Spoštovani,
pošiljamo vam odgovore na vprašanja (v slovenščini):

1. Kakšna je razdalja med odbojnikom in sredino morske tirnice?
Razdalja med morsko stranjo odbojnika in sredino morske tirnice je 4,2m.

2. 9.1,9.2,9.4,9.5 Zavore. Bi razmislili o možnosti dobave zavor ponudnika Sibre, podlagi katerega lahko ponudimo napreden sistem za preprečitev nepredvidene preobremenitve dvigala?
Trenutno imamo na vseh naših dvigalih zavore ponudnika Pinch bubenzer, zato bi tudi na novih dvigalih radi imeli zavore enakega ponudka. To pa predvsem zaradi unifikacije opreme po dvigalih in lažjega vzdrževanja. Zavore kot jih ponuja proizvajalec Sibre za nas niso sprejemljive, zaradi vzdrževanja.

3. 9.3 Zavore mačka. Bi razmislili o zavorah integriranih v motor?
Zahtevamo bobnaste zavore kot je zahtevano v tehnični specifikaciji. Zavore integrirane v motor za nas niso sprejemljive.

4. 35 Mrežna oprema. Ali lahko opišete namen te opreme pod to točko v excelovi tabeli? Ali so namenjene komunikaciji v dvigalu ali izven dvigala.
Vsa oprema opisana v točki 35 je za namen vzpostavitve ločene komunikacije za namen TOS sistema ter za druge interne namene, namenjena je za komunikacijo izven dvigala.

Lep pozdrav