Dosje javnega naročila 005931/2020
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
: Javni natečaj za DOSTOPNI VODNI CENTER BREŽICE
ZJN-3: Odprti postopek

JN005931/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 25.09.2020
JN005931/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2020
JN005931/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2021
JN005931/2020-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 26.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005931/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 188-454568
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za DOSTOPNI VODNI CENTER BREŽICE
Referenčna številka dokumenta: JN 28-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
DOSTOPNI VODNI CENTER BREŽICE
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17.Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno z natečajnimi pogoji, točka 7 merila za ocenjevanje
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
03.12.2020   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 6.500,00 EUR
2. nagrada 5.200,00 EUR
3. nagrada 3.900,00 EUR
tri priznanja po 1.950,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 21.450,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
10 odškodnin po 600,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): mag. Urška Klenovšek, univ.dipl. soc., Člani (naročnik): Saša Piano, univ. dipl. inž. kraj. arh., Član (naročnik): Mitja Baškovič, nar. mat. teh., Namestnik članov (naročnik): Suzana Ogorevc, univ.dipl.inž. pr., Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh., Član (ZAPS): Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (ZAPS): Urška Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalka A: Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: Nastja Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh., Skrbnica natečaja: Sandra Banfi Škrbec, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2020   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet 9. 10. 2020 ob 10:00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 27. 10. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 3. 11. 2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 25.11.2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 27.11.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 3. 12. 2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 11. 01. 2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma 02. 2021

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2020   16:35
Vprašanja in odgovori z ogleda lokacije dne 9.10.2020

1. Kakšna je sprejetost lokacije s strani ljudi / uporabnikov prostora?

O: Lokacija je med ljudmi zelo dobro prepoznana kot prostor za rekreacijo, kolesarjenje, hojotako med prebivalci Brežic kot tudi med prebivalci bližnjega Krškega.

2. Česa manjka pri sedanjih ureditvah?

O: Predvsem manjka senca. Prvotno so bila predvsem na zunanji ( suhi ) strani nasipa posajena drevesa. Vendar pa ureditve niso bile vzdževane in so drevesa odmrla.

3. Kakšne dejavnosti in kakšni dogodki so predvideni na lokaciji?

O: Predvideni so predvsem dogodki povezani z športom in ribolovom.

4. Kaj se nahaja na lokaciji arheološkega najdišča na desnem bregu?

O: Arheološko najdišče so ostanki naselja Zasavje.Datum objave: 22.10.2020   20:04
VPRAŠANJE
Pozdrav,
V projektnih pogojih HES je navedeno, da je potrebno ureditve uskladiti s planiranimi projekti postavitve fotovoltaičnih elektrarn ter z ostalimi planiranimi projekti družbe HESS na območju ob akumulacijskem bazenu HE Brežice. Zanima nas, kakšni so ti projekti in kje so predvideni.

ODGOVOR

Občina Brežice za podjetje HESS d.o.o. pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt za sončne elektrarne, ki pa se nahajajo na drugi, desni strani (dolvodno) akumulacijskega bazena HE Brežice in sicer na območju sedimentov. Na območju, ki se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za HE Brežice (Uradni list RS št. 50/12), v nadaljevanju DPN se nahajajo tri območja za odlaganje sedimentov, dokler pa ne nastane potreba po odlaganju teh sedimentov, se zaenkrat na teh lokacijah nahajajo deponije rodovitne zemlje. Med gradnjo vseh ureditev iz DPN se je namreč vsa rodovitna zemlja umaknila na prej navedena mesta. Seznanjeni smo, da namerava podjetje HESS d.o.o. na vseh deponijah v prihodnosti postaviti sončne elektrarne. Deponije se nahajajo izven območja, ki je predmet javnega natečaja. Ostali projekti so v začetnih fazah raziskav in razvoja in podjetje zanje nima še nobenih projektov, ne posegajo pa na območje, ki je predmet javnega natečaja.

Datum objave: 22.10.2020   20:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V prilogah natečaja manjka vsebina priloge 10 - projekt odtoka v Savo.


ODGOVOR


Priloga je po pomoti izpadla, za kar se opravičujemo. Prilogo D10_projekt odtoka v Savo prilagamo ostali dokumentaciji objavljeni na spletni strani ZAPS.

Datum objave: 27.10.2020   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Imamo vprašanje glede navedenih meril prikazov. Na plakatu 2/3 na primer je situacija vodnega centra (risba) v merilu 1:1000 in ne 1:100, kot ste navedli nad risbo. Enak problem se pojavlja na vseh risbah na plakatih. Prosili bi vas, da še enkrat preverite vsa merila na plakatih in jih določite glede na prostor na predstavitvenih plakatih.

ODGOVOR
Pojasnjujemo, da je na plakatih 1, 2 in 3 pri situacijah posameznih lokacij mišljeno merilo
1:1000 ( tako kot je nastavljeno merilo v samem prikazu / layoutu posamezne situacije) in ne kot je napisano merilo 1:100 nad posameznimi okviri situacijskih prikazov.
Pravilno je:
- plakat 1, risba: B-PRISTAN VRBINA IN C-PARKIRIŠČE SITUACIJA M1:1000
- plakat 2, risba: A-VODNI CENTER UREDITVENA SITUACIJA M1:1000
- plakat 3, risba:
C-PARKIRIŠČE IN TRIBUNE UREDITVENA SITUACIJA M1:1000
D-DEŽELNA MEJA UREDITVENA SITUACIJA M1:1000
E-PRISTAN ARHEOLOŠKO OBMOČJE ZASAVJE UREDITVENA SITUACIJA M1:1000
F-SKOPICE UREDITVENA SITUACIJA M1:1000


Priloge C1_DVC, plakat so objavljene k ostali dokumentaciji na spletni strani ZAPS.
Datum objave: 27.10.2020   11:56
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje glede same akumulacije - ali se na njej (v vodnem telesu) lahko predvideva kakšne ureditve (poleg veslaške proge) ali ne? V mislih imamo dodatne elemente ali ureditve na/v vodi (npr. kot so že obstoječi splavi za čigre, otoki). Ali je sprejemljivo spreminjanje brežine akumulacije (na vodni strani) ali ne (npr. razširitve kot so obstoječi pomoli za ribiče)?

ODGOVOR


Na območju akumulacijskega bazena HE Brežice so predvidene le
ureditve na območjih dveh pristanišč, to sta pristanišči Vrbina na levem bregu ter
Zasavje na desnem bregu. Druge ureditve niso predvidene.
Spreminjanje brežine akumulacije niso sprejemljive.


Datum objave: 29.10.2020   11:10
VPRAŠANJE
Vprašanja natečaj vodni center Brežice

1. Ali je možno graditi vodni center na nasipu, oziroma na kroni nasipa? Ali se lahko vodni center - objekt nadaljuje do vode, do Save
2. Na karti je označen zajem vode za kajakaško reko, ki zavzame veliko prostora. Ali je možno zajem vode prelocirati in spremeniti obliko?
3. Ali je podloga in oblika kajakaške reke zavezujoča ali se lahko spremeni?
4. Za pristan Vrbina se lahko objekti postavijo na krono nasipa? In so povezani z reko Savo?
5. Pri vseh pristanih: je možen poseg na krono nasipa, v območje proti reki Savi in na drugo stran nasipa, pod nasip?
6. Ali je možno ob nasipih dodati zemeljske rampe, da so le dodatno nasute in ne posegajo sam nasip?
7. Poti pešcev do območja hidroelektrarne, dostopnost preko obstoječega mostu pri hidroelektrarni.
8. Ali morajo biti peš poti in kolesarske poti locirane le na koroni nasipa, ali pa se lahko tudi spuščajo na eni strani do reke Save, na drugi strani pa v širše območje pod nasipom?
9. Ali morajo biti tribune res montažne?
10. Govora je o dodatnih 2 ha vodnih površin. Kje morajo biti locirane, na desnem ali levem bregu pod nasipom?
11. V 24. členu DPN je omenjen potok Struga. Na kartah pa ni označen, nam lahko podate točne koordinate potoka Struga.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR


1. Gradnja na nasipu ali na kroni nasipa ni dopustna, prav tako so predpisani odmiki od vodne površine. Območje vodnega centra je določeno v natečajni nalogi. Poseganje izven tega območja ni možno.

2. Zajema vode ni možno prelocirati ali spreminjati.

3. Kajakaška proga je natečaju priložena kot strokovna podlaga in ni obvezujoča. Predmet natečaja je oblikovanje kajakaške proge. Oblika kajakaške steze je lahko drugačna, slediti pa mora podani širini, dolžini ter opredeljenim padcem (tehničnim karakteristikam). Razširitve in zožitve kanala so lahko razporejene drugače. Zasnova pa mora slediti sledečemu:
ustrezati mora mednarodnim standardom, ki omogočajo izvedbo tekmovanj na mednarodnem nivoju
da je ob različnih pretokih omogočena optimalna vadba športnikom in rekreativcem z različnim znanjem
da vsebuje del, ki je namenjen surfanju na valu ( val za surfanje)
da vsebuje del, ki je namenjen ustvarjanju posebnih pogojev, ki so potrebni za usposabljanje za reševanje iz vode za potrebe civilne zaščite, gasilcev ter drugih reševalcev

4. Do vode lahko segajo dostopi do vode (rampe/klančine so že izvedene) in pomoli, privezi (glej strokovno podlago D02 in projektno nalogo tč. 5: Izhodišča in usmeritve). Na nasipu na območju pristana Vrbina je res predviden objekt začasna čolnarna shramba za čolne, ki pa je že del projekta DGD veslaška steza dostopnega vodnega centra, M Projekt s.p. Brežice, 2020-02, ki je priloga natečajnemu gradivu. Del tega DGD je tudi ponton za potrebe veslačev in kajakašev. Shrambo za čolne in ponton se le povzame po dokumentaciji DGD. Občina načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja po tej dokumentaciji spomladi prihodnje leto.

5. Na kroni nasipa posegi niso dovoljeni. Po nasipu poteka vzdrževalna pot, ki mora biti prosta za mehanizacijo za vzdrževanje nasipov. V območje Save se lahko posega z ureditvami privezov ter dostopov. Na drugi, suhi strani nasipa se nahaja retenzijsko območje. Ureditve so lahko takšne, da jih lahko poplavi oz. da so skladne z vodovarstvenimi smernicami.

6. Iz smernic / pogojev izhaja, da to ni možno. Vsako dvigovanje terena na suhi strani nasipa zmanjšuje retenzijsko območje, ki je predvideno za razlivanje Save ob Q100.

7. Poti so že izvedene (glej spletno stran s fotodokumentacijo). Vodni center bo obdan z ograjo, tako da poti iz območja vodnega centra k pregradi niso načrtovane. Po JZ obodu vodnega centra pa poteka obstoječa vzdrževalna komunikacija, ki je povezana s komunikacijami ob pregradi; povezava do te vzdrževalne komunikacije je možna iz parkirišča pred vstopom v vodni center. Pešci lahko uporabljajo tudi obstoječi most pri hidroelektrarni.

8. Glej odgovor na vprašanje 6.

9. Da.

10. Uredba o DPN v 24. členu res govori o teh površinah vendar niso predmet natečajne naloge. Iz 24. člena se povzamejo le tiste ureditve, ki so predmet natečajne naloge in so podrobneje opisane v točki 5. Izhodišča in usmeritve natečajne naloge.

11. Potok Struga ni predmet natečajne naloge. Območja natečajne naloge so prikazana v prilogah naloge.
Datum objave: 02.11.2020   11:19
VPRAŠANJE
Kakšen naj bo način in globina sidranja boj veslaške proge, da ne bo motila ostalih aktivnosti in hkrati predvidela večja nihanja nivoja akumulacije?

Glede postavitve veslaške proge je potrebno upoštevati sobivanje veslačev, ribičev, windsurferjev in kajtarjev. Postavitev veslaške proge mora omogočati nemoteno dejavnosti ostalih aktivnosti.


ODGOVOR

Vprašanja so bila postavljena po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, zato naročnik na njih ne more odgovarjati.


Datum objave: 02.11.2020   11:20
VPRAŠANJE
Kje so predvidene lokacije za aktivnosti windsurfanja in kajtanja, ki za svojo dejavnost izven vode potrebujejo več odprte ravne površine brez ovir?

Po pregledu dokumentacije smo ugotovili, da so v idejnih zasnovah razdelane v glavnem potrebe za veslaške dejavnosti. Dejavnosti windsurfanja (nekaj malega v situaciji »Deželna meja«) in kajtanja, ki se dejansko že odvijata na območju akumulacije, pa so manj razdelane.
Pri sklopih ureditve dostopov do vode za te aktivnosti windsurfanja in kajtanja je potrebno upoštevati določene prostorske potrebe za te dejavnosti, ki za pripravo opreme potrebujejo več odprte površine (po možnosti travnata površina 20m x 15m) v neposredni bližini dostopa do vode.
Odprte površine morajo biti brez preprek, kot so: drevesa, objekti, stebri razsvetljave in se morajo nahajati v neposredni bližini vode. Dostop do vode pa mora biti varen, brez grobe skalnate podlage.


ODGOVOR


Vprašanja so bila postavljena po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, zato naročnik na njih ne more odgovarjati.

Datum objave: 02.11.2020   11:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, še formalno vprašanje.

Glede na to, da gre za krajinski natečaj, nas zanima, če bi lahko pridobili plastnice za celotno območje natečaja?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Vprašanja so bila postavljena po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, zato naročnik na njih ne more odgovarjati.


Datum objave: 02.11.2020   11:23
VPRAŠANJE
1. Zanima nas, ali so nastavljenim ureditvenim situacijam v datoteki dwg (v layoutih-plakati) pravilno pripisana merila? Ob pregledu sprintanih plakatov iz datoteke ugotavljamo, da so pripisana merila večja od dejanske risbe (dejanske risbe ureditvenih situacij vseh točk natečajne naloge so merilu 1:1000 in imajo pripis 1:100). Ali predpisana merila tlorisov, prerezov in fasad objektov veljajo? Gre namreč za kar veliko razliko med merili (npr. merilo 1:1000 ureditvene situacije in merilo 1:50 za prerez).

Lepo pozdravljeni.

Zanima nas, ali upoštevamo merila, navedena v natečajnih pogojih ali dejanska merila risb ureditvenih situacij, ki so nastavljena na vseh štirih plakatih? Če upoštevamo merila iz pogojev, se namreč celotna območja točk na plakatu ne more prikazati. V vsakem primeru je treba spremeniti natečajne pogoje, ali pa nastavitve plakatov v dwg datoteki.

2. V kolikšni meri se lahko posega v strugo reke? Pri natečajnih podlogah D02_IDZ_dostopi_GPI_2018-03 so predvideni pomoli, poti nad strugo ipd. Ali so potem tovrstni objekti sprejemljivi? Ali so plavajoči objekti sprejemljivi (netemeljeni v dno struge)?

3. Ali je lahko struga akumulacije plovna?

4. V natečajni nalogi je priložena karta poplavne ogroženosti za situacijo pred izgrajeno akumulacijo. Ali bi lahko za potrebe natečajne rešitve pridobili karto poplavne ogroženosti za obstoječo situacijo (situacija z že izgrajeno HE)?

5. Ali se bi se lahko potencialno bazen zajema vode pri novi kajakaški stezi uporabil tudi za druge programe (recimo surfanje na valu ali kopanje)?

6. Ali se lahko na določenih območjih zunanji del (ne ob vodi) protipoplavnega nasipa razširi, podobno kot so predvidene rešitve v DPN-ju?

7. Pri pregledu vseh natečajnih prilog, smo ugotovili, da se ureditve na PDF datotekah ne skladajo vedno tudi z istim območjem v datoteki dwg. Ali je potrebno bolj upoštevati načrte v PDF datotekah, ali dwg? (primer: D02_IDZ_dostopi_GPI_2018-03 /G5_13_Situacija 'Pristan Zasavje' pomola ni v dwg datoteki)

Najlepša hvala za odgovore. Lep dan.


ODGOVOR

1. Pojasnjujemo, da je na plakatih 1, 2 in 3 pri situacijah posameznih lokacij mišljeno merilo
1:1000 ( tako kot je nastavljeno merilo v samem prikazu / layoutu posamezne situacije) in ne kot je napisano merilo 1:100 nad posameznimi okviri situacijskih prikazov.
Pravilno je:
- plakat 1, risba: B-PRISTAN VRBINA IN C-PARKIRIŠČE SITUACIJA M1:1000
- plakat 2, risba: A-VODNI CENTER UREDITVENA SITUACIJA M1:1000
- plakat 3, risba:
C-PARKIRIŠČE IN TRIBUNE UREDITVENA SITUACIJA M1:1000
D-DEŽELNA MEJA UREDITVENA SITUACIJA M1:1000
E-PRISTAN ARHEOLOŠKO OBMOČJE ZASAVJE UREDITVENA SITUACIJA M1:1000
F-SKOPICE UREDITVENA SITUACIJA M1:1000

1.A. Objekti so relativno majhni, zato je dogovorjeno tako merilo.

2. Glej odgovor objavljen na portalu JN, datum objave 29.10.2020 11:10.

3. Na akumulaciji je dopustna uporaba plovil za rekreacijo in šport (zato tudi predvideni dostopi/rampe do vode, pomoli, privezi...). Struga akumulacije je plovna. Občina ima sprejet Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Brežice (Uradni list RS 68/18, 107/20) s katerim so določene cone v katerih je plovba dovoljena.

4. Karte poplavne nevarnosti, ki so del natečajne naloge so zadnji relevantni podatek, ki je na voljo in so objavljene tudi v Atlasu okolja.

5. Bazen zajema vode se ne uporablja v druge namene. Val za surfanje je predviden ob izteku kajakaške proge. Surfanje na valu je opisano v projektni nalogi. Kajakaška proga je namenjena plovilom, ki so opisana v projektni nalogi in njim sorodnim. Kopanje v kajakaški progi ni predvideno.

6. Kar se tiče nasipov so izvedeni skladno DPN-ju. Širitve nasipov niso predvidene in niso predmet natečaja. Glej tudi odgovor objavljen na portalu JN, datum objave 29.10.2020 11:10.

7. D02 je strokovna podlaga. Strokovne podlage niso obvezujoče, priložene so informativno.
Območja lokacij (A, B, C, D....), ki so predmet natečaja so okvirno določena v dwg natečajni podlogi, glej še datoteko "C_DVC_opis natecajne podloge 2020-09-16.pdf" kjer so opisani layerji natečajne podloge.Datum objave: 09.11.2020   10:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri navedenih merilih risb in dejansko podlogo plakatov je več odstopanj od zgolj razlike med 100 in 1000 - npr. že prva risba na prvem plakatu navaja merilo 2000, risba pa je v merilu 20000, itd...

Poleg tega, razumemo risbe manjših ureditev v 1:50, vendar vseh tlorisov prerezov in fasad vodnega centra se v tem merilu na plakatu ne da prikazati, niti na tej točki to nima smisla (to je merilo PZI, za objekt 1000m2?!)..

Prosimo za pojasnila, hvala

ODGOVOR


Vprašanja so bila postavljena po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, zato naročnik na njih ne more odgovarjati.
Pojasnilo na vaše vprašanje je navedeno v prejšnjih objavljenih odgovorih.

Datum objave: 11.11.2020   17:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vezano na problematiko COVID 19 prosimo narocnika za podalsanje roka.

Delo, ko so zaprti vrtci in sole ter ko so bolni nasi najblizji za katere moramo skrbet bistveno otezuje nase delo.

Zato ponovno prosimo narocnika naj v skladu s trenutno situacijo v nasi drzavi podaljsa rok za izvedbo natecaja.
Vsaj za 14 dni.

Hvala!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vezano na problematiko COVID 19 prosimo narocnika za podalsanje roka.

Delo, ko so zaprti vrtci in sole ter ko so bolni naši najblizji za katere moramo skrbeti bistveno otežuje naše delo.

Zato prosimo naročnika naj v skladu s trenutno situacijo v nasi državi podaljša rok za izvedbo natečaja za 14 dni oz. do 20.12 .

Hvala!

ODGOVOR

Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do četrteka 17. 12. 2020 do 16:00 ure.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj do 8. 12. 2020.
Rok za odgovore na formalna vprašanja do 10. 12. 2020.Datum objave: 16.11.2020   09:36
Datum objave: 16.11.2020 09:32
Datum prejema: 05.11.2020 10:58
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

Pozdravljeni.
Pri navedenih merilih risb in dejansko podlogo plakatov je več odstopanj od zgolj razlike med 100 in 1000 - npr. že prva risba na prvem plakatu navaja merilo 2000, risba pa je v merilu 20000, itd...

Poleg tega, razumemo risbe manjših ureditev v 1:50, vendar vseh tlorisov prerezov in fasad vodnega centra se v tem merilu na plakatu ne da prikazati, niti na tej točki to nima smisla (to je merilo PZI, za objekt 1000m2?!)..

Prosimo za pojasnila, hvalaODGOVOR: OBJAVLJEN 9.11.2020

Vprašanja so bila postavljena po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, zato naročnik na njih ne more odgovarjati.
Pojasnilo na vaše vprašanje je navedeno v prejšnjih objavljenih odgovorih.


ODGOVOR: DOPOLNITEV 16.11.2020

Na podlagi navedene pripombe smo popravili merila prikazov na plakatih. Merila so napisana pri posameznih okvirih situacij in prostorih za risbe. Prikazi plakatov v pdf formatu in natečajna podloga v dwg formatu so objavljene k ostali dokumentaciji na spletni strani ZAPS, priloge C1_DVC, plakat, dwg.
Za tipkarsko napako pri nekaterih prikazih se opravičujemo.