Dosje javnega naročila 005925/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Gradnje: OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR - 2. FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 210.809,45 EUR

JN005925/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.09.2020
JN005925/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN005925/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN005925/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN005925/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN005925/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.01.2021
JN005925/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005925/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Katja Sambolec
katja.sambolec@ukc-mb.si
+386 23212559

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21114
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR - 2. FAZA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45331200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR - 2. FAZA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45454000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR - 2. FAZA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2020   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 7 dni. Namreč zaradi današnjih del na gradbišču ste rok za ogled prestavili, ki pa je bistven za pripravo korektne ponudbe.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

V sistemu e-JN in na portalu javnih naročil je zaradi prestavljenega termina datuma ogleda lokacije dela, objavljen popravek, z novimi datumi za oddajo vprašanj in ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.10.2020   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za pojasnilo glede referenc izvajalca, v spremnem tekstu navajate eno, nato v obrazcih dve referenci ?

ODGOVOR

Spoštovani.

V skladu z napisanim, kot pogoj za udeležbo zadostuje najmanj eno (1) referenčno potrdilo za točko 2 (referenca vodje gradnje) in najmanj eno (1) referenčno potrdilo za točko 3 (referenca ponudnika).

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika prosimo za pojasnilo glede točke 2.10.2.3., tehnična in strokovna sposobnost, točka 3.
V splošnem tekstu navajate eno referenco, v nadaljevanju teksta navajate dve referenci za obrazec 6.2.

ODGOVOR

Spoštovani.

V skladu z napisanim, kot pogoj za udeležbo zadostuje najmanj eno (1) referenčno potrdilo za točko 2 (referenca vodje gradnje) in najmanj eno (1) referenčno potrdilo za točko 3 (referenca ponudnika).

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE

Spoštovani,

pod Tehnična in strokovna sposobnosti imate navedeno: da je v zadnjih petih (5) letih od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na
portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju, v roku
in skladno s pogodbenimi določili, izvedel najmanj eno rekonstrukcijo ali adaptacijo
prostorov na stavbi razvrščeni v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod
šifro 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo). Vrednost izvedenih del za posamezni
projekt je bila večja od 200.000,00 EUR brez DDV. V času rekonstrukcije ali
adaptacije je bil objekt v uporabi.

ter

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku najmanj dve (2)
izpolnjeni in potrjeni referenčni potrdili (OBR-6.2). Zaželeno je, da ponudnik
predloži referenčna potrdila že ob oddaji ponudbe.

Sedaj pa ne vemo, ali zahtevate eno ali dve referenci v vrednosti večje od 200.000,00 EUR brez DDV?


Lp

ODGOVOR

Spoštovani.

V skladu z napisanim, kot pogoj za udeležbo zadostuje najmanj eno (1) referenčno potrdilo za točko 2 (referenca vodje gradnje) in najmanj eno (1) referenčno potrdilo za točko 3 (referenca ponudnika).

Lep pozdrav.Datum objave: 07.10.2020   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zanima nas ali lahko izpolnjujemo pogoje Tehnične in strokovne usposobljenosti (npr. vodja gradnje, reference) s podizvajalcem.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani.

Kot izhaja iz napisanega, v podpoglavju 2.10.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, v točki 1, v odstavku opombe: »Če vodja del ni zaposlen pri ponudniku bo moral imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je vodja del samozaposlen, bo moral imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.« je nominiran kader in referenca lahko izkazana s podizvajalcem.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.10.2020   08:48
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

PROSIMO ZA RAZŠIRITEV REFERENC NA CC-SI 12.


HVALA.

LP

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne dovoljuje želene spremembe tehničnega pogoja.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika prosimo, da spremeni pogoj Tehnične in strokovne sposobnosti za referenco iz skupine 1264 na celotno skupino 12 - nestanovanjske stavbe.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne dovoljuje želene spremembe tehničnega pogoja.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.10.2020   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da naročnik upošteva tudi reference rekonstrukcije ali adaptacije prostorov lekarniške dejavnosti (CC-SI 12301), saj so le ti po svoji kompleksnosti primerljivi oz. enakovredni prostorom stavb za zdravstveno oskrbo (čisti/nečisti prostori in preprečevanje križanja čistih in nečistih poti ; ločevanje prostora namenjenega zaposlenim/pacientom oz. strankam; zagotavljanje intimnih prostorov za posvet, priprava strojnih in elektro inštalacij).

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne dovoljuje želene spremembe tehničnega pogoja.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.10.2020   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Po pregledu dokumentacije, prosimo za uskladitev :
Zaokrožitev panelov s popisi predvidenimi paneli ni mogoča. Izvedba vertikalnih ločnih panelov v navedenem radiju s paneli Trimoterm FTVHL-120 je neizvedljiva !
Zadevo smo preverili pri dobavitelju panelov.
Prosimo čim prej za tehnično rešitev in spremembo popisov , ki bo usklajena z požarnim elaboratom !

ODGOVOR

Spoštovani.

Na portalu je objavljen popravek dokumenta.

Lep pozdrav.