Dosje javnega naročila 005821/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna
Storitve: Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.667,55 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005821/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.09.2020
JN005821/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2020
JN005821/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.12.2020
JN005821/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
JN005821/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2021
JN005821/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2021
JN005821/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2021
JN005821/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005821/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
Jeršice 3
6230
SI
Postojna
Slovenija
Lucija Zwölf
lucija.zwolf@kovodpostojna.si
+386 57000795
+386 57000799

Internetni naslovi
http://www.kovodpostojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368249/Odvoz_in_prevzem_dehidriranega_blata_iz_ČN_Postojna_in_ČN_Pivka.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368249/espd/ESPD_-_ODVOZ_IN_PREVZEM_DEHIDRIRANEGA_BLATA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20993
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka
Referenčna številka dokumenta: 211/2-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odvoz in prevzem dehidriranega blata. Naročilo se izvaja sukcesivno glede na potrebe naročnika.
Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil okvirni sporazum za obdobje 12 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ČN Postojna in ČN Pivka
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti okvirnega sporazuma podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.09.2020   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v pogojih za sodelovanje je navedeno, da bo naročnik kot pogoj ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti upošteval dovoljenje za posrednika, predelovalca in/ali odstranjevalca ali zbiralca odpadka 19 08 05.

Ali mora ponudnik ki ponuja storitev z dovoljenjem za posrednika priložiti (oz. njegov podizvajalec) tudi dovoljenje za predelovalca, zbiralca ali odstranjevalca, saj kot posrednik ne more izdati ELEKTRONSKEGA EVIDENČNEGA LISTA.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Ponudnik mora pogoju za sodelovanje zadostiti 100%.
(Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalca, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.)

Ponudnik, ki ponuja storitev z dovoljenjem za posrednika mora priložiti (oz. njegov podizvajalec) tudi dovoljenje za predelovalca in/ali odstranjevalca ali zbiralca odpadka 19 08 05.