Dosje javnega naročila 006037/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-103/20; Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 156.959,08 EUR

JN006037/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.10.2020
JN006037/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN006037/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.11.2020
JN006037/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2020
JN006037/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2020
JN006037/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006037/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001337/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21236
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-103/20; Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE
Referenčna številka dokumenta: 43001-374/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.10.2020   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

postavke:
24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 70,0
24 421 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 83,0
in
24 431 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 83,0
ali upoštevamo kamniti material iz kamnoloma ?
postavka:
N Zaščita plinovoda s predfabriciranimi AB ploščami (po detajlu) - vključno izkop in zasip m1 35,0
prosimo za objavo detajla.

Lepo pozdravljeni !


ODGOVOR

Material za nasip in posteljico je predviden z dobavo iz kamnoloma.

Naročnik objavlja detajl zaščite plinovoda.
Datum objave: 06.10.2020   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik zahteva:
3.1.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat vodil:
- novogradnjo ali rekonstrukcijo krožnega križišča na državni ali lokalni cesti v pogodbeni vrednosti vsaj 100.000 EUR (brez DDV)

Naročnika prosimo, da zgoraj navedeno zahtevo spremeni in sicer v smislu, da je kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat vodil:
novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste v pogodbeni vrednosti vsaj 100.000 EUR (brez ddv) v kateri je bila vključena tudi izvedba krožnega križišča.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal pogoja iz točke 3.1.3.3. Navodil
Datum objave: 08.10.2020   06:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri vpisovanju cen v popis v zavihku Krožišče Slance, se cene zaokrožujejo npr. vpišeš 14,36 se izpiše 14,4. Prosimo, da odpravite napako.

Lep pozdrav !


ODGOVOR

Napaka je odpravljena. Naročnik objavlja popravljen popis del.


Datum objave: 08.10.2020   12:16
VPRAŠANJE
Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE - kje je to?? Lokacija???

Hvala.


ODGOVOR


Začasna ureditev križišča Slance se nahaja na stičišču državnih cest G2-107/1274 Celje Štore in R3-752/7208 Bukovžlak Teharje.