Dosje javnega naročila 006001/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA PIVKA, Prečna ulica 3, 6257 Pivka
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.975,23 EUR

JN006001/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.09.2020
JN006001/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.10.2020
JN006001/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2020
JN006001/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN006001/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006001/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006001/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 190-458196
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA PIVKA
Prečna ulica 3
6257
SI
Pivka
Slovenija
Vrtec Pivka
vrtec-pivka@os-pivka.si
+386 57212491

Internetni naslovi
https://www.os-pivka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368571/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_OS_PIVKA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21047
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO, MESNI IZDELKI IN PAŠTETE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO, MESNI IZDELKI IN PAŠTETE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO PERUTNINE IN IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO PERUTNINE IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE IN PAŠTETE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15220000
15240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE RIBE IN PAŠTETE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: PIJAČA IN SADNE REZINE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PIJAČA IN SADNE REZINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, ZAMRZNJENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, ZAMRZNJENA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH, PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15820000
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KEKSI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI, SUHO SADJE IN ZAČIMBE
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
15863000
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ČAJI, SUHO SADJE IN ZAČIMBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KRUH IN PECIVO
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO KRUH IN PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ČAJI
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
15865000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ČAJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO OLJA
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15411110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO OLJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SOKOVI
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO OSTALO
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15613380
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO OSTALO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.11.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.11.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA PIVKA
Prečna ulica 3
6257
Pivka
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2020   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 11 navajate, da bo naročnik na podlagi merila izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo. V posameznem sklopu bo naročnik izbral ponudbo enega ponudnika (1), s katerim bo sklenil kupoprodajno pogodbo.

V osnutku pogodbe pa navajate:
III. IZVAJANJE NAROČILA
3. člen
Oddajanje posameznih naročil bo naročnik izvajal padajoče glede na razvrstitev ponudb v okviru meril za izbor v postopku javnega naročanja in glede na sposobnost ponudnika, da zagotovi zahtevane količine. Naročnik naroča vse pri prvo-uvrščenem ponudniku, v kolikor npr. prvo-uvrščeni ponudnik nima določenega artikla, zadostnih količin se naročilo odda pri drugo-uvrščenem ponudniku. Na enak način se naroča tudi, kadar prvo-uvrščen ponudnik ne spoštuje pogodbenih določil in se pogodba posledično prekine.

Gornje navedbe so dvoumne. Kaj je prav?
Ali izbirate samo enega ponudnika za 2 leti, ali tudi drugega, v kolkor prvo-uvrščeni nima....
S kolikim boste sklepali pogodbo?

Hvala za odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR


V posameznem sklopu bo naročnik izbral ponudbo enega ponudnika (1), s katerim bo sklenil kupoprodajno pogodbo.

Popravek

III. IZVAJANJE NAROČILA
3. člen
Dobavitelj je dolžan vse dobave po tej pogodbi izvajati sam. (če se prijavi s podizvajalci se navedejo)

Lp


Datum objave: 02.10.2020   13:32
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

prosim za umik izdelkov iz sklopa 1. mleko in mlečni izdelki: Riževo mleko 1 l, Jogurt sojin 125 g, Sojin puding čokolada 125 g, Sojin puding vanilja 125 g
saj to niso mlečni izdelki. Prav tako vas prosimo za umik izdelka Puding s smetano brez laktoze 125 g, saj je to izdelek, ki ga ne proizvaja nobena slovenska mlekarna in spada pod splošno prehrambeno blago.

Hvala,ODGOVOR

Spoštovani,

iz sklopa 1. sklop: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI brišemo sledeče artikle:

5. Riževo mleko 1 l
21. Jogurt sojin 125 g
38. Sojin puding čokolada 125 g
39. Sojin puding vanilja 125 g
40. Puding s smetano brez laktoze 125 g

Objavili bomo popravek predračun, ko zaključimo z vsemi odgovori!

LP

Datum objave: 02.10.2020   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.) ali lahko vpisujemo cene na 4 decimalna mesta, vrednosti pa na dve?
(račun/predračun se ujemata, če pa je na dve decimalki, pa pride do razhajanj zaradi zaokroževanja, sploh pri porcijskih izdelkih).

2.) v sklopu 7. sklop: PIJAČA IN SADNE REZINE nimate posebej označeno dovoljeno odstopanje v gramaturi. To pomeni, da odstopanj ni.

Hvala za odgovore in lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1.) ali lahko vpisujemo cene na 4 decimalna mesta, vrednosti pa na dve?
(račun/predračun se ujemata, če pa je na dve decimalki, pa pride do razhajanj zaradi zaokroževanja, sploh pri porcijskih izdelkih).
lahko


2.) v sklopu 7. sklop: PIJAČA IN SADNE REZINE nimate posebej označeno dovoljeno odstopanje v gramaturi. To pomeni, da odstopanj ni.
v tem sklopu niso dovoljena odstopanjaLP


Datum objave: 02.10.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsak dan med 6. in 7. uro.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat tedensko tekom dopoldneva, gre za sklope kot so:
6. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
8. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
12. sklop: KEKSI
13. sklop: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
14. sklop: TESTENINE
15. sklop: ČAJI, SUHO SADJE IN ZAČIMBE
17. sklop: EKO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI
19. sklop: EKO ČAJI
20. sklop: EKO OLJA
21. sklop: EKO SOKOVI
22. sklop: EKO OSTALO
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Za spodaj navedene sklope dovolimo dostavo 1x tedensko, vendar do 12. ure:

6. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
8. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
12. sklop: KEKSI
13. sklop: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
14. sklop: TESTENINE
15. sklop: ČAJI, SUHO SADJE IN ZAČIMBE
17. sklop: EKO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI
19. sklop: EKO ČAJI
20. sklop: EKO OLJA
21. sklop: EKO SOKOVI
22. sklop: EKO OSTALO


Lp

Datum objave: 02.10.2020   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno vas prosimo za odgovor na vprašanje glede dostave, saj je le-ta ključnega pomena za pripravo ponudbe oz. odločitev ali naj se na vaš razpis sploh prijavimo.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Smo odgovorili.

Lp


Datum objave: 06.10.2020   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji za sklop svežega sadja in zelenjave je določeno, da bo naročnik odpirala konkurenco v decembru 2021. V nadaljevanju pa je navedeno, da bo naročnik okvirni sporazum sklenil z enim ponudnikom.

Zanima nas kako je možno izvesti postopek odpiranja konkurence, če pa konkurence sploh ne bo. Gre morda za pomoto?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
popravljamo naš zapis v razpisni dokumentaciji pod točko 6. PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Fiksnost cen
Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev, in sicer predvidoma od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

IZJEMA: fiksnost cen 12 (dvanajst) mesecev velja samo za spodaj navedene sklope; veljavnost ponudbe do 31. 12. 2021:
 5. sklop: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
 18. sklop: EKOLOŠKO SADJE

Za naslednje 12 (dvanajst) mesečno obdobje, bo izbran ponudnik lahko v mesecu decembru 2021 predložil pisni predlog na ponudbenem obrazcu (OBRAZEC št. 2a predračun podrobno iz razpisne dokumentacije), na elektronski naslov: barbara.fatur@os-pivka.si. Predlog se lahko predloži le zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Za regulacijo se upošteva kumulativni indeks cen za sveže sadje in zelenjavo 01.1.6 Sadje,01.1.7 Zelenjava), ki ga uradno objavlja Statistični urad RS.
Naročnik preveri dopustnost regulacije cen in tako lahko poda pisno soglasje za spremembo cen izbranemu ponudniku na podlagi njegovega predhodnega pisnega predloga.


Popravljamo tudi osnutek kupoprodajne pogodbe, in sicer:

IV. CENA ŽIVIL
4. člen


popravljamo 4.in 5. odstavek, kot sledi:

Za naslednje 12 (dvanajst) mesečno obdobje, bo izbran ponudnik lahko v mesecu decembru 2021 predložil pisni predlog na ponudbenem obrazcu (OBRAZEC št. 2a predračun podrobno iz razpisne dokumentacije), na elektronski naslov: barbara.fatur@os-pivka.si. Predlog se lahko predloži le zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Za regulacijo se upošteva kumulativni indeks cen za sveže sadje in zelenjavo 01.1.6 Sadje,01.1.7 Zelenjava), ki ga uradno objavlja Statistični urad RS.
Naročnik preveri dopustnost regulacije cen in tako lahko poda pisno soglasje za spremembo cen izbranemu ponudniku na podlagi njegovega predhodnega pisnega predloga.


LPDatum objave: 07.10.2020   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo Vas, da v izogib morebitnemu izigravanju konkurence v izvedbeni fazi, združite sorodne oziroma podobne artikle kot so:

- Breskve/nektarine
- Mandarine/klementine/mandore/mineole/klemenvile
- Grozdje vseh vrst
- Jabolka vseh vrst
- Hruške vseh vrst

V kolikor se ne odzovete na naš poziva Vas obveščamo, da bomo redno preverjali dobavo omenjenih artiklov, skladno z okvirnimi količinami, ki ne smejo biti zavajajoče.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo upoštevali vaš predlog.

Objavili bomo popravek predračuna.


Datum objave: 12.10.2020   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

6. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. Marmelada marelična 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 3kg pakiranju?
5. Kompot mešano sadje 2500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g?
13. Rdeča pesa 670g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 4250g?
16. Čičerika 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
21. Gorčica 1050 g ali lahko ponudimo izdelek v 680g?

8. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
3. Kus kus 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
8. Divji riž 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g, saj izdelka v 500g na trgu namreč ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

12. sklop: KEKSI
3. Keksi mešani 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
4. Keksi kokos 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
6. Keksi lincer 800 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
9. Keksi orehovi rogljički 350 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
10. Keksi pirini brez mleka in jajc 350 g izdelek, ki bi bil deklariran brez jajc in mleka smo našli v 140g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
12. Keksi dietni vanilija 175 g verjetno ste imeli v mislih izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki se uporablja za dietno prehrano?

13. sklop: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
5. Čokolada jedilna 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
7. Čokoladni namaz 3500 g ali naročnik želi izdelek, ki je enobarven ali ki je dvobarven. V kolikor želite dvobarvnega prosimo, da zahtevate čokoladno-lešnikov dvobarven namaz, v kolikor pa enobarvnega, kot je npr. Nutella, pa zahtevajte minimalno 13% lešnikov v izdelku. Le tako boste dobili izdelek zadovoljive kvalitete.
8. Čokoladni namaz 2900 g ali naročnik želi izdelek, ki je enobarven ali ki je dvobarven. V kolikor želite dvobarvnega prosimo, da zahtevate čokoladno-lešnikov dvobarven namaz, v kolikor pa enobarvnega, kot je npr. Nutella, pa zahtevajte minimalno 13% lešnikov v izdelku. Le tako boste dobili izdelek zadovoljive kvalitete.
9. Čokoladni namaz 20 g verjetno zahtevate enobarvni namaz? Prosimo za potrditev.
10. Namaz nadomestek mlečne čokolade 175 g verjetno ste imeli v mislih izdelek za diete, ki je brez glutena, mleka, jajc, oreškov, ter se dobi v 275g pakiranju? Izdelek v 175g namreč ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
11. Čokoladna jajčka 15 g kot Kinder - v kolikor želite izdelek kot Kinder zahtevajte izdelek z igračo in mlečno čokolado s posebnim slojem iz mleka.
17. Puding v prahu 1000 g kateri okus pudinga ste imeli v mislih. Cene se med okusi razlikujejo, zato želimo, da okus določite, saj bodo le tako ponudbe enakovredne.
18. Jabolčni kis 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo
19. Olje sončnično 100% 1 l razpisano imate veliko količino izdelka. Ali ponudimo izdelek v 10l?
21. Sladkor 1000 g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali ponudimo izdelek v 25kg?
22. Sladkor mleti 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
24. Drobtine 400g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
37. Margarina 250 g ali je naročnik imel v mislih margarino za mazanje ali za peko? V kolikor ste imeli v mislih margarino za mazanje, ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
42. Konzervirani fileti tunov v olju 1705 g v kosu naročnika prosimo, da zahteva izdelek v kosu, saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka v vrečki, ki pa ni primerljive kvalitete.

14. sklop: TESTENINE
4. Rižek 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
6. Zvezdice 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
7. Polži durum 26, 5kg naročnika prosimo za umik zahteve po velikosti polžkov, saj vsi proizvajalci označujejo velikost polžkov po svoje. Verjetno pa želite manjše polžke? Jih lahko ponudimo?
10. Rezanci pirini 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 400g?
13. Špageti durum 45, 5kg naročnika prosimo za umik zahteve po debelini špagetov, saj vsi proizvajalci označujejo debelino špagetov po svoje.
14. Tortelini s sirom 1 kg naročnika prosimo, da uvrsti izdelek v sklop 9, kjer so ostali hlajeni izdelki. Smo namreč ponudnik trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Hvala za razumevanje.
15. Tortelini s špinačo 1 kg naročnika prosimo, da uvrsti izdelek v sklop 9, kjer so ostali hlajeni izdelki. Smo namreč ponudnik trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Hvala za razumevanje.
17. Zlate kroglice 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
18. Lazanja 1 kg izdelek v 1000g na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
19. Lazanja dieta 200 g verjetno ste želeli izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki je primeren za diete?
20. Testenine dieta rezanci 250 g verjetno ste želeli izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki je primeren za diete?
21. Testenine dieta školjke 250 g verjetno ste želeli izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki je primeren za diete?
22. Testenine dieta polži 250 g verjetno ste želeli izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki je primeren za diete?

15. sklop: ČAJI, SUHO SADJE IN ZAČIMBE
8. Meta 1000 g izdelek se vam podvaja artikel št. 6. Ali ponudimo čaj kakšnega drugega okus?
9. Orehova jedrca 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g? Izdelek v 1000g namreč ne najdemo.
14. Rozine 500 g ali vam lahko ponudimo izdelek v 200g?
18. Muškatni orešek 38 g ali lahko ponudimo izdelek v 50g?
21. Poper mleti 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g, saj ga v 200g namreč ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
24. Lovor 100 g izdelek se vam podvaja artikel št. 17.

17. sklop: EKO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI
2. Pirin zdrob 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g?

21. sklop: EKO SOKOVI
4. Sok jabolko, breskev, korenje 1 l ali lahko ponudimo BIO sok slovenskega proizvajalca Dana v 750ml pakiranju s sestavo jabolko-korenček-mango-limona?

22. sklop: EKO OSTALO
1. Namaz čokoladni dieta 275 g ali lahko ponudimo bio namaz v 200g brez glutena?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
6. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. Marmelada marelična 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 3kg pakiranju?
da

5. Kompot mešano sadje 2500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g?
da

13. Rdeča pesa 670g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 4250g?
ne

16. Čičerika 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

21. Gorčica 1050 g ali lahko ponudimo izdelek v 680g?
da


8. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
3. Kus kus 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
da

8. Divji riž 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g, saj izdelka v 500g na trgu namreč ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da12. sklop: KEKSI
3. Keksi mešani 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

4. Keksi kokos 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

6. Keksi lincer 800 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

9. Keksi orehovi rogljički 350 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

10. Keksi pirini brez mleka in jajc 350 g izdelek, ki bi bil deklariran brez jajc in mleka smo našli v 140g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

12. Keksi dietni vanilija 175 g verjetno ste imeli v mislih izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki se uporablja za dietno prehrano?


13. sklop: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
5. Čokolada jedilna 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
da

7. Čokoladni namaz 3500 g ali naročnik želi izdelek, ki je enobarven ali ki je dvobarven. V kolikor želite dvobarvnega prosimo, da zahtevate čokoladno-lešnikov dvobarven namaz, v kolikor pa enobarvnega, kot je npr. Nutella, pa zahtevajte minimalno 13% lešnikov v izdelku. Le tako boste dobili izdelek zadovoljive kvalitete.
Popravljamo naš opis:
7. Čokoladno-lešnikov namaz, dvobarven, 3500 g


8. Čokoladni namaz 2900 g ali naročnik želi izdelek, ki je enobarven ali ki je dvobarven. V kolikor želite dvobarvnega prosimo, da zahtevate čokoladno-lešnikov dvobarven namaz, v kolikor pa enobarvnega, kot je npr. Nutella, pa zahtevajte minimalno 13% lešnikov v izdelku. Le tako boste dobili izdelek zadovoljive kvalitete.
Popravljamo naš opis:
8. Čokoladno-lešnikov namaz, dvobarven, 2900 g

9. Čokoladni namaz 20 g verjetno zahtevate enobarvni namaz? Prosimo za potrditev.
želimo enobarvni namaz

10. Namaz nadomestek mlečne čokolade 175 g verjetno ste imeli v mislih izdelek za diete, ki je brez glutena, mleka, jajc, oreškov, ter se dobi v 275g pakiranju? Izdelek v 175g namreč ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Popravljamo naš opis:
10. Namaz za diete, brez glutena, mleka, jajc, oreškov 275g

11. Čokoladna jajčka 15 g kot Kinder - v kolikor želite izdelek kot Kinder zahtevajte izdelek z igračo in mlečno čokolado s posebnim slojem iz mleka.
želimo izdelek z igračo in mlečno čokolado s posebnim slojem iz mleka
Popravljamo naš opis:
11. Čokoladno jajce kot Kinder Surprise, mlečna čokolada min. 47%, čokoladna jajčka + igrača, 20g

17. Puding v prahu 1000 g kateri okus pudinga ste imeli v mislih. Cene se med okusi razlikujejo, zato želimo, da okus določite, saj bodo le tako ponudbe enakovredne.
pod to postavko želimo okus čokolada, vanilja

18. Jabolčni kis 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo
ne

19. Olje sončnično 100% 1 l razpisano imate veliko količino izdelka. Ali ponudimo izdelek v 10l?
ne

21. Sladkor 1000 g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali ponudimo izdelek v 25kg?
ne

22. Sladkor mleti 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
ne

24. Drobtine 400g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
da

37. Margarina 250 g ali je naročnik imel v mislih margarino za mazanje ali za peko? V kolikor ste imeli v mislih margarino za mazanje, ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
za peko, želimo 250g

42. Konzervirani fileti tunov v olju 1705 g v kosu naročnika prosimo, da zahteva izdelek v kosu, saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka v vrečki, ki pa ni primerljive kvalitete.
Želimo izdelek v kosu, kot smo že navedli. Pakiranje v vrečki ni za nas sprejemljivo.


14. sklop: TESTENINE
4. Rižek 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
ne

6. Zvezdice 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
ne

7. Polži durum 26, 5kg naročnika prosimo za umik zahteve po velikosti polžkov, saj vsi proizvajalci označujejo velikost polžkov po svoje. Verjetno pa želite manjše polžke? Jih lahko ponudimo?
da

10. Rezanci pirini 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 400g?
ne

13. Špageti durum 45, 5kg naročnika prosimo za umik zahteve po debelini špagetov, saj vsi proizvajalci označujejo debelino špagetov po svoje.
Popravljamo opis:
13. Špageti durum kot. št. 45, 5kg


14. Tortelini s sirom 1 kg naročnika prosimo, da uvrsti izdelek v sklop 9, kjer so ostali hlajeni izdelki. Smo namreč ponudnik trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Hvala za razumevanje.
artikel bomo premaknili v 9. sklop

15. Tortelini s špinačo 1 kg naročnika prosimo, da uvrsti izdelek v sklop 9, kjer so ostali hlajeni izdelki. Smo namreč ponudnik trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Hvala za razumevanje.
artikel bomo premaknili v 9. sklop

17. Zlate kroglice 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
da

18. Lazanja 1 kg izdelek v 1000g na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

19. Lazanja dieta 200 g verjetno ste želeli izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki je primeren za diete?
da, želimo artikel brez vseh alergenov

20. Testenine dieta rezanci 250 g verjetno ste želeli izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki je primeren za diete?
da, želimo artikel brez vseh alergenov

21. Testenine dieta školjke 250 g verjetno ste želeli izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki je primeren za diete?
da, želimo artikel brez vseh alergenov

22. Testenine dieta polži 250 g verjetno ste želeli izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, ki je primeren za diete?
da, želimo artikel brez vseh alergenov


15. sklop: ČAJI, SUHO SADJE IN ZAČIMBE
8. Meta 1000 g izdelek se vam podvaja artikel št. 6. Ali ponudimo čaj kakšnega drugega okus?
lahko

9. Orehova jedrca 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g? Izdelek v 1000g namreč ne najdemo.
da

14. Rozine 500 g ali vam lahko ponudimo izdelek v 200g?
ne

18. Muškatni orešek 38 g ali lahko ponudimo izdelek v 50g?
Popravljamo opis:
18. Muškatni orešek, mleti 38 g
želimo pakiranje 38g

21. Poper mleti 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g, saj ga v 200g namreč ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko

24. Lovor 100 g izdelek se vam podvaja artikel št. 17.
artikel pod zap. št. 24 brišemo iz predračuna


17. sklop: EKO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI
2. Pirin zdrob 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
ne

21. sklop: EKO SOKOVI
4. Sok jabolko, breskev, korenje 1 l ali lahko ponudimo BIO sok slovenskega proizvajalca Dana v 750ml pakiranju s sestavo jabolko-korenček-mango-limona?
ne


22. sklop: EKO OSTALO
1. Namaz čokoladni dieta 275 g ali lahko ponudimo bio namaz v 200g brez glutena?
da

lp

Datum objave: 12.10.2020   15:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore:

7. sklop: PIJAČA IN SADNE REZINE
3. Pomaranča 100 % 1 l - sirup pomaranča 100% 1l ne najdemo. Ali lahko ponudimo navadni sirup pomaranča 1l? V kolikor ne, prosimo za informacijo.
4. Sirup bezeg 5 l - ne najdemo sirup bezeg 5l, razen, če zahtevate 100% sirup bezeg 5l. Ali lahko ponudimo sirup bezeg 1l, ali 3l? Kaj ponudimo?
14. Marelica min.43% sadnega deleža 1 l - ali lahko ponudimo nektar kaša marelice 30%, sok jabolko 20% 1l?
17. Rdeča pesa 0,20 l - ne najdemo nektar rdeča pesa 0,2l - ali lahko ponudimo bio sok rdeča pesa 0,5l, ceno bi preračunali na zahtevano težo 0,2l?
20. Pomaranča 0,20 l - ali lahko ponudimo nektar jabolko, pomaranča, banana 0,2l? V kolikor ne, ali lahko 100% pomarančni sok 0,2l?
22.Borovnica 0,20 l - ali lahko ponudimo sok borovnice 20%, sok jabolke 15%, sok aronije 5% 0,2l?
24. Jagoda min.45% sadnega deleža 0,20 l - ali lahko ponudimo nektar jagodna kaša 25 %, jabolčna kaša 18 %, grozdni sok iz zgoščenega sadnega soka 2% 0,2l?
25. Marelica min.43% sadnega delaža 0,20 l - ali lahko ponudimo nektar kaša marelice 30%, sok jabolke 20% 0,2l?
27. Multivitamin 0,20 l - nektar multi ne najdemo. Ali lahko ponudimo sok multi 100% 0,2l?
29. Ledeni čaj z okusom breskve 0,25 l - ali lahko ponudimo ledeni čaj 0,2l Dana?
30. Zelenjavni napitek 0,20 l - ali lahko ponudimo sadno zelenjavno pijačo Fructal 0,2l? V kolikor ne, prosimo naročnika, da nam zaupa želeni artikel.
34. Smuti pomaranča 0,25 l - ali lahko ponudimo smoothie mango s sestavo jabolčni sok (42%), bananina kaša (23%), pomarančni sok (20%), kaša manga (10%), sok marakuje (5%), vitamin C? V kolikor ne, prosimo za informacijo, kdo drži zahtevani izdelek?

8. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
2. Kus kus 500g - glede na to, da zahtevate 500g pakiranje, nas zanima, ali ponudimo polnozrnati kus kus 500g, ali lahko navadnega 1kg?
3. Kus kus 2 kg - ali lahko ponudimo kus kus 5kg?

13. sklop: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. Kakav 5000 g - ali lahko ponudimo kakav 2,5kg pakiranje, ki vsebuje najmanj 25% kakavovih delov in 2,5% kakavovega masla, tako, kot benquick?
10. Namaz nadomestek mlečne čokolade 175 g - ne najdemo izdelka 175g pakiranje. Ali ste morda mislili 275g - ali ga lahko ponudimo?
11. Čokoladna jajčka 15 g kot Kinder - ne poznamo kinder jajčke v 15g pakiranju in ker 20g ni v dovoljenem razponu sprašujemo, ali ste mislili 20g in ali lahko ponudimo?
17. Puding v prahu 1000 g - kateri okus želite?
23. Drobtine 1000 g - ali lahko ponudimo drobtine 5kg pakiranje?
26. Grisini polnozrnati 100 g - ali lahko ponudimo polnozrnate grisine 180g?
39. Desert kokos sadni brez laktoze 125 g - ali lahko ponudimo kokosov desert 200g?

14. sklop: TESTENINE
14. Tortelini s sirom 1 kg - ne najdemo 1kg pakiranja. Ali lahko ponudimo 5kg ali 400g? Katere ponudimo?
15. Tortelini s špinačo 1 kg - ne najdemo 1kg pakiranja. Ali lahko ponudimo 250g?
18. Lazanja 1 kg - ne najdemo 1kg pakiranja. Ali lahko ponudimo hlajeno 1kg, ali pa 500g? Katere ponudimo?
22. Testenine dieta polži 250 g - ali lahko ponudimo polžke brez glutena 500g?

15. sklop: ČAJI, SUHO SADJE IN ZAČIMBE
21. Poper mleti 200 g - ne najdemo mletega popra 200g oz. v dovoljenem odstopanju. Ali ponudimo 100g? V kolikor ne, prosimo naročnika za informacijo, kdo to drži.
23. Bazilika 100 g - ne najdemo bazilike 100g oz. v dovoljenem odstopanju. Ali ponudimo 180g?
26. Timijan 100 g - ne najdemo timijana 100g oz. v dovoljenem odstopanju. Ali ponudimo 215g?

Hvala za odgovore

Lep pozdrav

ODGOVOR
7. sklop: PIJAČA IN SADNE REZINE
3. Pomaranča 100 % 1 l - sirup pomaranča 100% 1l ne najdemo. Ali lahko ponudimo navadni sirup pomaranča 1l? V kolikor ne, prosimo za informacijo.
lahko pomaranča 5l

4. Sirup bezeg 5 l - ne najdemo sirup bezeg 5l, razen, če zahtevate 100% sirup bezeg 5l. Ali lahko ponudimo sirup bezeg 1l, ali 3l? Kaj ponudimo?
želimo 100% sirup bezeg 5l

14. Marelica min.43% sadnega deleža 1 l - ali lahko ponudimo nektar kaša marelice 30%, sok jabolko 20% 1l?
ne

17. Rdeča pesa 0,20 l - ne najdemo nektar rdeča pesa 0,2l - ali lahko ponudimo bio sok rdeča pesa 0,5l, ceno bi preračunali na zahtevano težo 0,2l?
ne

20. Pomaranča 0,20 l - ali lahko ponudimo nektar jabolko, pomaranča, banana 0,2l? V kolikor ne, ali lahko 100% pomarančni sok 0,2l?
da

22.Borovnica 0,20 l - ali lahko ponudimo sok borovnice 20%, sok jabolke 15%, sok aronije 5% 0,2l?
ne

24. Jagoda min.45% sadnega deleža 0,20 l - ali lahko ponudimo nektar jagodna kaša 25 %, jabolčna kaša 18 %, grozdni sok iz zgoščenega sadnega soka 2% 0,2l?
ne

25. Marelica min.43% sadnega delaža 0,20 l - ali lahko ponudimo nektar kaša marelice 30%, sok jabolke 20% 0,2l?
ne

27. Multivitamin 0,20 l - nektar multi ne najdemo. Ali lahko ponudimo sok multi 100% 0,2l?
da

29. Ledeni čaj z okusom breskve 0,25 l - ali lahko ponudimo ledeni čaj 0,2l Dana?
želimo 0,25l

30. Zelenjavni napitek 0,20 l - ali lahko ponudimo sadno zelenjavno pijačo Fructal 0,2l? V kolikor ne, prosimo naročnika, da nam zaupa želeni artikel.
da

34. Smuti pomaranča 0,25 l - ali lahko ponudimo smoothie mango s sestavo jabolčni sok (42%), bananina kaša (23%), pomarančni sok (20%), kaša manga (10%), sok marakuje (5%), vitamin C? V kolikor ne, prosimo za informacijo, kdo drži zahtevani izdelek?
Popravljamo opis:
34. Smuti pomaranča, pomarančni sok iz zgoščenega soka min. 30 %, jabolčna kaša min. 30 %, grozdni sok iz zgoščenega soka min. 1, kot Smoothie beauty&kolagen, 0,25 l


8. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
2. Kus kus 500g - glede na to, da zahtevate 500g pakiranje, nas zanima, ali ponudimo polnozrnati kus kus 500g, ali lahko navadnega 1kg?
navadni kus kus - lahko 1 kg

3. Kus kus 2 kg - ali lahko ponudimo kus kus 5kg?
da


13. sklop: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. Kakav 5000 g - ali lahko ponudimo kakav 2,5kg pakiranje, ki vsebuje najmanj 25% kakavovih delov in 2,5% kakavovega masla, tako, kot benquick?
da

10. Namaz nadomestek mlečne čokolade 175 g - ne najdemo izdelka 175g pakiranje. Ali ste morda mislili 275g - ali ga lahko ponudimo?
Popravili smo opis:
10. Namaz za diete, brez glutena, mleka, jajc, oreškov 275g

11. Čokoladna jajčka 15 g kot Kinder - ne poznamo kinder jajčke v 15g pakiranju in ker 20g ni v dovoljenem razponu sprašujemo, ali ste mislili 20g in ali lahko ponudimo?
Popravili smo opis:
11. Čokoladno jajce kot Kinder Surprise, mlečna čokolada min. 47%, čokoladna jajčka + igrača, 20g

17. Puding v prahu 1000 g - kateri okus želite?
Popravili smo opis:
17. Puding v prahu (čokolada, vanilija), 1000 g
oba

23. Drobtine 1000 g - ali lahko ponudimo drobtine 5kg pakiranje?
ne

26. Grisini polnozrnati 100 g - ali lahko ponudimo polnozrnate grisine 180g?
da

39. Desert kokos sadni brez laktoze 125 g - ali lahko ponudimo kokosov desert 200g?
da


14. sklop: TESTENINE
14. Tortelini s sirom 1 kg - ne najdemo 1kg pakiranja. Ali lahko ponudimo 5kg ali 400g? Katere ponudimo?
artikel smo prestavili v 9. sklop

15. Tortelini s špinačo 1 kg - ne najdemo 1kg pakiranja. Ali lahko ponudimo 250g?
artikel smo prestavili v 9. sklop

18. Lazanja 1 kg - ne najdemo 1kg pakiranja. Ali lahko ponudimo hlajeno 1kg, ali pa 500g? Katere ponudimo?
lahko ponudite hlajeno 1kg

22. Testenine dieta polži 250 g - ali lahko ponudimo polžke brez glutena 500g?
lahko 500g, brez vseh alergenov


15. sklop: ČAJI, SUHO SADJE IN ZAČIMBE
21. Poper mleti 200 g - ne najdemo mletega popra 200g oz. v dovoljenem odstopanju. Ali ponudimo 100g? V kolikor ne, prosimo naročnika za informacijo, kdo to drži.
lahko 100g

23. Bazilika 100 g - ne najdemo bazilike 100g oz. v dovoljenem odstopanju. Ali ponudimo 180g?
da

26. Timijan 100 g - ne najdemo timijana 100g oz. v dovoljenem odstopanju. Ali ponudimo 215g?
ponudite lahko do 100g v kozarcu


LpDatum objave: 13.10.2020   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja :


14. sklop: TESTENINE
1. Valoviti rezanci 12 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 8kg ?
3. Peresniki 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
4. Rižek 200 g
Arikel ukinjen , obstaja v gramaturi 5 kg, vam ga lahko ponudimo?
6. Zvezdice 250 g
Zvezdice obstajajo v gramaturi 500g , vam jih lahko ponudimo ?
16. Vretena durum 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
12. Rinčice 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 4kg ?
18. Lazanja 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
11. Peresniki pirini 500 g
Vam lahko ponudimo Polnozrnate peresnike 500g ?
10. Rezanci pirini 250 g
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo Zvezdice pirine 500g ?
8. Rinčice s korenčkom 250 g
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo Jušne rezance s korenjem 500g ?
19. Lazanja dieta 200 g
20. Testenine dieta rezanci 250 g
21. Testenine dieta školjke 250 g
22. Testenine dieta polži 250 g
Kakšne testenine potrebujete kakšno dieto ? Ker so to posebne testenine, vas prosimo, da jih prestavite v sklop splošno prehrambeno blago, saj kot slovenski proizvajalci nimamo teh dietnih testenin , določeni trgovci pa jih imajo.

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
14. sklop: TESTENINE
1. Valoviti rezanci 12 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 8kg ?
dovolili smo odstopanje v teži +/-35%

3. Peresniki 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
ne

4. Rižek 200 g
Arikel ukinjen , obstaja v gramaturi 5 kg, vam ga lahko ponudimo?
ne

6. Zvezdice 250 g
Zvezdice obstajajo v gramaturi 500g , vam jih lahko ponudimo ?
ne

16. Vretena durum 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
ne

12. Rinčice 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 4kg ?
ne

18. Lazanja 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
ne

11. Peresniki pirini 500 g
Vam lahko ponudimo Polnozrnate peresnike 500g ?
ne

10. Rezanci pirini 250 g
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo Zvezdice pirine 500g ?
ne

8. Rinčice s korenčkom 250 g
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo Jušne rezance s korenjem 500g ?
ne

19. Lazanja dieta 200 g
zahtevamo artikel brez glutena, preklicujemo zahtevo brez vseh alergenov

20. Testenine dieta rezanci 250 g
zahtevamo artikel brez glutena, preklicujemo zahtevo brez vseh alergenov

21. Testenine dieta školjke 250 g
zahtevamo artikel brez glutena, preklicujemo zahtevo brez vseh alergenov

22. Testenine dieta polži 250 g
zahtevamo artikel brez glutena, preklicujemo zahtevo brez vseh alergenov

LpDatum objave: 13.10.2020   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

7. sklop: PIJAČA IN SADNE REZINE
sirup
2. Pomaranča 100 % 5 l- IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo zgoščen pomarančni sok z min. 50 % sadnim deležem pakiran po 5 l

3. Pomaranča 100 % 1 l-IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo 100% sadni sirup Jagoda pakiran po 5 L ( brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline )

17. Nektar Rdeča pesa 0,20 l- IZDELEK NE OBSTAJA. Prosim za izbris.
18. Breskev, jabolko, breskova kaša min. 32%, 1l- ali lahko ponudimo nektar iz breskev ( brez jabolk ) s sadnim deležem min. 50 % pakiran po 1 l?
28. Nektar Multivitamin 1 l- izdelek NE OBSTAJA. Prosim za IZBRIS.

31. Smuti ananas 0,25 l- IZDELEK JE UKINJEN; PROSIM ZA IZBRIS.

21. sklop: EKO SOKOVI

2. Sok jabolko, grozdje, robida 0,2 l- IZDELEK JE V UKINJANJU. Nadomešča ga BIO SOK JABOLKO, GRANATNO JABOLKO, ČRNI RIBEZ, GROZDJE pakiran po 200 ml. Prosim za popravek opisa artikla.ODGOVOR


7. sklop: PIJAČA IN SADNE REZINE
sirup
2. Pomaranča 100 % 5 l- IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo zgoščen pomarančni sok z min. 50 % sadnim deležem pakiran po 5 l
ne

3. Pomaranča 100 % 1 l-IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo 100% sadni sirup Jagoda pakiran po 5 L ( brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline )
ne

17. Nektar Rdeča pesa 0,20 l- IZDELEK NE OBSTAJA. Prosim za izbris.
ne

18. Breskev, jabolko, breskova kaša min. 32%, 1l- ali lahko ponudimo nektar iz breskev ( brez jabolk ) s sadnim deležem min. 50 % pakiran po 1 l?
da

28. Nektar Multivitamin 1 l- izdelek NE OBSTAJA. Prosim za IZBRIS.
ne, lahko ponudite sok multivitaminski

31. Smuti ananas 0,25 l- IZDELEK JE UKINJEN; PROSIM ZA IZBRIS.
ne


21. sklop: EKO SOKOVI

2. Sok jabolko, grozdje, robida 0,2 l- IZDELEK JE V UKINJANJU. Nadomešča ga BIO SOK JABOLKO, GRANATNO JABOLKO, ČRNI RIBEZ, GROZDJE pakiran po 200 ml. Prosim za popravek opisa artikla.
ne


Lp

Datum objave: 13.10.2020   12:28
VPRAŠANJE
9. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, ZAMRZNJENA ZELENJAVA
artikel 1: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 7: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?

ODGOVOR

9. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, ZAMRZNJENA ZELENJAVA
artikel 1: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
da

artikel 7: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
da

Lp

Datum objave: 13.10.2020   12:55
Spoštovani,

v 5. sklopu: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA smo pri spodaj navedenih artiklih naredili popravke, ki bodo vključeni v revidiran predračun, katerega bomo objavili z obrazcem EU14:

5. Breskve/nektarine 878 kg
7. Grozdje vseh vrst 400 kg
8. Grozdje črno - artikel brišemo
9. Hruške vseh vrst 595 kg
12. Klementine - artikel brišemo
15. Mandarine/klementine/mandore/mineole/klemenvile 634 kg
18. Nektarine - artikel brišemo


LP

Datum objave: 13.10.2020   13:12
Posredujemo še pojasnila:

12. sklop: KEKSI
Popravljamo opis:
12. Keksi vanilija, brez glutena 175 g


14. sklop: TESTENINE
18. Lazanja 1 kg
lahko 500g in 1kg pakiranje

LP

Datum objave: 14.10.2020   16:57

Dopolnjujemo naše odgovore:


7. sklop: PIJAČA IN SADNE REZINE
sirup
2. Pomaranča 100 % 5 l- IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo zgoščen pomarančni sok z min. 50 % sadnim deležem pakiran po 5 l
Popravljamo opis:
Pomaranča sirup 5 l
lahko ponudite tudi zgoščen pomarančni sok z min. 50 % sadnim deležem


3. Pomaranča 100 % 1 l-IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo 100% sadni sirup Jagoda pakiran po 5 L ( brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline )
Popravljamo opis:
3. Pomaranča sirup 1 l


17. Nektar Rdeča pesa 0,20 l- IZDELEK NE OBSTAJA. Prosim za izbris.
artikel umikamo iz predračuna


18. Breskev, jabolko, breskova kaša min. 32%, 1l- ali lahko ponudimo nektar iz breskev ( brez jabolk ) s sadnim deležem min. 50 % pakiran po 1 l?
da


Popravljamo opis:
27. Sok Multivitamin 0,20 l
lahko tudi iz rdečega sadja


28. Nektar Multivitamin 1 l- izdelek NE OBSTAJA. Prosim za IZBRIS.
Popravljamo opis:
28. Sok Multivitamin 1 l
lahko tudi iz rdečega sadja

31. Smuti ananas 0,25 l- IZDELEK JE UKINJEN; PROSIM ZA IZBRIS.
artikel umikamo iz predračuna


21. sklop: EKO SOKOVI

2. Sok jabolko, grozdje, robida 0,2 l- IZDELEK JE V UKINJANJU. Nadomešča ga BIO SOK JABOLKO, GRANATNO JABOLKO, ČRNI RIBEZ, GROZDJE pakiran po 200 ml. Prosim za popravek opisa artikla.
Popravljamo opis:
2. Sok jabolko, granatno jabolko, črni ribez, grozdje 0,2 l


Objavili bomo popravek predračuna!

LP