Dosje javnega naročila 005909/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE, Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje
Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.037.101,37 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005909/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN005909/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2020
JN005909/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
JN005909/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2021
JN005909/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2021
JN005909/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005909/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 187-449031
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I 14
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Denis Malnar, dipl. zdravstvenik in Vlasta Zupančič, univ.dipl.org.
info@zd-grosuplje.si
+386 17818400
+386 17860929

Internetni naslovi
http://sl.zd-grosuplje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368341/5_2020_Grosuplje_labMat.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20986
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
Referenčna številka dokumenta: JN_5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Naročnik ne opredeljuje omejitev glede števila sklopov, na katerega se ponudnik lahko prijavi.
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1 Microtainer
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192500
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
microtainer
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2 Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Diemnsion EXL200
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Diemnsion EXL200
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3 Urin
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
33696700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Testi za urin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 4 Hitri testi
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Hitri testi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 5 Potrošni materiali
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Potrošni materiali za laboratorij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 6 Barvila
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Barvila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 7 Razni reagenti
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
razni reagenti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: 8 Sedimentacija
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sedimentacija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: 9 PČ
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: 10 CRP
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
CRP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: 11 Lancete
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Lancete
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: 12 Venski odvzem
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Venski odvzem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: 13 INR
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
INR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: 14 Shranjevanje
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Shranjevanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: 15 Urinski analizator Cobas U411
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Reagenti in pribor za urinski analizator Cobas U411
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: 16 Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Stratus CS
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Stratus CS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: 17 Potrošni material za deminerilizator vode Merck Millipore AFS8D
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Potrošni material za deminerilizator vode Merck Millipore AFS8D
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: 18 Material za Biorad D10
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Material za Biorad D10
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora imeti dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji izvajanja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2020   09:01
Kraj: javno odpiranje preko portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
javno odpiranje preko portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2020   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I 14
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2020   16:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

artikel pod zap.št.81: Navadna PVC epruveta 12 mL. V stolpcu 7 - razpisana količina za 1 leto je 1.000 kos/pak v stolpcu 9 pa imate zapisano, da je letna količina v EM 10.000 kos.

Katera vrednost je prava?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik podaja pojasnilo, da je razpisana količina pod zaporedno 81 . 1.000 kosov , kar bo naročnik popravil v tehnični specifikaciji in naknadno objavil celotno preglednico.


Datum objave: 28.09.2020   16:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudbena cena za EM v EUR (stolpec 10): Ali želite ceno na kos (EM za razpis - stolpec 8) ali gledamo EM v stolpcu 5?
Hvala za odgovor.

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Naročnik je v stolpec 8 zapisal enoto mere za razpis, ki predstavlja najmanjšo nedeljivo enoto in v stolpec 9 potrebno letno količino enot mere iz stolpca 8. Ponudniki pri izračunu upoštevajo podatek iz stolpca 8 - enota mere za razpis ter stolpca 9 - količina enote mere za razpis.

V stolpcu 5 so navedeni podatki o pakiranjih, ki niso obvezujoči, so zgolj orientacijski in ponudnik ponuja svoje pakiranje, kar navede v stolpec 12.

Datum objave: 07.10.2020   19:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore za spodaj navedena vprašanja.

SKLOP 3.
ZAP. ŠT. 71 - 0037000094 Ploščna gojišča za ugotavljanje bakteriurij; dvostranska ploščica z gojiščema CLED in MacConkey (kot npr.: Uricult ali enakovredno)- ALI VAM LAHKO PONUDIMO PLOŠČICO Z GOJIŠČI CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE

SKLOP 5.
86 0037000421 Steklo predmetno, mat, 76 x 25 mm- ali vam lahko ponudimo pakiranje 72 kosov?

Sklop 14
150 0037000149 Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, brezbarvne 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE ali vam lahko ponudimo pakiranje 100 kosov?


Za odgovore se vam iskreno zahvaljujemo.

ODGOVOR
V sklopu 3 ZAP. ŠT. 71 - 0037000094 Ploščna gojišča za ugotavljanje bakteriurij; dvostranska ploščica z gojiščema CLED in MacConkey (kot npr.: Uricult ali enakovredno)- LAHKO ponudnik ponudi tudi CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE

za vsa pakiranja velja pojasnilo naročnika, da je naročnik je navedel v stolpcu F (s številko 5) željeno pakiranje, v stolpcu H(s številko 8) je navedel enoto mero za razpis, ki je v primeru stekel kos in v stolpcu I (s številko 9) je navedel ocenjeno letno količino, navedeno pomeni, da naročnik dopušča pakiranje, ki je primerljivo željenemu vendar na željenem ne vztraja, ponudnik naj ponudi pakiranje, ki ga lahko zagotavlja in ki je količinsko primerno glede na željeno.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3.
ZAP. ŠT. 71 - 0037000094 Ploščna gojišča za ugotavljanje bakteriurij; dvostranska ploščica z gojiščema CLED in MacConkey (kot npr.: Uricult ali enakovredno)- ALI VAM LAHKO PONUDIMO PLOŠČICO Z GOJIŠČI CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE?

SKLOP 5.
86 0037000421 Steklo predmetno, mat, 76 x 25 mm- ali vam lahko ponudimo pakiranje 72 kosov?

Sklop 14
150 0037000149 Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, brezbarvne 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE ali vam lahko ponudimo pakiranje 100 kosov?


Za odgovore se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
V sklopu 3 ZAP. ŠT. 71 - 0037000094 Ploščna gojišča za ugotavljanje bakteriurij; dvostranska ploščica z gojiščema CLED in MacConkey (kot npr.: Uricult ali enakovredno)- LAHKO ponudnik ponudi tudi CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDEza vsa pakiranja velja pojasnilo naročnika, da je naročnik je navedel v stolpcu F (s številko 5) željeno pakiranje, v stolpcu H(s številko 8) je navedel enoto mero za razpis, ki je v primeru stekel kos in v stolpcu I (s številko 9) je navedel ocenjeno letno količino, navedeno pomeni, da naročnik dopušča pakiranje, ki je primerljivo željenemu vendar na željenem ne vztraja, ponudnik naj ponudi pakiranje, ki ga lahko zagotavlja in ki je količinsko primerno glede na željeno.


VPRAŠANJE

Vprašanje:
Pozdravljeni
1. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški, tudi stroški pošiljanja.
Ali lahko v excelovi datoteki v obrazcu 3_1 Tehnična dokumentacija dodamo vrstico z razdelkom za stroške pošiljanja?
Sicer prosim, da predlagate, na kakšen način vključimo stroške pošiljanja.

2. V obrazcu 3_1 Tehnična dokumentacija pri zaporedni številki artikla 178 (Kloridne tablete za čiščenje sistema: kot npr.kat. Št.: ZWCL01F50) je navedena željena količina pakiranja 50/sc.
V pakiranju je 48 tablet, pakiranje po 50 tablet ne obstaja.
Ali lahko spremenite količino v stolpcih 6, 7, 9, oziroma ali lahko navedemo 48 tablet /sc?

Hvala za odgovor
Lep pozdrav

ODGOVOR
1. naročnik želi ponudbeno ceno, v katero so vključeni vsi stroški, tudi stroški dostave.

2. za vsa pakiranja velja pojasnilo naročnika, da je naročnik je navedel v stolpcu F (s številko 5) željeno pakiranje, v stolpcu H(s številko 8) je navedel enoto mero za razpis, ki je v primeru stekel kos in v stolpcu I (s številko 9) je navedel ocenjeno letno količino, navedeno pomeni, da naročnik dopušča pakiranje, ki je primerljivo željenemu vendar na željenem ne vztraja, ponudnik naj ponudi pakiranje, ki ga lahko zagotavlja in ki je količinsko primerno glede na željeno.Datum objave: 11.10.2020   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-0037000068 Nastavek za avtomatsko pipeto BIOHIT in FINNPETTE 5 - 50 ?L Želeno pakiranje 1000

Ali želite, da vam ponudimo nastavke Sartorius (Biohit) ali nastavke Thermo (Finnpette)?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik ima pipete obeh proizvajalcev, tako da je pomembno da so nastavki ustrezni za pipete obeh proizvajalcev.


Datum objave: 14.10.2020   20:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V Sklopu 4 pod točko 78- Hitri imunokromatografski test za določanje okultne krvi v blatu
zahtevate, da je v pakiranju prisotna pozitivna kontrola.
Ponudnik ponuja test z vsemi zahtevanimi specifikacijami vendar je pozitivna kontrola
pakirana ločeno.
Naročnika prosimo, da dopusti možnost ponuditi ločeno pozitivno kontrolo za zahtevani test.

ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnilo, da je kontrolo lahko pakirano samostojno, vendar navedeno dovolimo pod pogojem da je kontrola priložena vsakemu pakiranju in je všteta v ceno pakiranja.

Datum objave: 14.10.2020   20:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V Sklopu 4 pod točko 76 Hitri imunokromatografski test za določanje streptokoka A iz brisa
grla zahtevate specifičnost vsaj 98%.
Ponudnik ponuja test z vsemi zahtevanimi specifikacijami ob specifičnosti 97,8%. Mnenja
smo, da je razlika 0,2% do zahtevane specifičnosti tako majhna, da ne predstavlja
signifikantne razlike v klinični interpretaciji pri določanju prisotnosti streptokoka A v brisu grla.
Naročnika prosimo, da dopusti možnost ponuditi ločeno hitri test s specifičnostjo 97,8% ter s
tem omogoči boljšo konkurenčnost.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnilo, da je za strepto test dopustna minimalna razlika 0,2 %Datum objave: 19.10.2020   20:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-0037000068 Nastavek za avtomatsko pipeto BIOHIT in FINNPETTE 5 - 50 MCL Želeno pakiranje 1000

Naročnika prosimo za podatek za kataloško in proizvajalca zahtevanih nastavkov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnilo, da naj nastavki ustrezajo pipetam, ki jih naročnik navaja, možni proizvajalec je lahko tudi Brand s kat. št.: 732028.


Datum objave: 21.10.2020   19:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. ali vam lahko v sklopu 11 ponudimo varnostne lancete s popolnoma enakimi specifikacijami, le da niso samosprožilne. Lancete vam trenutno dobavljamo in do sedaj ni bilo reklamacij.

2. ali vam lahko v sklopu 12 "Venski odvzem" ponudimo:

- pod zap.št. 131 iglo v kompletu z držalom, kajti proizvajalec, ki ga zastopamo, proizvaja le komplet, saj naj bi tako popolnoma ustrezal novi direktivi za varnostne pripomočke. Ali mora imeti igla transparentno okno, ki se obarva rdeče, ko je igla v veni?
- ali vam lahko pod zap.št. ponudimo epruveto z navojem in transparentno nalepko? Pri odpiranju se tako izognete aerosolnemu učinku (ni "špircanja" in "poka")
-ali vam pod zap.št. 140 ponudimo sekundarne epruvete za alikvotiranje in transport, ki so brez vakuuma? V nasprotnem primeru vam bomo ponudili vakuumske z volumnom 4 ml?


Ali morajo biti vse epruvete plastične, kot to priporoča nova direktiva za varnostne pripomočke?

Za odgovore se vam zahvaljujemo in vam želimo lep dan še naprej.ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnila in sicer:
na vprašanje pod 1. ali vam lahko v sklopu 11 ponudimo varnostne lancete s popolnoma enakimi specifikacijami, le da niso samosprožilne. Lancete vam trenutno dobavljamo in do sedaj ni bilo reklamacij.
naročnik pojasnjuje, da ponudnik lahko ponudi samosprožilne varnostne lancete.

na vprašanje pod 2. ali vam lahko v sklopu 12 "Venski odvzem" ponudimo:
- pod zap.št. 131 iglo v kompletu z držalom, kajti proizvajalec, ki ga zastopamo, proizvaja le komplet, saj naj bi tako popolnoma ustrezal novi direktivi za varnostne pripomočke.
naročnik podaja pojasnilo NE, naročnik želi artikel, kot ga je opisal

- Ali mora imeti igla transparentno okno, ki se obarva rdeče, ko je igla v veni?
naročnik podaja pojasnilo DA,

- ali vam lahko pod zap.št. ponudimo epruveto z navojem in transparentno nalepko? Pri odpiranju se tako izognete aerosolnemu učinku (ni "špircanja" in "poka")
naročnik podaja pojasnilo NE, naročnik želi artikel, kot ga je opisal, torej epruveto brez navoja.

-ali vam pod zap.št. 140 ponudimo sekundarne epruvete za alikvotiranje in transport, ki so brez vakuuma? V nasprotnem primeru vam bomo ponudili vakuumske z volumnom 4 ml?
naročnik podaja pojasnilo DA.

Ali morajo biti vse epruvete plastične, kot to priporoča nova direktiva za varnostne pripomočke?
Pri epruvetah, ki jih uporabljamo v manjši količinah dovolimo izjemo.Datum objave: 21.10.2020   19:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 5. členu okvirnega sporazuma določate, da v primeru, da dobavitelj ponuja blago iz tega sporazuma v prosti prodaji po nižjih cenah od cen dogovorjenih v tej pogodbi, da prodaja blago v določenih obdobjih s popusti ali znižanji zaradi akcij, je o vseh teh znižanjih dolžan obvestiti naročnika in mu omogočiti nakup po znižanih cenah.
V 4. členu določate, da cene blaga vključujejo vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, prevajanje, svetovanje in podobno).

Glede na to, da se cena oblikuje prosto, pri čemer ponudnik v ceno vključi stroške transporta, manipulacije, ipd. predlagamo, da iz 5. člena črtate naslednje besedilo: "ponuja blago iz tega sporazuma v prosti prodaji po nižjih cenah od cen dogovorjenih v tej pogodbi, da ".

lpODGOVOR
Naročnik vzorca pogodbe ne bo spremenil.