Dosje javnega naročila 006003/2020
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
Blago: NABAVA VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI
ZJN-3: Odprti postopek

JN006003/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.09.2020
JN006003/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN006003/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN006003/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN006003/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN006003/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2020
JN006003/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006003/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 190-458195
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje
Podbevškova ulica 12
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
EVA FILEJ RUDMAN
eva.filejrudman@komunala-nm.si
+386 73932466
+386 73932500

Internetni naslovi
https://www.komunala-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-nm.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21104
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava vozil z nizkimi emisijami, 5 sklopov
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 634.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: LAHKO TOVORNO TERENSKO VOZILO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
LAHKO TOVORNO TERENSKO VOZILO, 2 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 32.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: LAHKO TOVORNO VOZILO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
LAHKO TOVORNO VOZILO, 2 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 27.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KOMBINIRANO SPECIALNO VOZILO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
KOMBINIRANO SPECIALNO VOZILO, 1 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 305.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ŠASIJE, PRESTAVITEV CAP, DOBAVA PRIKOLICE IN MONTAŽA OBSTOJEČE CISTERNE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ŠASIJE, PRESTAVITEV CAP, DOBAVA PRIKOLICE IN MONTAŽA OBSTOJEČE CISTERNE, 1 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SPECIALNO VOZILO ZA ZBIRANJE ODPADKOV - SMETARNIK
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
Specialno vozilo za zbiranje odpadkov smetarnik , 1 kom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 170.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in je registriran za dejavnost, ki jo v ponudbi prevzema.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2020   10:15
Kraj: portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje
Podbevškova ulica 12
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2020   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 4. sklopu v tehničnih zahtevah - karakteristike prikolice; zahtevate listno vzmetenje prikolice. Predlagamo, da se tehnična zahteva spremeni na zračno vzmetenje, ker bi lahko z ispraznitvijo zračnih blazin dosegli večji padec-naklon, ter posledično lažje praznjenje cisterne.ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji sicer pogojuje listnato vzmetenje, a se lahko dobavi tudi pnevmatsko vzmetenje (izbira ponudnika). Pogoj je, da je ob praznjenju cisterne zagotovljen minimalno 3% naklon.Datum objave: 16.10.2020   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 4.sklopu v v tehničnih karakteristikah prikolice zahtevate "- bočne stranice na prikolici višine 300 do 500mm), odpiranje navzdol". Predlagamo, da se zahteva umakne, ker smo mnenja, da ne predstavljajo nobene funkcionalnosti pri takšni vrsti nadgradnje.

ODGOVOR

Naročnik je bočne stranice zahteval zaradi splošne uporabnosti (odlaganje orodja, dodatnih cevi, ipd.). Še enkrat poudarjamo, da mora biti prikolica ustrezno homologirana z ustreznimi certifikati.


Datum objave: 26.10.2020   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri sklopu 3 zahtevate vitel na teleskopski roki. Ali naročnik dovoljuje vitel tudi na drugi poziciji na zadnjem delu vozila saj se s tem ne bi zmanjšala sama funkcionalnost?
Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Zaradi specifičnosti vzdrževanih objektov, ki jih imamo v upravljanju, in zaradi potrebnih manipulacij mora biti vitel na teleskopski roki.

LP.


Datum objave: 26.10.2020   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji pod različnimi sklopi zahtevate od potencialnih ponudnikov, da so v zadnjih 3 letih pred objavo javnega naročila kvalitetno dobavili določeno število zahtevanih vozil. Vprašali bi ali dovolite, da se pogoj spremeni in dovolite reference v zadnjih 3 letih pred dnevom oddaje ponudbe kot imate to napisano v sklopu 4?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik dovoli, da se pogoj spremeni in dovoli reference v zadnjih 3 letih pred dnevom oddaje ponudbe. Temu ustrezno je popravljena tudi razpisna dokumentacija.