Dosje javnega naročila 005970/2020
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.727.661,36 EUR

JN005970/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.09.2020
JN005970/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN005970/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.01.2021
JN005970/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN005970/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005970/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 189-457203
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
https://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368733/Objava_nova.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21092
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana«
Referenčna številka dokumenta: 86/2020/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana« na Letališki 14, ki obsega:
- rekonstrukcijo betonskega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana (zajema tudi rekonstrukcijo odvodnje na območju rekonstrukcije platoja ter izvedbo elektro priključka za hladilne kontejnerje),
- sanacijo obstoječih betonskih površin Kontejnerskega terminala Ljubljana,
- rekonstrukcijo ceste Kontejnerskega terminala Ljubljana.

Rekonstrukcija betonskega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana obsega izvedbo preddel, zemeljskih del in temeljenja, odvodnjavanja, gradbenih in obrtniških del, elektro inštalacijskih del ter tuje storitve (tehnična dokumentacija, preizkus,..).

Sanacija obstoječih betonskih površin Kontejnerskega terminala Ljubljana obsega izvedbo preddel gradbenih in obrtniških del tar tujih storitev (tehnična dokumentacija, preizkus,..).

Rekonstrukcija ceste Kontejnerskega terminala Ljubljana obsega izvedbo preddel, zemeljskih del, voziščn
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališka 14, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana« na Letališki 14, ki obsega:
- rekonstrukcijo betonskega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana (zajema tudi rekonstrukcijo odvodnje na območju rekonstrukcije platoja ter izvedbo elektro priključka za hladilne kontejnerje),
- sanacijo obstoječih betonskih površin Kontejnerskega terminala Ljubljana,
- rekonstrukcijo ceste Kontejnerskega terminala Ljubljana.

Rekonstrukcija betonskega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana obsega izvedbo preddel, zemeljskih del in temeljenja, odvodnjavanja, gradbenih in obrtniških del, elektro inštalacijskih del ter tuje storitve (tehnična dokumentacija, preizkus,..).

Sanacija obstoječih betonskih površin Kontejnerskega terminala Ljubljana obsega izvedbo preddel gradbenih in obrtniških del tar tujih storitev (tehnična dokumentacija, preizkus,..).

Rekonstrukcija ceste Kontejnerskega terminala Ljubljana obsega izvedbo preddel, zemeljskih del, voziščne konstrukcije odvodnjavanja, opremo ceste ter tujih storitev (tehnična dokumentacija, preizkus,..).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2020   09:01
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.09.2020   08:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je ogled obvezen?

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani!

Ogled ni obvezen.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.09.2020   11:24
VPRAŠANJE
Za reference imate zahtevano objekt nizkih gradenj.
Ali zadostimo referenčnemu pogoju z izvedbo cestišča v zahtevani višini?

ODGOVOR

Spoštovani!

Z izvedbo cestišča v zahtevani vrednosti ponudnik zadosti referenčnemu pogoju.

Lep pozdrav!


Datum objave: 30.09.2020   12:25
VPRAŠANJE
Naročnik prosimo, da spremeni zahtevo iz razpisne dokumentacije, da se kot ustrezna referenca upošteva obdobje izvedenih del zadnjih 10 let.
Saj v zadnjih petih letih v Sloveniji ni bilo izvedeni toliko projektov v takšni vrednosti. S tem bo naročnik pridobil več konkurenčnih ponudb.


ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 01.10.2020   08:07
VPRAŠANJE
Na strani 29 razpisne dokumentacije v točki M) Tehnične zahteve navajate, da mora ponudnik izpolnjevati tehnične zahteve predpisane v PRILOGI A razpisne dokumentacije oz. v PZI dokumentaciji. Priloge A naročnik ni objavil na portalu. Prosimo naročnika, naj objavi zahtevano prilogo. LP

ODGOVOR


Spoštovani!

Tehnična dokumentacija - Priloga A je objavljena na spletni strani naročnika (https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi). Naročnik Priloge A na portalu e Naročanje ne more objaviti zaradi omejitve velikosti dokumentov.

Lep pozdrav!


Datum objave: 01.10.2020   08:08
VPRAŠANJE
Kje je naročnik objavil obrazec "Tehnične zahteve"? V razpisni dokumentaciji tega obrazca ni.

ODGOVOR


Spoštovani!

Obrazec Tehnične zahteve je del razpisne dokumentacije objavljene na portalu eNaročanje, natančneje na strani 66.

Lep pozdrav!

Datum objave: 01.10.2020   11:28
VPRAŠANJE
V skladu s smernicami za javno naročanje gradenj vas pozivamo, da zahtevo za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika "v zadnjih petih letih" spremenite v "v zadnjih desetih letih":
"Reference so dokazila o že uspešno zaključenih primerljivih poslih in naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik vsaj enkrat že uspešno izvedel primerljivi projekt, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za uspešno izvedbo naročila. Reference niso kapacitete v smislu opreme, kadra, mehanizacije, finančnih sredstev, temveč izkazujejo stopnjo usposobljenosti, znanja in izkušenj, ki so trajne in nimajo določenega »roka uporabe«. Četudi je v ZJN-3 navedeno, da se pri gradnjah lahko zahteva izkazovanje za zadnjih pet let, naj naročniki ob presoji konkretnega primera zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence upoštevajo dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti, upoštevajoč dejstvo, da je obdobje petih let lahko glede na naravo in trajanje izvajanja teh del, njihovo življenjsko dobo ter dinamiko razvoja v stroki prekratko."

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.10.2020   19:50
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da omili refrenčni pogodj in dopusti, da se pobudnik zagaotovi eno referenco v zadnjih 5 letih za izvedbo enega projekta v vrednosti najmanj 1.900.000,00 EUR z DDV ali več. Enako naj se omili tudi zahteva za vodjo del.

Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani!

Referenčnih pogojev kot tudi zahtev za vodjo del naročnik ne bo spreminjal. Tako kot so zapisani tehnični in kadrovski pogoji ponudnik pogoje izpolnjuje, če ima eno ustrezno tehnično referenco in eno ustrezno kadrovsko referenco.

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.10.2020   19:50
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik za namesto Letnih računovodskih izkazov za zadnja tri zaključena poslovna leta pred rokom za predložitev ponudbe, predloži S BON, na katerem so finančni podatki za zadnja tri poslovna leta?

ODGOVOR

Spoštovani!

Da.

Lep pozdrav!


Datum objave: 09.10.2020   11:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim sporočite dobavitelja T elementov oz. robnika.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani!


V projektu predviden T robnik se sicer uporablja pri gradnji nivojskih železniških prehodov. Ponudniki morajo sami raziskati tržišče in poiskati in izbrati dobavitelja/-e.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2020   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da razpisana dela niso tako zahtevna, da bi bilo potrebno izkazovanje reference v tolikšni vrednosti, vas pozivamo, da zahtevo po referencah omilite na največ 900.000,00 EUR brez DDV. K visoki vrednosti razpisanih del pripomorejo velike količine, nikakor pa ni za izvesti toliko različnih in zahtevnih del, da bi bilo potrebno izkazovanje reference v vrednosti 1.900.000 eur.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 14.10.2020   07:12
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da omili referenčni pogoj za zahtevo vodjo del, in dopusti, da ponudnik zagotovi eno referenco v zadnjih 7 letih (namesto 5 letih) za izvedbo enega projekta v vrednosti najmanj 1.900.000,00 EUR z DDV ali več oz. da v omenjenem obdobju zniža vrednost zahtevane reference, saj bodo oddane ponudbe bistveno nižje od zahtevane vrednosti reference.

Referenco bi lahko podali tudi ločeno (betonski plato + cesta) - vsaj 2 referenci za podobna dela v vrednosti do 500.000 EUR.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!


Datum objave: 14.10.2020   07:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Skladno s točko 4.5. H Kadrovska sposobnost ponudnika iz razpisne dokumentacije ugotavljamo, da ste omejili področje izobrazbe za vodjo del. V Sloveniji je v zadnjih letih dosti drugih izobrazb , ki vodijo dela na področju "gradbeništva". Ker vrednostno večji del projekta izhaja iz zemeljskih del (izkopi, planum, nasipi,...), asfalterskih del in ne tipskih gradbenih del, vas naprošamo da omenjeno področje razširite še na področja geologije, rudarstva in geotehnologije, oz. ostalo... Pogoji kot so vpis v IZS (pooblaščeni inženir), zahtevane reference, zaposlen pri GS ostanejo enaki.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 14.10.2020   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

REKONSTRUKCIJA BETONSKEGA PLATOJA NA KT LJUBLJANA
/ 4.5 Zaščitna dela / Postavka 4.5.1 - Izdelava dilatacijske rege............. po nacrtu
Stična rega, vključno z polnilom xps 2 cm, strižnimi trni v juvidur ceveh, AKZ z bitumiziranjem in pokrivnim dilat.profilom. m1 611,00....
V postavki je med drugim zahtevan pokrivni dilatacijski profil prosimo za tehnične podatke in dimenzije dilatacijskega profila mogoče proizvajalec in tip če je projektant imel takšnega v mislih, ter način vgradnje ( pritrjevanja ) ter detajl profila. V načrtih in detajlu dilatacijske rege v tehnični dokumentaciji iz razpisne dokumetntacije ni razvidno za kakšen dilatacisjki profil gre.

V OPAŽNI RISBI AB PLOČ je detajl navidezne rege s trajno elastičnim kitom pod katero je vlaknasta cementna plošča postavke, ki bi zajemale te elemente nismo našli v popisu ali ta postavka manjka?
Prosimo za detajlnejši opis "vlaknaste cem. plošče" ali je to kakšen tipski proizvod če je prosimo za proizvajalca in tip.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Navedena postavka 4.5.1 Izdelava dilatacijske rege. (zavihek betonski plato) je opisana v tehničnem poročilu
in prikazana v risbi »Opažna risba AB plošč« z detajlom dilatacijske rege (prerez). Ne glede na navedbe iz postavke 4.5.1 se zgornji del
dilatacijske rege zapolni s trajnoelastičnim kitom, brez (jeklenega) profila.
Prav tako je iz tehničnega poročila (sestava dilatacije, stran 7), zgoraj navedene risbe (detajl dilatacijske rege-prerez) in
postavke 4.5.1 predračuna (stična rega s polnilom xps 2 cm..) razvidno, da je potrebno vgraditi ploščo XPS (stirodur - ekstrudirani polistiren).

Lep pozdrav!

Datum objave: 14.10.2020   14:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da omili referenčni pogoj za zahtevo vodjo del, in dopusti, da ponudnik zagotovi eno referenco v zadnjih 7 letih (namesto 5 letih) za izvedbo enega projekta v vrednosti najmanj 1.900.000,00 EUR z DDV ali več oz. da v omenjenem obdobju zniža vrednost zahtevane reference, saj bodo oddane ponudbe bistveno nižje od zahtevane vrednosti reference.

Referenco bi lahko podali tudi ločeno (betonski plato + cesta) - vsaj 2 referenci za podobna dela v vrednosti do 500.000 EUR.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!


Datum objave: 15.10.2020   14:29
VPRAŠANJE
Ali lahko "T" robnik izvedemo klasično?

ODGOVOR

Spoštovani!

T robnik se mora izvesti skladno s projektno dokumentacijo PZI.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.10.2020   07:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Postavka 4.5.1 kakšna je dolžina strižnega trna in koliko trnov je potrebno upoštevati na m1 dilatacijske rege?

ODGOVOR

Spoštovani!

Strižni trni 20 dolžine 50 cm se polagajo na 100 cm, kot je opisano v tehničnem opisu in armaturnem načrtu.

Lep pozdrav!Datum objave: 19.10.2020   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V načrtu "OPAŽNA RISBA AB PLOŠČ" " DETAJL NAVIDEZNE REGE " v detajlu ( prerezu ) je med spodnjo in zgornjo armaturo vrisana valovita plošča z opisom vlaknasta cementna plošča.
-Prosimo za detajlnejši opis "vlaknaste cem. plošče" ali je to kakšen tipski proizvod če je prosimo za proizvajalca in tip?
-Prav tako nismo zasledili v popisu del postavke, ki bi zajemala ta proizvod ali ta postavka manjka?

ODGOVOR

Spoštovani!

Za vlaknasto cementno ploščo, ki se uporabi pri izdelavi navidezne rege, se lahko uporabi tipska valovita cementna plošča, ki se uporablja npr. za kritino.
Naročnik bo objavil popravljen popis del, kjer bo pri Postavki 4.5 Zaščitna dela (zavihek Betonski plato) dodana postavka za izdelavo navidezne rege.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.10.2020   06:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Kdaj bo objavljen nov popis del?

ODGOVOR


Spoštovani!
Nov popis je naročnik včeraj poslal v objavo. Na to kdaj bo objavljen pa kot naročnik nima vpliva, ker mora biti najprej objavljen v Evropskem uradnem listu.
Objavljen naj bi bil v roku 5 delovnih dni. (Uradni zapis na spletni strani Uradnega lista.)

Hvala za razumevanje in lep dan!

Datum objave: 20.10.2020   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri poglavju TUJE STORITVE se pojavlja postavka:
" - Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca
projektantskega nadzora."

Ali to postavko ovrednotimo, ali pustimo ceno 0,00?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik postavko ovrednoti za razpisano število ur projektantskega nadzora, za ceno, ki jo dogovori s projektantom (izdelovalcem PZI).

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.10.2020   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Lahko namesto bančne garancije za resnost ponudbe, priložimo kavcijsko zavarovanje.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!Datum objave: 20.10.2020   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kako je rešen detajl med T-robnikom in tirnico voznega tira? Se stare betonske plošče odstranijo? s čim jih nadomestimo?

ODGOVOR

Spoštovani!

Stare betonske plošče (med T-robnikom in tirnico voznega tira) ostanejo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.10.2020   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kot dokazilo za izpolnjevanje zahteve iz točke L - finančna zavarovanja, mora ponudnik v ponudbi predložiti izpolnjene obrazce 12, 13 in 14.
Predmetni obrazci so vzorci in sicer obr. 12 - Vzorec garancije za resnost ponudbe, obr. 13 - Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in obr. 14 - Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Pozivamo naročnika, da zahtevo po predložitvi izpolnjenih obrazcev nadomesti z zahtevo po predložitvi parafiranih in žigosanih obrazcev 12, 13 in 14, s čemer ponudnik potrjuje, da soglaša z njihovo vsebino. Ponudnik namreč ob oddaji ponudbe ne razpolaga z vsemi podatki, potrebnimi za izpolnitev vzorcev.

Za razumevanje se zahvaljujemo.ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik mora naročniku predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Vsebina predloženega finančnega zavarovanja - bančne garancije, mora biti skladna z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik nadalje v ponudbi predloži parafirana in žigosana obrazca 13 in 14: Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.10.2020   14:21
VPRAŠANJE
Referenčni pogoj: "Ponudnik predloži dokazilo, da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izvedel in uspešno in kvalitetno dokončal vsaj en projekt v vrednosti najmanj 1.900.000 EUR brez DDV ali več gradbena dela izvedba delovnih platojev, parkirišč,.. (nizke gradnje).
Referenčni posel mora biti potrjen s strani naročnika referenčnega posla.
Štejejo le originali potrjenih referenc, pri čemer mora biti iz potrdila razvidno, da je naročnik referenčnega posla zadovoljen z opravljenim delom ponudnika..
Ponudnik lahko navede tudi več referenčnih projektov, ki ustrezajo gornjim pogojem."
Prosimo, da dovolite, da izpolnjevanje referenčnega pogoja dokazujemo tudi z referencami potrjenimi na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse elemente s katerimi se dokazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja.
Če prilagamo v vsako javno naročilo originalne reference po nepotrebnem obremenjujemo naročnike, izpolnitev referenčnega pogoja pa se lahko izkaže na kateremkoli obrazcu ki je bil potrjen po uspešno zaključenem projektu.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko dokazuje tudi z drugimi potrdili o zadovoljivi izvedbi in izidu za najpomembnejše gradnje, ki vsebujejo vse elemente s katerimi se dokazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.10.2020   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da potrdite pravilno razumevanje razpisne dokumentacije, da predložitev originala bančne garancije za resnost ponudbe ni potrebna, v kolikor za njeno unovčitev original ni potreben. Ponudnik v ponudbo predloži scan originala garancije.

V primeru, da je naše razumevanje napačno prosimo za navodila glede načina predložitve, upoštevaje razmere, ki veljajo v zvezi z epidemijo v Sloveniji.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik naj predloži digitalno podpisano bančno garancijo ali odda elektronsko bančno garancijo, mora pa v tem primeru sporočiti SWIFT kodo izdane bančne garancije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 26.10.2020   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da potrdite pravilno razumevanje razpisne dokumentacije, da predložitev originala bančne garancije za resnost ponudbe ni potrebna, v kolikor za njeno unovčitev original ni potreben. Ponudnik v ponudbo predloži scan originala garancije.

V primeru, da je naše razumevanje napačno prosimo za navodila glede načina predložitve, upoštevaje razmere, ki veljajo v zvezi z epidemijo v Sloveniji.

Hvala.

ODGOVOR

Dodatno pojasnilo:

Ponudnik lahko predloži original bančne garancije na naslov naročnika: SŽ-Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana do roka določenega za oddajo ponudb ALI v informacijski sistem EJN bančno garancijo za resnost ponudbe, ki je elektronsko podpisana.

Lep pozdrav!