Dosje javnega naročila 006136/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Parkirni sistem podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006136/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.10.2020
JN006136/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.10.2020
JN006136/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006136/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
obcina@koper.si, Alan Žiberna
alan.ziberna@koper.si
+386 56646396

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21362
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Parkirni sistem podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru
Referenčna številka dokumenta: 371-515/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34926000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža parkirnega sistema podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34926000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Parkirni sistem podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2020   12:00
Kraj: Elektronsko odpiranje portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2020   14:22
Spoštovani

Naročnik sklicuje ogled objekta v torek, 20.10.2020 ob 10.00 uri, na vhodu v garažno hišo. Ponudniki morajo na ogledu upoštevati vse smernice NIJZ, glede preprečevanja širjenja okužbe COVID-19 (maske, razkuževanje rok, varnostna razdalja). Glede na trenutno stanje COVID-19 in ukrepe za preprečavanje širjenja okužbe, ogled ni obvezen, je pa zaželjen. Naročnik sporoča, da pripravlja popravek razpisne dokumentacije, v katerem bo podaljšal rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav,

Datum objave: 19.10.2020   11:48
VPRAŠANJE
1) Ali mora plačilni avtomat (pozicija 3) sprejemati plačila s kreditnimi karticami nad 25 euro?

2) Pod pozicijo 5 in 27 je opcija najem v oblaku. V dokumentaciji ni razvidno kako bo
naročnik primerjal in ovrednotil najem v oblaku z nakupom strežnika in programske opreme.
Na primer ponudnik 1 ponudi nakup opreme za 10000 euro. Ponudnik 2 pa ponudi najem v oblaku
za 3000 euro na mesec. Po trenutnem popisu je ponudnik 2 cenejši vendar že na letni ravni pride
do velikega prihranka pri ponudniku 1. Prosimo, da naročnik ustrezno popravi ali dopolni
popis del?


ODGOVOR

Spoštovani,

V nadaljevanju podajamo odgovore na zastavljena vprašanja.
1. Da, avtomat mora sprejemati tudi plačila s kreditnimi karticami nad 25.
2. Naročnik umika opcijo najema v oblaku.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.10.2020   15:09
VPRAŠANJE
1) Naročnik enkrat omenja kontrolo hitrotekočih vrat (pozicija 21), drugič kontrolo zapornic (pozicija 17 in 35). Ali bomo morali kontrolirati zapornice in hitrotekoča vrata?

2) Ali mora plačilni avtomat (pozicija 3) vračati tudi bankovce (reciklirati bankovce)? Če je odgovor DA, koliko različnih bankovcev mora vračati?

3) Ali mora plačilni avtomat (pozicija 3) sprejemati plačila s kreditnimi karticami nad 25 ?

4) Ali mora plačilni avtomat (pozicija 3) sprejemati plačila tudi drugih plačilnih kartic (debetne)?

5) Pod pozicijo 5 in 27 je opcija najem v oblaku. V dokumentaciji ni razvidno kako bo naročnik primerjal in ovrednotil najem v oblaku z nakupom strežnika in programske opreme. Na primer ponudnik 1 ponudi nakup opreme za 10000. Ponudnik 2 pa ponudi najem v oblaku za 3000 na mesec. Po trenutnem popisu je ponudnik 2 cenejši vendar že na letni ravni pride do velikega prihranka pri ponudniku 1. Prosimo, da naročnik ustrezno popravi ali dopolni popis del?

6) Pod pozicijo 6 naročnik omenja video nadzor, ki ni predmet tega razpisa. Kaj točno je naročnik tukaj mislil z video nadzorom?

7) ALi bo delovna postaja (pozicija 6) tudi služila kot ročna blagajnam kjer bo možno plačati parkirnino?
8) Ali lahko naročnik bolje ali natančneje pojasni pod pozicijo 1 (vhodni parkirni terminal) in 2 (izhodni parkirni terminal) zahtevo vgrajena kamera LPR za prepoznavanje tablic? Namreč kadar se LPR kamere vgrajuje v vhodni/izhodni terminal ali pa v zapornico potem LPR kamera vgrajena v izhodni terminal pokriva vozni pas za uvoz in obratno. V naročnikovem primeru pa so vmes hitrotekoča vrata, ki LPR kameri zakrijejo drugi vozni pas in preprečijo prepoznavo tablic.
Bolj primerna bi bila od terminala ločena LPR kamera pred hitrotekočimi vrati. Prav tako so od terminala ločene LPR kamere zmogljivejše in imajo boljši % prepoznave, kar tudi izboljša pretočnost garaže naročnikove velikosti. Ali naročnik dopušča možnost ločenih LPR kamer od terminala ?

9) Lahko naročnik priloži še med dokumentacijo načrt garaže (načrt uvoza/izvoza in načrt parkirnih mest po nadstropjih)?

10) Naročnik določa pod točko 2.4 Rok začetka in končanja izvajanja javnega naročila, da se javno naročilo izvaja največ 45 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Glede na COVID-19 situacijo v Sloveniji sprašujemo naročnika ali bi lahko ta rok podaljšal vsaj na 60 dni (namesto 45)?
ODGOVOR

Spoštovani,

V nadaljevanju podajamo odgovore na zastavljena vprašanja.

1. Od ponudnika se zahteva le kontrola hitrotekočih vrat.

2. Plačilni avtomat naj ima hopperje ali "zalogovnike" za vračilo kovancev, za 3 različne velikost apoenov-kovancev (0,10, 1 in 2), vsaka s kapaciteto za vsaj 100-200 kosov kovancev z možnostjo "recikliranja"-vplačan kovanec gre v hoper za vračilo kovancev in en hoper za vsaj eno nominacijo bankovcev. Zagotovljena mora biti možnost spreminjanja nominacije in "recikliranje" določene nominacije bankovca.

3. DA, plačilni avtomat mora sprejemati tudi plačila s kreditnimi karticami nad 25.

4. DA.

5. Naročnik umika opcijo najema v oblaku.

6. Pri pripravi popisa del je prišlo do napake. Videonadzor ni predmet razpisa.

7. NE, parkirnino bo mogoče plačati le na blagajni.

8. LPR kamera mora biti ustrezno postavljena in zaščitena na ustreznem mestu za vhodnim in izhodnim terminalom tako, da bo ustrezno zaznavala registrske številke vozil. Naročnik bo kot ustrezno priznal rešitev, kot jo navajate. LPR kamera je sestavni del parkirne opreme.
Montaža kamere naj bo prilagojena tako, da se v čim večji meri zmanjša možnost vandalizma ali trka vozil.

9. Naročnik je na spletni strani objavil načrt arhitekture za parkirna mesta.

10. Naročnik je objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in podaljšal rok izvedbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.10.2020   15:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za odgovore in pojasnila vezana na razpisno dokumentacijo:

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja zahtevo: Če bo naša ponudba sprejeta smo pripravljeni začeti s pogodbenimi obveznostmi po podpisu pogodbe in pogodbene obveznosti izvesti v roku 45 koledarskih dni.

Glede na obseg projekta ter tip opreme (gre za opremo, ki je proizvedena glede na specifične potrebe posameznega naročnika in je ni moč držati na zalogi), je zahtevan izvedbeni rok prekratek. Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni tako, da lahko ponudniki dela izvedejo skladno z običajnimi dobavnimi roki za tovrstno opremo npr. med 75 in 85 dni od prijetega naročila, vključujoč montažo na lokaciji. Naročnik z nenavadno kratkimi roki, ki jih v praksi lahko izpolni le ponudnik, ki je na tak projekt pripravljen še pred končanim postopkom za oddajo javnega naročila, omejuje konkurenčnost med ponudniki. Naročnika vljudno prosimo, da zahtevane dobavne roke podaljša tako, da bodo ti primerni glede na obseg posla in tip opreme, ki jo naroča. Le tako bo naročnik namreč lahko zagotovil konkurenčnost med ponudniki in s tem najugodnejšo ceno za izvedbo javnega naročila.

2. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja: Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, si ogleda lokacijo predvidene postavitve osvetlitve in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo dobave.

Naročnika prosimo za pojasnilo, kaj ima v mislih z »si ogleda lokacijo predvidene postavitve osvetlitve«. Kakšno osvetlitev ima v mislih naročnik?

Hkrati naročnika prosimo, da jasno definira, ali je ogled lokacije obvezen in ga morajo opraviti vsi ponudniki, ki imajo namen oddati ponudbo?

V kolikor je ogled obvezen element vezan na oddajo ponudbe, bi moral naročnik določiti termin ogleda oz. objaviti kontaktne podatke odgovorne osebe, s katero se ponudniki dogovorijo za ogled lokacije.

Glede na to, da je rok za oddajo ponudb, glede na velikost in zahtevnost projekta prekratek, hkrati pa naročnik ni podal termina niti podatkov za izvedbo ogleda lokacije in zato ponudniki do dneva izvedbe ogleda, nimamo na voljo vseh potrebnih podatkov za pripravo ponudb, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb ter rok za zastavljanje vprašanj naročniku.

3. V tehnični specifikaciji parkirnega sistema, v točkah 1 in 2, naročnik navaja zahtevo: modul GSM za odpiranje na daljavo.

Naročnika prosimo, da jasno definira kaj ima v mislih z navedeno napravo ter jasno opredeli oz. opiše postopek uporabe takšnega modula oziroma pojasni kaj točno ima v mislih z odpiranjem na daljavo?

4. Naročnik v tehničnih specifikacijah v točkah 1 in 2 navaja: vgrajena kamera LPR za prepoznavanje tablic.

Naročnika prosimo za naslednje odgovore:

Kaj ima naročnik v mislih s terminom »vgrajene«? Kam morajo biti vgrajene LPR kamere? Ali naročnik zahteva vgradnjo LPR kamer v ohišje vhodne/izhodne enote? Zakaj naročnik navaja vgradnjo v terminal vhodne/izhodne enote?

Zahteva je nesmiselna. LPR kamere so ločen element parkirnega sistema. V kolikor bi bile le te montirane v ohišje terminala vhodne/izhodne enote, njihovo delovanje ne bi bilo ustrezno. LPR kamere namreč zaznavajo vozilo ob prihodu na terminal - pogoj aktivirana induktivna zanka torej, ko je vozilo že vzporedno z enoto, kjer LPR kamera ne more več zaznati registrske tablice, ki je nameščena na prednjem delu vozila. Lokacija za montažo kamere mora biti torej določena za terminalom oz. enoto (gledano s strani smeri vožnje) tako, da kamera lahko zazna registrsko tablico, ko je vozilo že zapeljalo vzporedno z enoto, ki izda parkirno kartico.

Glede na naročnikovo zahtevo hkrati ni jasno, ali naročnik zahteva montažo kamere v proti vandalsko ohišje oziroma le to ni potrebno? Različni ponudniki, namreč nudijo različne rešitve, zato bi moral naročnik svoje zahteve, v kolikor želi pridobiti primerljive in konkurenčne ponudbe, tehnično ustrezno in predvsem bolj natančno definirati.

Naročnika prosimo, da navedene zahteve popravi tako, da bodo tehnično ustrezale načinu delovanja tovrstnih sistemov in jasno definira način montaže tako, da bodo ponudniki ponudbo oddali pod enakimi pogoji.

5. Naročnik v tehničnih specifikacijah v točkah 1 in 2 navaja zahtevo po LPR kamerah

Naročnika prosimo, da poda tehnične zahteve za LPR kamere, ki jih zahteva. Kakšno zanesljivost delovanja morajo izpolnjevati LPR kamere. Kako mora delovati sistem LPR kamer in programske opreme z vidika varovanja osebnih podatkov? Zahteva je nedefinirana in nejasna. Naročnika prosimo, da zahtevo dopolni s tehničnimi zahtevami, ki jih morajo izpolniti ponudniki.

6. Naročnik v tehničnih specifikacijah v točkah 1,2 in 3 navaja: ustrezno ogrevanje in hlajenje

Naročnika prosimo za pojasnilo kaj ima v mislih z zahtevo »hlajenje«. Kakšno hlajenje naprav zahteva naročnik? S kakšnim sistemom oz. napravo morajo biti opremljene enote in plačilni avtomat, da bodo izpolnjevale zahtevo naročnika po hlajenju?

7. Naročnik v tehničnih specifikacijah plačilnega avtomata navaja zahtevo: minimalna kapaciteta zalogovnikov za vračilo kovancev z najmanj 4 različnimi zalogovniki za 4 različne apoene in kapacitete min. 400 enot na posamezni zalogovnik.

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja, vezana na navedeno zahtevo, in sicer:

Kakšne zalogovnike ima v mislih naročnik? Ima naročnik v mislih t.i. hopperje ali tube za vračilo kovancev?

Zakaj naročnik zahteva najmanj 4 apoene, glede na to, da je za tovrstne sisteme običajno, da sprejemajo in vračajo kovance v vrednostih 0,10 ; 0,20 ; 0,50 ; 1 in 2 EUR torej najmanj 5 apoenov.

Naročnik z zahtevo po kapaciteti zalogovnikov v višini 400 enot omejuje konkurenco med ponudniki. Zahteva je predimenzionirana glede na tip in namembnost uporabe opreme oz. sistemov, ki jo kupuje naročnik. Večina sistemov za sprejemanje in recikliranje kovancev na trgu (proizvajalci parkirnih sistemov tovrstno opremo kupujejo in je ne proizvajajo sami) ima zalogovnike z maksimalno kapaciteto med 100 in 200 kovanci po posamezni vrednosti glede na velikost kovancev. Pri tem poudarjamo, da ne gre za točno vrednost temveč približno vrednost dejanska količina je odvisna od velikosti kovancev ter načina, kako so kovanci po prostoru zalogovnika razporejeni.

Hkrati naročnika prosimo, da ponudnike obvesti, kako bo preverjal ustreznost izbrane rešitve tej zahtevi, glede na to, da proizvajalci tovrstnih naprav v specifikacijah navajajo le približne vrednosti in se lahko le ta vsakič razlikuje glede na razporeditev kovancev v prostoru?

Naročnika želimo tudi opozoriti, da z večjo kapaciteto menjalnine v plačilnem avtomatu, le ta postane bolj zanimiv za potencialne vlomilce, v primeru uspešnega vloma pa je tudi škoda, ki jo utrpi naročnik v takšnem primeru bistveno višja.

Naročnik več kot očitno ni naredil raziskave trga in raziskal kakšne naprave na trgu sploh obstajajo. Z navedeno zahtevo omejuje konkurenco med ponudniki tovrstnih sistemov oz. je zahteve pripravil tako, da jo izpolnjuje izredno majhno število tovrstnih sistemov na trgu, zato naročnika prosimo, da zahtevo spremeni tako, da bo le ta ustrezna, glede na rešitve, ki so na voljo na trgu. Le tako bo namreč naročnik omogočil prijavo večjemu številu ponudnikov ter si zagotovil najugodnejšo ceno za sistem, ki ga kupuje.

8. Naročnik v tehničnih specifikacijah plačilnega avtomata navaja zahtevo: plačilo s kreditnimi karticami.

Ali ima naročnik v mislih plačevanje s plačilnimi karticami (Visa, Maestro, Mastercard)? Pri tem naročnik ne navaja kakšno rešitev za plačevanje s plačilnimi karticami zahteva. Ali naj ponudniki ponudijo rešitev z brezstičnim/NFC POS terminalom brez možnosti vnosa številke PIN? Ali naročnik zahteva komplet POS terminala z možnostjo branja čip in brezstičnih kartic ter tipkovnico za vnos PIN številke?

Naročnika prosimo, da pojasni tudi kako naj ponudniki v ponudbo vključijo variabilni strošek uporabe POS opreme, ki je vezan na uporabo te opreme, ne glede na ponudnika. Ali morajo ponudniki ta strošek upoštevati v svoji ponudbi ter za kakšno časovno obdobje oz. ali bo tovrstni strošek predmet ločene npr. vzdrževalne pogodbe?

9. Naročnik v tehničnih specifikacijah plačilnega avtomata navaja zahtevo: možnost nadgradnje z drugimi sodobnimi plačilnimi sistemi

Naročnika prosimo za pojasnilo navedene zahteve.

Kaj ima naročnik v mislih z navedeno zahtevo? Katere sisteme ima naročnik v mislih? Na kakšen način, morajo biti druge plačilne možnosti integrirane? Kdo bo izvajal integracijo (ponudnik parkirnega sistema ali trenutno še neznani ponudnik plačilnega sistema)?

Ponudniki v svojih ponudbah za neznane sisteme ne morejo upoštevati stroškov tovrstne integracije niti ne morejo preveriti tehnične izvedljivosti tovrstnih integracij, da bi se lahko zavezali k kasnejši integraciji tovrstnih sistemov.

Navedena zahteva je nepopolna, nesmiselna in nerealna oz. tehnično neizvedljiva. Ponudniki se ne moremo zavezati k integraciji neznanih sistemov niti ne moremo zagotoviti oz. se zavezati, da ponujeni parkirni sistem takšno zahtevo izpolnjuje oz. omogoča možnost takšne nadgradnje, saj iz zahteve preprosto ni jasno k čemu se ponudniki zavezujemo.

Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo umakne ali pa jo dopolni tako, da bo nedvoumno razvidno za katere sisteme gre ter jo dopolni tudi z vsemi potrebnimi podatki za integracijo (tehnične specifikacije, navodila za razvijalce), da bo ponudnikom omogočil, da v svojih ponudbah zajamejo stroške tovrstne integracije in predvsem jasno opredeli zahtevo, h kateri se moramo ponudniki zavezati.

10. Naročnik v tehničnih specifikacijah plačilnega avtomata navaja zahtevo: tehnično varovano ohišje s senzorjem tresljajev

Navedena zahteva po senzorjih tresljajev je za tovrstne sisteme zelo nenavadna in omejuje konkurenčnost med ponudniki, saj večina tovrstnih sistemov na trgu, tovrstnih senzorjev ne nudi oz. ne uporablja. Ohišja plačilnih avtomatov večine ponudnikov na trgu, so tehnično varovana s stikali, ki se namestijo na vrata plačilnega avtomata in sprožijo alarm v primeru nepooblaščenega odprtja plačilnega avtomata oz. na druge ustrezne načine.

Zahteva naročnika omejuje konkurenco med ponudniki z zahtevo, ki za tovrstne sisteme ni običajna. Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo spremeni tako, da zahteva ustrezno tehnično varovanje plačilnega avtomata in ne omejuje ponudnikov z navajanjem točno določenega sistema tehničnega varovanja ali pa navedeno zahtevo v celoti umakne. Le tako, bo namreč skladno z ZJN, pridobil primerljive ponudbe različnih ponudnikov in si zagotovil najugodnejšo ceno opreme, ki jo naroča.

11. Naročnik v tehničnih specifikacijah za računalniški strežnik v točki 5 navaja zahtevo: vodenje garažne hiše na daljavo

Naročnika prosimo za pojasnilo kaj ima v mislih z zahtevo vodenje garažne hiše na daljavo? Kakšne so zahteve naročnika? Naročnika prosimo, da ponudnikom pojasni, kakšen sistem vodenja na daljavo zahteva naročnik. Katere funkcije takšnega sistema zahteva naročnik?

12. Naročnik v tehničnih specifikacijah 5 navaja postavko računalniški strežnik

Glede na to, da je strežnik za tovrstne sisteme nameščen fizično na lokaciji garažne hiše, naročnika porosimo, da definira tehnične zahteve glede varnosti podatkov, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki oz. njihova oprema. Kako mora biti na strežniku nameščena programska oprema? Kako mora biti zagotovljena povezava do strežnika in kakšne varnostne protokole zahteva naročnik? Kakšne so naročnikove zahteve vezane na strežnik parkirnega sistema?

13. Naročnik v tehničnih specifikacijah za računalniški strežnik v točki 5 navaja zahtevo: OPCIJA: najem v oblaku.

Ali pravilno razumemo naročnika, da dovoljuje opcijske ponudbe? Če da, kje v razpisni dokumentaciji je to naročnik opredelil ter kako bo vrednotil oz. po kakšnih kriterijih bo obravnaval opcijsko ponujene možnosti? Kako bodo te vplivale na končno odločitev oz. izbiro najugodnejše ponudbe? Kam v ponudbenem predračunu lahko ponudniki vpišejo cene opcijsko ponujenih možnosti, v kolikor ponudniki lahko ponudijo obe možnosti? V kolikor naročnik dovoljuje, da ponudniki v ponudbah upoštevajo katero koli od navedenih možnosti, naročnika opozarjamo, da tako ne bo pridobil enakovrednih ponudb vseh ponudnikov.

Iz razpisne dokumentacije namreč ni jasno, kako bo naročnik obravnaval / vrednotil tehnične karakteristike in omejitve sistema najema v oblaku. Naročnik ni podal nikakršnih tehničnih zahtev za tovrstne rešitve npr. varnost naročnikovih podatkov in skladnost z GDPR, ki jo mora v primeru najema zagotavljati ponudnik. Kakšno zanesljivost delovanja oz. tako imenovani »server uptime« zahteva naročnik? Ali naročnik zahteva lokacijo strežnikov v EU oz. lokalno? Kakšne varnostne in druge certifikate mora imeti pridobljene podatkovni center?

Sistem najema v oblaku se plačuje variabilno mesečno in ne v enkratnem znesku, kot v primeru nakupa strežnika. V kolikor naročnik dovoljuje, da ponudniki vključijo strošek najema namesto stroška nakupa strežnika, bi moral zahtevati najmanj, da ponudniki ponudijo fiksno ceno za določeno obdobje, ki mora biti primerljivo oz. enakovredno z rešitvijo nakupa strežnika (npr. obdobje predvidene življenjske dobe strežnika v primeru nakupa), v nasprotnem primeru naročnik ne bo pridobil enakovrednih oz. primerljivih ponudb.

Naročnika bi na tem mestu želeli opozoriti tudi, da najem tovrstne rešitve v oblaku v nobenem primeru ne nudi enake zanesljivosti delovanja kot strežnik, ki je fizično montiran na lokaciji parkirnega sistema. Kako bo naročnik tehnično primerjal obe rešitvi, da bosta enakovredno vplivali na izbiro ponudnika?
Naročnika prosimo, da predmetno zahtevo umakne ali pa jo spremeni tako, da bo vsem ponudnikom omogočil enakovredne možnosti za oddajo ponudbe in konkurenčnost med ponudniki, skladno z ZJN-3, v nasprotnem primeru, bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo razpisne dokumentacije pri državni revizijski komisiji.

Ker iz razpisne dokumentacije ni jasno razvidno, kaj zahteva naročnik oz. ponudniki iz nje ne moremo razbrati, kaj je potrebno ponuditi, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb, ki je že v osnovi prekratek, glede na obseg in tip posla.

14. Naročnik v tehničnih specifikacijah v točki 6 navaja zahtevo po delovni postaji.

Naročnika prosimo, da ponudnike obvesti, ali bo kot ustrezno rešitev štel tudi parkirni sistem, ki ima možnost upravljanja preko web vmesnika, kjer ločena delovna postaja ni potrebna? Takšna rešitev namreč omogoča dostop z uporabo uporabniškega imena in gesla ter posluževanje programske opreme za upravljanje parkirnega sistema preko klasičnega spletnega brskalnika (Mozila Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ali Internet Explorer) s katerega koli obstoječega računalnika z zagotovljeno internetno povezavo kot tudi preko mobilnih naprav. Ali ponudniki v tem primeru lahko v ponudbenem predračunu navedeno postavko ponudijo s ceno 0 EUR?

15. Naročnik v tehničnih specifikacijah za delovno postajo v točki 6 navaja zahtevo: »video nadzor«

Naročnika prosimo da navedeno zahtevo dopolni ali umakne, saj ta ni definirana in iz nje ni razvidno kaj zahteva naročnik. Video nadzorni sistem je ločen sistem in ni del parkirnega sistema, niti ni opredeljen kot del ponudbe. Iz naročnikovih zahtev ni razvidno, ali zahteva dobavo in montažo video nadzornega sistema, ali zahteva integracijo video nadzornega sistema s parkirnim sistemom, oz. na kaj se navedena zahteva nanaša. Iz naročnikovih zahtev niti ni jasno kakšen video nadzorni sistem je predviden ter kakšne možnosti nudi oz. kaj morajo ponudniki predvideti pri pripravi ponudb.

16. Naročnik v tehničnih specifikacijah za delovno postajo v točki 6 navaja zahtevo: podaljševanje mesečnih kartic.

Naročnika prosimo za pojasnilo, kaj ima v mislih z navedeno zahtevo? Zahteva je neskladna z ostalimi zahtevami, ki jih navaja naročnik. Naročnik je za kontrolo pristopa abonentov, lastnikov in zaposlenih predvidel ločen sistem kontrole pristopa z lastnim strežnikom in delovno postajo, hkrati pa zahteva podaljševanje mesečnih kartic na delovni postaji parkirnega sistema. Ali to pomeni, da naročnik dovoljuje izvedbo kontrole pristopa abonentov, lastnikov in zaposlenih v okviru parkirnega sistema, brez ločenega sistema kontrole pristopa?

17. Naročnik v tehničnih specifikacijah za delovno postajo v točki 6 navaja zahtevo: preklopnik USB za povezavo na strežnik.

Naročnika prosimo za pojasnilo, kaj ima v mislih z navedeno napravo? Za kakšno napravo gre in kakšna je njena funkcija? Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo pojasni ali pa jo umakne.

18. Naročnik v točkah 7 in 8 navaja zahtevo: Alarmna protivlomna centrala v kovinskem ohišju in pa senzor gibanja.

Naročnika prosimo, da navedeno opremo umakne iz razpisa ali pa za navedeno opremo razpiše ločen sklop kot mu to omogoča ZJN-3. Gre za ločen sistem, ki ni del parkirnega sistema. Vsi ponudniki parkirnih sistemov niso hkrati tudi ponudniki/strokovnjaki varnostnih in alarmnih sistemov. Za montažo tovrstnih sistemov morajo biti ponudniki ustrezno usposobljeni in imeti pridobljeno tudi ustrezno dovoljenje oz. licenco. Iz navedenega razloga, bi moral naročnik tovrstno rešitev naročiti pri ponudniku, ki je strokovnjak za tovrstno opremo in ne zahtevati dobavo in montažo tovrstne rešitve pri ponudniku parkirnega sistema.

19. Naročnik v vseh točkah (Parkirni sistem, nadzor zasedenosti ter kontrola pristopa) od ponudnikov zahteva, da ponudijo tako montažo sistema, kot tudi potrebne kabelske instalacije vključno s potrebnimi kabli, instalacijskimi cevmi in policami.

Naročnik razpisni dokumentaciji, ni priložil nobenih popisov kabelskih instalacij glede na lokacijo, na podlagi katerih bi ponudniki lahko pripravili ponudbe. Naročnika prosimo, da razpisno dokumentacijo dopolni s potrebnimi popisi zahtevanih del in ustrezno podaljša rok za oddajo ponudbe, ter tako ponudnikom omogoči dovolj časa za pripravo ponudb na podlagi naknadno objavljenih podatkov.

20. Naročnik v vseh točkah (Parkirni sistem, nadzor zasedenosti ter kontrola pristopa) od ponudnikov zahteva, da ponudijo montažo sistema vključno s krmiljenjem naprav v primeru požarnega alarma.

Naročnika prosimo, da pojasni kakšno krmiljenje naprav v primeru požarnega alarma ima v mislih? Ali naročnik zahteva povezavo s požarnim sistemom? Za kateri požarni sistem gre? Kakšno povezavo zahteva naročnik? Kako mora biti povezava tehnično izvedena?

Glede na to, da naročnik ni predvidel zapornic za povezavo s parkirnim sistemom in je predvidena le povezava z avtomatskimi vrati drugega ponudnika menimo, da bi moral tovrstno povezavo zagotoviti ponudnik avtomatskih vrat?

21. Naročnik v popisu opreme parkirnega sistema ni predvidel zapornic za povezavo s parkirnim sistemom, navaja pa, da mora biti parkirni sistem povezan s sistemom avtomatskih vrat drugega ponudnika. Naročnika prosimo za informacijo katera avtomatska vrata je potrebno krmiliti preko parkirnega sistema? Na kakšen način mora parkirni sistem krmiliti avtomatska vrata oz. kako je predvideno krmiljenje avtomatskih vrat? Naročnika prosimo, da objavi tehnično specifikacijo avtomatskih vrat, ki jih mora krmiliti parkirni sistem.

22. Naročnik v točki 14 (ultrazvočni senzor zasedenosti parkirnega mesta) navaja možnost: OPCIJA: signalna luč ločena od senzorja
Ali pravilno razumemo naročnika, da dovoljuje opcijske ponudbe? Če da, kje v razpisni dokumentaciji je to naročnik opredelil ter kako bo vrednotil oz. po kakšnih kriterijih bo obravnaval opcijsko ponujene možnosti? Kako bodo te vplivale na končno odločitev oz. izbiro najugodnejše ponudbe? Kam v ponudbenem predračunu lahko ponudniki vpišejo cene opcijsko ponujenih možnosti, v kolikor ponudniki lahko ponudijo obe možnosti? V kolikor naročnik dovoljuje, da ponudniki v ponudbah upoštevajo katero koli od navedenih možnosti, naročnika opozarjamo, da tako ne bo pridobil enakovrednih ponudb vseh ponudnikov.

V kolikor navedene zahteve ne razumemo pravilno in naročnik dovoljuje, da ponudniki lahko ponudijo različne rešitve, naročnika opozarjamo, da tako ne bo pridobil enakovrednih ponudb vseh ponudnikov. Hkrati naročnika v kolikor dopušča, da ponudniki ponudijo različne rešitve prosimo za odgovor, zakaj se je v tem primeru omejil izključno na ultrazvočne senzorje. Zakaj v tem primeru ne dovoljuje uporabe npr. optičnih senzorjev, ki omogočajo detekcijo več parkirnih mest z enim senzorjem?

Naročniku predlagamo, da navedeno zahtevo umakne oziroma jasno definira kakšen sistem zahteva. Glede na nepopolne in tehnično neskladne zahteve, je več kot očitno, da naročnik ni opravil raziskave trga in rešitev, ki so na trgu na voljo in posledično ni bil v stanju pripraviti razpisne dokumentacije na način, da bi vsem ponudnikom omogočil enakovredne možnosti za oddajo ponudb. Naročnika prosimo, da svoje zahteve dopolni ali pa jih umakne.

23. LED prikazovalniki

Naročnika prosimo za pojasnila vezano na LED prikazovalnike sistema za nadzor zasedenosti in sicer:

Kakšne LED prikazovalnike je predvidel naročnik? Kaj pomeni prikaz stanja gre za število prostih mest, informacijo PROSTO/ZASEDENO?

Ali morajo ponudniki ponuditi LED prikazovalnike, ki prikazujejo izključno št. prostih mest, obarvano zeleno (prosto) in rdeče (zasedeno) 3 mestni prikazovalnik, vgrajen v namensko lamelo s prikazom oz. nazivi posameznih etaž garažne hiše, ali zahteva rešitev, ki na enem prikazovalniku prikazuje tako tekstovne elemente (npr. etaža) in število prostih mest (dinamični LED prikazovalniki). V primeru, da morajo biti ponujeni prikazovalniki, ki prikazujejo tudi tekstovne nazive, kakšno omejitev znakov prikazovalnikov zahteva naročnik? V primeru lamel, kakšne dimenzije lamel zahteva naročnik? Kako je predvidena montaža (kakšne nosilce mora predvideti ponudnik). Naročnika prosimo, da tehnične zahteve vezane na LED prikazovalnike dopolni tako, da bo iz popisov jasno razvidno, kaj morajo v svojih ponudbah upoštevati ponudniki.

24. Naročnik v točki 20 navaja zahtevo: Semafor rdeča/zelena.

Naročnika prosimo za pojasnilo kakšna funkcijo bo imel semafor glede na to, da ima signalizacijo prostih parkirnih mest naročnik zagotovljeno že na podlagi LED prikazovalnikov? Kje bo navedeni semafor nameščen, kakšni nosilci za montažo semaforja so potrebni ter kam bo semafor povezan? Kakšen semafor zahteva naročnik (dimenzije)?

25. Naročnik v točki 21 navaja zahtevo: Detektor kovine in zanka pri vhodnem in izhodnem terminalu, ter pod hitro tekočimi vrati na vhodu in izhodu.

Iz naročnikove zahteve sklepamo, da mora ponudnik parkirnega sistema zagotoviti detektor induktivnih zank ter induktivne zanke tudi za zagotavljanje varnosti pod hitro tekočimi vrati drugega ponudniku parkirnega sistema neznanega proizvajalca. Zagotavljanje varnosti hitro tekočih vrat, bi moral zagotoviti ponudnik hitro tekočih vrat in ne ponudnik parkirnega sistema. Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo spremeni tako, da bo vsak od ponudnikov različnih sistemov v garažni hiši prevzel odgovornost za lastno rešitev, v kolikor pa pri svoji zahtevi vztraja, pa naj razpisni dokumentaciji predloži tehnične specifikacije hitro tekočih vrat.

26. Naročnik v tehničnih specifikacijah od ponudnikov zahteva, da ponudijo ločen sistem kontrole pristopa za potrebe dostopa abonentov, lastnikov in zaposlenih preko vhodnih in izhodnih enot ter vrat za osebne prehode.

Naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj od ponudnikov zahteva ločen sistem kontrole pristopa, z ločenim strežnikom, ko pa sodeč po specifikacijah naročnika, potrebuje izključno rešitev za vodenje/upravljanje stalnih uporabnikov (abonenti, zaposleni in lastniki)? Dostop tovrstnih uporabnikov, je moč zagotoviti v okviru parkirnega sistema, na način, da se v vhodnih in izhodnih napravah parkirnega sistema zagotovi čitalce RFID, Mifare oz. drugih ustreznih kartic ter ločenimi enotami za odpiranje vrat za osebne prehode ter ustrezno programsko opremo, ki deluje v okviru strežnika parkirnega sistema. Hkrati je potrebno poudariti, da glede na to, da je naročnik v okviru parkirnega sistema zahteva tudi LPR kamere, je le tudi te v kombinaciji z karticami za stalne uporabnike (kot rezervni medij) možno uporabiti kot medij za stalne uporabnike, kar predstavlja še dodatno omejitev v primeru dveh ločenih sistemov. Naročnika prosimo za odgovor, ali dovoljuje tovrstno rešitev v okviru parkirnega sistema?

V primeru, da naročnik takšno možnost dopušča, prosimo za odgovor, kako naj ponudniki vrednotijo navedene postavke kontrole pristopa?

V primeru da naročnik takšne možnosti ne dopušča, naročnika opozarjamo, da gre v primeru kontrole pristopa, za ločen sistem, ki ni del parkirnega sistema in bi za tovrstno opremo naročnik moral razpisati ločen sklop. Hkrati je v primeru ločenega sistema potrebno zagotoviti integracijo za izmenjavo podatkov med obema sistemoma, kar je povezano z dodatnimi stroški razvoja programske opreme in je brez ustreznih tehničnih specifikacij, navodil za razvijalce ipd. nemogoče ponuditi.

Naročnika opozarjamo, da so sistemi kontrole pristopa samostojni sistemi, za katere na trgu obstajajo ponudniki, ki nudijo in razvijajo izključno tovrstne sisteme. Iz naročnikovih popisov je več kot očitno, da naročnik ni preučil trga in opravil raziskave, kakšne rešitve so na trgu na voljo. Sistemi kontrole pristopa so samostojni sistemi, ki lahko zagotavljajo bistveno kompleksnejše rešitve kot je upravljanje stalnih uporabnikov garažne hiše, zato bi sistem kontrole pristopa moral naročnik razpisati kot ločen sklop ter zanj pripraviti ločene tehnične zahteve. Glede na zahteve, ki jih je podal naročnik smo ponudniki parkirnih sistemov v dvomih oz. glede na tehnične specifikacije naročnika ni povsem jasno, kaj zahteva naročnik in kaj točno morajo v ponudbi zajeti ponudniki. Zahteve so splošne, pavšalne in tehnično nedefinirane.

Naročnika prosimo, da razpisno dokumentacijo popravi, dopolni in uredi na način, da bo ta smiselna in tehnično ustrezna, hkrati pa glede na spremembe razpisne dokumentacije podaljša že tako prekratek rok za oddajo ponudb in ponudnikom omogoči enakovredne možnosti za oddajo ponudbe.

27. Naročnik v tehničnih specifikacijah v točki 28 navaja zahtevo po delovni postaji za potrebe upravljanja sistema kontrole pristopa.

Naročnika prosimo, da ponudnike obvesti, ali bo kot ustrezno rešitev štel tudi parkirni sistem, ki omogoča nadzor kontrole pristopa za navedene uporabnike (skladno z vprašanjem št. 16 in 26 ), ter ali je v tem primeru potrebna tudi ločena delovna postaja glede na navedbe v vprašanju št. 14 (možnost dostopa preko web vmesnika)?

28. Naročnik v tehničnih specifikacijah v točki 30 terminal kontrole pristopa navaja zahtevo: 2 X relejni izhod

Naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj je potreben 2 X relejni izhod?

29. Naročnik v tehničnih specifikacijah v točki 31 čitalno mesto za abonente, lastnike in zaposlene navaja zahtevo: LED signalizacija delovanja
Naročnika prosimo za pojasnilo, kaj ima v mislih z LED signalizacija delovanja? Ali naročnik dovoljuje rešitev z namensko enoto kot del parkirnega sistema, ki ima nameščene čitalce za dostopne medije (parkirni listek in kartica za abonente, lastnike in zaposlene) ter LCD prikazovalnikom za prikaz obvestil uporabniku in možnostjo namestitve domofona?

30. Naročnik v tehničnih specifikacijah navaja ločena čitalna mesta za abonente, lastnike in zaposlene ter urne obiskovalce.

Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo, zakaj zahteva ločena čitalna mesta za navedene skupine uporabnikov. Ali ima naročnik v mislih fizično ločena mesta (ločena vrata) ali zahteva le ločene enote za odčitavanje nameščena na enih vratih. Ali bo naročnik kot ustrezno rešitev štel tudi rešitev ponudnika, ki ima v svoji ponudbi enotno napravo, ki navedena čitalna mesta združuje v eni napravi, povezani v parkirni sistem in se kot taka lahko montira na vsaka od vrat, kjer je potrebno omogočiti dostop za navedene uporabnike?

31. Naročnik v tehničnih specifikacijah navaja ponudbeno postavko: Električni prejemnik

Navedena oprema ni del parkirnega sistema ali sistema kontrole pristopa temveč je del vrat in bi jo posledični moral zagotoviti ponudnik vrat. Naročnika prosimo da zahtevo po navedeni opremi umakne.

32. Naročnik za sprejemanje ponudb kot tudi izvedbo predmeta javnega naročila postavlja prekratke roke, ki jih realno lahko izpolnijo le ponudniki, ki so bili predhodno obveščeni o izvedbi javnega naročila in so se na oddajo ponudbe in izvedbo projekta lahko v naprej pripravili.

Naročnika glede na obseg in tip projekta, še posebno pa glede na število odprtih vprašanj ter nepopolnih/manjkajočih informacij, popisov opreme, del in materiala, potrebnih ogledov ipd. prosimo, da ponudnikom odgovori na odprta vprašanja, popravi, dopolni oz. ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo, priskrbi načrte garažne hiše in druge potrebne priloge, organizira oglede lokacij ter ustrezno podaljša roke za oddajo ponudb ter izvedbo posla. Hkrati naročnika prosimo, da glede na nove informacije, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, ustrezno podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj naročniku.


ODGOVOR

Spoštovani,

V nadaljevanju podajamo odgovore na zastavljena vprašanja.

1. Naročnik je objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in podaljšal rok izvedbe.

2. Pri pripravi razpisne dokumentacije je prišlo do napake. Naročnik popravlja dikcijo na način: »si ogleda lokacijo predvidene postavitve parkirnega sistema in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo dobave.

Glede na trenutne razmere ogled lokacije objekta ni obvezen, je pa priporočljiv. Ponudnik mora pripraviti ponudbo tako, da na naročnik ponudniku ne plačuje nobenih dodatnih stroškov zaradi dejstva, da ponudnik ni izvedel ogleda objekta.

Naročnik sklicuje ogled objekta v torek, 20.10.2020 ob 10.00 uri, na vhodu v garažno hišo. Ponudniki morajo na ogledu upoštevati vse smernice NIJZ, glede preprečevanja širjenja okužbe COVID-19 (maske, razkuževanje rok, varnostna razdalja)

Naročnik je objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in podaljšal rok izvedbe.

3. Naročnik umika zahtevo po GSM modulu za odpiranje na daljavo.

4. LPR kamera mora biti ustrezno postavljena in zaščitena na ustreznem mestu za vhodnim in izhodnim terminalom tako, da bo ustrezno zaznavala registrske številke vozil. Naročnik bo kot ustrezno priznal rešitev, kot jo navajate. LPR kamera je sestavni del parkirne opreme. Montaža kamere naj bo prilagojena tako, da se v čim večji meri zmanjša možnost vandalizma ali trka vozil.

5. Zahteva se parkirni sistem, ki omogoča zanesljivo funkcionalnost branja registrskih tablic (najmanj 95% zanesljivost).

6. Ponudnik naj predvidi ustrezen način hlajenja npr. ventilator za odvajanje prekomerne toplote, ki preprečuje trajne poškodbe naprave.

7. Plačilni avtomat naj ima hopperje ali "zalogovnike" za vračilo kovancev, za 3 različne velikost apoenov-kovancev (0,10, 1 in 2), vsaka s kapaciteto za vsaj 100-200 kosov kovancev z možnostjo "recikliranja"-vplačan kovanec gre v hoper za vračilo kovancev in en hoper za vsaj eno nominacijo bankovcev. Zagotovljena mora biti možnost spreminjanja nominacije in "recikliranje" določene nominacije bankovca.

8. Ponudnik naj ponudi napravo, pri kateri je omogočeno plačilo s kreditnimi karticami (najmanj Visa, Maestro, Mastercard). Ponudbena cena te naprava naj zajema vse stroške za garancijsko dobo. Po izteku garancijske dobe bo upravljavec z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo o vzdrževanju, ki bo zajemala tudi strošek POS terminala.

Ponudnik naj navede strošek implementacije ter letni strošek uporabe POS-a, slednji bo strošek vzdrževalne pogodbe ali pogodbe upravljavca z banko.

9. Ponudnik mora predvideti možnost nadgradnje plačevanja parkirnine prek pametnih sodobnih plačilnih sistemov mobilnih parkirnih aplikacij, kot je npr. Easypark.

10. Tehnična rešitev projektanta predvideva varovanje blagajne s senzorjem tresljajev, naročnik bo kot ustrezno priznal tudi drugačno rešitev, ki bo enakovredno učinkovito varovala blagajno.

11. Možnost povezave s strežnikom v garažni hiši na daljavo za (nemoteno) upravljanje parkirnega sistema, ki omogoča tudi krmiljenje na daljavo ali reševanje tehničnih težav/odpiranje in zapiranje vhodnih vrat ipd.

12. Za varnost podatkov bo poskrbljeno z varnostno politiko naročnika z omrežnim stikalom, ki ga dobavi in upravlja naročnik.

13. Naročnik umika opcijo najema v oblaku.

14. Naročnik bo kot ustrezno štel tudi rešitev z web vmesnikom, kjer pa mora ponudnik zagotoviti tudi lokalno shranjevanje podatkov. Naročnik zahteva povezovanje s strežnikom, preko spleta na daljavo, za upravljanje parkirnega sistema.

15. Pri pripravi popisa del je prišlo do napake. Naročnik umika zahtevo v točki 6 »video nadzor«.

16. Sistem mora omogočati uporabo parkirne hiše za urne obiskovalce (z listkom), abonente in lastnike (s trdo kartico). Podaljševanje abonentskih kartic mora biti omogočena na daljavo (preko spleta), v prodajni enoti upravljavca in na delovni postaji. Naročnik dovoljuje tudi kontrolo pristopa v sklopu parkirnega sistema.

17. Gre za vmesnik med enim uporabniškim vmesnikom (monitor + miš + tipkovnica). Projektant je predvidel fizični USB vmesnik, ponudnik lahko predvidi drugačno rešitev za uporabo več računalnikov (Bluetooth ali podobno).

18. Naročnik umika zahtevo po alarmni protivlomni centrali v kovinskem ohišju.

19. Obseg kabelskih instalacij je odvisen od ponujene rešitve s strani ponudnika. Glede na navedeno je naročnik v popisih del navedel dobavo in montažo kabelskih instalacij v kompletu.

20. V garažni hiši se bodo v primeru požarnega alarma odpirala hitrotekoča vrata in vsi osebni prehodi, kjer je nameščena kontrola pristopa. Strošek zajema sodelovanje z izvajalcem sistema za javljanje požara ter fizične priklope na naprave ponudnika, v kolikor so ti potrebni.

21. Gre za hitrotekoča vrata proizvajalca Hormann, vrata sprejemajo breznapetostni kontakt, impulz 1 sekundo.

22. Naročnik naroča najmanj sistem z ultrazvočnim senzorjem zasedenosti parkirnega mesta z vgrajeno lučjo. Naročnik bo kot ustrezen, priznal tudi sistem, ki ima signalno luč ločeno od senzorja oz. sistem, ki za prepoznavanje zasedenosti uporablja optični senzor, ki omogoča detekcijo več parkirnih mest z enim senzorjem. Naročnik bo ponudbe presojal po merilih iz razpisne dokumentacije.

23. Zahtevan je LED prikazovalnik 3/2/1-vrstični, ki prikazuje stanje zasedenosti celotne parkirne hiše oz. posamezne etaže po vrsticah. V vsaki vrstici je tako naveden naziv etaže, poleg naziva pa število prostih parkirnih mest. Naziv etaže je lahko fiksen, število pa je dinamično. Mikrolokacije si lahko ponudniki ogledate na ogledu.

24. Zahteva se klasični semafor, ki bo nameščen pred vhodom v parkirno hišo. Semafor bo z zeleno barvo uporabnike obveščal, da so v parkirni hiši še prosta mesta, z rdečo barvo pa bo semafor uporabnike obveščal, da je parkirna hiša polno zasedena in uvoz v parkirno hišo ni več možen. Predvideti je potrebno semafor, viden iz vozišča pri uvozu v parkirno hišo. Specifikacije semaforja: Velikost svetlobnega dajalnika: 210 ali 300 mm. Premer ene luči je tako lahko 210 mm, luči morajo biti v ustreznem ohišju, ki je odporno na vremenske razmere, IP najmanj 54

25. Naročnik umika zahtevo Detektor kovine in zanka pri vhodnem in izhodnem terminalu, ter pod hitro tekočimi vrati na vhodu in izhodu. Induktivno zanko pod hitro tekočimi vrati zagotovi dobavitelj vrat.

26. Kot že obrazloženo v točki 16: Sistem mora omogočati uporabo parkirne hiše za urne obiskovalce (z listkom), abonente in lastnike (s trdo kartico). Naročnik dovoljuje tudi kontrolo pristopa v sklopu parkirnega sistema.

27. Naročnik bo kot ustrezno štel tudi rešitev z web vmesnikom, kjer pa mora ponudnik zagotoviti tudi lokalno shranjevanje podatkov. Naročnik zahteva povezovanje s strežnikom, preko spleta na daljavo, za upravljanje parkirnega sistema.

28. Relejni izhodi so predvidena za elektronsko krmiljenje prehodov. Izvajalec lahko predvidi tudi drugačen način krmiljenja, glede na ponujeno rešitev.

29. Z LED signalizacijo je predvidena signalizacija delovanja kontrole pristopa (LED lučke na čitalcu kontrole pristopa). Ponudnik lahko predlaga drugačno rešitev, ki mora biti najmanj enakovredna rešitvi, ki jo je predvidel projektant.

30. Naročnik bo kot ustrezno rešitev štel tudi rešitev ponudnika, ki ima v svoji ponudbi enotno napravo, ki navedena čitalna mesta združuje v eni napravi.

31. Električni prejemnik bo zagotovil ponudnik vrat. Naročnik umika zahtevo po navedeni opremi.

32. Naročnik je objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in podaljšal rok izvedbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.10.2020   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navedeno je, da cena ponudbe ne sme presegati zagotovljenih sredstev naročnika. Lahko izvemo kolikšna so zagotovljene sredstva naročnika?

Hvala.

Lp,

ODGOVOR

Spoštovani,

Na podlagi ZJN-3 naročnik ni dolžan razkriti zagotovljenih sredstev.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.10.2020   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v Prilogi 7 je 5 polj, metem ko so v Prilogi 7-a zahtevane zgolj 3 reference. Potrjene reference iz Priloge 7-a so hkrati vpisane v Prilogo 7, ali naročnik zahteva kako drugače?

Lp,

ODGOVOR


Spoštovani,

Ponudnik v prilogi 7 navede dobave, ki so primerljive razpisanim in ki jih je izvajal v zadnji petih letih. Ponudnik v prilogo 7 lahko navede tudi več primerljivih dobav, kot je naročnik zahteval referenčnih potrdil (tudi tiste dobvave za katere ne priloži referenčnih potrdil).

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.10.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za pripravo kvalitetne ponudbe vljudno naprošamo, če lahko naročnik podaljša rok za vprašanja do 29.10.2020 ali pa vsaj do začetka naslednjega tedna.

Za akcijo se iskreno zahvaljujemo.

LP,

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je enkrat že podaljšal rok za postavljanje vprašanj in ga ne bo več podaljševal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.10.2020   16:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na razpisno dokumentacijo in odgovore na vprašanja ponudnikov, ki jih je odgovoril naročnik, naročnika prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Naročnik je odgovorih na vprašanja ponudnikov odgovoril, da je objavil spremembo dokumentacije. Po pregledu objavljene dokumentacije opažamo, da je naročnik objavil dokument popravek.

Ali bo naročnik spremenil tudi razpisno dokumentacijo in popise del oz. opreme?

2. Naročnik v odgovoru enega od ponudnikov navaja: Ponudnik naj navede strošek implementacije ter letni strošek uporabe POS-a, slednji bo strošek vzdrževalne pogodbe ali pogodbe upravljavca z banko.

Naročnika prosimo za odgovor, kaj ima v mislih z »strošek implementacije«? Kaj morajo ponudniki implementirati?

Kaj ima naročnik v mislih s stroškom uporabe POS-a? Ima naročnik v mislih vzdrževanje POS terminala za kartično plačevanje? Stroškov banke oz. provizije od plačil ipd. namreč ponudniki ne moremo ponuditi?

3. Naročnik na vprašanje enega od ponudnikov odgovarja: Ponudnik mora predvideti možnost nadgradnje plačevanja parkirnine prek pametnih sodobnih plačilnih sistemov mobilnih parkirnih aplikacij, kot je npr. Easypark.

Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo. Naročnik ni podal jasnega odgovora kaj zahteva?

Ali naročnik zahteva možnost nadgradnje za plačevanje z aplikacijo Easypark, ali je dovolj, da ima parkirni sistem možnost nadgradnje s katero koli drugo tovrstno aplikacijo?

V primeru, da naročnik zahteva integracijo aplikacije Easypark, naročnika prosimo za odgovor, ali mora sistem ob dobavi že omogočati plačevanje preko navedene aplikacije, oziroma ali mora omogočati le morebitno nadgradnjo v prihodnosti (npr. mora imeti API za integracijo plačilnih sistemov drugih ponudnikov).

V primeru, da naročnik zahteva že delujočo povezavo z rešitvijo navedenega ponudnika, naročnika prosimo, da objavi vso dokumentacijo, tehnične specifikacije oz, navodila za razvijalce, da bodo ponudniki lahko preverili tehnično izvedljivost takšne integracije in ocenili strošek integracije navedene rešitve.

Naročnika prosimo za jasne odgovore in obrazložitev vezano na možnosti nadgradnje plačevanja parkirnine prek pametnih sodobnih plačilnih sistemov.

4. Naročnik v odgovoru na vprašanje enega od ponudnikov navaja: podaljševanje abonentskih kartic mora biti omogočena na daljavo (preko spleta).

Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo. Kaj pomeni podaljševanje abonentskih kartic preko spleta. Ali ima naročnik v mislih spletni portal oz. spletno aplikacijo za upravljanje abonentov? Tovrstne storitve namreč ponujajo razvijalci tovrstnih (spletnih) rešitev, ponudniki parkirnih in drugih sistemov pa izključno izdelajo integracijo oz. povezavo parkirnega sistema s tovrstnimi spletnimi aplikacijami.

Hkrati naročnik ni podal nikakršnih tehničnih zahtev za tovrstno rešitev. Kako mora takšna rešitev delovati? Kje bo takšna rešitev gostovala oz. kje naj uporabniki dostopajo do spletnega mesta, kjer jim bo ta možnost na voljo? Ali naročnik zahteva integracijo takšne spletne aplikacije z obstoječo spletno stranjo naročnika? Če da, kje naj ponudniki pridobijo potrebne tehnične podatke?

Ali naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo parkirni sistem, ki ima izdelan ustrezen API za integracijo spletnih aplikacij drugih proizvajalcev?

Naročnikova zahteva je nerazumljiva, nesmiselna in je na podlagi objavljenih podatkov ni mogoče ponuditi. Naročnika prosimo, da navedeno zahtevo ustrezno dopolni s tehničnimi opisi delovanja, tehničnimi specifikacijami in zahtevami, tehničnimi navodili ponudnikom, ter zagotovi vse potrebno, da bodo ponudniki lahko ocenili stroške zagotovitve tovrstne rešitve, ali pa zahtevo umakne.

V kolikor bo naročnik dokumentacijo dopolnil z dodatnimi tehničnimi podatki, naročnika prosimo, da podaljša tudi rok za oddajo ponudb in rok za zastavljanje vprašanj ponudnikov. Ponudniki morajo namreč dokumentacijo pregledati in se podrobno seznaniti z njeno vsebino.

5. Naročnik je v odgovorih na vprašanje enega od ponudnikov zapisal: Obseg kabelskih instalacij je odvisen od ponujene rešitve s strani ponudnika. Glede na navedeno je naročnik v popisih del navedel dobavo in montažo kabelskih instalacij v kompletu.

Obseg kabelskih instalacij je odvisen tako od ponujene rešitve kot tudi samega objekta in ne le od ponujene rešitve. Kakšno rešitev je predvidel ponudnik je odvisno od zahtev naočnika naročnikova odločitev je, da očitno dovoljuje različne rešitve ponudnikov, kar pomeni, da so te med seboj že v osnovi neprimerljive zagotavljajo različne funkcionalnosti.

Naročnik je organiziral ogled objekta, za katerega je termin objavil praktično čez noč in nekoliko bolj oddaljenim ponudnikom onemogočil, da se nanj ustrezni pripravijo. Hkrati je ogled zaradi ukrepov vezanih na COVID-19 precej otežen.

Naročnik v nekaterih odgovorih omenja rešitve, ki jih je predvidel projektant. V kolikor je projekt popravljal projektant, zakaj naročnik potem ne objavi popisov projektanta za el. instalacije? Glede na to, da gre v primeru el. instalacij za storitve, ki jih nudijo strokovnjaki, ki se ukvarjajo izključno s tovrstno dejavnostjo, zakaj naročnik za tovrstna dela ne razpiše ločenega sklopa?

Naročnika prosimo da navedena dela umakne oz. jih razpiše kot ločen sklop javnega naročila ali pa zagotovi potrebne podatke, na podlagi katerih, si bodo ponudniki, ki tovrstnih del ne izvajajo sami, zagotovili ustrezne ponudbe oz. poiskali ustrezne podizvajalce.

Za odgovore, se naročniku zahvaljujemo!


ODGOVOR

Spoštovani,

V nadaljevanju podajamo odgovore na zastavljena vprašanja:

1. Ne. Naročnik je objavil popravek in ne bo objavljal popravljene dokumentacije.

2. Ponudnik naj predvidi dobavo POS terminala, vgradnjo in njegovo vzdrževanje. Stroški provizije niso predmet postavke.

3. Ponudnik mora ponuditi sistem, ki ima možnost nadgradnje za plačilo z različnimi aplikacijami preko API vmesnika. Sistem mora biti odprt za bodoče nadgradnje. V tem naročilu naročnik ne naroča nadgradnje z aplikacijo za plačilo.

4. Sistem podaljševanje abonentskih kartic na daljavo je mišljen za uporabo s strani upravljavca in ne uporabnika garažne hiše. Upravljavcu mora biti omogočeno podaljševanje abonentskih kartic tudi iz oddaljene enote (npr. sedež upravljavca) preko oddaljene povezave, client-server aplikacija ipd.

5. V torek, 20.10.2020 bo 10. uri je bil izveden ogled, na katerem je bil zaradi lažje ocene elektroinštalacijskih del možen vpogled v projektno dokumentacijo ter ogled izvedbenih detaljov na objektu. Da bi olajšali oceno električnih inštalacij za tiste, ki se ugleda niso mogli udeležiti, naročnik objavlja skico ene etaže (skupno so 3 podobne podzemne etaže) z izvedenimi kabelskimi policami za šibki tok, katere lahko ponudnik uporabi za razvod svojih vodov. Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav.Datum objave: 28.10.2020   17:04
VPRAŠANJE
1. Pozicija 1 in 2 - vhodno/izhodni terminal

1.1 Naročnik v popisu del ni navedel ali mora imeti vhodno/izhodni terminal zaslon za obveščanje voznikov v primeru npr.: ko je voznik na črni listi, ko poteče mesečni najem abonenta in je potrebno podaljšanje, ko prepoznava reg. tablice ni pravilna, raznih drugih sporočil potrebnih za obveščanje voznikov.

Ali naročnik zahteva zaslon v vhodno/izhodnem terminalu?

Če je odgovor DA potem:

1.2. Kakšna je minimalna zahtevana velikost zaslona v colah in v številu vrstic?

1.3. Ali se zahteva barvni zaslon za sporočanje obvestil v različnih barvah glede na njihovo pomembnost?

1.4. Ali je potrebno prikazovati navodila/obvestila še v kakšnem drugem jeziku (SLO, ITA,)?


2. Pozicija 3 - plačilni avtomat

2.1. Naročnik zahteva: Plačilni avtomat naj ima hopperje ali "zalogovnike" za vračilo kovancev, za 3 različne velikost apoenov-kovancev (0,10, 1 in 2), vsaka s kapaciteto za vsaj 100-200 kosov kovancev.

Naročnikova zahteva je preveč splošna in zaradi tega naročnik ne bo dobil primerljivih ponudb. Saj je minimalna zahteva 3 hopperji ali "zalogovniki" po 100 kosov kovancev (skupaj 300 kosov). Takšen plačilni avtomat ni niti na ravni ulični parkirnih avtomatov, ki vračajo denar in je primeren bolj za manjša parkirišča. In pri takšem plačilnem avtomatu bo potrebno zalogo kovancev dopolnjevati že po nekaj plačilih. Manj kot je menjalnega denarja v plačilnem avtomatu manjša je avtonomija le tega, kar pomeni večje število intervencij/dopolnjevanj zaloge kovancev, večje število zavrnjenih plačil zaradi manjka menjalnega denarja in posledično višji stroški vzdrževanja. Resni ponudniki lahko določijo minimalno število kovancev na hoper ali "zalogovnik", ki jih morajo naročniku zagotavljati ne glede kateri apoen želi reciklirati. Kar se da tudi preveriti ob dobavi plačilnega avtomata.

Naročnika prosimo, če lahko bolj natančno določi minimalno količino kovancev na hopper ali "zalogovnik" ob upoštevanju, da gre za garažno hišo in ne ulične parkirne avtomate?

Ali pa, če lahko vsaj bolj natančno določi minimalno skupno število kovancev namenjenih za vračanje?

2.2. ALi naročnik zahteva možnost nadgradnje hopperjev ali "zalogovnikov" oziroma vgradnje dodatnih hopperjev ali "zalogovnikov" v primeru, če se bo naknadno po razpisu pojavila potreba po večji količini menjalnega denarja?

2.3. Kako bo naročnik reševal težave voznikov pri plačevanju na plačilnem avtomatu? Ali je potrebno vgraditi domofon tudi v plačilne avtomate?

2.4. Kakšna naj bo minimalna velikost zaslona plačilnega avtomata v colah?

2.5. Ali mora plačilni terminal omogočati tudi podaljševanje abonentskih kartic (mesečnega najema) proti plačilu?

2.6. Naročnik zahteva: Ponudbena cena te naprava naj zajema vse stroške za garancijsko dobo. Po izteku garancijske dobe bo upravljavec z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo o vzdrževanju, ki bo zajemala tudi strošek POS terminala. Ponudnik naj navede strošek implementacije ter letni strošek uporabe POS-a, slednji bo strošek vzdrževalne pogodbe ali pogodbe upravljavca z banko.

Ali pod vse stroške spadajo tudi provizije pri plačevanju s plačilnimi karticami?

2.7. Kdo bo v času garancije sklenil pogodbo z banko (naročnik ali ponudnik)?

2.8. Naročnik zahteva: Tehnična rešitev projektanta predvideva varovanje blagajne s senzorjem tresljajev, naročnik bo kot ustrezno priznal tudi drugačno rešitev, ki bo enakovredno učinkovito varovala blagajno.

Naročnika prosimo, da pojasni kaj smatra pod enakovredno rešitev senzorja tresljajev. Senzor tresljajev je dokaj unikatna rešitev varovanja, ki jo je zelo težko enakovredno zamenjati. Naročnik pa lahko naknadno sam vgradi senzor tresljajev v povezavi z alarmno protvilomno centralo (naročnik sam nabavi) .

2.9. Ali naročnik dopušča glasno sireno v plačilnem avtomatu kot enakovredno zamenjavo za senzor tresljajev (ob mikrostikalih in javljanju vloma v program za upravljanje garažne hiše)?

2.10. Ali naročnik želi kamero v plačilnem avtomatu za nadzor pri plačevanju parkirnine in s tem dodatno poveča varovanje blagajne?

3. Upravljanje garaže in kontrola pristopa

3.1. Naročnik zahteva: Možnost povezave s strežnikom v garažni hiši na daljavo za (nemoteno) upravljanje parkirnega sistema, ki omogoča tudi krmiljenje na daljavo ali reševanje tehničnih težav/odpiranje in zapiranje vhodnih vrat ipd.

Ali naročnik pod vhodna vrata misli hitrotekoča vrata?

3.2 Ali mora parkirni sistem tudi nadzirati delovanje hitrotekočih vrat? Se pravi, če mora dobiti povratne informacije od vrat ali so ta zaprta/odprta. Če je odgovor da, potem mora naročnik zagotoviti pri proizvajalcu hitrotekočih vrat, da bodo ta pošiljala podatke o stanju vrat (odprta/zaprta).

3.3. Kako je v primeru z hitrotekočimi vrati v primeru izpada elektrike?

3.4. Kako naročnik predvideva odpiranje hitrotekočih vrat v primeru okvare strežnika, izgube povezave parkirnega sistema z hitrotekočimi vrati,.....?

3.5. Naročnik zahteva: Naročnik umika zahtevo Detektor kovine in zanka pri vhodnem in izhodnem terminalu, ter pod hitro tekočimi vrati na vhodu in izhodu. Induktivno zanko pod hitro tekočimi vrati zagotovi dobavitelj vrat.

Kdo bo dobavil in vgradil zanke pri vhodnem/izhodnem terminalu (naročnik ali ponudnik)?

Kdo bo dobavil začni detektor za vhodni/izhodni terminal (naročnik ali ponudnik)?

3.6. Naročnik zahteva: Sistem mora omogočati uporabo parkirne hiše za urne obiskovalce (z listkom), abonente in lastnike (s trdo kartico). Podaljševanje abonentskih kartic mora biti omogočena na daljavo (preko spleta), v prodajni enoti upravljavca in na delovni postaji. Naročnik dovoljuje tudi kontrolo pristopa v sklopu parkirnega sistema.

Ali prav razumemo naročnika, da lahko ponudimo svojo v parkirni sistem integrirano kontrolo pristopa, ki uporablja PVC kartice ni pa mifare ?

3.7. Naročnik zahteva: Z LED signalizacijo je predvidena signalizacija delovanja kontrole pristopa (LED lučke na čitalcu kontrole pristopa). Ponudnik lahko predlaga drugačno rešitev, ki mora biti najmanj enakovredna rešitvi, ki jo je predvidel projektant.

Kako bo naročnik obveščal voznike v primeru zavrnitve vstopa v parkirno garažo? Ali je poleg led lučke potrebno namestit tudi zaslon, ki bo voznikom prikazoval obvestila (voznik na črni listi,....)?

Kako bo lahko voznik kontaktiral upravljavca v primeru težav pri vstopu v garažo? Ali je potrebno vgraditi domofon tudi v čitalce kontrole pristopa? Mogoče tudi kamero za preverjanje klicatelja?ODGOVOR

Spoštovani,

V nadaljevanju podajamo odgovore na zastavljena vprašanja:

1. Naročnik ne zahteva zaslona na vhodno-izhodnem terminalu. Naročnik bo kot ustrezno štel tudi ponudbo z zaslonom.

2.1 Naročnik je na zastavljeno vprašanje že odgovoril v enem od predhodno podanih odgovorov, in sicer: Plačilni avtomat naj ima hopperje ali "zalogovnike" za vračilo kovancev, za 3 različne velikost apoenov-kovancev (0,10, 1 in 2), vsaka s kapaciteto za vsaj 100-200 kosov kovancev z možnostjo "recikliranja"-vplačan kovanec gre v hoper za vračilo kovancev in en hoper za vsaj eno nominacijo bankovcev. Zagotovljena mora biti možnost spreminjanja nominacije in "recikliranje" določene nominacije bankovca.

2.2. Naročnik v javnem naročilu ne zahteva možnosti nadgradnje. Naročnik bo kot ustrezno štel tudi rešitev ponudnika, ki omogoča možnost nadgradnje.

2.3. Vgradnja domofona v plačilni avtomat ni potrebna.

2.4. Naročnik v popisih ne navaja minimalne velikosti zaslona. Ponudnik zaslon ponudi v sklop celovite rešitve.

2.5. Ni potrebno, da plačilni terminal omogoča podaljševanje abonentskih kartic.

2.6. Stroški provizije ne spadajo pod stroške, ki jih upošteva ponudnik.

2.7. Pogodbo z banko bo sklenil upravljavec garažne hiše.

2.8. Ponudnik lahko ponudi alternativno rešitev, ki blagajno varuje vsaj tako učinkovito, kot predvidena rešitev. Varovanje blagajne mora ponudnik ponuditi v ponudbi.

2.9. Ne, naročnik ne dopušča glasne sirene kot enakovredno zamenjavo. Alarmni signal je potrebo prenašati na stalno zasedeno mesto (dežurni varnostnik v VNC).

2.10. Naročnik ne zahteva kamere v plačilnem avtomatu.

3.1. Da, naročnik z vhodnimi vrati misli hitrotekoča vrata.

3.2. Ni potrebno, da parkirni sistem nadzoruje delovanje hitrotekočih vrat.

3.3. Na objektu je vgrajen DEA.

3.4. Delovanje hitrotekocih vrat je zagotovljeno lokalno preko vhodnega in izhodnega terminala. Zanesljivo lokalno delovanje je podprto z dizelskim agregatom, povratna informacija pa bo zagotovljena preko video nadzora, ki ni predmet tega razpisa. Daljinsko odpiranje je dodatna funkcija, za katero naročnik sprejema tveganje, da ne bo delovalo v primeru izpada katerega od vitalnih delov te povezave.

3.5. Zanke pri vhodno-izhodnem terminalu ter zančni detektor za vhodno-izhodni terminal zagotovi ponudnik v ponudbi.

3.6. Ponudnik lahko ponudi kontrolo pristopa drugega proizvajalca, kot je parkirni sistem. Protokol naj bo razmeroma varen, lahko je tudi Mifare.

3.7. V primeru zavrnitve vstopa se vrata ne bodo odprla. Naročnik ne zahteva zaslona. Kot ustrezno rešitev bo naročnik priznal tudi zaslon na vhodno izhodnem terminalu. Na vhodu in izhodu je predviden GSM domofon, dodatna kamera ni potrebna, saj bo vgrajen tudi ločen sistem video nadzora.

Lep pozdrav.