Dosje javnega naročila 005805/2020
Naročnik: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Oprema za razstavo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005805/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.09.2020
JN005805/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2020
JN005805/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005805/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Plečnikov trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ksenija Guzej
solski.muzej@guest.arnes.si
+386 12513024
+386 12513024

Internetni naslovi
http://www.ssolski-muzej.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368275/02_RD-Oprema_za_razstavo_20200921.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20977
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oprema za razstavo
Referenčna številka dokumenta: 15-2NMV/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39150000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava, dobava in montaža opreme za razstavo. Predmet naročila je podrobneje razviden v tehničnih specifikacijah in vzorcu pogodbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39154000
39156000
39157000
39170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava, dobava in montaža opreme za razstavo. Predmet naročila je podrobneje razviden v tehničnih specifikacijah in vzorcu pogodbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se glede na izid postopka oddaje javnega naročila rok izvedbe izteče po 25. 11. 2020, se sklene pogodba le v primeru, če naročnik zagotovi ustrezen vir financiranja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.09.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.09.2020   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na izkušnje se nam zdi 35 dnevni rok za izvedbo del prekratek. Izdelava opreme si sledi po fazah (izdelava, barvanje, tisk...), ki pa jih ni mogoče prehitevati. Prosimo naročnika za podaljšanje izvedbenega roka.

Prosimo tudi za pojasnilo glede referenc. Pri referencah za UV tisk je navedeno, da se upoštevajo reference zadnjih 3 let, v nadaljevanju pa je navedeno, da bo naročnik priznal reference pri katerih so bila dela končana v zadnjih 7 letih. Kateri kriterij za reference je pravilen?

Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
S primerno efektivno organizacijo delovnega in proizvodnega procesa in dobro koordinacijo, je razpisana dela možno opraviti v predvidenem roku. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne spreminja. V kolikor pa bosta izvedba postopka javnega naročila in termin sklenitve pogodbe dopuščala podaljšanje roka, bo naročnik z namenom olajšati izvedbo podaljšal rok tako, da bo račun prejel najkasneje do 27. 11. 2020.

Upoštevajo se reference za posle, ki so bili končani v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudb.