Dosje javnega naročila 006094/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke na projektu Kopališče Ilirija
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006094/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.10.2020
JN006094/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
JN006094/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2020
JN006094/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006094/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/369533/OBJAVA-JN_Izvedba_vodnjakov.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21280
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke na projektu Kopališče Ilirija
Referenčna številka dokumenta: 430-1948/2020-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke na projektu Kopališče Ilirija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke na projektu Kopališče Ilirija.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.10.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2020   08:56
Naročnik je na spletni strani MOL objavil projektno dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, in sicer: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-vodnjakov-za-crpanje-geotermalne-vode-za-potrebe-izvedbe-toplotne-crpalke-na-projektu-kopalisce-ilirija/ .

Datum objave: 09.10.2020   13:45
VPRAŠANJE
Iz zahtev po referencah ni jasno razvidno ali naročnik zahteva referenco za izvedeno raziskovalno vrtino globine do 100 m (koliko pa je lahko globoka najmanj) za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (po Uredbi o razvrščanju objektov s klasifikacijo 214, kar je narobe, kvečjemu bi moralo biti 222 - Vodni stolpi in vodnjaki) ali daje dve možnosti in sicer ali ena raziskovalna vrtina do globine 100 m ali ena vrtina/vodnjak, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Drugo vprašanje se nanaša na zahtevo po vodji del; zahteva se vodja del, ki ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in je vpisan v imenik IZS... naše vprašanje pa je, ali je lahko vodja del tudi iz področja geotehnologije in rudarstva (kader, ki običajno izvaja in vodi tovrstna dela), seveda z vsemi potrebnimi dokazili in referencami ter z vpisom v imenik IZS. Predlagamo, da se namesto zahteve po vodji del s področja gradbeništva umakne in se nadomesti z zahtevo po strokovnjaku s področja geotehnologije in rudarstva.
Hvala

ODGOVOR
Za izpolnjevanje pogoja iz 3. točke pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije št. 430-1948/2020-2 z dne 5.10.2020 daje naročnik dve možnosti, in sicer:
- Gospodarski subjekt, mora v ponudbi izkazati, da ima v obdobju od 1.1.2009 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljeni raziskovalni vrtini globine med 50,0 in 100,0 m za potrebe raziskave podzemnih voda, za katere je bilo predhodno pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda in vodno soglasje,

ali

- Gospodarski subjekt, mora v ponudbi izkazati, da je v obdobju od 1.1.2009 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel objekt iz Uredbe o razvrščanju objektov, po klasifikacijski številki 214 ali 222 oz. 22223 (Vodni stolpi in vodnjaki), za katerega je bilo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje. Vrednost GOI del posameznega objekta je bila najmanj 40.000 EUR brez DDV.

Naročnik spreminja pogoj iz 4. točke pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije št. 430-1948/2020-2 z dne 5.10.2020, in sicer:
- Vodja del mora izpolnjevati naslednje zahteve: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva ali geotehnologije in rudarstva. Ostali pogoji iz 4. točke pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije št. 430-1948/2020-2 z dne 5.10.2020 se ne spreminjajo.