Dosje javnega naročila 006055/2020
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov po sklopih za 3 leta: (2021 2023)
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 209.929,08 EUR

JN006055/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN006055/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2020
JN006055/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2020
JN006055/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2020
JN006055/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.12.2020
JN006055/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
JN006055/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
JN006055/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
JN006055/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.12.2022
JN006055/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.12.2022
JN006055/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006055/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 192-462595
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21123
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov po sklopih za 3 leta: (2021 2023)
Referenčna številka dokumenta: 430- 1275 /2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov po sklopih za 3 leta: (2021 2023)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 7
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov brez avtomobilskega zavarovanja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov brez avtomobilskega zavarovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša skladno z zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti (excess zavarovalno kritje)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti (excess zavarovalno kritje)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša skladno z zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje živali
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje živali
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša skladno z zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti članov intervencijske skupine
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti članov intervencijske skupine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša skladno z zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Nezgodno zavarovanje članov intervencijske skupine
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nezgodno zavarovanje članov intervencijske skupine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša skladno z zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje kibernetskih tveganj
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje kibernetskih tveganj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša skladno z zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje dronov
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje dronov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša skladno z zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Po razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani naročnika.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani naročnika.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2020   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pri predmetnem javnem naročilu sodeluje posredniška družba? Če da, prosimo za objavo za katero družbo gre ter želeno višine posredniške provizije.

ODGOVOR

Naročnik podaja naslednje pojasnilo.
DA. Informacijo o zavarovalnem posredniku bodo prejeli vsi kandidati, ki jim bo priznana sposobnost. Pri pripravi strokovnega dela je sodelovala KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška d.o.o., ki deluje v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1) za račun naročnika, medtem ko je plačilo njegovih storitev zajeto v okviru dela administrativne zavarovalne premije kot predmet dogovora med zavarovalnim posrednikom in izbranim ponudnikom/zavarovalnico.


Datum objave: 07.10.2020   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, da objavite tehnično specifikacijo naročila že pred 1. fazo - ugotavljanje sposobnosti.

ODGOVOR

Naročnik podaja naslednje pojasnilo.
Tehnične specifikacije naročila, zlasti natančnejši opis potreb, značilnosti storitev in pogoje zavarovanja, ter osnutek okvirnega sporazuma oziroma zavarovalne pogodbe bo naročnik natančno opredelil v povabilu k predložitvi ponudb, ki ga bo posredoval usposobljenim kandidatomDatum objave: 07.10.2020   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da iz razpisne dokumentacije izključi zahtevo po predložitvi finančnega zavarovanja za resnost prijave in ponudb. Predlog utemeljujemo: glede na to, da bodo vsi potencialni ponudniki seznanjeni s tehnično specifikacijo naročila šele v drugi fazi - predložitev prve ponudbe, je v temu primeru zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe popolnoma nesmiselna, saj potencialni ponudnik sploh ne ve, ali bo lahko predložil ponudbo v drugi fazi ter ustregel zahtevam naročnika v obsegu tehnične specifikacije, katera pa ni znana. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb pa se unovči v primeru, da ponudnik ne predloži svoje ponudbe.


ODGOVOR

Naročnik sprejema predlog in spreminja razpisno dokumentacijo tako, da finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb ni sestavni del prijavne dokumentacije in ga gospodarski subjekti v tej prvi fazi ne predložijo.
Ob tem pa naročnik sporoča, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe zahteval v drugi fazi postopka.


Datum objave: 12.10.2020   18:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročniku potrebno predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb. Prosimo za potrditev, da se ponudnik sam odloči za določeno obliko zavarovanja, med tistimi, ki so na voljo (npr. ali bančno garancijo ali menično izjavo z bianco menico).
Hvala.

ODGOVOR

Prosimo upoštevajte odgovor oziroma pojasnilo naročnika objavljenega na portalu JN z dne 07.10.2020 ob 14:49 s katerim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo tako, da finančno zavarovanje za resnost prijave ni sestavni del prijavne dokumentacije in ga gospodarski subjekti v tej prvi fazi ne predložijo. Ob tem pa naročnik sporoča, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe zahteval v drugi fazi postopka in v povabilu k oddaji prve ponudbe podal navodila v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.


Datum objave: 12.10.2020   18:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tabeli na strani 8 v razpisni dokumentaciji je navedeno, da se predloži finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb za vsak sklop v višini 1.000,00 EUR. Na strani 22 v RD pa se navaja drugačna trditev: "Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb mora biti predloženo v višini: - vse sklope: 1.000,00 EUR. Prosimo za pojasnilo ali se predloži za vsak posamezni sklop v višini 1.000,00 EUR, kar pomeni, če se oddaja ponudba za vseh 7 sklopov, je finančno zavarovanje v višini 7.000 EUR.
Hvala.

ODGOVOR
Prosimo upoštevajte odgovor oziroma pojasnilo naročnika objavljenega na portalu JN z dne 07.10.2020 ob 14:49 s katerim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo tako, da finančno zavarovanje za resnost prijave ni sestavni del prijavne dokumentacije in ga gospodarski subjekti v tej prvi fazi ne predložijo. Ob tem pa naročnik sporoča, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe zahteval v drugi fazi postopka in v povabilu k oddaji prve ponudbe podal navodila v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.Datum objave: 12.10.2020   18:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se lahko izpolni ena menična izjava za vse sklope, za katere bo ponudnik oddal ponudbo, z navedbo številk sklopov in z navedbo ustreznega zneska (za navedene sklope), skupaj z 1 (eno) podpisano in žigosano bianco menico?
Hvala.

ODGOVOR

Prosimo upoštevajte odgovor oziroma pojasnilo naročnika objavljenega na portalu JN z dne 07.10.2020 ob 14:49 s katerim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo tako, da finančno zavarovanje za resnost prijave ni sestavni del prijavne dokumentacije in ga gospodarski subjekti v tej prvi fazi ne predložijo. Ob tem pa naročnik sporoča, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe zahteval v drugi fazi postopka in v povabilu k oddaji prve ponudbe podal navodila v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Datum objave: 12.10.2020   19:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo ESPD obrazca. Hvala in lp.

ODGOVOR
ESPD obrazec bo naročnik objavil na svoji spletni strani.
Naročnik omogoča posredovanje ESPD obrazca vsem zainteresiranim ponudnikom, ki zanj zaprosijo po e-pošti na: alojzija.korbar@zgs.siDatum objave: 12.10.2020   19:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za potrditev, da bo tudi v drugi fazi postopka potencialnim ponudnikom omogočeno zaprositi za dodatna pojasnila.
Hvala.


ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da se bodo naročniku lahko postavljala vprašanja tudi po prejemu povabila k oddaji prve ponudbe.


Datum objave: 12.10.2020   19:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za pripravo prijave po konkurenčnem postopku s pogajanji Zavoda za gozdove Slovenije prosimo za sledeča pojasnila:
1) Ali je potrebno v prvi fazi priložiti tudi ESPD obrazec? Prosimo naročnika za informacijo, kje se nahaja ESPD obrazec?
2) Vezano na pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-8) prosimo naročnika za pojasnilo ali se ta obrazec izpolni in podpiše tudi za osebe (člane upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa), ki niso državljani Republike Slovenije? Ali naročnik za njih potrebuje kakšno drugačno potrdilo?
3) Prosimo naročnika za natančno pojasnilo kakšna je razlika med obrazcema kadrovska zmogljivost (OBR 9-A in OBR 9-B). V obeh obrazcih je navedeno, da morajo osebe izpolnjevati zahtevo na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov iz odgovornosti. Zakaj bi morali posebej potem izpolnjevati še za sklop 2 Excess zavarovanje odgovornosti? Dejansko bi z opredelitvijo oseb v prvem obrazcu OBR 9-A izpolnili hkrati tudi pogoj za sklop 2. Ali mogoče razumemo napačno? Predvsem bi prosili, da se natančno navede koliko oseb naj bo navedenih, da se izpolni pogoj kadrovske zmogljivosti. V obrazcu (OBR 9-A) navajate, vsaj tri osebe ki pokrivajo vse zavarovalne vrste (vsaj menimo, da je tako), ker vam manjka v prvem stolpcu »vrste«. Glede na to, da se potencialni ponudniki nismo seznanili z zavarovalno tehnično dokumentacijo, niti ne vemo natančno katere zavarovalne vrste so zajete v Sklopu 1 o tem lahko samo predvidevamo? Predlagamo, da se naredi en obrazec in točno navede zavarovalne vrste za katere želite, da se vpišejo kadri. Po našem prepričanju tudi ni potrebno, da se navede obdobje, če že v sami razpisni dokumentaciji navajate, da mora oseba imeti vsaj triletne izkušnje na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov. Enako naj bi veljalo tudi za sklop 4, ker tudi to je kritje iz naslova odgovornosti.
4) Prosimo za potrditev, da se bodo vprašanja naročniku lahko postavljala tudi po prejemu povabila k oddaji prve ponudbe, ko bo naročnik potencialnim ponudnikom priznal sposobnost in jim poslal tudi podrobnejšo zavarovalno tehnično dokumentacijo?
5) Vezano na 4 odstavek na strani 5 razpisne dokumentacije prosimo naročnika o spremembi tega odstavka v tem smislu, da v kolikor najugodnejši ponudnik po prvi ponudbi (za sklope 1, 2, 6 in 7) ne bo tudi najugodnejši po pravnomočni odločitvi, ima pravico, da se premija za čas začasnega zavarovalnega kritja poračuna po Tabeli za kratkoročno zavarovanje in ne po načelu pro-rata. Glede na to da potencialni ponudnik poda začasno zavarovalno kritje je tudi primoran izplačati zavarovalnino / odškodnino v primeru zavarovalnega dogodka. V vsakem primeru bi v takem slučaju morala biti poravnana letna zavarovalna premija.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

1) ESPD obrazec bo naročnik objavil na svoji spletni strani.
Naročnik omogoča posredovanje ESPD obrazca vsem zainteresiranim ponudnikom, ki zanj zaprosijo po e-pošti na: alojzija.korbar@zgs.si

2) Obrazec izpolnijo tudi osebe, ki niso državljani Republike Slovenije, hkrati pa ima naročnik možnost, da (poleg evidence pravnomočno obsojenih oseb v Republiki Sloveniji) pozove osebo, ki ni državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v drugi državi, tudi k predložiti dokazila o neobstoju razloga za izključitev iz ustrezne evidence, ki jo vodi pristojni organ te druge države. V primeru, če ta država ne izdaja takšnih dokazil lahko kandidat predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja. Gospodarski subjekt oziroma fizična oseba pa lahko dokazila predloži tudi sam, pri čemer si naročnik pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

3) Gospodarski subjekt lahko skladno z razpisno dokumentacijo predloži prijavo na katerikoli sklop, na enega ali več oziroma na vse sklope skupaj. Iz tega razloga sta pripravljena dva obrazca za kadrovsko zmogljivost, torej za Sklop 1 in Sklop 2. Sklop 1, za razliko od Sklopa 1, zahteva, da ima gospodarski subjekt, poleg zavarovalne vrste zavarovanja odgovornosti, tudi vsaj tri osebe iz (katerekoli) zavarovalne vrste, ki se razvršča v zavarovalno podskupino kot to določa 5. točka tretjega odstavka 7. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20; ZZavar-1). Za sklop 1 torej zadostuje, da ima gospodarski subjekt, poleg vsaj treh oseb iz zavarovalne vrste zavarovanja odgovornosti, tudi vsaj tri usposobljene osebe (lahko gre tudi za iste osebe kot v primeru zavarovalne vrste za zavarovanje odgovornosti v kolikor izpolnjujejo pogoj triletnih izkušenj na področju likvidacije zavarovalnih primerov) iz (katerekoli) zavarovalne vrste, ki se razvršča v zavarovalno podskupino, kot to določa 5. točka tretjega odstavka 7. člena ZZavar-1. Za sklop 4 naročnik ni določil pogoja glede kadrovske zmogljivosti.
4)
Naročnik potrjuje, da se bodo naročniku lahko postavljala vprašanja tudi po prejemu povabila k oddaji prve ponudbe.

5) Naročnik dopolnjuje zadnji odstavek 3. točke I. Navodila v Dokumentaciji za oddajo javnega naročila tako, da se glasi: »V kolikor do 31.12.2020 do 24:00 ure za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 6 in Sklop 7 ne bo izbran ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji naročila, se najugodnejši ponudnik po prvi ponudbi za zadevni sklop, na poziv naročnika, zavezuje podati začasno zavarovalno kritje po vzorcu pogodbe, in sicer za največ šest mesecev, vendar ne dlje kot do pravnomočne odločitve o oddaji naročila z izbranim izvajalcem na podlagi tega ali novega postopka javnega naročila. V kolikor pride v času začasnega zavarovalnega kritja do izplačila zavarovalnine/odškodnine je zavarovalnica upravičena do celotne letne zavarovalne premije za zavarovalno vrsto iz katere je izplačana zavarovalnina/odškodnina, prav tako pa v tem primeru začasno zavarovalno kritje velja za celotno zavarovalno leto. Za obdobje začasnega zavarovalnega kritja se zavarovalna premija obračuna po načelu pro rata temporis glede na ponudbeno zavarovalno premijo v kolikor je najugodnejši ponudnik po prvi ponudbi tudi najugodnejši ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve, sicer pa se premija obračuna po tabeli za kratkoročno zavarovanje. Prav tako potrdi, da bo v primeru, da bo izbran, po pravnomočnosti odločitve, v kolikor pogodba ne bo podpisana do začetka zavarovalnega obdobja določenega v vzorcu pogodbe, naročniku izdal potrdilo o začasnem zavarovalnem kritju, s katerim bo prevzel v zavarovanje predmet tega naročila po vzorcu pogodbe, za obdobje od začetka predmetnega zavarovalnega obdobja do podpisa oziroma začetka veljavnosti pogodbe oziroma zavarovalnih polic.«