Dosje javnega naročila 005855/2020
Naročnik: OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Gradnje: Rekonstrukcija ceste Zg. Dobeno - Rašica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.218,56 EUR

JN005855/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.09.2020
JN005855/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2020
JN005855/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.01.2021
JN005855/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005855/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234
SI
Mengeš
Slovenija
Robert Špenko
robert.spenko@menges.si
+386 17237081
+386 17238981

Internetni naslovi
http://www.menges.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368535/za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21050
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija ceste Zg. Dobeno - Rašica
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste Zg. Dobeno - Rašica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2020   11:06
VPRAŠANJE
V rekapitulaciji in popisu del za cesto piše: naziv objekta: POSLOVNO SKLADIŠČNI OBJEKT ZUNANJA UREDITEV (prvi zavihek), v objavi na PJN: Rekonstrukcija obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole, če prav sklepamo pa gre samo za Rekonstrukcijo ceste Zg. Dobeno - Rašica in ne manjka še kak del popisa?

ODGOVOR
Spoštovani
Pri izdelavi obrazcev je prišlo do napake. Prosim, da upoštevate da gre samo za Rekonstrukcijo ceste Zg. Dobeno - Rašica in ne manjka noben popis del.Datum objave: 29.09.2020   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošam, da objavi detajl oziroma prerez iz katere bodo razvidne dimenzije temelja in opornega zidu.
Cesta post 25 281 Izdelava opornega zidu z armaturo in cementnim betonom, v ceni je upoštevan tudi opaž (ocena) m3 30,42

Naročnika naprošam za odgovor ali je za postavke, pri katerih je količina 0,00 potrebno vpisati ceno na enoto? (Cesta, tuje storitve, post 79 001 izdelava geodetskega načrta, post 79 514 izdelava projektne dokumentacije)

Hvala.

ODGOVOR 2
1. Cesta post 25 281
Točne globine temelja zidov bo določil geomehanik, kateri mora biti prisioten pri izkopu, da določi nivo temeljenja.
V popisu je podana samo ocena količin. Prilagam PDF karakteristični prečni profilI in prerez P17 na stacionaži km 0.0+320.

2. Cesta, tuje storitve, post 79 001
Pri postavkah, kjer je cena na enoto 0,00; geodetski posnetek po končani gradnji in izdelava PID dokumentacije ni potrebno vpisati cene, ker pri rekonstrukciji ceste, katera poteka po obstoječi trasi, ni potrebna izdelava PID dokumentacije.
Priloge (prerezi) so objavljeni na naši internetni strani: http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/janva-narocila-2020/
Datum objave: 30.09.2020   16:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri postavki 29 116 (robni elementi vozišč) in 79 001, 79 514, 79 515 (tuje storitve), je količina 0. Ali je prišlo do napake, ali upoštevamo količino 0?

ODGOVOR
Odgovor št. 3:
1. Postavka 29 116 niso robni elementi vozišč, ampak spada pod

29. Prevozi , razprostiranje in urejanje materiala in sicer: 29 116 Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m,

Robni elementi so zajeti pod postavko 35 214 Dobava in vgraditev prefabriciranega dvignjenega robnika

2. Cesta, tuje storitve, post 79 001 in 79 514
Pri postavkah, kjer je cena na enoto 0,00; geodetski posnetek po končani gradnji in izdelava PID dokumentacije ni potrebno vpisati cene, ker pri rekonstrukciji ceste, katera poteka po obstoječi trasi, ni potrebna izdelava PID dokumentacije.

3. Postavka 79 515 - Ocena nepredvidenih del 10%, smo upoštevali pri projektantskem predračunu in se lahko upoštevajo, če mislite, da je smiselno.
Datum objave: 30.09.2020   16:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali v predračunu rekonstrukcija ceste upoštevamo 10% nepredvidenih del, količina je 0, formula ni nastavljena?
ali je za javno razsvetljavo potrebna izdelava PID-ov, postavka je v rekapitulaciji navedena?

Hvala.

ODGOVOR
Odgovor št. 5:
1. Postavka 79 515 - Ocena nepredvidenih del 10%, smo upoštevali pri projektantskem predračunu in se lahko upoštevajo, če mislite, da je smiselno.
V končni fazi se pa tako obračun in plačilo vseh gradbenih del obračuna po količinah izvedbe.

2. Cesta, tuje storitve, post 79 001 in 79 514
Pri postavkah, kjer je cena na enoto 0,00; geodetski posnetek po končani gradnji in izdelava PID dokumentacije ni potrebno vpisati cene, ker pri rekonstrukciji ceste, katera poteka po obstoječi trasi, ni potrebna izdelava PID dokumentacije,
prav tako se ne izdeluje PID komunalnih vodov, kot so javna razsvetljava in kanalizacija.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri rekonstrukciji ceste je postavka 29 116 Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m (izkopana zemljina - 3.ktg), nikjer pa ne zasledimo postavke, v kateri bi bili zajeti stroški deponiranja odvečne zemljine.

Ali naj v zgoraj navedeni postavki prevoz materiala upoštevamo tudi stroške stalne deponije?


ODGOVOR
Odgovor št. 4:
Pri postavki 29 116
Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m se upošteva prevoz in deponiranje materiala na deponijo izvajalca.
Datum objave: 01.10.2020   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
če prav razumemo, lahko pri rekapitulaciji za javno razsvetljavo pri poziciji F/ IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL - PID pustimo ceno 0,00?
Hvala za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovor št. 6:
Spoštovani, pri vseh postavkah, kjer je naveden PID, se pusti 0,00.