Dosje javnega naročila 005774/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Blago: Dobava soli in suhega kalcijevega klorida
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005774/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005774/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http:///www.js-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20923
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava soli in suhega kalcijevega klorida
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/014
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava soli in suhega kalcijevega klorida
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava soli in suhega kalcijevega klorida za posipanje cest v Mestni občini Ptuj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2020   14:02
VPRAŠANJE
V navodilih za izdelavo ponudbo pod 8.5. navajate kako moramo izpolniti Predračun OBR- 4.1, OBR- 4.2, OBR- 4.3.. Teh obrazcev ni v razpisni dokumentaciji temveč je samo OBR-5 Predračun. Kaj je pravilno?
OBR-7 Izjava o dobavi blagi ali je pravilen obrazec ?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Besedilo točke 8.5 bo popravljeno tako, da bo določalo vsebino, kot izhaja iz OBR-5- OBR-5 je pravilen. OBR-7 obrazec je pravilen.

VPRAŠANJE
OBR-3 Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov in ESPD.
V razpisni dokumentaciji ni povezava do ESPD obrazca. Ali bo dovolj že podpisan OBR-7 Izjava in nam ESPD ni potrebno predložiti

ODGOVOR
Pozdravljeni.
ESPD obrazec ni priloga razpisne dokumentacije oz. in zahtevan v okviru ponudbe. Navedba ESPD pri OBR-3 bo izbrisana. Zadostuje podpisan obrazec 7.

VPRAŠANJE
Prav tako piše OBR-11 Izjava o lastništvu ponudnika, dejansko pa je objavljen OBR-11 Pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb. Kaj je pravilno?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Pravilno je OBR-11 Izjava o lastništvu ponudnika. Naročnik bo pravilni obrazec objavil na spletni strani.Datum objave: 23.09.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani
na javni razpis se prijavljamo samostojno ali kljub temu podpišemo in žigosamo prazne obrazec 1A (seznam partnerjev pri skupnem nastopanju) ; 1B ( seznam podizvajalcev) in 3P izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca in o neposrednih plačilih podizvajalcu?

ODGOVOR
Navedenih obrazcev, v kolikor nastopate samostojno, ni potrebno prilagati.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
kdaj lahko pričakujemo nove razpisne obrazce? Lep pozdrav.

ODGOVOR
Obrazci bodo objavljeni v četrtek, 24.9.2020, eventualno najkasneje v petek, 25.9. 2020, do 8.00 ure.Datum objave: 24.09.2020   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisni dokumentaciji v splošnih določila javnega naročila navajate;
PONUDBENO DOKUMENTACIJO SESTAVLJAJO NASLEDNJI DOKUMENTI
in sicer piše da ponudbeno dokumentacijo sestavlja tudi OBR-4 Ponudba/ Predračun in OBR-5 Izjava o dobavi blaga, teh obrazcev v vaši razpisni dokumentaciji na uradni spletni strani ni priloženih temveč je namesto tega OBR-5 Predračun/ Ponudba.
Zanima nas kaj je pravilno?

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Pravilen ponudbeni predračun je OBR-5, Izjava o dobavi blaga je na OBR-7.
Naročnik bo popravke objavil na svoji spletni strani.