Dosje javnega naročila 006150/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje poslovne stavbe Langusova 4 - Tržaška 19a v Ljubljani ter izvajanje hišniško vzdrževalnih storitev za potrebe Ministrstva za javno upravo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 235.208,00 EUR

JN006150/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN006150/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2020
JN006150/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN006150/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2021
JN006150/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006150/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 195-472133
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21109
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje poslovne stavbe Langusova 4 - Tržaška 19a v Ljubljani ter izvajanje hišniško vzdrževalnih storitev za potrebe Ministrstva za javno upravo
Referenčna številka dokumenta: 4300-59/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje poslovne stavbe Langusova 4 - Tržaška 19a v Ljubljani ter izvajanje hišniško vzdrževalnih storitev za potrebe Ministrstva za javno upravo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
98341130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Langusova 4 - Tržaška 19a in 21 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje poslovne stavbe Langusova 4 - Tržaška 19a v Ljubljani ter izvajanje hišniško vzdrževalnih storitev za potrebe Ministrstva za javno upravo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2020   11:00
Kraj: V e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2020   11:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali bodo pogajanja?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ne
Datum objave: 09.10.2020   17:30
VPRAŠANJE
Spoštovani, skladno z razpisno dokumentacijo izkazujemo interes za ogled lokacije, zato prosimo za objavo podatkov o organiziranem ogledu. Hvala. Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom omogočil ogled lokacije 14.10.2020, ob 9.00-ih. Zbiranje bo pred vhodom Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.Datum objave: 12.10.2020   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za natančen podatek kdaj (ob kateri uri) se izvajajo Storitve čiščenja 3.2., Tehnične specifikacije - Upravljanje in obratovanje str. 3/4.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Storitve čiščenja se izvajajo v skladu s planom del upravnika- Priporočljivo je, da se upravnik in etažni lastniki dogovorijo o terminu čiščenja skupnih prostorov in naprav.Datum objave: 12.10.2020   12:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Tehnične specifikacije - Upravljanje in obratovanje, točka 3.2, str. 3/4

Prosimo za pojasnila vezano na razkuževanje po potrebi...

Katere kontaktne površine se "po potrebi" razkužuje?
Kdo zagotavlja sredstva in opremo za razkuževanje?
Koliko je predvidenih ur mesečno, letno "razkuževanja po potrebi"?

Glede na dejansko zdravstveno situacijo je natančen podatek nujen.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Izvajalec mora zagotavljati izvedbo storitve razkuževanja kontaktnih površin v skupni prostorih kot npr. kljuke, ograje stopnišč, stikala ipd.

Stroške zagotavljanja razkuževanja (delo in material) naročnik(i) plačujejo ločeno in niso zajeti v stroških storitve čiščenja skupnih prostorov in naprav.
Datum objave: 12.10.2020   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji navajate zahtevo, da mora ponudnik imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6. Pogoj je diskriminatoren, saj subjekti z bonitetno oceno SB7 kot subjekti z oceno SB6, izkazujejo enako povprečno zmožnost za poravnavanje obveznosti. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da po modelsko ocenjeni verjetnosti nastopa dogodka neplačila, ne odstopa od povprečja za vse slovenske družbe.

Vse družbe, ki so ocenjene z bonitetno oceno od 1 do 10 predstavljajo podjetja, ki so dejansko plačniki in pri njih še ni nastopil dogodek neplačila. Ocene so definirane z verjetnostnim razponom, da bo pri določenem subjektu prišlo do dogodka neplačila v obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so podlaga za določitev bonitetne ocene.
Prosimo, da spremenite pogoj tako, da mora ponudnik imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca, bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7, ki enako kot SB6 predstavlja povprečni razred, tako boste bolj odprli konkurenco in omogočili prijavo večjega števila ponudnikov.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Pri določitvi bonitetne ocene za predmetno naročilo je naročnik upošteval dejstvo, da je bonitetna ocena SB6 na podlagi vzporejanja primerljiva z mejo tako imenovanega investicijskega razreda, ki jo določajo mednarodno priznane bonitetne agencije, pri čemer investicijski razred pomeni relativno nizko oziroma sprejemljivo stopnjo tveganja.

Upoštevana je tudi tveganost dejavnosti, ki jo bo izvajal izbrani ponudnik v okviru predmetna javnega razpisa, predvsem izvajanje finančno-računovodskih in knjigovodskih opravil (knjiženje terjatev in spremljanje plačil, plačevanje računov dobaviteljem ipd.). Na področju javnega naročanja je prav na segmentu ki ga pokriva javno naročilo v zadnjem času kar nekaj negativnih praks, takšnim se z izbiro nadpovprečnega izvajalca želimo izogniti.

Izhajajoč iz navedenega naročnik šteje, da je bonitetna ocena SB6 primerna bonitetna ocena, ki jo je zahteval v predmetnem razpisu. Pogoj ostaja nespremenjen.
Datum objave: 13.10.2020   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali mora tudi podizvajalec priložiti S.BON-1 ali S.BON-1/P ? Torej bonitetno oceno vpiše tudi podizvajalec v ESPD ?

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Kot je že zapisano v točki 12.3.2 navodil, če bo podizvajalec izvajal 50% (petdeset odstotkov) ali več predmetnega naročila, mora tudi podizvajalec, poleg ponudnika, izpolnjevati pogoj, določen v točki 10.1.2 (Ekonomski in finančni položaj) teh navodil, vpisati v ESPD bonitetno oceno in na poziv naročnika ponudnik zanj predložiti zahtevana dokazila.Datum objave: 13.10.2020   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V espd se navede kader hišnik- vzdrževalec ali je potrebno navesti tudi kakšen drug kader kot na primer upravnik ?

Lp

ODGOVOR
V ESPD se navede vsaj 2 (dva) kadra vzdrževalca (hišnika) v skladu kot je določeno s točko 10.1.4 Navodil gospodarskim subjektom.Datum objave: 13.10.2020   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

MERILO - Kateri certifikat je enakovreden še certifikatu Družini prijazno podjetje? Ker lahko priložimo tudi enakovreden certifikat in nas zanima kateri so enakovredni certifikati ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Enakovreden certifikat je vsak certifikat ali drugo dokazilo, izdan/o s strani zunanje neodvisne organizacije, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik sprejete ukrepe, s katerimi ima zagotovljen vsaj enak ali bolj strog sistem, kot je predpisan s predmetnim polnim certifikatom (peti odstavek točke 11. Navodil gospodarskim subjektom).