Dosje javnega naročila 006629/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča preureditev prostorov na Kidričevi ulici 24b v Celju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006629/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2020
JN006629/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006629/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21568
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21568
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča preureditev prostorov na Kidričevi ulici 24b v Celju
Referenčna številka dokumenta: 4300-60/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča preureditev prostorov v stavbi na Kidričevi 24b v Celju obsega GOI dela - vzdrževalna dela v obstoječih pisarnah, postavitev novih nenosilnih predelnih suhomontažnih sten, z vsemi potrebnimi elekto in strojnimi instalacijami.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoča preureditev prostorov v stavbi na Kidričevi 24b v Celju obsega GOI dela - vzdrževalna dela v obstoječih pisarnah, postavitev novih nenosilnih predelnih suhomontažnih sten, z vsemi potrebnimi elekto in strojnimi instalacijami, in sicer:

- gradbena dela: splošna gradbena dela in rušitve;
- obrtniška dela: tlakarska, keramičarska, mavčnokartonska, mizarska, ključavnikarska, slikopleskarska, fasaderska in druga dela;
- strojne instalacije: vodovod-kanalizacija, ogrevanje-hlajenje, prezračevanje;
- elektro inštalacije: električna napeljava, avtomatsko javljanje požara in detekcija plina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2020   12:15
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2020   14:15
Kraj: https://ejn.gov.si/sistem/smernice-in-priporocila.html#c2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2020   10:15
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2020   14:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika vljudno prosimo, da objavi pravi naslov na katerem so na voljo razpisna dokumentacija, popis del, obrazci, načrti in drugi podatki potrebni za pripravo ponudbe. Hvala in LP.

ODGOVOR

Razpisno dokumentacijo lahko gospodarski subjekti dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu

http://djn.mju.gov.si/javna-narocila,

kot je zapisano v prvem odstavku točke 7.1 Navodil gospodarskim subjektom, št. 4300-60/2020/3 z dne 8. 10. 2020.

Prav tako je v oddelku VII: Spremembe, v popravku Obvestila o javnem naročilu z oznako JN006629/2020-K01, objavljenem dne 23. 10. 2020 na Portalu javnih naročil, določeno, da je razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:

URL:
http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Datum objave: 02.11.2020   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

prosim za termin ogleda objekta

Lep pozdrav

ODGOVOR

Ogled bo v četrtek, 5. 11. 2020 ob 10:15 uri, z zbirnim mestom pred objektom, na naslovu: Kidričeva ulica 24b v Celju.


Datum objave: 04.11.2020   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kdo je projektant?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Ime projektanta ni pomembno za oddajo ponudbe.


Datum objave: 04.11.2020   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,


v popisu del pri Ključavničarskih delih postavka 1.2 imate navedeno 30% material...
Zanima nas kako ste mislili...30% od skupne vrednosti ur ali kako drugače?


Hvala.

Lp

ODGOVOR:

V popisu Ključavničarskih del, postavka 1.2, je predvideno 30% vrednosti materiala, glede na skupno vrednosti opravljenih ur.
Datum objave: 04.11.2020   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.


Prosimo za objavo shem, načrtov....


Lp

ODGOVOR:

Dokumentacija iz projektov za arhitekturo, strojne in elektro inštalacije, katera je sestavni del razpisne dokumentacije, je objavljena na naročnikovi spletni strani, v posebni mapi z imenom PZI_TLORISI.Datum objave: 04.11.2020   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.


Prosimo za objavo načrtov in shem.


Lp

ODGOVOR:

Dokumentacija iz projektov za arhitekturo, strojne in elektro inštalacije, katera je sestavni del razpisne dokumentacije, je objavljena na naročnikovi spletni strani, v posebni mapi z imenom PZI_TLORISI.
Datum objave: 06.11.2020   11:29
VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

Pri postavki kamniti pult in plošče nas zanima sledeče:
- ali je ta kamen na sliki Pohorski Tonalit?

- katere stranice na pultu so polirane?

- kateri profil robov na granitnem pultu bi želeli imeti pol C, C ali kot 45* cca 2-3mm
ODGOVOR:

Dokumentacija iz projekta za recepcijo (tloris, prerez a.a , prerez b.b ter detajl), katera je sestavni del razpisne dokumentacije, je objavljena na naročnikovi spletni strani, v mapi z imenom RECEPCIJA_NMVCEGOI_14_2020.

Datum objave: 06.11.2020   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za korektno ponudbo pri IZVEDBA RECEPCIJE vas lepo prosimo za shemo, načrt, prerez....v objavljenih načrtih to ni najbolj razvidno...

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

Pri postavki kamniti pult in plošče nas zanima sledeče:
- ali je ta kamen na sliki Pohorski Tonalit?

- katere stranice na pultu so polirane?

- kateri profil robov na granitnem pultu bi želeli imeti pol C, C ali kot 45* cca 2-3mm
ODGOVOR:

Sheme niso potrebne, ker gre le za manjše dopolnitve in preureditve obstoječih elektro in strojnih inštalacij ter opreme.
Datum objave: 06.11.2020   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

objavili ste samo načrte, ne pa tudi shem. Prosimo, da objavite še to

ODGOVOR:

Sheme niso potrebne, ker gre le za manjše dopolnitve in preureditve obstoječih elektro in strojnih inštalacij ter opreme.
Datum objave: 06.11.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za korektno ponudbo pri IZVEDBA RECEPCIJE vas lepo prosimo za shemo, načrt, prerez....v objavljenih načrtih to ni najbolj razvidno...

Hvala.

ODGOVOR:

Dokumentacija iz projekta za recepcijo (tloris, prerez a.a , prerez b.b ter detajl), katera je sestavni del razpisne dokumentacije, je objavljena na naročnikovi spletni strani, v mapi z imenom RECEPCIJA_NMVCEGOI_14_2020.
Datum objave: 10.11.2020   09:33
VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

Pri postavki kamniti pult in plošče nas zanima sledeče:
- ali je ta kamen na sliki Pohorski Tonalit?

- katere stranice na pultu so polirane?

- kateri profil robov na granitnem pultu bi želeli imeti pol C, C ali kot 45* cca 2-3mm
ODGOVOR:

Naročnik pojasnjuje, da je kamen Pohorski Tonalit. Polirane so vse stranice pulta. Robovi na granitnem pultu pobrani v radij r=5 mm, zgoraj in spodaj.Datum objave: 10.11.2020   15:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo težave pri vnosu cen v popis del:

1. v excel tabeli v pozicijah ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - POZ. 1,36; 1,37; 1,38 se vrstice ne množijo in se ne seštevajo.
2. v excel tabeli v poziciji 1.B.iv MIZARSKA DELA - POZ. 1.a se ne more vpisati cena .

Prosimo za pomoč.

Hvala


ODGOVOR:

Naročnik pojasnjuje, da obrazec »Popis del in materiala« v pozicijah ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - POZ. 1,36; 1,37; 1,38, ne vsebuje formul, potrebnih za množenje in seštevanje in da se v poziciji 1.B.iv MIZARSKA DELA - POZ. 1.a ne more vpisati cene.

Naročnik zato objavlja obrazec z imenom: "1_Popis del in materiala", ki je po svoji vsebini enak prvotno objavljenemu obrazcu, le da so v ta obrazec vnesene tehnične spremembe, kakor sledi:

- v pozicijah ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - POZ. 1,36; 1,37; 1,38 se vrstice množijo in seštevajo;
- v poziciji 1.B.iv MIZARSKA DELA - POZ. 1.a je možen vpis cene.

Obrazec "1_Popis del in materiala" je sestavni del razpisne dokumentacije.