Dosje javnega naročila 005992/2020
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup personaliziranih rokovnikov in koledarjev RTV SLO za leto 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.752,22 EUR

JN005992/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.09.2020
JN005992/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2020
JN005992/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2020
JN005992/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005992/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Sonja Esenko
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752195
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21177
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup personaliziranih rokovnikov in koledarjev RTV SLO za leto 2021
Referenčna številka dokumenta: JN-B0922
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup personaliziranih rokovnikov in koledarjev RTV SLO za leto 2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (Koper, Maribor,Lendava)
II.2.4 Opis javnega naročila
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani
JAVNA NAROCILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-B0922
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani
JAVNA NAROCILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-B0922


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2020   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN-B0922 je možno dobiti na http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrrani JAVNA NAROČILA/PUBLIC
PROCUREMENT. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe javnega naročila, zato morajo ponudniki spremljati objave na
tej strani.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2020