Dosje javnega naročila 005912/2020
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP MERILNIKOV RADONA IN TORONA za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-EPOS
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.187,90 EUR

JN005912/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.09.2020
JN005912/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2020
JN005912/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.03.2021
JN005912/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005912/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
maja.tisler@ijs.si, Maja Tišler
maja.tisler@ijs.si
+386 14773210
+386 14773189

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ijs.si/ijsw/Objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP MERILNIKOV RADONA IN TORONA za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-EPOS
Referenčna številka dokumenta: JN44/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38341000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup merilnikov radona in torona, ki jih bomo uporabljali za kontinuirni monitoring radona/torona v zunanjem zraku (sledilo pri raziskavah globalnega in lokalnega transporta zračnih mas), zraku kraških jam (sledilo pri dinamiki gibanju zraka po jami) in zraku v prostorih (škodljivi učinki na zdravje). Raziskovalno opremo bomo uporabljali v projektih EPOS-SI (kot del EPOS WP9 »Near Fault Observatories«) in STRAP (Sources, Transport and Fate of Persistent Air Pollutants in the Environment of Slovenia).

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Kr
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilniki radona in produktov z nizko mejo detekcije
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Jamova cesta 39
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilniki radona in produktov z nizko mejo detekcije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora RI-SI-EPOS
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilnik radona/torona in produktov v prosti in vezani obliki
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Jamova cesta 39
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilnik radona/torona in produktov v prosti in vezani obliki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora RI-SI-EPOS
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilniki radona za okolje z visoko vlažnostjo zraka
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Jamova cesta 39
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilniki radona za okolje z visoko vlažnostjo zraka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora RI-SI-EPOS
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2020   10:01
Kraj: http://eponudbe.si/ pri objavi tega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2020   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2020