Dosje javnega naročila 005882/2020
Naročnik: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Gradnje: Stavba za shranjevanje orodja in mehanizacije IHPS
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005882/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2020
JN005882/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005882/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE
Cesta Žalskega tabora 2
3310
SI
Žalec
Slovenija
Gregor Leskošek
gregor.leskosek@ihps.si
+386 37121662
+386 37121620

Internetni naslovi
http://www.ihps.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368666/Objava_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21076
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Stavba za shranjevanje orodja in mehanizacije IHPS
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Stavba za shranjevanje orodja in mehanizacije IHPS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cesta žalskega tabora 2, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Stavba za shranjevanje orodja in mehanizacije IHPS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.10.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.10.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2020   10:00

Dodatne informacije:
Celotna projektna dokumentacija za izvedbo gradnje je na vpogled na sedežu naročnika, Cesta žalskega tabora 2, Žalec (kontakt g. Gregor Leskošek).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2020   12:04
Spoštovani!

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je navedeno:

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo gospodarski subjekti skupaj.

Lep pozdrav,