Dosje javnega naročila 006151/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.281.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006151/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN006151/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2020
JN006151/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.12.2020
JN006151/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2021
JN006151/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2021
JN006151/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2021
JN006151/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2021
JN006151/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN006151/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2021
JN006151/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2021
JN006151/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2021
JN006151/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2021
JN006151/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2021
JN006151/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2021
JN006151/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2021
JN006151/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2021
JN006151/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2021
JN006151/2020-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2021
JN006151/2020-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2021
JN006151/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.07.2021
JN006151/2020-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2021
JN006151/2020-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006151/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 195-472137

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21212
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
GOZDARSTVO


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: PRE_2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last Republike Slovenije
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.050.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Tolmin, GGO Bled, GGO Kranj, GGO Ljubljana, GGO Postojna, GGO Kočevje, GGO Novo mesto, GGO Brežice, GGO Celje, GGO Nazarje, GGO Slovenj Gradec, GGO Maribor, GGO Murska Sobota, GGO Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.050.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt mora biti v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2020   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2020   08:05
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2020