Dosje javnega naročila 006045/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup rokavic za zaščito pred okužbami z nalezljivimi boleznimi za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.100,00 EUR

JN006045/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.10.2020
JN006045/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN006045/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2020
JN006045/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006045/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mzz@gov.si
+386 14782000
+386 14782341

Internetni naslovi
http://www.mzz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/369307/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_029_20_JN_MZZ.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup rokavic za zaščito pred okužbami z nalezljivimi boleznimi za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
Referenčna številka dokumenta: 029/20 JN MZZ (430-29/2020)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup rokavic za zaščito pred okužbami z nalezljivimi boleznimi za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141420
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup rokavic za zaščito pred okužbami z nalezljivimi boleznimi za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo na javnem naročilu in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo izvedel obratno elektronsko dražbo v skladu s točko 8.1. Navodil ponudnikom. V primeru, da bo naročnik prejel le 1 (eno) dopustno ponudbo ali le 1 (eno) ponudbo, ki ne bo dopustna le iz razloga, da presega zagotovljena sredstva naročnika, bo naročnik v skladu s točko 8.2. Navodil ponudnikom s ponudnikom izvedel pogajanja glede cene.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2020   09:10
Kraj: Informacijski sistem e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.10.2020   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v specifikaciji JN imate navedeno, da je potrebno ob oddaji ponudbe predložiti vzorce in da vzorce obdrži naročnik.
Prosimo, če navedete na osnovi česa lahko obdržite vzorce in jih ni potrebno vrniti ponudniku, ki ni izbran. Glede na število ponudnikov, ki nas je po navadi na JN, lahko namreč dobite toliko vzorcev, da določenih velikosti rokavic, kasneje ne potrebujete.
Zaradi tega vas prosimo, da specifikacijo spremenite in je vzorce potrebno oddati, v kolikor pozovete oz. v kolikor ste rokavice že jemali id ponudnika, vzorci niso potrebni.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik v skladu z točko 2.1. Predložitev vzorcev poglavja 4. Ponudba v obrazcu Navodila ponudnikom do roka za prejem ponudb (tj. najkasneje do dneva in ure, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil) predložiti vzorce ponujenega blaga in sicer mora predložiti 1 (en) vzorec ponujenega blaga. Ponudnik mora torej predložiti 1 (en) vzorec - 1 (en) kos za vsako posamezno razpisano velikost rokavic iz obrazca P-2 Specifikacije javnega naročila oz. ponujenega blaga. Ponudniku ni potrebno predložiti celotne škatle vzorcev posamezne velikosti. Predloženega vzorca ni dovoljeno naknadno dopolnjevati in/oziroma spreminjati. Vzorce obdrži naročnik, saj se bodo preverjale zahtevane lastnosti in funkcionalnosti glede na zahteve oziroma specifikacije predmetnega naročila. Hkrati bo v primeru nepravočasno prejetih vzorcev strokovna komisija ponudbo izločila iz nadaljnjega postopka. Zahteve glede predložitve vzorcev so navedene tudi v točki 2. obrazca P-2 Specifikacije javnega naročila.

Glede na zgornje zastvaljeno vprašanje naročnik odgovarja, da ne bo spremenil svoje zahteve glede predložitve vzorcev.