Dosje javnega naročila 005869/2020
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: RTP Vrtojba izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.161,76 EUR

JN005869/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.09.2020
JN005869/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2020
JN005869/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.11.2020
JN005869/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005869/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20951
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP Vrtojba izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča
Referenčna številka dokumenta: 18-S/NMV/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča. Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča. Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2020   13:00
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2020   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Predvidevamo, da se kot ustrezne reference upoštevajo tudi postaje 110 kV/SN pri proizvodnih elektroenergetskih objektih. Prosimo za
pojasnilo oziroma potrditev.
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 1
Naročnik bo upošteval tudi reference postaj 110/SN pri proizvodnih elektroenergetskih objektih.
Datum objave: 01.10.2020   11:28
VPRAŠANJE
V ponudbenem predračunu je navedeno, da se pozicija 3/4 - elektromontažna dela za dušilko, v sklopu PID ne nudi. V sklopu PZI je pozicija 3/4 zajeta. Prosimo, da pojasnite ali obseg definiran v tabeli ponudbenega predračuna drži.

ODGOVOR št.2

Naročnik je objavil nov ponudbeni predračun, na v katerem se poziciji 3/ 4 ne nudi v PZI in PID dokumentaciji.
Naročnik je objavil drugo verzijo ponudbenega predračuna.


Datum objave: 01.10.2020   11:29
VPRAŠANJE
Ali je možno organizirati ogled objekta?

ODGOVOR št.3

Ogled objekta ni predviden.Datum objave: 01.10.2020   11:29
Naročnik je zaradi spremembe ponudbenega predračuna (ne nudi se pozicij 3/4 v PZI in PID) objavil novo verzijo ponudbeni predračun št.2 na strani http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1