Dosje javnega naročila 005938/2020
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Šolskega centra Velenje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.123.666,90 EUR

JN005938/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.09.2020
JN005938/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2020
JN005938/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.02.2021
JN005938/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005938/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 188-454210
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER VELENJE
Trg mladosti 3
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Uroš Lukič
uros.lukic@scv.si
+386 38960600
+386 38968210

Internetni naslovi
http://www.scv.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.scv.si/sl/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20984
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Šolskega centra Velenje
Referenčna številka dokumenta: ČIŠČENJE-2021/2024-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta je predvidena izvedba okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Šolskega centra Velenje v skupni izmeri 24.519,52 m2 za obdobje 48 mesecev.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.114.754,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ŠCV
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru sklopa je predvidna izvedba okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Šolskega centra Velenje .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Družbeno odgovorno podjetje5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.10.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠOLSKI CENTER VELENJE
Trg mladosti 3
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2020   17:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kdaj bo pričetek izvedbe del?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Podatek je razviden iz objave javnega naročila in razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo razpisne dokumentacije.

lep pozdrav

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu http://www.scv.si/sl/ostali-razpisi/okolju-prijazne-storitve-ciscenja-prostorov-solskega-centra-velenje/

VPRAŠANJE
Spoštovani,
na vaši spletni strani ne najdemo objavljene razpisne dokumentacije. Med aktualnimi objavami je naveden razpis za storitve čiščenja iz leta 2018. Prosimo vas za objavo aktualnega razpisa oziroma za navodilo, kje razpis najdemo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu http://www.scv.si/sl/ostali-razpisi/okolju-prijazne-storitve-ciscenja-prostorov-solskega-centra-velenje/Datum objave: 03.10.2020   17:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno vas prosimo za nekaj dodatnih pojasnil:
1. Ali lahko predložimo referenčno potrdilo naročnika, ki smo ga pridobili za vaš predhodni razpis, objavljen 23.3.2020?
2. Ali moramo za dokazovanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju čistila, higiensko toaletni material, sesalec, usposobljenost za opravljanje storitev) predložiti dokazila ali le izjavo, da zahteve izpolnjujemo?
3. Ali za dokazovanje usposobljenosti za opravljanje storitev na okolju prijazen način zadošča certifikat ISO 14001?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Da.
2. Način izpolnjevanja in dokazovanja je jasno razviden iz besedila razpisne dokumentacije.
3. Način izpolnjevanja in dokazovanja je jasno razviden iz besedila razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.10.2020   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da je pričetek del v začetku meseca novembra. Glede na to, da je oddaja ponudb 26.10.2020, je začetek novembra nerealen datum, če upoštevate, da bo potrebno ponudbe pregledati ter izdati obvestilo o oddaji, katera mora postati pravnomočna. Glede na obseg del in velikost naročila vas prosimo, da postavite realne datume. Hvala

ODGOVOR
Predviden začetek del je takoj po pravnomočnem zaključku postopka javnega naročanja, kar naj bi bilo predvidoma v mesecu novembru.Datum objave: 06.10.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali je možen ogled prostorov?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Da, ogled je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi iz razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede referenčnega pogoja imamo naslednje vprašanje:
- ali bo ustrezno (DA/NE) , če priložimo referenčna potrdila dveh različnih naročnikov, katerih kvadratura obeh SKUPAJ (npr. 1.naročnik potrjuje čiščenje v obsegu 10.000 m2, drugi 6.000m2) ustreza pogoju najmanj 15.000m2?

ODGOVOR
Ne, naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal, saj je le-ta sorazmeren z razpisanim predmetom javnega naročila.Datum objave: 06.10.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je navedeno, da se bodo dela predvidoma pričela izvajati v začetku novembra 2020. Glede na to, da je rok za oddajo ponudb 26.10.2020, da pregled in ocenjevanje ponudb terja nekaj časa, da rok za pravnomočnost prav tako traja 8 delovnih dni od prejema odločitve o oddaji, menimo, da pričetek v začetku novembra 2020 ni realen.
Prosimo za podajo realnega podatka o predvidenem pričetku izvajanja del.

ODGOVOR
Predviden začetek del je takoj po pravnomočnem zaključku postopka javnega naročanja, kar naj bi bilo predvidoma v mesecu novembru.Datum objave: 06.10.2020   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali se predvideno dežurstvo ob sobotah in nedeljah obračunava posebej, ali mora biti vključeno v ponudbeno ceno?
Pri čiščenju priročnih čajnih kuhinj je navedeno pranje kuhinjskih krp. Prosimo za podrobnejšo razlago Čigave so krpe, ocenjene količine, Ali je možna namestitev pralnega stroja?
Ali se cene usklajujejo tudi na osnovi spremembe minimalne plače?
Prosimo, če bolj podrobno specificirate vrste in frekvence generalnih oziroma letnih čiščenj stekla, premazi. Ali so steklene površine dostopne in dosegljive brez dvigal?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
1. Izvajalec mora zagotoviti tudi dežurstvo delavke ob sobotah in nedeljah v primeru športnih in drugih aktivnosti (po potrebi in na podlagi predhodnega dogovora z naročnikom; na mesec okvirno 70 ur). Navedeno izvajalec upošteva pri podaji ponudbene cene, saj se storitev ne obračunava posebej.
2. Krpe so last naročnika, prav tako naročnik zagotavlja lastni pralni servis. Pranje kuhinjskih krp ni predmet storitve v okviru tega javnega naročila. Možna je namestitev pralnega stroja.
3. Ne.
4. Generalno čiščenje ni predmet javnega naročila.Datum objave: 19.10.2020   18:30
VPRAŠANJE
1. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja tudi specifikacijo steklenih površin.
Ali prav razumemo, da steklene površine niso predmet naročila?
2. Naročnikova zahteva je tudi dobava razkužil za roke. Okvirna mesečna poraba naj bi bila 50 kosov razkužil po 0,5 l. Ker so razkužila draga in ker mora ponudnik že v ceni upoštevati strošek materiala, je ponudnik v zelo neugodnem položaju zaradi trenutnih razmer povezanih s preprečevanjem širjenja okužb s COVID-19. Namreč lahko pride do porabe velikih količin glede na število uporabnikov vaših prostorov. Od ponudnikov pa zahtevate, da vnaprej ocenijo strošek porabe, ki se dejansko lahko močno spremeni. Prosimo, da količino razkužil, ki jo mora ponudnik zagotoviti, omejite največ do 50 kosov/mesec. V primeru, da poraba razkužil večja od 50 kosov, pa bo naročnik plačal dodatni strošek za razkužila. Ponudniki lahko že v ponudbi podamo cenik razkužil. Prosimo za podajo nadaljnjih navodil v zvezi z razkužili.
3. Naročnik v 7. členu vzorca pogodbe navaja:
»V primeru, da se skladno s pogoji iz te pogodbe storitev v posameznem obračunskem obdobju na opravi (v celoti) se dolžnost naročnikovega plačila oziroma pravica izvajalca do plačila sorazmerno zniža, pri čemer se upošteva vrednostna izhodišča iz ponudbe iz 3. člena te pogodbe ter dejansko opravljen obseg storitve (t.j. odstotek dejansko čiščenega obsega površin in odstotek dejansko izvedene mesečne časovne obveznosti čiščenja).«
Zapisana določba je nesporno prestroga. Reklamacija mora biti upravičena, zato predlagamo sledeče in vas pozivamo k dopolnitvi člena v pogodbi:
V primeru da se skladno s pogoji iz te pogodbe storitev ne opravi (v celoti), naročnik na izvajalca naslovi upravičeno pisno reklamacijo. V kolikor pisna reklamacija, ki je bila s strani naročnika ter izvajalca sporazumno ugotovljena za upravičeno, ni odpravljena v roku 24 ur od prejema pisne reklamacije oziroma v razumnem roku, ki ga naročnik določi v upravičeni pisni reklamacij, se plačilo čiščenja teh prostorov sorazmerno zniža, pri čemer se upošteva vrednostna izhodišča iz ponudbe iz 3. člena te pogodbe ter dejansko opravljen obseg storitve (t.j. odstotek dejansko čiščenega obsega površin in odstotek dejansko izvedene mesečne časovne obveznosti čiščenja).
4. V 14. členu vzorca pogodbe, je navedena, da v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja v skladu s predmetno pogodbo, je naročnik upravičen do pogodbene kazni v maksimalni višini 10% obračunanih del na mesečni ravni pri katerih je prišlo do kršitev.
je potrebno vključiti, da v kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti ob pregledu se določi rok za odpravo v primeru neodprave napak v določenem roku lahko naročnik unovči pogodbeno kazen.

Pozivamo vas, da vključite, da v kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti ob pregledu se določi rok za odpravo v primeru neodprave napak v določenem roku lahko naročnik unovči pogodbeno kazen.

5. Prav tako naročnik v 14. členu navaja:
»Naročnik je upravičen zahtevati pogodbeno kazen iz prvega odstavka tega člena tudi v primeru ko v obdobju enega obračunskega obdobje prejme tri (3) utemeljene pritožbe zaposlenih ali uporabnikov prostorov.«

a) Zapisana določba je nesporno prestroga. Predlagamo pet (5) utemeljenih pritožb. Prav tako prosimo za podrobno opredelitev pojma "utemeljena pritožba".

b) Podana določba je prestroga, zato v nadaljevanju podajamo predlog zapisa ter vas obenem pozivamo k dopolnitvi v tem delu, in sicer kot sledi.
Naročnik je upravičen zahtevati pogodbeno kazen iz prvega odstavka tega člena tudi v primeru ko v obdobju enega obračunskega obdobje prejme pet (5) utemeljenih pritožb zaposlenih ali uporabnikov prostorov, ki so bile s strani naročnika ter izvajalca sporazumno ugotovljena za upravičeno.


6. V 16. členu pogodbe, je navedeno: »Izvajalec mora zavarovati odgovornost za izgubo in škodo, povzročeno tretjim osebam, v višini najmanj 100.000,00 EUR.
Ob nastanku zavarovalnega primera izvajalec na svoje stroške obnovi ali zamenja kar je poškodovano ter vzpostavi prejšnje stanje in od zavarovalnice izterja ustrezno odškodnino.«

a) Prosimo za jasno definicijo v kakšnem primeru izvajalec odgovarja za izgubo in škodo, povzročeno tretjim osebam?
b) Splošni pogoji zavarovalnic vsebujejo določbe glede tega, da mora zavarovanec zahtevek iz naslova odgovornosti odstopiti zavarovalnici, ki nato šele ugotovi utemeljenost zahtevka.
Brez izrecnega poprejšnjega dovoljenja zavarovalnice zavarovanec ne more priznati odškodninske odgovornosti in se poravnati z oškodovancem.

Vsled navedenega predlagamo dodano določbo, in sicer kot sledi.

Izvajalec je dolžan zahtevek iz naslova odgovornosti, v primeru izgube in škode, povzročene tretjim osebam, ki so nastale kot posledica opravljanja storitev čiščenja, odstopiti zavarovalnici. Škodo je potrebno poravnati v 30 dneh od ugotovitve zavarovalnice o utemeljenosti zahtevka iz naslova odgovornosti, v nasprotnem primeru ima naročnik zaradi nastale škodo pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini nastale škode.

Prosimo za dopolnitev v tem delu.

c) Način sanacije škode mora biti v domeni izvajalca in ne avtomatizirana. Izvajalec po podanem zahtevku, le to odstopi zavarovalnici, ki nato odloči o utemeljenosti zahtevka. Prosimo za odpravo nepravilnosti.

7. Naročnik v 17. členu določa odstop od pogodbe. Zaradi spoštovanja načela enakopravnosti, mora imeti možnost odstopa od pogodbe tudi izvajalec. Vsled navedenega predlagamo dopolnitev določbe.
Izvajalec lahko razdre oziroma odpove in odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če naročnik bistveno krši določila te pogodbe. Bistvena kršitev pogodbe je podana, v primeru ko naročnik zamuja s plačilom storitve več kot 10 dni.
V vseh ostalih primerih kršitve s strani naročnika, lahko izvajalec razdre oziroma odpove in odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka po predhodnem pisnem opozorilu s podanim razumnim rokom za odpravo napake.
Izvajalec lahko odpove to pogodbo brez odpovednega roka, če pride izvajalec v takšno finančno situacijo (tudi na primer iz vzroka oziroma kot posledica epidemije), ki onemogoča izvedbo storitev po ceni, ki je določena s to pogodbo.

8. V 2. alineji 17. člena vzorca pogodbe, je potrebna dopolnitev, kot sledi:

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, razen če je finančna situacija posledica ukrepov državnih in drugih organov (tudi na primer v primeru sprejetih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja epidemije);

9. Naročnik v 18. členu pogodbe navaja možnost začasne omejitve oziroma prekinitve izvajanja pogodbe.
Zaradi spoštovanja načela enakopravnosti, mora imeti možnost začasne omejitve oz. prekinitve izvajanja pogodbe tudi izvajalec. Vsled navedenega predlagamo dopolnitev določbe. Prav tako ni mogoče izključiti odškodninske odgovornosti naročnika, v kolikor nastane škoda. Prosimo za spremembo navedb v tem členu.

10. V 15. členu pogodbe je določeno v katerih primerih lahko naročnik vnovči zavarovanje. Ne strinjamo se z zadnjo alinejo, v kateri je navedeno, da se zavarovanje lahko vnovči v primeru stečaja, likvidacijskega postopka itd.
Gre za okoliščino, do katere lahko pride iz različnih razlogov, tudi ne na strani izvajalca npr. zaradi epidemije, ko se gospodarstvo ustavi. Menimo, da pravično do izvajalca, da v tem primeru nosi tudi breme zavarovanja, ki bo zelo visoko. Prosimo, da dikcijo umaknete.

11. Ali prav razumemo, da ni potrebno v fazi oddaje ponudbe, predložiti dokazil v zvezi s čistili ali sanitarno higienskim materialom, temveč zadostuje izjava, da bomo zagotovili tako blago?


ODGOVOR
1) Predvideno je zgolj mesečno čiščenje steklenih površin vhodnih in vmesnih vrat v objekte.
2) Predmet javnega naročila je dobava največ 50 kosov razpisanih razkužil na mesec.
3) Naročnik določila 7. člena pogodbe ne bo spreminjal. Določilo ni namenjeno reklamacijam ampak morebitni situaciji, ki jo ureja 18. člen pogodbe.
4) Naročnik določila pogodbe ne bo spreminjal.
5) Naročnik določila pogodbe ne bo spreminjal.
6) Naročnik določila pogodbe ne bo spreminjal.
7) Naročnik določila pogodbe ne bo spreminjal.
8) Naročnik določila pogodbe ne bo spreminjal.
9) Naročnik določila pogodbe ne bo spreminjal.
10) Naročnik določila pogodbe ne bo spreminjal.
11) Zadošča izjava.
Datum objave: 19.10.2020   18:32
Naročnik ponudnike obvešča, da ponudikom ni potrebno prilagati obrazca PONUDBENI PREDRAČUN (3.8), saj ta obrazec ne obstaja.