Dosje javnega naročila 006005/2020
Naročnik: OBČINA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43A, 2211 Pesnica pri Mariboru
Gradnje: Šmarješki park koles s parkirišči
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006005/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2020
JN006005/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2020
JN006005/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006005/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43A
2211
SI
Pesnica pri Mariboru
Slovenija
Dušan Janežič
dusan.janezic@pesnica.si
+386 26542309

Internetni naslovi
https://www.pesnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.pesnica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21193
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Šmarješki park koles s parkirišči
Referenčna številka dokumenta: 430-0012/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Občina želi urediti kolesarski poligon na površini 1790 m2, od tega 1412 m2 asfaltnih površin za poligon in parkirišče, 90 m2 za postavitev urbane opreme in 208 m2 zelenih površin (zasaditev dreves in grmovnic). V času, ko poligon ne bo v uporabi, se bo lahko uporabljal kot dodatna površina za parkiranje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: center naselja Pernica
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina želi urediti kolesarski poligon na površini 1790 m2, od tega 1412 m2 asfaltnih površin za poligon in parkirišče, 90 m2 za postavitev urbane opreme in 208 m2 zelenih površin (zasaditev dreves in grmovnic). V času, ko poligon ne bo v uporabi, se bo lahko uporabljal kot dodatna površina za parkiranje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2020   10:05
Kraj: elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2020