Dosje javnega naročila 005890/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko
Blago: Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.818,49 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005890/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2020
JN005890/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2020
JN005890/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.11.2020
JN005890/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2021
JN005890/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
JN005890/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
JN005890/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
JN005890/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
JN005890/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005890/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA
Spodnja Polskava 240
2331
SI
Pragersko
Slovenija
Zvonko Hraš
zvonko.hras@guest.arnes.si
+386 28033120
+386 28033122

Internetni naslovi
http://www.ingoliceva.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368766/Razpis.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21095
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2020-461
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava elektrike po seznamu merilnih mest.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2020   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da se v 3. členu črta zadnji odstavek, saj ni potrebno sklepati aneksov v primeru, da se katero merilno mesto odklopi ali se na njem spremeni plačnik in/ali lastnik.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Razpisne dokumentacije ne bomo spreminjali. Vztrajamo pri sklepanju aneksov.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je možno, da korigirate ponudbeni predračun tako, da je možen vnos cen po posameznih letih, torej posebej za leto 2021 in posebej za 2022?

Predlagamo, da se namesto sklenitve aneksov za morebitna dodatna - nova merilna mesta dopolnjuje seznam merilnih mest, kar omogoča hitrejši postopek izvedbe dodajanja merilnih mest.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Razpisne dokumentacije ne bomo spreminjali. Vztrajamo pri sklepanju aneksov.

Lep pozdrav.