Dosje javnega naročila 005827/2020
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve eRCO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.435,20 EUR

JN005827/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.09.2020
JN005827/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2020
JN005827/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.01.2021
JN005827/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2021
JN005827/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.02.2021
JN005827/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.09.2022
JN005827/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005827/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/vzdrzevanje-informacijske-resitve-erco
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21006
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje informacijske rešitve eRCO
Referenčna številka dokumenta: 57K090920
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje informacijske rešitve eRCO za obdobje 48 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72590000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijske rešitve eRCO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2020   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani
V točki 7.1 je v točki B. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti naveden pogoj " Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti vodenja klicnega centra ( pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila).
Glede na to, da se v tehničnih specifikacijah javnega naročila ne zahtevajo storitve dejavnosti klicnega centra, nas zanima, če je ta zahteva naročnika navedena po pomoti?


ODGOVOR

Spoštovani,
zahteva naročnika po obvezni registraciji za opravljanje dejavnosti vodenja klicnega centra je navedena po pomoti. Naročnik iz Navodil ponudnikom umika 3. točko v poglavju 7.1 Pogoji, B. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti.
LP


Datum objave: 06.10.2020   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani
V tehničnih specifikacijah Stran 6, točka 4 je navedeno sledeče:
"Plačilo računov je vezano na naloge v Redmine, ki morajo biti potrjeno zaključene. To pa pomeni tudi, da morajo biti na naloge povezane tudi spremembe v programski kodi."

Ali to pomeni, da se bo vsaka (tudi manjša) naloga beležila v Redmine in bo potrebno po vsaki spremembi kode, kodo prenašati v vašo okolje ?
Zahteva se nam ne zdi smiselna, saj to pomeni podvojeno vzdrževanje kode, ki izvajalca dodatno bremeni.
Poudarjamo tudi, da vse naloge niso vezane na programsko kodo (operativa, urejanje šifrantov, poizvedbe ). Ali glede na zgornje določilo to pomeni, da naročnik takšne naloge ne bo potrdil in plačal, ker ne bo vezana na speremebo programske kodo?
Naročnika prosimo za pojasnilo navedbe in ustrezen popravek.
Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,
če pride do sprememb na nivoju programske kode, je nujno tudi nalaganje sprememb kode na repozitorij na strani naročnika. Izvajalec je dolžan vzdrževati vsaj dve instanci eRCO servis - produkcija in test, in sprotno nalagati kodo na temu namenjen repozitorij.
Naloge glede dopolnitev bodo podane preko portala Redmine za vse vrste nalog (operativa, urejanje šifrantov, poizvedbe ). Naročnik bo plačal vse vrste del, ki jih bo naročil in potrdil mimo osnovnega vzdrževanja kot dopolnilno vzdrževanje.
LP