Dosje javnega naročila 006096/2020
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve vzdrževanja dvigal
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 27.549,67 EUR

JN006096/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.10.2020
JN006096/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2020
JN006096/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2020
JN006096/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2020
JN006096/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2020
JN006096/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN006096/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006096/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/369600/RD_DIR-VZ-8.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21229
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja dvigal
Referenčna številka dokumenta: DIR-VZ-8-020/20-S, 430-26/2020-DI/15
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so storitve vzdrževanja dvigal v poslovnih prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana za obdobje treh let od sklenitve pogodbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS OE Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS za potrebe OE Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3 in določili vzorca pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS OE Celje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS za potrebe OE Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3 in določili vzorca pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS OE Maribor
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS za potrebe OE Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3 in določili vzorca pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS OE Murska Sobota
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS za potrebe OE Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3 in določili vzorca pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS OE Kranj
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS za potrebe OE Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3 in določili vzorca pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2020   10:05
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2020   10:27
Naročnik je naknadno ugotovil, da je za SKLOP 1: Storitve vzdrževanja dvigal ZZZS OE Ljubljana na obrazcu N-3 "Predračun po sklopih" navedel tudi postavko 1.5 (Miklošičeva c.24, LJ - dvigalo 1.e). Ker dvigala z oznako 1.e v obrazcu N-5a "Tehnični podatki o dvigalih po sklopih" za SKLOP 1 ni, naj ponudniki v obrazcu N-3 "Predračun po sklopih" za SKLOP 1 cene za postavko 1.5 ne vpisujejo.

Če bodo ponudniki v obrazcu N-3 "Predračun po sklopih" za SKLOP 1 navedli tudi ceno za postavko 1.5 (Miklošičeva c.24, LJ - dvigalo 1.e), bo naročnik izvedel popravek predračuna tako, da cene za to postavko ne bo upošteval v skupni ponudbeni vrednosti.