Dosje javnega naročila 006016/2020
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: UREDITEV KOLESARSKE IN PEŠ POVEZAVE MED NASELJEMA ZMINEC IN BODOVLJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 124.806,45 EUR

JN006016/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2020
JN006016/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2020
JN006016/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN006016/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2020
JN006016/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.12.2020
JN006016/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006016/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Miloš Bajt
milos.bajt@skofjaloka.si
04 5112351
04 5112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/369207/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_gradnja_kolesarska_in_peš_povezava_Zminec-Bodovlje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21205
na zgoraj navedeni naslov.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV KOLESARSKE IN PEŠ POVEZAVE MED NASELJEMA ZMINEC IN BODOVLJE
Referenčna številka dokumenta: 371-0007/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila ureditev kolesarske in peš povezave med naseljema Zminec in Bodovlje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dela ureditve kolesarske in peš povezave med naseljema Zminec in Bodovlje zajemajo kolesarsko in peš povezavo med LC402051 in naseljem Zminec, ki poteka pod premostitvenim objektom Škofjeloške obvoznice, ureditev para avtobusnih postajališč na območju križišča LC402051 in LC401101, s hodnikom za pešce in cestno razsvetljavo. Gre za vzdrževalna dela v javno korist skladno z 18. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18).
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz obrazca št. 1A - Predračun in obrazca Vzorec pogodbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter načrtov iz projekta PZI, št. 045/19, oktober 2019, ki ga je izdelalo projektivno podjetje IB-KOM Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o., Drofenikova 16, 3230 Šentjur.
Projektna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika pri objavi predmetnega javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude številka 36002-11/2019-9 z dne 29.7.2020 za gradnjo kolesarske infrastrukture s strani EKO sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so razvidni iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2020   09:01
Projektna dokumentacija je dostopna na naslednji povezavi:
https://www.skofjaloka.si/objava/299330

Datum objave: 01.10.2020   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali morata biti obrazca št. 14 in 15 podpisana s strani zavarovalnice in priložena k oddani ponudbi?
Prosim za odgovor da ali ne.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
DADatum objave: 01.10.2020   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za detajle opreme cest:
- stebriček (gre za potopni stebričeek?)
- naslonjalo za kolesa
- miza s klopjo

ODGOVOR
Naročnik je pojasnilo objavil na spletni strani naročnika k dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in je dostopno na naslednji povezavi:
https://www.skofjaloka.si/objava/299330Datum objave: 01.10.2020   15:01
VPRAŠANJE
Pa še detajl tipske avtobusne nadstrešnice prosimo.

hvala

ODGOVOR
Naročnik je pojasnilo objavil na spletni strani naročnika k dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in je dostopno na naslednji povezavi:
https://www.skofjaloka.si/objava/299330Datum objave: 05.10.2020   10:21
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Zanima nas, ali boste 100% izvedli pogajanja ??

Koliko ima naročnik na razpolago sredstev za izvedbo projekta?? oz. koliko je ocenjena vrednost naročila??

Hvala in lp


ODGOVOR
Naročnik bo pogajanja sigurno izvedel, kot je tudi v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.
Naročnik ima sredstva za projekt zagotovljena.Datum objave: 05.10.2020   10:25
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji dopustnost ponudbe pogojujete tudi, da » cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika ».

Prosimo naročnika, da glede na pogoje, objavi vrednost sredstev, ki jih ima na razpolago za izvedbo tega projekta. Ponudniki pa se bomo potem sami odločili, ali vam ponudbo oddamo glede na našo kalkulacijo.

Zanima nas, ali boste potem vse ponudbe, ki bodo presegale zagotovljena sredstva naročnika zavrnili kot nedopustne in k pogajanjih povabili samo ponudnike, ki bodo oddali dopustno ponudbo.

Prosimo za jasna navodila glede postavljenih pogojev.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Dopustnost ponudbe je določena v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3. V pogajanja bodo tako povabljeni samo ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo.

Datum objave: 05.10.2020   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko za odgovornega vodjo del kot drugo dokazilo o sodelovanju priložimo M1 obrazec ?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Iz dokazila o sodelovanju mora biti razvidno, da bo vodja del sodeloval pri izvajanju predmetnega javnega naročila ves čas trajanja naročila. V primeru izpolnjevanja navedenega pogoja lahko ponudnik priloži M1 obrazec.
Datum objave: 07.10.2020   10:33
VPRAŠANJE
Za referenčni posel pogojujete:

- starost 5 let
- gradbena dela kolesarske poti, ali pločnika ali pločnika s kolesarskim pasom v dolžini najmanj 100 m
- ne unovčenje BG

V obrazcu vam moramo vpisati vrednost del.
Poleg tega pa priložiti še dokazilo iz katerega bo vidna vrednost (situacijo ali končni zapisnik).

Ali je to smiselno??

lp

ODGOVOR
Pri predložitvi referenčnih dokazil naj ponudniki v celoti upoštevajo zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 07.10.2020   16:06
VPRAŠANJE
Prosimo, da navedete iz kakšnega materiala naj bodo kanalizacijske cevi in jaški. Podatki v tehničnem poročilu si nasprotujejo, prav tako popis ni v skladu s TP.

ODGOVOR
Vse cevi meteorne odvodnje so polietilen (PE-HD).
Prav tako so predvideni polietilenski (PE) jaški in peskolovi, kot v popisu, in ne poliester (napaka v TP).Datum objave: 07.10.2020   16:08
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
V razpisni dokumentaciji ste podali pogoj pod TOČKO 4 -ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI IN pod TOČKO 5 - GRADBENO ZAVAROVANJE, in sicer, da moramo ponudniki ob oddaji ponudbe priložiti tudi IZJAVO ZAVAROVALNICE O IZDAJI ZAVAROVALNE POLICE ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI (obrazec št. 14) in IZJAVO ZAVAROVALNICE O IZDAJI ZAVAROVALNE POLICE ZA GRADBENO ZAVAROVANJE (obrazec št. 15).
Najprej prosimo naročnika, da opredeli oziroma obrazloži kaj točno smatra v predmetnem javnem naročilu kot obstoječi objekt?! Prosimo, da točno navedete kaj se na obstoječem objektu zavaruje oziroma do kakšnih škodnih dogodkov na obstoječem objektu lahko pride??

Obstoječi objekt je objekt na katerem se izvajajo dela.
Prosimo, da se ta zahteva črta iz pogoja pod točko 4. ter iz obrazca št. 14.

V kolikor pa naročnik kljub vsemu vztraja pri zavarovanju, pa prosimo, da dopusti možnost, da obstoječi objekt zavarujemo v polici gradbenega zavarovanja.

V ta namen bi na obrazcu 14. prečrtali navedbo » z razširitvijo kritja na obstoječem objektu » in bi dopisal na obrazcu 15. pod točko b) » obstoječi objekt z zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 na prvi riziko«

Namreč, ponudniki imamo načeloma polico splošne odgovornosti sklenjeno brez kritja » na obstoječem objektu«.
Zavarovanje obstoječega objekta sklepamo za vsak posamezni posel glede na vrsto del.

Prosimo za čimprejšnji odgovor, da lahko pravočasno pridobimo potrjene izjave zavarovalnice.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Obstoječi objekti so vsi objekti, ki so že na trasi, kjer bo potekala gradnja v predmetnem javnem naročilu.

Naročnik ne more predvideti do kakšnih nesreč in škod na obstoječih objektih lahko pride, saj bi v tem primeru šlo za pričakovani dogodek.

Besedilo obrazcev št. 14 in 15 ostaja nespremenjeno. Gradbeno zavarovanje krije nesrečne dogodke, na katere izvajalec del nima vpliva, zavarovanje odgovornosti pa krije nestrokovno izvajanje gradbenih del s strani izvajalca del.Datum objave: 08.10.2020   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot tehnično sposobnost zahtevate končno situacijo iz katere bo razvidna vrednost pločnika oz. kolesarske steze. Pločniki in kolesarske steze se običajno gradijo v sklopu drugih del (cesta) in popisi niso razdeljeni po posameznih elementih gradnje, z izjemo asfalta, ker je granulacija za te elemente pač drugačna kot za vozišče.

Kako naj torej iz zemeljskih del (izkop, zasip, planiranje....) izluščimo vrednosti ki se nanašajo na pločnik oz. kolesarsko stezo?
Poleg tega imate v popisu predvidena tudi dela na javni razsvetljavi. Smatramo da so dela na JR ravno tako primerna za dokazilo tehnične usposobljenosti za dotični objekt, pa sploh niso zahtevana.

Hvala za pojasnila.

ODGOVOR
Ponudnik lahko kot dokazilo priloži tudi PID grafični del.Datum objave: 12.10.2020   15:22
VPRAŠANJE
V popisu zemeljskih del imate naveden prevoz materiala nad 1000 do 2000 m. Ali na tej razdalji naročnik razpolaga z prostorom za deponiranje materiala ali si mora izvajalec sam poiskati prostor za deponiranje zemljine na tej razdalji? V kolikor naročnik razpolaga z prostorom za deponiranje ali moramo upoštevati strošek deponije in kakšen je ta strošek?

ODGOVOR
Stroški deponiranja materiala v celoti bremenijo izvajalca, kakor tudi riziko glede umestitve začasne deponije. Naročnik ne razpolaga z ustrezno deponijo.Datum objave: 12.10.2020   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V popisu pri površinah za kolesarje je navedena obrabno zaporna plast AC8 surf B50/70 A3, v tehničnem opisu pa AC8 surf B70/100 A5. Katero vrsto obrabne plasti upoštevamo?

ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo AC8 surf B70/100 A5.Datum objave: 12.10.2020   15:25
VPRAŠANJE
VZOREC POGODBE - razlogi za podaljšanje pog. roka
33. člen .

Rok za oddajo ponudbe je 21.10.20202.
Naročnik bo sprejel odločitev v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb.
Torej, se predvideva podpis pogodbe za izvedbo približno 19.01.2021, to je zimsko obdobje (dopuščamo možnost, da bo naročnik prej sprejel odločitev o oddaji del, torej v jesenskem obdobju).

Pozivamo naročnika, da v pogodbi smiselno popravi pogoj glede priznanja okoliščin za podaljšanje roka izvedbe del in sicer:

- zaradi vremenskih neprilik (deževni dnevi, sneg, temperature pod 5° ).
Smatramo, da v večdnevnem močnem deževju ali v snegu (npr. 30 cm) ali mrazu težko izvajamo zunanja dela.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
V dokumentaciji je naveden skrajni zakonski rok za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Začetek del bo v spomladanskih mesecih.


Datum objave: 12.10.2020   15:27
VPRAŠANJE
Kakšna je zahtevana vrednost referenčnih del za gospodarski subjekt in ali je ta sploh zahtevana? Zmedla nas je namreč je navedba vrednosti del, ki je navedena na obrazcu in na str. 20 navodil pri točki 12.

ODGOVOR
Vrednost referenčnih del ni zahtevana. V fazi oddaje ponudb je obvezna predložitev seznama in opisa referenčnih del na obrazcu Referenčna lista (obrazec št. 11), samih referenčnih potrdil (obrazec št. 12) pa v fazi oddaje ponudbe ni obvezno predložiti. V primeru, da referenčna potrdila skupaj z zahtevanimi prilogami ne bodo predložena v sami ponudbi do roka za oddajo ponudb, bo naročnik ponudnika v fazi ugotavljanja dopustnosti ponudb (pred izvedbo pogajanj) lahko pozval na dopolnitev ponudbe.

Datum objave: 12.10.2020   15:28
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da umaknete zahtevo po predložitvi izjave o lastniških deležih ob oddaji ponudbe in naj se zahteva izpolnitev te izjave ob podpisu pogodbe, tako kot se po navadi to zahteva.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Izjava o lastniških deležih (obrazec št. 6) je zahtevana v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj. Naročnik vztraja pri predložitvi izjave v fazi oddaje ponudbe.
Datum objave: 12.10.2020   15:29
VPRAŠANJE
23. ČLEN POGODBE " Cena na enoto mere za nepredvidena in naknadno naročena dela se oblikuje na podlagi predloženih kalkulativnih osnov in cenikov iz osnovne ponudbe izvajalca".

V RAZPISNI NI NIKJER ZAHTEVA PO PREDLOŽITVI KAKLUKACIJSKIH CENIKOV.

LP


ODGOVOR
Kalkulativne osnove se bodo določile na podlagi predložene ponudbe izvajalca kasneje, v primeru nepredvidenih in naknadno naročenih del.Datum objave: 12.10.2020   15:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji, obrazcih in vzorcu pogodbe zahtevate imenovanje ODGOVORNEGA VODJE DEL!!

LP

ODGOVOR
DADatum objave: 13.10.2020   12:59
VPRAŠANJE
Po novem GZ ne govorimo več o odgovornem vodju del ampak samo vodja del!

lp

ODGOVOR
Zahtevani pogoji glede vodja del ter obrazec št. 13 so pripravljeni skladno z novim Gradbenim zakonom. V kolikor ponudnik želi, lahko črta besedo "odgovorni", pogoje iz dokumentacije pa je potrebno izpolnjevati.Datum objave: 14.10.2020   10:13
VPRAŠANJE
Glede na to, da je prokurist že po prokuri (se vidi v rednem izpisu iz registra Ajpes) pooblaščen za podpis ponudbe in pogodbe, vas prosimo, da umaknete zahtevo po takem pooblastilu (glej Obrazec št. 2 vaše razpisne dokumentacije). Hvala!

ODGOVOR
Posebno pooblastilo ni zahtevano.Datum objave: 14.10.2020   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Pri pregledu količin izkopov in prevozov na deponijo smo ugotovili nekaj napak. Prosimo za pojasnila.
1. Pri poglavju »Cesta-grbina« je naveden prevoz materiala na deponijo (poz. 29114). Gre za rezkan asfalt (poz. 12372). Zakaj v vseh drugih poglavjih, kjer je tudi navedeno rezkanje (»Kolesarji« (poz. 12323 in 12372), »Pešci« (poz. 12321 in 12372), »Avtobusna postajališča« (poz. 12323 in12372)), ni upoštevanih količin rezkanega materiala za prevoz na deponijo?
2. Pri poglavju »Površine za kolesarje« imate v poziciji razprostiranje odvečne zemljine (poz. 29134), upoštevano razliko količin postavk širokega izkopa (poz. 21224) in izdelave prevleke s cementno malto (poz. 25287). Ali je prišlo do napake?
3. Pri poglavju »Površine za kolesarje« imate v poziciji izdelave posteljice (poz. 24701) navedeno opombo, da se uporabi 20% obstoječega izkopanega materiala. Zakaj imate potem v poziciji prevoza materiala (poz. 29114), upoštevan prevoz celotne količine širokega izkopa (498 m3), če se 20% le-tega ponovno vgradi?
Hvala za odgovor, ter prosimo, da količine ustrezno korigirate.


ODGOVOR
K tč. 1:
Pri vseh poglavjih je naveden prevoz materiala na deponijo. Postavka se nanaša na odpadne izkope.
Za ves rezkan in odstranjen asfalt je potrebno upoštevati odvoz na bližnjo deponijo kot izhaja iz Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki (skupaj cca 71 t).

K tč. 2:
Prišlo je do napake v predračunu (obrazcu št. 1A). Novi obrazec bo objavljen s popravkom.

K tč. 3
Pri prevozu materiala je enota ton. Upoštevati, da se cca 20% (ocena) izkopanega materiala ponovno vgradi. Preostanek se deponira.
Datum objave: 14.10.2020   14:05
VPRAŠANJE
V popisu pri odvodnjavanju je navedena izdelava mulde. Ali je v postavki potrebno upoštevati tudi asfalt, ali je mišljen samo dodatek za izdelavo mulde?

ODGOVOR
Asfalt za izdelavo mulde je upoštevan pri obrabnih plasteh. Postavka se nanaša na dodatek za izdelavo mulde.Datum objave: 14.10.2020   14:05
VPRAŠANJE
Glede vašega odgovora v zvezi z deponijo (Datum objave: 12.10.2020 15:22). Zakaj potem navajate okvirne (od 1000-2000m) dolžine odvoza?

ODGOVOR
Izvajalec naj poišče ustrezno aktivno deponijo v bližini in ovrednoti prevoz.Datum objave: 14.10.2020   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri voziščnih konstrukcijah je postavka: "Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) - 8m2". Kakšna je debelina nasutja?

ODGOVOR
Upoštevati debelino nasutja 20 cm.Datum objave: 15.10.2020   09:40
VPRAŠANJE
V listu Cesta-grbina imate v novem popisu navedeno postavko 29114 "Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m, OPOMBA: odpadni izkop". Zanima nas za kateri odpadni izkop gre, glede na to, da v popisu ni nobenega izkopa?

ODGOVOR
Gre za napako in se ta postavka ne upošteva.Datum objave: 15.10.2020   09:42
VPRAŠANJE
Opažamo več napak v postavljenih formulah in posledično skupnih seštevkih. Naročnik naj pregleda vse formule.

ODGOVOR
Naročnik bo v najkrajšem možnem času s popravkom objavil novo končno verzijo obrazca št. 1A - predračun, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.Datum objave: 15.10.2020   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1 - površine za pešce 10% nepredvidenih del ne zajema preddel. Popravimo ponudniki sami formule?

ODGOVOR
Naročnik bo v najkrajšem možnem času s popravkom objavil novo končno verzijo obrazca št. 1A - predračun, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.