Dosje javnega naročila 001754/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za »Zadrževalnik visokih voda Poljana«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 430.219,58 EUR

JN001754/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.03.2020
JN001754/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2020
JN001754/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN001754/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2020
JN001754/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2020
JN001754/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.09.2020
JN001754/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2020
JN001754/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2020
JN001754/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN001754/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001754/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 188-454528

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Blanka Grajfoner
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za »Zadrževalnik visokih voda Poljana«
Referenčna številka dokumenta: 43018-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za »Zadrževalnik visokih voda Poljana« oz. podrobneje:

SKLOP 1:
Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZR in PZI za prestavitev visokonapetostnih in drugih komunalnih vodov v območju obdelave

SKLOP 2:
Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZR za izgradnjo zadrževalnika visokih voda
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 352.639,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava DGD, PZR in PZI za »Zadrževalnik visokih voda Poljana« - pripravljalna dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71322000
71330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZR in PZI za prestavitev visokonapetostnih in drugih komunalnih vodov v območju obdelave

Podrobneje je predmet opredeljen v Projektni nalogi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izdelani projekti s strani vodje projekta20

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/2/MOP/0
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava DGD in PZR za »Zadrževalnik visokih voda Poljana« - glavna dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71320000
71330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZR za izgradnjo zadrževalnika visokih voda.

Podrobneje je predmet opredeljen v Projektni nalogi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izdelani načrti za pregrade s strani pooblaščenega inženirja za področje gradbeništva 120

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/2/MOP/0
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001754/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 054-128530
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.03.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Izdelava DGD, PZR in PZI za »Zadrževalnik visokih voda Poljana« - pripravljalna dela

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FIMA projektiva, špedicija in telekomunikacije d.o.o.
Otiški Vrh 26C
2373
SI
Šentjanž pri Dravogradu
Slovenija

Da
VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Glavni trg 19C
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 76.094,55 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 63.740,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 23.140,00 EUR
Delež: 36%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Načrti s področja: gradbeništva-komunalna infrastruktura, odstranitve objektov in naprav, ravnanja z gradbenimi odpadki; Načrti s področja geodezije, Elaborat za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti; Varnostni načrt in koordinacija iz VZD; Načrti s področja elektrotehnike; Načrti s področja geotehnologije in rudarstva; Načrt vodenja cestnega prometa itd.

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Izdelava DGD in PZR za »Zadrževalnik visokih voda Poljana« - glavna dela

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
Hajdrihova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Glavni trg 19C
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 288.258,96 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 288.899,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 109.000,00 EUR
Delež: 38%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Načrti s področja: arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, požarne varnosti, geodezije, prometnega inženirstva, odstranitve objektov in naprav, gradbenih odpadkov, izvajanja zemeljskih del ; Elaborat: dimenzioniranja voziščne konstrukcije, zagotavljanja zemeljskega materiala; Osnutek pravilnika za obratovanje in vzdrževanje ZVV; Izdelava dokumentacije za hidromehansko opremo itd.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2020