Dosje javnega naročila 005851/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: MP za artroskopijo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 229.584,72 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005851/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.09.2020
JN005851/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2020
JN005851/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2020
JN005851/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.12.2020
JN005851/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2020
JN005851/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2020
JN005851/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2020
JN005851/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2020
JN005851/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2020
JN005851/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2020
JN005851/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2021
JN005851/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.07.2021
JN005851/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005851/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bolnisnica-go.si/jn
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21025
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MP za artroskopijo
Referenčna številka dokumenta: 200-27/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za artroskopijo po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 1: MP za artroskopijo-ostalo, JR 1444-1
Sklop 2: MP za artroskopijo-elektroda koagulac.,JR 1444-2
Sklop 3: MP za artroskopijo-nož shaver, JR 1444-3
Sklop 4: MP za artroskopijo-vijaki interferenčni, JR 1444-4.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MP za artroskopijo-ostalo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za artroskopijo po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 1: MP za artroskopijo-ostalo, JR 1444-1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MP za artroskopijo-elektroda koagulac.,JR 1444-2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za artroskopijo po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 2: MP za artroskopijo-elektroda koagulac.,JR 1444-2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MP za artroskopijo-nož shaver, JR 1444-3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za artroskopijo po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 3: MP za artroskopijo-nož shaver, JR 1444-3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MP za artroskopijo-vijaki interferenčni, JR 1444-4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za artroskopijo po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 4: MP za artroskopijo-vijaki interferenčni, JR 1444-4.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 30 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2020   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2020   08:38
VPRAŠANJE
V navodilih za izdelavo ponudbe v točki 6. Razlogi za izključitev sta poleg "izjave NMV" našteta tudi "zahtevka za podatke iz kazenske evidence fizičnih oseb" in "zahtevka za podatke iz kazenske evidence pravnih oseb". Omenjenih obrazcev v razpisni dokumentaciji ni? Prosimo da jih objavite.

ODGOVOR
Naročnik je objavil čistopis Navodil za izdelavo ponudbe.Datum objave: 07.10.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo vprašanje za sklop 3: MP za artroskopijo_nož shaver, JR 1444-3, in sicer ali lahko pod IDENT #N008155 ponudimo nož shaver, enak predpisanemu, z dolžino 12 cm?Hvala za pozitiven odgovor.Lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 07.10.2020   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,ali zahtevate za sklop 3 MP za artroskopijo nož-shaver kompatibilnost ponujenih nožev oz. shaverjev z obstoječimi ročniki?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponujeni artikli morajo biti kompatibilni z opremo, ki jo imamo v bolnišnici.Datum objave: 07.10.2020   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,imamo vprašanje za sklop 1 MP za artroskopijo-ostalo, pod ident N008201 biorazgradljivo sidro s premerom 5.2mm in dolžine 14cm?
Hvala.Lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko, v kolikor ustreza v presalem opisu/zahtevam.Datum objave: 07.10.2020   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,imamo vprašanje za sklop 4: MP za artroskopijo-vijaki interferenčni,in sicer:
- ali lahko pod ident N008177 VIJAK INTERFERENČNI 10X30MM ponudimo enakovreden resorbilni kompozitni kanuliran in perforiran vijak dimenzije 10x28mm?
- ali lahko pod ident N008178 VIJAK INTERFERENČNI 10X35MM ponudimo enakovreden resorbilni kompozitni kanuliran in perforiran vijak dimenzije 10x35mm?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 07.10.2020   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,imamo vprašanje za sklop 1: MP za artroskopijo-ostalo:
- pod ident št. #N008196 nož shaver 4,0 mm gladek: ali lahko ponudimo enakovreden shaver s premerom 4.5mm in dolžine 12cm, kompatibilen z obstoječim generatorjem in ročnikom?
- pod ident št. #N008197 nož shaver 4,0 mm nazobčan: ali lahko ponudimo enakovreden shaver s premerom 4.5mm in dolžine 12cm, kompatibilen z obstoječim generatorjem in ročnikom?
- pod ident št. #N008198 nož shaver 4,0 mm ukrivljen: ali lahko ponudimo enakovreden shaver s premerom 4.2mm in dolžine 12cm, kompatibilen z obstoječim generatorjem in ročnikom?
Hvala.Lep pozdrav

ODGOVOR
Nastavki morajo biti kompatibilni z Arthrexovim generatorjem in ročnikom (razvidno tudi iz opisa).Datum objave: 07.10.2020   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,za sklop 4: MP za artroskopijo-vijaki interferenčni imamo naslednje vprašanja:
- pod ident #N008180: ali lahko ponudimo interferenčni vijak, enak razpisanemu, dimenzije 7x23mm?
- pod ident #N008181: ali lahko ponudimo interferenčni vijak, enak razpisanemu, dimenzije 7x28mm?
- pod ident #N008182: ali lahko ponudimo interferenčni vijak, enak razpisanemu, dimenzije 8x23mm?
- pod ident #N008183: ali lahko ponudimo interferenčni vijak, enak razpisanemu, dimenzije 8x28mm?
- pod ident #N008185: ali lahko ponudimo interferenčni vijak, enak razpisanemu, dimenzije 9x23mm?
- pod ident #N008186: ali lahko ponudimo interferenčni vijak, enak razpisanemu, dimenzije 9x28mm?
Hvala za odgovore.Lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko, v kolikor ustreza preostalim zahtevam v razpisu.Datum objave: 07.10.2020   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,za sklop 1 MP za artroskopijo - ostalo sprašujemo ali lahko:
- pod ident #N008199 nož shaver 5,0MM NAZOBČAN ponudimo enakovreden nož oz. shaver dimenzije 4.5 mm in dolžine 12 cm, kompatibilen z obstoječo opremo?
- pod ident #N008200 NOŽ SHAVER 5,5 MM BRUSILKA ponudimo enakovredno brusilko dolžine 12 cm, kompatibilno z obstoječo opremo?
- pod ident #N008204 NOŽ SHAVER 5,0MM DVOJNO NAZOBČAN ponudimo enakovreden nož dimenzije 5.5mm in dolžine 12cm, kompatibilen z obstoječo opremo?

ODGOVOR
Artikli morajo biti kompatibilni z Arthrexovim generatorjem in ročnikom (razvidno tudi iz opisa).