Dosje javnega naročila 005881/2020
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Izdelava, dobava in montaža objekta in nadstrešnice za Center za teoretično in praktično usposabljanje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005881/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2020
JN005881/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN005881/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2020
JN005881/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005881/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Tadeja Sumrak Vegelj
tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si
+386 74802743
+386 74802528

Internetni naslovi
https://www.nek.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368700/Dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/yxkom82s
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava, dobava in montaža objekta in nadstrešnice za Center za teoretično in praktično usposabljanje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava, dobava in montaža objekta in nadstrešnice za Center za teoretično in praktično usposabljanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 1
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava, dobava in montaža kontejnerske zloženke in nadstrešnice
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava, dobava in montaža kontejnerske zloženke in nadstrešnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.10.2020   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.10.2020   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2020   13:01
VPRAŠANJE
SKLOP 2-Gradbena dela: nekatere celice za vnos cene so obarvane zeleno, nekatere pa ne in v njih ni formule za množenje. Ali se celice katere niso obarvane ne izpolnjujejo?

ODGOVOR

Spoštovani,

izpolnjujejo se vse celice tudi, če ni pobarvano zeleno ali vgrajena formula za množenje

Lep pozdrav


Datum objave: 02.10.2020   08:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali Sklop 1 ni predmet razpisa, ker ne najdemo popisov del in projektne dokumentacije.
V naprej hvala za hiter odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

tudi sklop 1 je predmet razpisa. Popis del je naveden v poglavju 4 - Ponudbeni predračun. Predmet je podrobneje opisan v poglavju 3 Tehnična specifikacija


Datum objave: 02.10.2020   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas ali je v spodaj navedenih postavkah napaka pri enoti m3 :
A4 3 Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v prjektiranem
vzdolžnem padcu z ročnim izkopom 0,005m3/m1. m3 50,00
A5 3 Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v prjektiranem
vzdolžnem padcu z ročnim izkopom 0,005m3/m1. m3 0,22
A6 3 Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm
z ročnim izkopom 0,005m3/m1. m3 0,38
A7 3 Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm
z ročnim izkopom 0,005m3/m1. m3 2,00
lp


ODGOVOR

Spoštovani,

Napaka je v enoti in sicer namesto m3 je m2

Prosim upoštevajte spremembo pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.10.2020   14:07
VPRAŠANJE
Zanima nas število referenc za Sklop 2.
Za sklop 1 imate napisano 1, za sklop 2 pa iz RD ne razberemo ali je dovolj ena ali jih potrebno priložiti več.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

tudi za sklop 2 je dovolj en referenčen posel.

Lep pozdravDatum objave: 05.10.2020   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kot dokazilo izpolnjevanja pogoja v točki 40.2 Reference ponudnika je navedeno kot ustrezno referenčno potrdilo Obrazec 1, ki naj bo podpisan in izpolnjen. Naročnika prosimo, naj dopusti kot dokazilo izpolnjevanja pogoja tudi drug obrazec, iz katerega bodo razvidni vsi zahtevani pogoji navedeni v točki 40.2.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

ponudnik lahko predloži svoj obrazec za izpolnjevanje pogoja 40.2, vendar mora le-ta vsebovati vse vsebinske elemente, ki so navedeni na obrazcu 1.

Lep pozdrav

Datum objave: 06.10.2020   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V Tehnični dokumentaciji je v točki 10.0 TERMINSKE ZAHTEVE določen Časovni plan izvajanja del. Naročnika prosimo, naj pojasni točen časovni okvir izvajanja del za sklop 1 in točen časovni okvir izvajanja del za sklop 2.
V Razpisni dokumentaciji je namreč določeno, da lahko ponudbo ponudimo samo za sklop 1 ali samo za sklop 2 ali za oba sklopa skupaj.
Iz tega razloga vljudno prosimo, da naročnik loči terminske roke izvedbe del, saj bo naročnik s težavo uskladil izvedbo del v primeru, da bo pogodbo za sklop 1 sklenil z enim izvajalcem in za sklop 2 z drugim izvajalcem.


ODGOVOR
Spoštovani,

sklop 2 se izvaja od prvega do petega tedna po podpisu pogodbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V Tehnični dokumentaciji je v točki 14.2 Pogodbena dokumentacija določena dokumentacija, ki je imenovana tudi kot Ponudbena dokumentacija.
Naročnika prosimo za pojasnilo ali je potrebno dokumentacijo v točki 14.2 Pogodbena dokumentacija prilagati v ponudbi oziroma ali je to dokumentacija, ki jo bomo predložili v fazi izvajanja pogodbe.
V kolikor je to dokumentacija, ki jo moramo priložiti v ponudbi, vljudno prosimo naj naročnik točno definira katero dokumentacijo moramo priložiti v ponudbi ločeno za sklop 1 in ločeno za sklop 2, saj je v Razpisni dokumentaciji določeno, da lahko dela ponudimo samo za sklop 1 ali samo za sklop 2 ali za oba sklopa skupaj.
Nadalje, v kolikor je potrebno zgoraj navedeno dokumentacijo priložiti v ponudbi, naročnika prosimo za točno navedbo opreme in materiala, za katere zahteva seznam certifikatov, ločeno za sklop 1 in za sklop 2.

Lep podzrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Sklop 1 predložiti je potrebno dokumentacijo in certifikate za kontejnerje ter vse ostale priloge iz drugega ostavka točke 14.2 Tehnične specifikacije
Sklop 2 predložiti je potrebno certifikate za železokrivnico, betonarno ter vse ostale priloge iz drugega ostavka točke 14.2 Tehnične specifikacije.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da moramo ponudbi priložiti seznam certifikatov za opremo in material. Zanima nas ali priložimo samo seznam brez certifikatov in za katero opremo in katere materiale je potrebno priložiti certifikate oziroma seznam certifikatov za sklop 2 ? Zanima nas tudi, če ponujamo samo sklop 2 ali moramo ponuditi oziroma izvesti tudi projektiranje ? Smatramo, da različna ponudnika za različna sklopa ne moreta izdelati kompatibilna projekta. Prosimo vas za hiter odgovor in glede na nejasnosti v razpisni dokumentaciji za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Za sklop 2 predložiti je potrebno certifikate za železokrivnico, betonarno ter vse ostale priloge iz drugega ostavka točke 14.2 Tehnične specifikacije.
Projektiranja ni potrebno izvesti. Rok za oddajo ponudb podaljšujemo do 19.10.2020.Sprememba bo objavljena

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas li moramo v primeru, da ponujamo samo sklop 2, izvesti tudi projektno dokumentacijo in preložiti seznam certifikatov za opremo in material ?
lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Projektne dokumenacije ni potrebno pripravljati.

VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI.
ZANIMA NAS KJE JE POPIS DEL IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SKLOP 1.
LP

ODGOVOR

Popis del je naveden v poglavju 4 - Ponudbeni predračun. Predmet za sklop 1 je podrobneje opisan v poglavju 3 Tehnična specifikacija Ogled za sklop 1 ni obvezen.


VPRAŠANJE
SKLOP2: pri meteorni in fekalni kanalizaciji pri PE peskolovih in revizijskih jaških ni zajetih oz. definiranih pokrovov na jaške. Prav tako pri elektro kanalizaciji pri jaških ni zajetega pokrova.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Kot popravek na obrazcu EU14 bomo objavili nov popis gradbeni del.

VPRAŠANJE
SKLOP 2: gradbena dela: prosim za detajl, opis ali kot npr. tip ponikalnice-post. A4.14 in greznice-post.A5.14

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Greznica PE greznica 20 m3 kot npr. ali enakovredno AQUA stay zbiralnik za odpadno vodo Zagožen, izdelan iz polietilena, ekološko razgradljiv, dim fi 2,30 dolžine 5,80 m, revizijska odprtina nadgrajena z obročem do višine 50 cm.
Peskolovi fi 600 B 125 ( ob objektu )
Jaški kanalizacija in elektro - 600/600 D 400
Ponikovalnica -
Betonska ponikovalnica za prispevne površine do 300 m2Datum objave: 07.10.2020   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Dne 06.10.2020 ob 12:42 ste objavili na Portalu javnih naročil tudi sledeče odgovore:
»VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da moramo ponudbi priložiti seznam certifikatov za opremo in material. Zanima nas ali priložimo samo seznam brez certifikatov in za katero opremo in katere materiale je potrebno priložiti certifikate oziroma seznam certifikatov za sklop 2 ? Zanima nas tudi, če ponujamo samo sklop 2 ali moramo ponuditi oziroma izvesti tudi projektiranje ? Smatramo, da različna ponudnika za različna sklopa ne moreta izdelati kompatibilna projekta. Prosimo vas za hiter odgovor in glede na nejasnosti v razpisni dokumentaciji za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Lep pozdrav.
ODGOVOR
Pozdravljeni,
Za sklop 2 predložiti je potrebno certifikate za železokrivnico, betonarno ter vse ostale priloge iz drugega ostavka točke 14.2 Tehnične specifikacije.
Projektiranja ni potrebno izvesti. Rok za oddajo ponudb podaljšujemo do 19.10.2020.Sprememba bo objavljena

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas li moramo v primeru, da ponujamo samo sklop 2, izvesti tudi projektno dokumentacijo in preložiti seznam certifikatov za opremo in material ?
lp
ODGOVOR
Pozdravljeni,
Projektne dokumenacije ni potrebno pripravljati.«

Glede na to, da sklop 2 ne zajema projektiranja, nas zanima ali moramo za Sklop 2 priložiti tudi Tehnično poročilo, ki je navedeno v drugem odstavku 14.2 Tehnične specifikacije, saj ste z odgovori odgovorili, da moramo za sklop 2 predložiti: »Sklop 2 predložiti je potrebno certifikate za železokrivnico, betonarno TER VSE OSTALE PRILOGE IZ DRUGEGA ODSTAVKA TOČKE 14.2 Tehnične specifikacije.«


ODGOVOR

Spoštovani,

Tehnično poročilo je potrebno predložiti, pomeni pa opis poteka priprav na delo.

Lep pozdrav


Datum objave: 07.10.2020   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Dne 06.10.2020 ob 12:42 ste objavili na Portalu javnih naročil tudi sledeče odgovore:
»VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da moramo ponudbi priložiti seznam certifikatov za opremo in material. Zanima nas ali priložimo samo seznam brez certifikatov in za katero opremo in katere materiale je potrebno priložiti certifikate oziroma seznam certifikatov za sklop 2 ? Zanima nas tudi, če ponujamo samo sklop 2 ali moramo ponuditi oziroma izvesti tudi projektiranje ? Smatramo, da različna ponudnika za različna sklopa ne moreta izdelati kompatibilna projekta. Prosimo vas za hiter odgovor in glede na nejasnosti v razpisni dokumentaciji za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Lep pozdrav.
ODGOVOR
Pozdravljeni,
Za sklop 2 predložiti je potrebno certifikate za železokrivnico, betonarno ter vse ostale priloge iz drugega ostavka točke 14.2 Tehnične specifikacije.
Projektiranja ni potrebno izvesti. Rok za oddajo ponudb podaljšujemo do 19.10.2020.Sprememba bo objavljena

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas li moramo v primeru, da ponujamo samo sklop 2, izvesti tudi projektno dokumentacijo in preložiti seznam certifikatov za opremo in material ?
lp
ODGOVOR
Pozdravljeni,
Projektne dokumenacije ni potrebno pripravljati.«

Glede na to, da sklop 2 ne zajema projektiranja, nas zanima ali moramo za Sklop 2 priložiti tudi Tehnično poročilo, ki je navedeno v drugem odstavku 14.2 Tehnične specifikacije, saj ste z odgovori odgovorili, da moramo za sklop 2 predložiti: »Sklop 2 predložiti je potrebno certifikate za železokrivnico, betonarno TER VSE OSTALE PRILOGE IZ DRUGEGA ODSTAVKA TOČKE 14.2 Tehnične specifikacije.«


ODGOVOR

Spoštovani,

Tehnično poročilo je potrebno predložiti, pomeni pa opis poteka priprav na delo.

Lep pozdrav


Datum objave: 07.10.2020   12:56
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da je za Sklop 2 plan izvedbe 9 tednov.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Dela za sklop 2 se izvajajo T0+5 tednovDatum objave: 07.10.2020   13:33
VPRAŠANJE
Za oddajo ponudbe moramo priložiti potrjene reference za oba sklopa.
Ali s tem zadostimo tudi pogoju iz Tehnične specifikacije, kjer morano med ostalimi priložiti tudi - Reference na podobnih projektih zadnjih 5 let.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

vaša ugotovitev je pravilna.


Datum objave: 09.10.2020   12:07
VPRAŠANJE
V ponudbo je potrebno priložiti iz Tehničnih specifikaciji pod točko 14. 2 (drugi odstavek) - Seznam uporabljenih standardov.
Kateri standardi so mišljeni ali standardi našega podjetja (ISO) ali standardi, ki jih imate vpisane v točki 4.3 Standardi in zakonodaja

ODGOVOR

Spoštovani,

Navesti je potrebno standarde za sklop 1 in sicer tiste, ki so uporabljeni pri izdelavi kontejnerjev.

Lep pozdrav


Datum objave: 13.10.2020   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisu del niso povsod vnesene formule za zmnožke cene in količine. Zanima nas ali sami popravimo formule oziroma če boste objavili čistopis popisa.
Prosimo vas za hiter odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Gre za napako. Ponudnik so pozvani, da sam popravijo formulo.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri določenih postavkah ( armatura A2 5 in zidarska dela A4 2,3,4,5,6; meteorna kanalizacija A4 14; fekalna kanalizacija A6 14 ) v popisu ni formule za zmnožek količine in cene, torej znesek tudi ni upoštevan v končni ceni. Zanima nas ali je to namenoma ?
V kolikor gre za napako prosimo naročnika da popravi popise oziroma ali lahko napako popravimo sami ?

ODGOVOR


Spoštovani,

Gre za napako. Ponudnik so pozvani, da sam popravijo formulo.