Dosje javnega naročila 005944/2020
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Prizidava Osnovne šole Raka - ureditev dveh atrijev ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 337.362,97 EUR

JN005944/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.09.2020
JN005944/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN005944/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2020
JN005944/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2020
JN005944/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.11.2020
JN005944/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.11.2020
JN005944/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.03.2021
JN005944/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.05.2021
JN005944/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005944/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368926/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21136
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava Osnovne šole Raka - ureditev dveh atrijev ponovitev postopka
Referenčna številka dokumenta: 430-65/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prizidava Osnovne šole Raka - ureditev dveh atrijev ponovitev postopka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Prizidava Osnovne šole Raka - ureditev dveh atrijev ponovitev postopka

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.10.2020   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2020   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2020   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu je kar nekaj računskih napak, napačno nastavljene formule. Ali boste objavili nove popise?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik je objavil popravljen popis del.