Dosje javnega naročila 005823/2020
Naročnik: OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko
Blago: Energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani Vransko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005823/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.09.2020
JN005823/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2020
JN005823/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005823/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305
SI
Vransko
Slovenija
Rudolf Pušnik
rudi.pusnik@vransko.si
+386 37032800

Internetni naslovi
http://www.vransko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
ESPD: https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20981
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani Vransko
Referenčna številka dokumenta: 4303-04/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani Vransko - zamenjava obstoječih metal halogenih reflektorjev z LED reflektorji. Podroben obseg del je razviden iz priloženega popisa del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športna dvorana Vransko, Vransko 23 A.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani Vransko - zamenjava obstoječih metal halogenih reflektorjev z LED reflektorji. Podroben obseg del je razviden iz priloženega popisa del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
20-2020 EKSRP


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.10.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.10.2020   11:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 10. 2020 in se bo začelo ob 11:05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2020



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2020   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnila:
1. ali pravilno razumemo zapis v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo, da lahko ponudimo tudi enakovreden artikel oz. blagovno znamko projektiranem reflektorjem (pozicija 1 in 2 popisa del)??
2. ali moramo v tem primeru zamenjave artiklov priložiti tehnično dokumentacijo za ponujeno?
3. ali moramo v primeru zamenjave artiklov priložiti tudi načrt razsvetljave?
Hvala lepa za odgovore

ODGOVOR
Spoštovani,

na podlagi vprašanj, ki ste jih ponudniki zastavili, je naročnik presodil, da je za zagotovitev kakovostne izvedbe predmeta javna naročila potrebna predhodna izdelava PZI projekta. Zaradi navedenih okoliščin je naročnik na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ustavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik bo za predmet javnega naročila po izdelavi PZI projekta objavil novo javno naročilo.

Lep pozdrav.



Datum objave: 24.09.2020   13:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nikje ni napisano koliko luxsov je potrebno zagotovoiti v telovadni, niti ni nikjer navedeno kakšno homogenost želite.
Dovoljen UGR svetilke?

Kdaj je možen ogled telovadnice?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

na podlagi vprašanj, ki ste jih ponudniki zastavili, je naročnik presodil, da je za zagotovitev kakovostne izvedbe predmeta javna naročila potrebna predhodna izdelava PZI projekta. Zaradi navedenih okoliščin je naročnik na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ustavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik bo za predmet javnega naročila po izdelavi PZI projekta objavil novo javno naročilo.

Lep pozdrav.