Dosje javnega naročila 005804/2020
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Blago: NAKUP NOVE AVDIO-VIZUALNE OPREME ZA KULTURNI DOM POSTOJNA V OKVIRU OPERACIJE SPODBUJANJE KULTURNEGA UTRIPA V REGIJI III
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.366,89 EUR

JN005804/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.09.2020
JN005804/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN005804/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2020
JN005804/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.11.2020
JN005804/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2020
JN005804/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.03.2021
JN005804/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005804/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Maja Korošec
maja.korosec@postojna.si
+386 57280783
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20980
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP NOVE AVDIO-VIZUALNE OPREME ZA KULTURNI DOM POSTOJNA V OKVIRU OPERACIJE SPODBUJANJE KULTURNEGA UTRIPA V REGIJI III
Referenčna številka dokumenta: 430-36/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32322000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža audio-vizualne opreme za Kulturni dom Postojna.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32322000
32340000
32350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kulturni dom Postojna, občina Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža audio-vizualne opreme za Kulturni dom Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2020