Dosje javnega naročila 006457/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki
Blago: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)«,
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 533.012,97 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006457/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN006457/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2020
JN006457/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN006457/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2020
JN006457/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN006457/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006457/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.05.2021
JN006457/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2021
JN006457/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.11.2021
JN006457/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2021
JN006457/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.01.2022
JN006457/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2023
JN006457/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006457/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 203-492916
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
Gorjanska cesta 2
8311
SI037
Kostanjevica na Krki
Slovenija
Marko Škofca
marko.skofca@gmail.com
+386 40360817

Internetni naslovi
http://www.osgorjup.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370005/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21614
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)«,
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 12
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 12
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03333000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Mleko in mlečni izdelki
Sladoled
Eko mleko in mlečni izdelki
Izbrana kakovost - poreklo Slovenija

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sveže meso
Mesni izdelki
Ekološko meso in izdelki
Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava perutninskega mesa in izdelkov iz perutnine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklopa:
Zamrznjene ribe
Sveže ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ter suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sveže sadje
Sveža zelenjava
Sveža zelenjava - Izbrana kakovost - poreklo Slovenija
Sveže sadje - Izbrana kakovost - poreklo Slovenija
Bio sadje in zelenjava
Suho sadje in oreški
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjene zelenjave in sadja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15830000
15840000
15860000
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Zeliščni čaji in začimbe
Konzervirani izdelki
Ostalo prehrambeno blago
Ostali ekološki izdelki

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi, voda
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklopa:
Sadni sokovi, voda in sirupi
BIO sokovi

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
15611000
15612000
15613300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklopa:
Moke, kaše, testenine, kosmiči
Bio mlevski izdelki, žita
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki, keksi in slaščice
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
15811200
15811300
15811400
15811500
15812000
15813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Kruh in krušna peciva
Pekovsko pecivo in keksi
Ostali krušni izdelki
Bio krušni izdelki

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Delno pripravljena zamrznjena živila
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjenih izdelkov iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila za posebne prehrambene namene
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava dietnih živil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2020   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2020   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
Gorjanska cesta 2
8311
Kostanjevica na Krki
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2020   18:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno prosimo, da v sklopu 10 (Kruh, pekovski izdelki, keksi in slaščice)
za podsklop 3: Ostali krušni izdelki

dovolite, da ponudimo najboljši približek vašim želenim gramaturam, saj drugače ponudbe ne bomo mogli oddati.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,
na dnu posameznih predračunov je navedeno dopustno odstopanje za posamezni sklop. lAHKO POSTAVITE KONKRETNEJŠE VPRAŠANJE.

Lep pozdrav


Datum objave: 21.10.2020   18:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnilo, ker v razpisni dokumentaciji ne najdemo zapisa o tem in sicer:

- ali v sklopih, kjer je izbira po artiklih, ponudniki lahko oddamo ponudbo zgolj za posamezne artikle?
- ali je potrebno v sklopih , kjer NI izbira po artiklih ponuditi vse izdelke v sklopu?

Hvala za potrditev,
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,
ali v sklopih, kjer je izbira po artiklih, ponudniki lahko oddamo ponudbo zgolj za posamezne artikle? DA
- ali je potrebno v sklopih , kjer NI izbira po artiklih ponuditi vse izdelke v sklopu? DA

Lep pozdrav


Datum objave: 21.10.2020   18:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno vas prosimo za odgovor na vprašanje glede dostave, saj je le-ta ključnega pomena za pripravo ponudbe oziroma odločitev ali se na vaš razpis sploh prijavimo.
Najlepša hvala!
Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
odgovorili vam bomo v nekaj dneh.

Lep pozdrav


Datum objave: 21.10.2020   18:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

certifikat izbrana kakovost se v Republiki Sloveniji nanaša le na sadje in ne na zelenjavo.

lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ve, da izbrana kakovost poreklo slovenija obstaja tudi za meso in mleko in mlečne izdelke.
Več lahko najdete na spletni strani.
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/o-ministrstvu/seznami-certificiranih-proizvajalcev/

Lep pozdravDatum objave: 21.10.2020   18:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo med 6. in 6.30 oz. 10 in 11. uro.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat tedensko do 12. ure, gre za sklope kot so:
Sklop 7: Splošno prehrambeno blago
Sklop 8: Sadni sokovi, sirupi, voda
Sklop 9: Žita, mlevski izdelki in testenine
Podsklop 3: Ostali krušni izdelki
Sklop 12: Živila za posebne prehrambene namene
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,
odgovor vam bomo posredovali v naslednjih dneh.

Lep pozdrav


Datum objave: 21.10.2020   18:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim ,da artikle BIO kefir in Bio kefir sadni v sklopu 3. 46,47,48,49,50 dopolnite in poimenujete BIO kefir (iz kefirnega zrna) in BIO sadni kefir (iz kefirnega zrna). Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo upošteval pobudo in objavil popravek.

Lep pozdrav


Datum objave: 22.10.2020   18:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vemo, da se izbrana kakovost nanaša tudi na meso in mleko, vendar vam ugovarjamo da ne obstaja za ZELENJAVO!

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo spremenil naziv sklopa in bo želel integrirano zelenjavo.

Naročnik bo objavil popravek.

Lep pozdrav


Datum objave: 22.10.2020   19:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 5 so še jabolka zgodnja in ravno tako niso dobavljiva za povpraševano obdobje. Se bo naročnik odločil za količino 0?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,
odgovor vam bomo posredovali v naslednjih dneh.

Lep pozdravDatum objave: 22.10.2020   19:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 5 so artikli s količino, kateri za povpraševano obdobje niso dobavljivi (breskve, marelice, lubenice, zelje mlado, solata kristalka)
Ali bo naročnik spremenil količine na 0?
Za solato kristalka, predlagamo, da naročnik spremeni ime, saj je verjetno mišljeno za solato gentile, ki je dobavljiva celo leto.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,
odgovor vam bomo posredovali v naslednjih dneh.

Lep pozdrav

Datum objave: 26.10.2020   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 5 so še jabolka zgodnja in ravno tako niso dobavljiva za povpraševano obdobje. Se bo naročnik odločil za količino 0?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo objavil popravek in bo za omenjen podsklop veljala izbira po artiklih.

Lep pozdrav

Datum objave: 26.10.2020   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 5 so artikli s količino, kateri za povpraševano obdobje niso dobavljivi (breskve, marelice, lubenice, zelje mlado, solata kristalka)
Ali bo naročnik spremenil količine na 0?
Za solato kristalka, predlagamo, da naročnik spremeni ime, saj je verjetno mišljeno za solato gentile, ki je dobavljiva celo leto.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo objavil popravek in bo za omenjen podsklop veljala izbira po artiklih.

Lep pozdrav


Datum objave: 26.10.2020   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno prosimo, da v sklopu 10 (Kruh, pekovski izdelki, keksi in slaščice)
za podsklop 3: Ostali krušni izdelki

dovolite, da ponudimo najboljši približek vašim želenim gramaturam, saj drugače ponudbe ne bomo mogli oddati.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo upošteval vašo pobudo.

Lep pozdrav


Datum objave: 27.10.2020   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno vas prosimo za odgovor na vprašanje glede dostave.
Hvala,
Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo med 6. in 6.30 oz. 10 in 11. uro.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat tedensko do 12. ure, gre za sklope kot so:
Sklop 7: Splošno prehrambeno blago
Sklop 8: Sadni sokovi, sirupi, voda
Sklop 9: Žita, mlevski izdelki in testenine
Podsklop 3: Ostali krušni izdelki
Sklop 12: Živila za posebne prehrambene namene
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Sprejmemo vašo pobudo.

Lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2020   17:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Podsklop 1: Zeliščni čaji in začimbe
4 ČAJ SADNI, 1,2kg - različni okusi, pakiran v filter verige po 40g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka izdelek vsebuje citronsko kislino in arome. Ali ga lahko vseeno ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo da popravi opis izdelka na 500g pakiranje okus divja češnja, gozdni sadeži ali jagoda-vanilija.
5 ČAJ SADNI, 1,25kg - različni okusi, pakiran v filter verige 42g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka izdelek vsebuje citronsko kislino in arome. Ali ga lahko vseeno ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo da popravi opis izdelka na 500g pakiranje okus divja češnja, gozdni sadeži ali jagoda-vanilija.
10 čaj BEBE, filter vrečke, 40 g verjetno imate v mislih otroški čaj?
19 PETERŠILJ - LIST, 130 g ali lahko ponudimo izdelek v 220g vedrcu?
23 ROŽMARIN, 350 g ali lahko ponudimo izdelek v 600g vedrcu?
24 TIMIJAN zdrobljen, sušeni pakirano v plastenko, teža 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 450g vedrcu?
32 DROBNJAK posušeni rezan, pakirano v plastenko, teža 60g ali lahko ponudimo izdelek v 130g vedrcu?

Podsklop 2: Konzervirani izdelki
44 KOMPOT IZ MEŠANEGA SADJA, 3/1 izdelek vsebuje barvilo. Ali ga lahko vseeno ponudimo ali bi raje želeli ponudbo izdelka brez barvila v 700g? Povejte kaj je za naročnika sprejemljivo?
50 OLIVE, 175 g izdelek v tako majhnem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek kot Natureta v 290g ali pa v 690g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
55 MARMELADA kot"BELSAD", porcijska, 20 g izdelek vsebuje konzervans, ki je na prepovedanem seznamu. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansom, ali pa ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov. Povejte kaj ponudimo?
58 MARMELADA kot "BELSAD", marelična, 5 KG izdelek vsebuje konzervans, ki je na prepovedanem seznamu. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansom, ali pa ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov. Povejte kaj ponudimo?
59 Ekstra domača slivova marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je konzervans. Hvala za razumevanje
60 Ekstra domača marelična marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je konzervans. Hvala za razumevanje
61 Ekstra domača jagodna marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je konzervans. Hvala za razumevanje
62 PAŠTETA, jetrna, pakiranje 850 g, enakovredno podravka- gastro jetrna pašteta vsebuje konzervans. Prosim, da nam dovolite ponuditi artikel z konzervansom. Hvala
67 KONZERVIRANA TUNA v rastlinskem olju, kosi tune, brez konzervansov, pakiranje 1705 g ali lahko ponudimo izdelek v sončničnem (kar je rastlinsko olje)?
69 FILE SKUŠE V RASTLINSKEM OLJU, 1.750 g izdelek na trgu obstaja v sojinem (kar je rastlinsko olje) olju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Podsklop 3: Ostalo prehrambeno blago
74 Olje solatno, min. 30% delež bučnega olja 1/1 ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 20% delež bučnega olja?
80 maščobna emulzija za peko (rama combi profi ali enakovredno), pakirano 3,7 l izdelek vsebuje arome, stabilizatorje, emulgatorje in barvila. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
84 rum, pakiranje 1l izdelek vsebuje E150. Ali ga lahko ponudimo?
88 GOVEJA JUHA kot KNORR, 1/1 izdelek vsebuje ojačevelce arome. Ali raje ponudimo govejo osnovo, ki tega ne vsebuje? Povejte kaj želite?
89 INSTANT BELA KAVA , 400 g na strani 113 imate v razpisni dokumentaciji zapisano, da morajo vsi kavni in cikorijini ekstrakti vsebovati minimalno 45% suhe snovi cikorije. Bela kava vsebuje le 15% kavnega nadomestka (ječmena, ječmenovega slada in cikorije) Ali lahko izdelek vseeno ponudimo?
90 INSTANT VITAMINSKI NAPITEK kot CEDEVITA, 1/1 izdelek vsebuje barvilo E160 in še nekatera sredstva za zgostitev. Ali izdelek lahko vseeno ponudimo?
95 čokolada jedilna, 200g, čokoladni obliv min 45% kakava ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
98 KEKSI Z MASLOM kot PIKNIK, 8 kos v kartonu 1/1 ne razumemo točno kaj želite. Ali lahko ponudimo maslene piškote v pakiranju 4x240g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
101 seznam, pakirani 500g verjetno ste želeli sezam in ne seznam? Prosimo popravite.
101 seznam, pakirani 500g izdelek sezan vam lahko ponudimo v 200g ali pa v 1000g. V 500g ga na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo enega od predlaganih gramatur? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
102 NAPOLITANKE, različni okusi, 40 g naročnika prosimo, da zahteva samo en okus, saj so različni okusi v različnem pakiranju z različno ceno. Lahko ponudimo lešnikove ali pa mleko/kakav. Katero od predlaganih je za naročnika zadovoljiva?
107 SADNI PRELIV 1 L - Vsi prelivi na trgu vsebujejo dodane arome, konzervanse in barvila. Prosim, da nam dovolite ponuditi artikle, ki vsebujejo konzervanse, arome in barvila. V nasprotnem primeru prosimo, da artikel umaknete iz predračuna. Hvala
111 SLADKOR mleti, 0,5 KG ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
113 SUHI KVAS 15 g izdelek v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 7g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
117 ŽELATINA 10 g ali lahko ponudimo izdelek v 20g ali pa v 2x50g pakiranju?
120 SADNO ŽITNA REZINA Z JOGURTOVIM PRELIVOM, 30 g, GOZDNI SADEŽI Z VITAMINI - sadni delež min. 30% - izdelek nima dodanih vitaminov. Prosimo za umik zahteve.

Podsklop 1: Sadni sokovi, voda in sirupi
1 SOK pomaranča, 2 dcl 100% - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
2 SOK jabolčni, 2 dcl 100%- ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
7 NEKTAR , jagoda, 1/1 min. 45% s.d. ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?
11 LEDENI ČAJ, 2 dcl, različni okusi - v 200ml obstaja samo okus ledeni čaj breskev. Ali ga lahko ponudimo?
12 SIRUP MALINA, 5/1, 100% s.d. izdelek je mogoče dobiti samo v 500ml pakiranju. V 5l pa ne več. Ali ga lahko ponduimo?
13 SIRUP LIMONA, 5/1, 100% s.d. izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo običajen sirup limona v 5l pakiranju, ki pa ni 100%? V nasprotnem primeru prosimo izbrišite postavko artikla.
14 SIRUP POMARANČA, 5/1, 100% s.d. izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo običajen sirup pomaranča v 5l pakiranju, ki pa ni 100%? V nasprotnem primeru prosimo izbrišite postavko artikla.

Podsklop 2: BIO sokovi
18 BIO sok (breskev, jabolko, korenje) 1 l ali lahko ponudimo BIO sok slovenskega proizvajalca sokov Dana s sestavo jabolko-mango-korenje-limona v 750ml pakiranju?
20 BIO sok (jabolko, grozdje, robida, črnega ribeza, robida) 1 l ali lahko ponudimo BIO sok slovenskega proizvajalca sokov Dana s sestavo jabolko-aronija-borovnica v 750ml pakiranju?

Sklop 9: Žita, mlevski izdelki in testenine
1 KOSMIČI CORN FLAKES, 0,5 KG ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
4 KUS KUS, pakiran po 2 kg v asortimaju imamo izdelek v 5kg. Ali ga lahko ponudimo?
13 PIRA 2/1 kg v asortimaju imamo izdelek v 1kg. Ali ga lahko ponudimo?
15 ZDROB koruzni, instant polenta 5/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
18 REZANCI široki, jajčni 1/1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg?
19 REZANCI široki, jajčni 2/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 400g?
25 ŠPAGETI št. 5, 500 g, durum moka naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini špagetov, saj proizvajalci testenin vsak po svoje označuje te velikosti in debeline.
28 TESTENINE 3 ŽITA kot ZLATO POLJE enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da izdelku pripiše 500g, ali pa naj spremeni enoto mere v kg. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka.
28 TESTENINE 3 ŽITA kot ZLATO POLJE ali lahko ponudimo testenine 5 žit?
30 TESTENINE, metuljčki, pakirani po 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
31 ZAKUHA ZVEZDICE 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
32 ZAKUHA RIŽEK 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
33 zakuha fidelini 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
34 VLIVANCI 1/1 kg izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 2000g kot Pečjak? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
35 ZLATE KROGLICE 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
38 3 RIŽI (mešanica riž, pira, ječmen) kot ZLATO POLJE enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da izdelku pripiše 1000g (izdelek 3 žita), ali pa naj spremeni enoto mere v kg. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka.
48 Eko pirina moka polbela ali lahko ponudimo bio belo pirino moko, saj polbele ne trgu ne najdemo?

Sklop 12: Živila za posebne prehrambene namene
1 DESERT, rižev, BIO 2 X 100 g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek=2x100g=200g?
2 DESERT, RIŽEV BIO 4 X 100 g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek=4x100g=400g?
3 JOGURT SOJIN, enakovreden Valsoia, 2x 125g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=2x125g=250g?
4 PUDING SOJIN, enakovreden Valsoia, pakiranje 2x 115g, okus vanilija, čokolada ali ceno izdelka ponudimo na kos=115g ali na zavitek=2x115g=230g?
5 KOKOSOV DESERT naravni, 100 % rastlinski desert brez glutena, mleka in jajc, pakirano 2x125 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=2x125g=250g?
6 Sojin sladoled piškotek, enakovreden Valsoia, pakiranje 8 x 40 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=40g ali na zavitek=8x40g=320g?
8 kruh brez glutena, bombetka, pakiranje 4x75g ali ceno izdelka ponudimo na kos=75g ali na zavitek=4x75g=300g?
18 piškoti, brez alergenov, porcijski, vanilijevi, pakiranje 8x22g ali ceno izdelka ponudimo na kos=22g ali na zavitek=8x22g=175g?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo pretehtal vaša vprašanja in vam odgovore podal v čim krajšem času.
Lep pozdrav


Datum objave: 29.10.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
5. člen Razpisne dokumentacije pravi:
Tehnične specifikacije so opredeljene v predračunih ter v prilogi 1- SPLOŠNE IN DODATNE ZAHTEVE PREHRAMBENEGA BLAGA PO SKLOPIH.
PRI PRIPRAVI PONUDBE MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI Uredbo o zelenem javnem naročanju, Priporočila za javno naročanje živil (čas sezone ), Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (kakovostne zahteve).
DOKAZILA, KI JIH BO V FAZI PREVERJANJA MORAL PREDLOŽITI PONUDNIK SO NAVEDENA V PREDRAČUNU ZA POSAMEZNI SKLOP. Ponudnik mora pri posameznem dokazilu navesti oz. označiti na kateri artikel in kateri sklop se nanaša.
Naročnik bo od ponudnikov zahteval morebitno predložitev vzorcev po elektronski pošti, vsaj sedem dni pred rokom za dostavo vzorcev. Skladnost vzorcev s tehničnimi specifikacijami oz. kakovostnimi zahtevami bo preverila skupina za ocenitev ponudb.
V razpisu priloženih Kakovostnih pogojih na strani 20 so taksativno navedeni kakovostni pogoji za naslednje artikle, ki so v predračunu navedeni v sklopu RIBE: lignji, losos, file, oslič, file, postrv, kalifornijska postrv, file , sardele, panirane. Med njimi torej ni navedenega artikla, ki je v predračunu, v sklopu RIBE, naveden pod zaporedno št. 4: MORSKI LIST, file, brez kosti - Morska plošča, platesa - ne sme vsebovati aditivov (e - jev) oz. ne sme biti kemijsko tretiran.
Ker v razpisni dokumentaciji piše, da so »DOKAZILA, KI JIH BO V FAZI PREVERJANJA MORAL PREDLOŽITI PONUDNIK SO NAVEDENA V PREDRAČUNU ZA POSAMEZNI SKLOP« in v sklopu RIBE ni izrecnih dokazil, ki jih je potrebno predložiti, (npr. tako kot je to izrecno napisano v sklopu Sveže ter suho sadje in zelenjava, kjer piše: PREDLOŽITI JE POTREBNO DOKAZILO, DA OREŠČKI NE VSEBUJEJO AFLATOKSINOV.), naprošamo za izrecno potrditev, da za omenjeni artikel pod št. 4. ne bo potrebno predložiti nobenih dokazil. Ker jih niste izrecno navedli in zahtevali ne v predračunu, ne v Kakovostnih pogojih. Pri artiklu namreč piše le da »ne sme vsebovati aditivov (e jev)«, nič pa kako je to potrebno dokazovati oz. da bi bilo sploh potrebno dokazovati.
V kolikor bi bil vaš odgovor negativen in zaprošene potrditve ne bomo dobili, nas zanima dodatno vprašanje: kakšna je pravna podlaga, na kateri zahtevate dodatna dokazila? Namreč vsa ostala dokazila so jasno navedena, ta pa izrecno niso in to na dveh mestih, kjer so sicer napisane ostale zahteve glede kakovosti in dokazila za njih.
V predračunu navajate, da je »Obvezno ponuditi NETRETIRANE RIBE«. Zanima nas kaj pravno-formalno in strokovno to pomeni? Namreč take definicije ni v priloženih Kakovostnih pogojih, niti v navedenih pravilnikih, ki jih navajate. V kolikor obstajajo določeni pogoji, morajo ti biti v naprej določeni in pravno-formalno jasni, saj sicer jih ni možno upoštevati. Prav tako ni nikjer navedeno, kaj so »e ji«, ki naj jih Morski list oz. morska plošča ne vsebujeta. V teh dveh besedah ni samostalnika e ali to pomeni, da že izpolnjujeta pogoj? Namreč »E« in »e« nista enaki označbi in ne pomenita isto, toliko manj, če ni to nikjer jasno definirano, zato nas zanima, konkretno česa naj ne vsebujejo.

V izogib nejasnostim in morebitnim težavam naprošamo tudi za potrditev, da sklop RIBE ni predmet nobenih kakovostnih shem, tako kot npr.: Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki ali Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA, kjer je jasno, da je potrebno predložiti certifikate po shemah kakovosti (skladno z 84/8 ZJN-3), kot jih določa Zakon o kmetijstvu in/oz. Uredba o zelenem naročanju. Torej, da se za sklop 4. Ribe uporablja izključno merilo najnižje cene, ne pa tudi ostalih ponderjev glede kakovosti.
Navedeni dvom obstaja, ker v razpisni dokumentaciji na strani 12 navajate, da bodo za Sklop 4: Ribe, podsklop 1 uporabljena merila 80 kakovost 20 cena, medtem ko bo merilo za podsklop 2 najnižja cena posameznega artikla. Dvom oz. bolje rečeno skrb se nam poraja, ker imamo izkušnje z vašimi razpisi, da pri določanju MERILA KAKOVOSTI upoštevate deklaracije, ki ne vsebujejo (po vaše e jev) oz. konzervansov in jih vrednotite več, kot tiste deklaracije, ki jih imajo navedene. To je namreč nezakonito, saj so sheme kakovosti jasno določene (in jih v drugih sklopih tudi sami upoštevate), medtem ko je tovrstno razlikovanje zgolj arbitrarno in netransparentno ter posledično v neskladju z načeli javnega naročanja, določenimi v ZJN-3. Toliko bolj, ker tovrstne deklaracije ponudniki lahko tiskajo sami in namensko izpustijo določene stvari, tako da ustrezajo vašim razpisom. V primeru, da se bi upoštevalo kakršnekoli merila, se lahko le konkretne certifikate iz uradnih shem kakovosti, ne pa zgolj na podlagi deklaracij.
To je lahko jasno in očitno razvidno, kadar je ob istih ali v minimalnih odstopanjih podobnih cenah en artikel z deklaracijo, ki vsebuje vaše »e je« in drugi, ki jih ne. Kadar artikel nima konzervansov za ohranitev svežine in s tem podaljšanja roka trajanja, to pomeni višjo ceno, zato ni možno javnemu naročniku ponuditi tako kakovostnih rib, brez vsakršnih aditivov, po enako ali podobno nizki ceni kot tiste, ki vsebujejo nekaj malega konzervansov, ki podaljšajo življenjsko dobo ribe. To ni ekonomsko sprejemljivo za nobenega ponudnika in v kolikor sprejmete tak artikel, potem gre za očitno prevaro s strani ponudnika, ki zgolj priredi deklaracijo za potrebe razpisa ter tudi vašo, če to sprejmete, saj bi vam moralo biti kot strokovnjaku na tem področju, ki dela na delovnem mestu Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcu, absolutno jasno in očitno.
Predlagamo spremembe ali dopolnitev opisa artiklov v sklopu ribe, da se odstrani besedilo »ne sme vsebovati aditivov (e - jev) oz. ne sme biti kemijsko tretiran«, oziroma dopolnitev, da se pod enakimi kakovostnimi pogoji dopusti predložitev artiklov, ki vsebujejo le aditive za uravnavanje kislosti, ki niso zdravju škodljivi in ohranjajo kakovost artiklov nespremenjeno.


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik lahko sam postavlja tehnične oz. kakovostne zahteve. Prosimo vas, da nam sporočite ali je na trgu katero suho sadje, ki se ga ne da dobiti nežveplanega ali tretiranega s katerim drugim konzervansem ali pa nam sporočite, katerih rib ni netretiranih. Kateri artikli poleg morske plošče, platese, alimande vsebujejo sredstva za uravnavanje kislosti. Za že naštete artikle bomo umaknili zahtevo.

Lep pozdrav


Datum objave: 29.10.2020   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 4: ribe
je možna dostava 3x tedensko (pon, sre., petek)?
Zaradi situacije v državi zmanjšujemo stroške prevoza, vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis.

Za postavko 3-repak:
želite file ali celo ribo?

Hvala za odgovore.
LP

ODGOVOR

iZVOLITE ODGOVOR:

je možna dostava 3x tedensko (pon, sre., petek)? Ja, je možna.
Zaradi situacije v državi zmanjšujemo stroške prevoza, vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis.

Za postavko 3-repak:
želite file ali celo ribo? File.

Lep pozdravDatum objave: 01.11.2020   18:00
VPRAŠANJE
Ali 1/1 pomeni 1kg, 2/1 2kg itd.?

ODGOVOR
Ja. 1/1 pomeni 1 kg ali 1 l ... Vse je razloženo v obrazcu 1a.

Lep pozdrav

Datum objave: 01.11.2020   18:01
VPRAŠANJE
Sklop 6: Zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 8. rumen ali zelen?
artikel 13: ali lahko ponudimo mix iz več komponent?

ODGOVOR

Spoštovani,

artikel 8. rumen ali zelen? rumen
artikel 13: ali lahko ponudimo mix iz več komponent? Ponudite artikel, ki ga želimo. Naročnik ne bo spreminjal predračuna.

Lep pozdrav

Datum objave: 01.11.2020   18:02
VPRAŠANJE
Sklop 6: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala


ODGOVOR


Spoštovani,
bodite bolj konkretni in napišite za kateri sklop sprašujete.Datum objave: 01.11.2020   18:03
VPRAŠANJE
Na strani 15 imate napisano:
V primeru sklopov, kjer lahko ponudniki podajo ponudbo za posamezni artikel, naročnik ne bo upošteval kaskadnega sistema.
Naročnik bo pri sklopih: Sklop 1: Podsklopi 3. in 4.; Sklop 2: Podsklopa 3. in 4.; Sklop 4: Podsklop 2.; Sklop 5: Podsklopa 3., 4.in 5.; Sklop 7: Podsklop 4.; Sklop 8: Podsklop 2.; Sklop 9: Podsklopa 2.; Sklop 10: Podsklop 4. in Sklop 12., kjer bo za izbor najugodnejšega ponudnika uporabljeno merilo najnižja cena posameznega artikla, sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za posamezni artikel za obdobje 48 mesecev.

Ali se ne sklepa sporazum za 3 leta, torej 36 mesecev?


ODGOVOR

Spoštovani,
okvirni sporazum sklepamo za obdobje treh let.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

lahko, v kolikor boste priložili potrdila o nekatnovanosti. V nasprotnem primeru potrebujemo podpisane obrazce 2a in 2b.

Lep pozdravDatum objave: 01.11.2020   18:06
VPRAŠANJE
Sklop 6: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, ali naročniku za ta sklop zadostuje dostava 1x tedensko v dopoldanskem času do 12.ure?

artikel 8: rumen ali zelen?
artikel 13: ali lahko ponudimo mešanico, ki vsebuje več kot 6 sestavin?

ODGOVOR

Sklop 6: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, ali naročniku za ta sklop zadostuje dostava 1x tedensko v dopoldanskem času do 12.ure? Sporočite za katere sklope vas zanima.

artikel 8: rumen ali zelen? rumen
artikel 13: ali lahko ponudimo mešanico, ki vsebuje več kot 6 sestavin? Ne, upoštevajte opis, ki je v predračunu. Naročnik ne bo spreminjal opisa artikla.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:07
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVORSpoštovani,

lahko, v kolikor boste priložili potrdila o nekatnovanosti. V nasprotnem primeru potrebujemo podpisane obrazce 2a in 2b.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Podsklop 1: Sadni sokovi, voda in sirupi
12 SIRUP MALINA, 5/1, 100% s.d. - IZDELEK NE OBSTAJA; lahko pa vam ponudimo 100% sirup Jagoda, brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline.

13 SIRUP LIMONA, 5/1, 100% s.d. - IZDELEK NE OBSTAJA; lahko pa vam ponudimo 100% sirup Jabolko, brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline ali pa 100% sirup Bezeg, brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline; prosim sporočite kaj ponudimo.

14 SIRUP POMARANČA, 5/1, 100% s.d. - izdelek ne obstaja; lahko pa vam ponudimo zgoščen Pomarančni sok z min. 50 % sd, pakiran po 5 l

Podsklop 2: BIO sokovi
20 BIO sok (jabolko, grozdje, robida, črnega ribeza, robida) 1 l
21 BIO sok (jabolko, grozdje, robida, črnega ribeza, robida) 2 dl

Izdelka imata spremenjeno recepturo. Po novem je to BIO sok iz jabolka, granatnega jabolka, črnega ribeza in grozdja pakiran po 0,2 in 1 l


ODGOVOR


Spoštovani,

odsklop 1: Sadni sokovi, voda in sirupi
12 SIRUP MALINA, 5/1, 100% s.d. - IZDELEK NE OBSTAJA; lahko pa vam ponudimo 100% sirup Jagoda, brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline. Naročnik bo objavil popravek.

13 SIRUP LIMONA, 5/1, 100% s.d. - IZDELEK NE OBSTAJA; lahko pa vam ponudimo 100% sirup Jabolko, brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline ali pa 100% sirup Bezeg, brez dodanega sladkorja, konzervansov in citronske kisline; prosim sporočite kaj ponudimo. Naročnik bo objavil popravek.

14 SIRUP POMARANČA, 5/1, 100% s.d. - izdelek ne obstaja; lahko pa vam ponudimo zgoščen Pomarančni sok z min. 50 % sd, pakiran po 5 l Naročnik bo objavil popravek.

Podsklop 2: BIO sokovi
20 BIO sok (jabolko, grozdje, robida, črnega ribeza, robida) 1 l
21 BIO sok (jabolko, grozdje, robida, črnega ribeza, robida) 2 dl

Izdelka imata spremenjeno recepturo. Po novem je to BIO sok iz jabolka, granatnega jabolka, črnega ribeza in grozdja pakiran po 0,2 in 1 l
Naročnik bo objavil popravek.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.11.2020   11:47
VPRAŠANJE
Sklop 6: Zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 8. rumen ali zelen?
artikel 13: ali lahko ponudimo mix iz več komponent?

ODGOVOR

Izvolite odgovor


artikel 8. rumen ali zelen? Oba, naročnik bo objavil popravek.
artikel 13: ali lahko ponudimo mix iz več komponent? Lahko

Lep pozdrav

Datum objave: 02.11.2020   11:47
VPRAŠANJE
Sklop 6: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala


ODGOVOR

Bo zadostovalo.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.11.2020   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
5. člen Razpisne dokumentacije pravi:
Tehnične specifikacije so opredeljene v predračunih ter v prilogi 1- SPLOŠNE IN DODATNE ZAHTEVE PREHRAMBENEGA BLAGA PO SKLOPIH.
PRI PRIPRAVI PONUDBE MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI Uredbo o zelenem javnem naročanju, Priporočila za javno naročanje živil (čas sezone ), Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (kakovostne zahteve).
DOKAZILA, KI JIH BO V FAZI PREVERJANJA MORAL PREDLOŽITI PONUDNIK SO NAVEDENA V PREDRAČUNU ZA POSAMEZNI SKLOP. Ponudnik mora pri posameznem dokazilu navesti oz. označiti na kateri artikel in kateri sklop se nanaša.
Naročnik bo od ponudnikov zahteval morebitno predložitev vzorcev po elektronski pošti, vsaj sedem dni pred rokom za dostavo vzorcev. Skladnost vzorcev s tehničnimi specifikacijami oz. kakovostnimi zahtevami bo preverila skupina za ocenitev ponudb.
V razpisu priloženih Kakovostnih pogojih na strani 20 so taksativno navedeni kakovostni pogoji za naslednje artikle, ki so v predračunu navedeni v sklopu RIBE: lignji, losos, file, oslič, file, postrv, kalifornijska postrv, file , sardele, panirane. Med njimi torej ni navedenega artikla, ki je v predračunu, v sklopu RIBE, naveden pod zaporedno št. 4: MORSKI LIST, file, brez kosti - Morska plošča, platesa - ne sme vsebovati aditivov (e - jev) oz. ne sme biti kemijsko tretiran.
Ker v razpisni dokumentaciji piše, da so »DOKAZILA, KI JIH BO V FAZI PREVERJANJA MORAL PREDLOŽITI PONUDNIK SO NAVEDENA V PREDRAČUNU ZA POSAMEZNI SKLOP« in v sklopu RIBE ni izrecnih dokazil, ki jih je potrebno predložiti, (npr. tako kot je to izrecno napisano v sklopu Sveže ter suho sadje in zelenjava, kjer piše: PREDLOŽITI JE POTREBNO DOKAZILO, DA OREŠČKI NE VSEBUJEJO AFLATOKSINOV.), naprošamo za izrecno potrditev, da za omenjeni artikel pod št. 4. ne bo potrebno predložiti nobenih dokazil. Ker jih niste izrecno navedli in zahtevali ne v predračunu, ne v Kakovostnih pogojih. Pri artiklu namreč piše le da »ne sme vsebovati aditivov (e jev)«, nič pa kako je to potrebno dokazovati oz. da bi bilo sploh potrebno dokazovati.
V kolikor bi bil vaš odgovor negativen in zaprošene potrditve ne bomo dobili, nas zanima dodatno vprašanje: kakšna je pravna podlaga, na kateri zahtevate dodatna dokazila? Namreč vsa ostala dokazila so jasno navedena, ta pa izrecno niso in to na dveh mestih, kjer so sicer napisane ostale zahteve glede kakovosti in dokazila za njih.
V predračunu navajate, da je »Obvezno ponuditi NETRETIRANE RIBE«. Zanima nas kaj pravno-formalno in strokovno to pomeni? Namreč take definicije ni v priloženih Kakovostnih pogojih, niti v navedenih pravilnikih, ki jih navajate. V kolikor obstajajo določeni pogoji, morajo ti biti v naprej določeni in pravno-formalno jasni, saj sicer jih ni možno upoštevati. Prav tako ni nikjer navedeno, kaj so »e ji«, ki naj jih Morski list oz. morska plošča ne vsebujeta. V teh dveh besedah ni samostalnika e ali to pomeni, da že izpolnjujeta pogoj? Namreč »E« in »e« nista enaki označbi in ne pomenita isto, toliko manj, če ni to nikjer jasno definirano, zato nas zanima, konkretno česa naj ne vsebujejo.

V izogib nejasnostim in morebitnim težavam naprošamo tudi za potrditev, da sklop RIBE ni predmet nobenih kakovostnih shem, tako kot npr.: Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki ali Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA, kjer je jasno, da je potrebno predložiti certifikate po shemah kakovosti (skladno z 84/8 ZJN-3), kot jih določa Zakon o kmetijstvu in/oz. Uredba o zelenem naročanju. Torej, da se za sklop 4. Ribe uporablja izključno merilo najnižje cene, ne pa tudi ostalih ponderjev glede kakovosti.
Navedeni dvom obstaja, ker v razpisni dokumentaciji na strani 12 navajate, da bodo za Sklop 4: Ribe, podsklop 1 uporabljena merila 80 kakovost 20 cena, medtem ko bo merilo za podsklop 2 najnižja cena posameznega artikla. Dvom oz. bolje rečeno skrb se nam poraja, ker imamo izkušnje z vašimi razpisi, da pri določanju MERILA KAKOVOSTI upoštevate deklaracije, ki ne vsebujejo (po vaše e jev) oz. konzervansov in jih vrednotite več, kot tiste deklaracije, ki jih imajo navedene. To je namreč nezakonito, saj so sheme kakovosti jasno določene (in jih v drugih sklopih tudi sami upoštevate), medtem ko je tovrstno razlikovanje zgolj arbitrarno in netransparentno ter posledično v neskladju z načeli javnega naročanja, določenimi v ZJN-3. Toliko bolj, ker tovrstne deklaracije ponudniki lahko tiskajo sami in namensko izpustijo določene stvari, tako da ustrezajo vašim razpisom. V primeru, da se bi upoštevalo kakršnekoli merila, se lahko le konkretne certifikate iz uradnih shem kakovosti, ne pa zgolj na podlagi deklaracij.
To je lahko jasno in očitno razvidno, kadar je ob istih ali v minimalnih odstopanjih podobnih cenah en artikel z deklaracijo, ki vsebuje vaše »e je« in drugi, ki jih ne. Kadar artikel nima konzervansov za ohranitev svežine in s tem podaljšanja roka trajanja, to pomeni višjo ceno, zato ni možno javnemu naročniku ponuditi tako kakovostnih rib, brez vsakršnih aditivov, po enako ali podobno nizki ceni kot tiste, ki vsebujejo nekaj malega konzervansov, ki podaljšajo življenjsko dobo ribe. To ni ekonomsko sprejemljivo za nobenega ponudnika in v kolikor sprejmete tak artikel, potem gre za očitno prevaro s strani ponudnika, ki zgolj priredi deklaracijo za potrebe razpisa ter tudi vašo, če to sprejmete, saj bi vam moralo biti kot strokovnjaku na tem področju, ki dela na delovnem mestu Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcu, absolutno jasno in očitno.
Predlagamo spremembe ali dopolnitev opisa artiklov v sklopu ribe, da se odstrani besedilo »ne sme vsebovati aditivov (e - jev) oz. ne sme biti kemijsko tretiran«, oziroma dopolnitev, da se pod enakimi kakovostnimi pogoji dopusti predložitev artiklov, ki vsebujejo le aditive za uravnavanje kislosti, ki niso zdravju škodljivi in ohranjajo kakovost artiklov nespremenjeno.


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo upošteval vašo pobudo in bo pri nekaterih artiklih umaknil zahtevo. V kolikor se bo pokazal majmanjši sum za potvarjane podarkov, bo zahteval dokumentacijo sledljivosti še en korak nazaj ...

Lep pozdrav

Datum objave: 02.11.2020   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Podsklop 1: Zeliščni čaji in začimbe
4 ČAJ SADNI, 1,2kg - različni okusi, pakiran v filter verige po 40g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka izdelek vsebuje citronsko kislino in arome. Ali ga lahko vseeno ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo da popravi opis izdelka na 500g pakiranje okus divja češnja, gozdni sadeži ali jagoda-vanilija.
5 ČAJ SADNI, 1,25kg - različni okusi, pakiran v filter verige 42g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka izdelek vsebuje citronsko kislino in arome. Ali ga lahko vseeno ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo da popravi opis izdelka na 500g pakiranje okus divja češnja, gozdni sadeži ali jagoda-vanilija.
10 čaj BEBE, filter vrečke, 40 g verjetno imate v mislih otroški čaj?
19 PETERŠILJ - LIST, 130 g ali lahko ponudimo izdelek v 220g vedrcu?
23 ROŽMARIN, 350 g ali lahko ponudimo izdelek v 600g vedrcu?
24 TIMIJAN zdrobljen, sušeni pakirano v plastenko, teža 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 450g vedrcu?
32 DROBNJAK posušeni rezan, pakirano v plastenko, teža 60g ali lahko ponudimo izdelek v 130g vedrcu?

Podsklop 2: Konzervirani izdelki
44 KOMPOT IZ MEŠANEGA SADJA, 3/1 izdelek vsebuje barvilo. Ali ga lahko vseeno ponudimo ali bi raje želeli ponudbo izdelka brez barvila v 700g? Povejte kaj je za naročnika sprejemljivo?
50 OLIVE, 175 g izdelek v tako majhnem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek kot Natureta v 290g ali pa v 690g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
55 MARMELADA kot"BELSAD", porcijska, 20 g izdelek vsebuje konzervans, ki je na prepovedanem seznamu. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansom, ali pa ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov. Povejte kaj ponudimo?
58 MARMELADA kot "BELSAD", marelična, 5 KG izdelek vsebuje konzervans, ki je na prepovedanem seznamu. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansom, ali pa ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov. Povejte kaj ponudimo?
59 Ekstra domača slivova marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je konzervans. Hvala za razumevanje
60 Ekstra domača marelična marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je konzervans. Hvala za razumevanje
61 Ekstra domača jagodna marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je konzervans. Hvala za razumevanje
62 PAŠTETA, jetrna, pakiranje 850 g, enakovredno podravka- gastro jetrna pašteta vsebuje konzervans. Prosim, da nam dovolite ponuditi artikel z konzervansom. Hvala
67 KONZERVIRANA TUNA v rastlinskem olju, kosi tune, brez konzervansov, pakiranje 1705 g ali lahko ponudimo izdelek v sončničnem (kar je rastlinsko olje)?
69 FILE SKUŠE V RASTLINSKEM OLJU, 1.750 g izdelek na trgu obstaja v sojinem (kar je rastlinsko olje) olju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Podsklop 3: Ostalo prehrambeno blago
74 Olje solatno, min. 30% delež bučnega olja 1/1 ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 20% delež bučnega olja?
80 maščobna emulzija za peko (rama combi profi ali enakovredno), pakirano 3,7 l izdelek vsebuje arome, stabilizatorje, emulgatorje in barvila. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
84 rum, pakiranje 1l izdelek vsebuje E150. Ali ga lahko ponudimo?
88 GOVEJA JUHA kot KNORR, 1/1 izdelek vsebuje ojačevelce arome. Ali raje ponudimo govejo osnovo, ki tega ne vsebuje? Povejte kaj želite?
89 INSTANT BELA KAVA , 400 g na strani 113 imate v razpisni dokumentaciji zapisano, da morajo vsi kavni in cikorijini ekstrakti vsebovati minimalno 45% suhe snovi cikorije. Bela kava vsebuje le 15% kavnega nadomestka (ječmena, ječmenovega slada in cikorije) Ali lahko izdelek vseeno ponudimo?
90 INSTANT VITAMINSKI NAPITEK kot CEDEVITA, 1/1 izdelek vsebuje barvilo E160 in še nekatera sredstva za zgostitev. Ali izdelek lahko vseeno ponudimo?
95 čokolada jedilna, 200g, čokoladni obliv min 45% kakava ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
98 KEKSI Z MASLOM kot PIKNIK, 8 kos v kartonu 1/1 ne razumemo točno kaj želite. Ali lahko ponudimo maslene piškote v pakiranju 4x240g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
101 seznam, pakirani 500g verjetno ste želeli sezam in ne seznam? Prosimo popravite.
101 seznam, pakirani 500g izdelek sezan vam lahko ponudimo v 200g ali pa v 1000g. V 500g ga na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo enega od predlaganih gramatur? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
102 NAPOLITANKE, različni okusi, 40 g naročnika prosimo, da zahteva samo en okus, saj so različni okusi v različnem pakiranju z različno ceno. Lahko ponudimo lešnikove ali pa mleko/kakav. Katero od predlaganih je za naročnika zadovoljiva?
107 SADNI PRELIV 1 L - Vsi prelivi na trgu vsebujejo dodane arome, konzervanse in barvila. Prosim, da nam dovolite ponuditi artikle, ki vsebujejo konzervanse, arome in barvila. V nasprotnem primeru prosimo, da artikel umaknete iz predračuna. Hvala
111 SLADKOR mleti, 0,5 KG ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
113 SUHI KVAS 15 g izdelek v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 7g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
117 ŽELATINA 10 g ali lahko ponudimo izdelek v 20g ali pa v 2x50g pakiranju?
120 SADNO ŽITNA REZINA Z JOGURTOVIM PRELIVOM, 30 g, GOZDNI SADEŽI Z VITAMINI - sadni delež min. 30% - izdelek nima dodanih vitaminov. Prosimo za umik zahteve.

Podsklop 1: Sadni sokovi, voda in sirupi
1 SOK pomaranča, 2 dcl 100% - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
2 SOK jabolčni, 2 dcl 100%- ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
7 NEKTAR , jagoda, 1/1 min. 45% s.d. ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?
11 LEDENI ČAJ, 2 dcl, različni okusi - v 200ml obstaja samo okus ledeni čaj breskev. Ali ga lahko ponudimo?
12 SIRUP MALINA, 5/1, 100% s.d. izdelek je mogoče dobiti samo v 500ml pakiranju. V 5l pa ne več. Ali ga lahko ponduimo?
13 SIRUP LIMONA, 5/1, 100% s.d. izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo običajen sirup limona v 5l pakiranju, ki pa ni 100%? V nasprotnem primeru prosimo izbrišite postavko artikla.
14 SIRUP POMARANČA, 5/1, 100% s.d. izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo običajen sirup pomaranča v 5l pakiranju, ki pa ni 100%? V nasprotnem primeru prosimo izbrišite postavko artikla.

Podsklop 2: BIO sokovi
18 BIO sok (breskev, jabolko, korenje) 1 l ali lahko ponudimo BIO sok slovenskega proizvajalca sokov Dana s sestavo jabolko-mango-korenje-limona v 750ml pakiranju?
20 BIO sok (jabolko, grozdje, robida, črnega ribeza, robida) 1 l ali lahko ponudimo BIO sok slovenskega proizvajalca sokov Dana s sestavo jabolko-aronija-borovnica v 750ml pakiranju?

Sklop 9: Žita, mlevski izdelki in testenine
1 KOSMIČI CORN FLAKES, 0,5 KG ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
4 KUS KUS, pakiran po 2 kg v asortimaju imamo izdelek v 5kg. Ali ga lahko ponudimo?
13 PIRA 2/1 kg v asortimaju imamo izdelek v 1kg. Ali ga lahko ponudimo?
15 ZDROB koruzni, instant polenta 5/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
18 REZANCI široki, jajčni 1/1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg?
19 REZANCI široki, jajčni 2/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 400g?
25 ŠPAGETI št. 5, 500 g, durum moka naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini špagetov, saj proizvajalci testenin vsak po svoje označuje te velikosti in debeline.
28 TESTENINE 3 ŽITA kot ZLATO POLJE enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da izdelku pripiše 500g, ali pa naj spremeni enoto mere v kg. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka.
28 TESTENINE 3 ŽITA kot ZLATO POLJE ali lahko ponudimo testenine 5 žit?
30 TESTENINE, metuljčki, pakirani po 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
31 ZAKUHA ZVEZDICE 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
32 ZAKUHA RIŽEK 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
33 zakuha fidelini 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
34 VLIVANCI 1/1 kg izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 2000g kot Pečjak? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
35 ZLATE KROGLICE 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
38 3 RIŽI (mešanica riž, pira, ječmen) kot ZLATO POLJE enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da izdelku pripiše 1000g (izdelek 3 žita), ali pa naj spremeni enoto mere v kg. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka.
48 Eko pirina moka polbela ali lahko ponudimo bio belo pirino moko, saj polbele ne trgu ne najdemo?

Sklop 12: Živila za posebne prehrambene namene
1 DESERT, rižev, BIO 2 X 100 g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek=2x100g=200g?
2 DESERT, RIŽEV BIO 4 X 100 g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek=4x100g=400g?
3 JOGURT SOJIN, enakovreden Valsoia, 2x 125g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=2x125g=250g?
4 PUDING SOJIN, enakovreden Valsoia, pakiranje 2x 115g, okus vanilija, čokolada ali ceno izdelka ponudimo na kos=115g ali na zavitek=2x115g=230g?
5 KOKOSOV DESERT naravni, 100 % rastlinski desert brez glutena, mleka in jajc, pakirano 2x125 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=2x125g=250g?
6 Sojin sladoled piškotek, enakovreden Valsoia, pakiranje 8 x 40 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=40g ali na zavitek=8x40g=320g?
8 kruh brez glutena, bombetka, pakiranje 4x75g ali ceno izdelka ponudimo na kos=75g ali na zavitek=4x75g=300g?
18 piškoti, brez alergenov, porcijski, vanilijevi, pakiranje 8x22g ali ceno izdelka ponudimo na kos=22g ali na zavitek=8x22g=175g?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Izvolite odgovore:

Podsklop 1: Zeliščni čaji in začimbe
4 ČAJ SADNI, 1,2kg - različni okusi, pakiran v filter verige po 40g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka izdelek vsebuje citronsko kislino in arome. Ali ga lahko vseeno ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo da popravi opis izdelka na 500g pakiranje okus divja češnja, gozdni sadeži ali jagoda-vanilija. Naročnik bo objavil popravek predračuna.
5 ČAJ SADNI, 1,25kg - različni okusi, pakiran v filter verige 42g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka izdelek vsebuje citronsko kislino in arome. Ali ga lahko vseeno ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo da popravi opis izdelka na 500g pakiranje okus divja češnja, gozdni sadeži ali jagoda-vanilija. Naročnik bo objavil popravek predračuna.
10 čaj BEBE, filter vrečke, 40 g verjetno imate v mislih otroški čaj? Ja.
19 PETERŠILJ - LIST, 130 g ali lahko ponudimo izdelek v 220g vedrcu? Lahko, dobili boste manj točk pri merilu kakovost.
23 ROŽMARIN, 350 g ali lahko ponudimo izdelek v 600g vedrcu? Lahko, dobili boste manj točk pri merilu kakovost.
24 TIMIJAN zdrobljen, sušeni pakirano v plastenko, teža 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 450g vedrcu? Lahko, dobili boste manj točk pri merilu kakovost.
32 DROBNJAK posušeni rezan, pakirano v plastenko, teža 60g ali lahko ponudimo izdelek v 130g vedrcu? Lahko, dobili boste manj točk pri merilu kakovost.

Podsklop 2: Konzervirani izdelki
44 KOMPOT IZ MEŠANEGA SADJA, 3/1 izdelek vsebuje barvilo. Ali ga lahko vseeno ponudimo ali bi raje želeli ponudbo izdelka brez barvila v 700g? Povejte kaj je za naročnika sprejemljivo? Naročnik bo objavil popravek.
50 OLIVE, 175 g izdelek v tako majhnem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek kot Natureta v 290g ali pa v 690g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Lahko 290 g kot natureta.
55 MARMELADA kot"BELSAD", porcijska, 20 g izdelek vsebuje konzervans, ki je na prepovedanem seznamu. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansom, ali pa ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov. Povejte kaj ponudimo? Lahko
58 MARMELADA kot "BELSAD", marelična, 5 KG izdelek vsebuje konzervans, ki je na prepovedanem seznamu. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansom, ali pa ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov. Povejte kaj ponudimo? Lahko
59 Ekstra domača slivova marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj konzervans. Hvala za razumevanje Naročnik želi brez konzervansov (poleg žvepla tudi kalijev sorbat).
60 Ekstra domača marelična marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je konzervans. Hvala za razumevanje Naročnik želi brez konzervansov (poleg žvepla tudi kalijev sorbat).

61 Ekstra domača jagodna marmelada 900g (brez žvepla in ostalih dodatkov) ne razumemo, kaj je za naročnika pomeni »brez ostalih dodatkov«. Veliko marmelad vsebuje kar nekaj dodatkov, kot je sladkor, citronsko kislino, pektin, lahko tudi sirup. Izdelek brez naštetih sestavin na trgu namreč ne obstaja zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo »brez ostalih dodatkov«, obdrži naj samo pogoj »brez žvepla«, kar pa je konzervans. Hvala za razumevanje Naročnik želi brez konzervansov (poleg žvepla tudi kalijev sorbat).
62 PAŠTETA, jetrna, pakiranje 850 g, enakovredno podravka- gastro jetrna pašteta vsebuje konzervans. Prosim, da nam dovolite ponuditi artikel z konzervansom. Hvala Ponudite artzikel s konzervansom.
67 KONZERVIRANA TUNA v rastlinskem olju, kosi tune, brez konzervansov, pakiranje 1705 g ali lahko ponudimo izdelek v sončničnem (kar je rastlinsko olje)? Ponudite v olčnem olju, naročnik bo objavil popravek.
69 FILE SKUŠE V RASTLINSKEM OLJU, 1.750 g izdelek na trgu obstaja v sojinem (kar je rastlinsko olje) olju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Lahko

Podsklop 3: Ostalo prehrambeno blago
74 Olje solatno, min. 30% delež bučnega olja 1/1 ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 20% delež bučnega olja? Ne
80 maščobna emulzija za peko (rama combi profi ali enakovredno), pakirano 3,7 l izdelek vsebuje arome, stabilizatorje, emulgatorje in barvila. Ali ga lahko vseeno ponudimo? Da
84 rum, pakiranje 1l izdelek vsebuje E150. Ali ga lahko ponudimo? da
88 GOVEJA JUHA kot KNORR, 1/1 izdelek vsebuje ojačevelce arome. Ali raje ponudimo govejo osnovo, ki tega ne vsebuje? Povejte kaj želite? Odgovor boste prejeli naknadno.
89 INSTANT BELA KAVA , 400 g na strani 113 imate v razpisni dokumentaciji zapisano, da morajo vsi kavni in cikorijini ekstrakti vsebovati minimalno 45% suhe snovi cikorije. Bela kava vsebuje le 15% kavnega nadomestka (ječmena, ječmenovega slada in cikorije) Ali lahko izdelek vseeno ponudimo? Lahko
90 INSTANT VITAMINSKI NAPITEK kot CEDEVITA, 1/1 izdelek vsebuje barvilo E160 in še nekatera sredstva za zgostitev. Ali izdelek lahko vseeno ponudimo? Lahko
95 čokolada jedilna, 200g, čokoladni obliv min 45% kakava ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Ne
98 KEKSI Z MASLOM kot PIKNIK, 8 kos v kartonu 1/1 ne razumemo točno kaj želite. Ali lahko ponudimo maslene piškote v pakiranju 4x240g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Lahko, prosimo za preračun.
101 seznam, pakirani 500g verjetno ste želeli sezam in ne seznam? Prosimo popravite. Naročnik bo objavil popravek.
101 seznam, pakirani 500g izdelek sezan vam lahko ponudimo v 200g ali pa v 1000g. V 500g ga na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo enega od predlaganih gramatur? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Naročnik bo objavil popravek
102 NAPOLITANKE, različni okusi, 40 g naročnika prosimo, da zahteva samo en okus, saj so različni okusi v različnem pakiranju z različno ceno. Lahko ponudimo lešnikove ali pa mleko/kakav. Katero od predlaganih je za naročnika zadovoljiva? Lešnikove
107 SADNI PRELIV 1 L - Vsi prelivi na trgu vsebujejo dodane arome, konzervanse in barvila. Prosim, da nam dovolite ponuditi artikle, ki vsebujejo konzervanse, arome in barvila. V nasprotnem primeru prosimo, da artikel umaknete iz predračuna. Hvala Lahko ponudite preliv aditivi.
111 SLADKOR mleti, 0,5 KG ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? Ne
113 SUHI KVAS 15 g izdelek v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 7g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Lahko
117 ŽELATINA 10 g ali lahko ponudimo izdelek v 20g ali pa v 2x50g pakiranju? 2 x 50 g
120 SADNO ŽITNA REZINA Z JOGURTOVIM PRELIVOM, 30 g, GOZDNI SADEŽI Z VITAMINI - sadni delež min. 30% - izdelek nima dodanih vitaminov. Prosimo za umik zahteve. Naročnik bo objavil popravek.

Podsklop 1: Sadni sokovi, voda in sirupi
1 SOK pomaranča, 2 dcl 100% - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml? Ne
2 SOK jabolčni, 2 dcl 100%- ali lahko ponudimo izdelek v 250ml? Ne
7 NEKTAR , jagoda, 1/1 min. 45% s.d. ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih? Ne
11 LEDENI ČAJ, 2 dcl, različni okusi - v 200ml obstaja samo okus ledeni čaj breskev. Ali ga lahko ponudimo? Lahko
12 SIRUP MALINA, 5/1, 100% s.d. izdelek je mogoče dobiti samo v 500ml pakiranju. V 5l pa ne več. Ali ga lahko ponduimo? Naročnik bo objavil popravek
13 SIRUP LIMONA, 5/1, 100% s.d. izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo običajen sirup limona v 5l pakiranju, ki pa ni 100%? V nasprotnem primeru prosimo izbrišite postavko artikla. Naročnik želi, da ponudite 100 % sirup 1 l. Objavili bomo popravek.
14 SIRUP POMARANČA, 5/1, 100% s.d. izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo običajen sirup pomaranča v 5l pakiranju, ki pa ni 100%? V nasprotnem primeru prosimo izbrišite postavko artikla. Naročnik bo objavil popravek.

Podsklop 2: BIO sokovi
18 BIO sok (breskev, jabolko, korenje) 1 l ali lahko ponudimo BIO sok slovenskega proizvajalca sokov Dana s sestavo jabolko-mango-korenje-limona v 750ml pakiranju?
20 BIO sok (jabolko, grozdje, robida, črnega ribeza, robida) 1 l ali lahko ponudimo BIO sok slovenskega proizvajalca sokov Dana s sestavo jabolko-aronija-borovnica v 750ml pakiranju?
Naročnik bo objavil popravek.
Sklop 9: Žita, mlevski izdelki in testenine
1 KOSMIČI CORN FLAKES, 0,5 KG ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Ne, bo pa spremenjen opis izdelka.
4 KUS KUS, pakiran po 2 kg v asortimaju imamo izdelek v 5kg. Ali ga lahko ponudimo? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
13 PIRA 2/1 kg v asortimaju imamo izdelek v 1kg. Ali ga lahko ponudimo? Da
15 ZDROB koruzni, instant polenta 5/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
18 REZANCI široki, jajčni 1/1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg? Ne
19 REZANCI široki, jajčni 2/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 400g? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
25 ŠPAGETI št. 5, 500 g, durum moka naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini špagetov, saj proizvajalci testenin vsak po svoje označuje te velikosti in debeline. Naročnik bo objavil popravek.
28 TESTENINE 3 ŽITA kot ZLATO POLJE enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da izdelku pripiše 500g, ali pa naj spremeni enoto mere v kg. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala, naročnik bo objavil popravek.
28 TESTENINE 3 ŽITA kot ZLATO POLJE ali lahko ponudimo testenine 5 žit? Ponudite testenine 3 žita.
30 TESTENINE, metuljčki, pakirani po 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
31 ZAKUHA ZVEZDICE 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
32 ZAKUHA RIŽEK 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
33 zakuha fidelini 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
34 VLIVANCI 1/1 kg izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 2000g kot Pečjak? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Lahko
35 ZLATE KROGLICE 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
38 3 RIŽI (mešanica riž, pira, ječmen) kot ZLATO POLJE enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da izdelku pripiše 1000g (izdelek 3 žita), ali pa naj spremeni enoto mere v kg. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za opozorilo
48 Eko pirina moka polbela ali lahko ponudimo bio belo pirino moko, saj polbele ne trgu ne najdemo? Lahko

Sklop 12: Živila za posebne prehrambene namene
1 DESERT, rižev, BIO 2 X 100 g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek=2x100g=200g? Na zavitek.
2 DESERT, RIŽEV BIO 4 X 100 g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek=4x100g=400g? Na zavitek.
3 JOGURT SOJIN, enakovreden Valsoia, 2x 125g, različni okusi ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=2x125g=250g? Na zavitek
4 PUDING SOJIN, enakovreden Valsoia, pakiranje 2x 115g, okus vanilija, čokolada ali ceno izdelka ponudimo na kos=115g ali na zavitek=2x115g=230g? Na zavitek.
5 KOKOSOV DESERT naravni, 100 % rastlinski desert brez glutena, mleka in jajc, pakirano 2x125 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=2x125g=250g? Na zavitek.
6 Sojin sladoled piškotek, enakovreden Valsoia, pakiranje 8 x 40 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=40g ali na zavitek=8x40g=320g? Na zavitek
8 kruh brez glutena, bombetka, pakiranje 4x75g ali ceno izdelka ponudimo na kos=75g ali na zavitek=4x75g=300g? Na zavitek
18 piškoti, brez alergenov, porcijski, vanilijevi, pakiranje 8x22g ali ceno izdelka ponudimo na kos=22g ali na zavitek=8x22g=175g? Na zavitek.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.11.2020   08:57
VPRAŠANJE
Sklop 10: Kruh, pekovski izdelki, keksi in slaščice
Podsklop 3: Ostali krušni izdelki
Zap.št. 88 POLNOZRNATE PALČKE - kot GRISINI, 100g
Smo slovenski proizvajalec in v pestri ponudbi nimamo polnozrnatih grisinov. Ali vam lahko ponudimo grisine s sezamom?


ODGOVOR

Lahko

Lep pozdrav

Datum objave: 03.11.2020   08:57
VPRAŠANJE
Sklop 9: Žita, mlevski izdelki in testenine
Zap.št. 24 PIRINI PERESNIKI

Smo slovenski proizvajalec testenin in kljub pestremu izboru testenin nimamo v ponudbi pirinih peresnikov. Imamo pa pirine testenine v malo drugačni obliki klobučki. Ali lahko ponudimo le te?
Če želite prav peresnike pa vam lahko ponudimo polnozrnate peresnike.ODGOVOR


Lahko

Lep pozdrav

Datum objave: 03.11.2020   10:15
VPRAŠANJE
38 3 RIŽI (mešanica riž, pira, ječmen) kot ZLATO POLJE kos prosimo za težo ali enoto mere na KG


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek.

Lep pozdrav
VPRAŠANJE
28 TESTENINE 3 ŽITA kot ZLATO POLJE kos prosimo za težo ali enoto mere na KG


ODGOVOR


Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.11.2020   10:15
VPRAŠANJE

Spoštovani,

v dokumentaciji imate navedeno:"Naročnik bo od ponudnikov zahteval morebitno predložitev vzorcev po elektronski pošti, vsaj sedem dni pred rokom za dostavo vzorcev. Skladnost vzorcev s tehničnimi specifikacijami oz. kakovostnimi zahtevami bo preverila skupina za ocenitev ponudb."

Kdo bo plačal vzorce ali jih boste po preverjanju dostavili nazaj do ponudnika?ODGOVOR

Spoštovani,
vzorce vam bomo po pravnomočnosti odločitev vrnili.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.11.2020   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v RD, " 17. člen Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje....Ponudnik mora podati dokazila o osnovni sposobnosti gospodarskega subjekta (kandidata, ponudnika, osebe, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje in podizvajalca)" Kakšna dokazila so mišljena? Hvala za odgovor.ODGOVORSpoštovani,
izpolnjen in podpisan ESPD obrazec ter izpolnjena in podpisana 2a in 2 b obrazca. Vsa ostala dokazila bo naročnik pridobil sam.

Lep pozdrav

Datum objave: 05.11.2020   12:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v RD, " 17. člen Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje....Ponudnik mora podati dokazila o osnovni sposobnosti gospodarskega subjekta (kandidata, ponudnika, osebe, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje in podizvajalca)" Kakšna dokazila so mišljena? Hvala za odgovor.ODGOVOR

Spoštovani,
Dokazilo, ki ga mora priložiti ponudnik v ponudbi je podpisan ESPD obrazec. Naročnik pa bo resničnost izjav preverjal preko aplikacije e dosje ter na Ministrstvu za pravosodje. Nekateri ponudniki pa dokazila pridobijo sami in jih priložijo ponudbi.
ZJN-3 glede usposobljenosti gospodarskih subjektov najprej določa (75. člen) razloge, zaradi katerih se subjekt izključi iz postopka.

Lep pozdrav

Datum objave: 05.11.2020   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj vam lahko ponudimo pri spodnjih artiklih, ponudba na trgu za 100% sirupe je zelo omejena.


12 SIRUP MALINA, 5/1, 100% s.d. ali lahko ponudimo 0,5l
13 SIRUP LIMONA, 5/1, 100% s.d. ali lahko 1l rauch
14 SIRUP POMARANČA, 5/1, 100% s.d. sirup pomaranča 100% ne obstaja proizvajalec Nektar ima okoli 65% ali boste artikel brisali, ali pa če lahko ponudimo okus jabolko 100%


Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani,

12 SIRUP MALINA, 5/1, 100% s.d. ali lahko ponudimo 0,5l Lahko, naročnik bo objavil popravek.
13 SIRUP LIMONA, 5/1, 100% s.d. ali lahko 1l rauch Lahko, naročnik bo objavil popravek.
14 SIRUP POMARANČA, 5/1, 100% s.d. sirup pomaranča 100% ne obstaja proizvajalec Nektar ima okoli 65% ali boste artikel brisali, ali pa če lahko ponudimo okus jabolko 100% Naročnik, bo preveril na trgu in se odločil kar bo želel. Odgovor bo razviden iz popravka.

Lep pozdrav


Datum objave: 05.11.2020   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko ponudimo:
72 OLJE sončninčno 1/1 L ali lahko 2l
73 OLJE sončnično 10/1 L ali lahko 5l
86 namaz iz lešnikovega in mlečnega namaza, sestavljen iz mleka, kakava in lešnikov z min 10 % lešnikov in 9 % mleka v prahu, pakirano po 750 g ali ste mislili kot viki krema
96 čokolada v prahu, 200g ali lahko 100g
101 seznam, pakirani 500g ali lahko 200g
107 SADNI PRELIV 1 L ali ste mislili kot sladki greh
112 SOL, morska, kuhinjska, drobno mleta, 1/1 ali lahko vsebuje sredstvo proti sprijemanju


Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani,

72 OLJE sončninčno 1/1 L ali lahko 2l Lahko, boste pa dobili malo točk s področja kakovosti.
73 OLJE sončnično 10/1 L ali lahko 5l
86 namaz iz lešnikovega in mlečnega namaza, sestavljen iz mleka, kakava in lešnikov z min 10 % lešnikov in 9 % mleka v prahu, pakirano po 750 g ali ste mislili kot viki krema Ja, prosimo pa, da ponudite ustrezen delež posameznih sestavin.
96 čokolada v prahu, 200g ali lahko 100g Lahko
101 seznam, pakirani 500g ali lahko 200g Lahko, boste pa dobili malo točk s področja kakovosti. Naročnik bo objavil popravek.
107 SADNI PRELIV 1 L ali ste mislili kot sladki greh Ja, lahko.
112 SOL, morska, kuhinjska, drobno mleta, 1/1 ali lahko vsebuje sredstvo proti sprijemanju Ne.

Lep pozdravDatum objave: 05.11.2020   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za odgovore na spodnja vprašanja:
Sklop 9: Žita, mlevski izdelki in testenine
19 REZANCI široki, jajčni 2/1 kg
Ali lahko ponudimo 400g?
23 PERESNIKI jajčne 5/1 kg, durum moka
Ali lahko ponudimo 10kg?
24 PIRINI PERESNIKI 500 g
Ali lahko ponudimo polnozrnate?
30 TESTENINE, metuljčki, pakirani po 5 kg
Ali lahko ponudimo 2kg?
31 ZAKUHA ZVEZDICE 2 kg
32 ZAKUHA RIŽEK 2 kg
Ali lahko ponudimo 5kg?

Najlepša hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za odgovore na spodnja vprašanja:
Sklop 9: Žita, mlevski izdelki in testenine
19 REZANCI široki, jajčni 2/1 kg
Ali lahko ponudimo 400g? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
23 PERESNIKI jajčne 5/1 kg, durum moka
Ali lahko ponudimo 10kg? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
24 PIRINI PERESNIKI 500 g
Ali lahko ponudimo polnozrnate?
30 TESTENINE, metuljčki, pakirani po 5 kg
Ali lahko ponudimo 2kg? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.
31 ZAKUHA ZVEZDICE 2 kg
32 ZAKUHA RIŽEK 2 kg
Ali lahko ponudimo 5kg? Lahko, boste pa prejeli manj točk pri merilu kakovost.

Lep pozdrav

Datum objave: 05.11.2020   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- ali se za zavarovanje vzame 1 letna vrednost ali 3 letna? Če je vrednost 3 letna je to kar precej velik znesek za vnovčenje zavarovanja - glede npr. na vrednost reklamacij in zelo velik strošek za dobavitelja. Prosimo, da vrednost zavarovanja zmanjšate na bolj sprejemljive zneske - vrednost menice npr. do 2000.

- navajate predložitev rednega cenika. Prosimo, da to zavržete. Predlagamo, da se naročnik sproti dogovarja z ponudnikom, v primeru, ko se pojavi potreba po novem artiklu. Takšna ponudba je zagotovo ugodnejša od cen na rednem ceniku, ki je precej obsežen in se nenehno spreminja - kar pomeni, da vam bi morali ob vsaki spremembi poslati nov cenik.

- merilo kakovost - če pravilno razumemo se za kakovost ne upoštevajo certifikati?

- OS se sklepa za 36 mesecev; za sklop 2 podsklop 3 in 4 pa navajate sklenitev OS za 48 mesecev. Ali je to pravilno?

- v primeru reklamacije navajate dostavo v roku 1 ure. Prosimo, da čas podaljšate na 2 uri, da lahko ponudniki v realnem času korektno rešimo zadevo - težava so cestne razmere.

- navajate odvoz embalaže še isti dan oziroma najkasneje naslednji dan po dobavi. Prosimo, da kot dober gospodar in ekološko osveščen dovolite odvoz ob naslednji dostavi.

- ali je v sklopih 2 in 3 zahtevano, torej je pogoj slovensko poreklo?

- ali zahtevate v sklopih 2 in 3, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

- prosimo za dodatne informacije:
Sklop 2: Meso in mesni izdelki
Podsklop 1: Sveže meso
1 JUNEČJE OZ. GOVEJE MESO, stegno sveže b.k. - Ali je v kosu?
1 JUNEČJE OZ. GOVEJE MESO, stegno sveže b.k. - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
2 JUNEČJE OZ. MLADO GOVEJE MESO, pleče sveže b.k. - Ali je v kosu?
3 JUNEČJE OZ. MLADO GOVEJE MESO, stegno, sveže b.k. - Ali je v kosu?
8 TELEČJE MESO, stegno b.k., 0 % odpadka - Ali je v kosu?
10 SVINJSKO MESO, stegno, sveže b.k. - Ali je v kosu?
12 SVINJSKO MESO, kare, sveže b.k. - Ali je v kosu?
14 MLETA JUNETINA, sveže I.kval. 0 % odpadka - Ali je iz plečeta?
15 MLETA SVINJINA, sveže 1. kvalitete 0 % odpadka - Ali je iz plečeta?
Podsklop 2: Mesni izdelki
17 PRŠUT, v kosu, b.k. - ne sme vsebovati ojačevalcev okusa - Ali povprašujete po suhem pršutu?
18 PRŠUT, REZAN - ne sme vsebovati ojačevalcev okusa - Ali povprašujete po suhem pršutu?
26 pica šunka v ovitku, rezana - Ali povprašujete po šunki v ovitku ali pica šunki? Cene so zelo različne.
29 salama, zelenjavna, rezana - Ali povprašujete po posebni salami z zelenjavo?
32 hrenovke, navadne - Ali so iz mešanega mesa?
34 ČEVAPČIČI, sveži, 2 dag - Ali so iz mešanega mesa?
35 PREKAJENA DOMAČA KLOBASA, kot kranjska - Ali zahtevate certifikat?
Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki
39 Bio junečje stegno v kosu in konfekcionirano - Ali je brez kosti?
40 Bio telečje stegno v kosu in konfekcionirano - Ali je brez kosti?
Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
44 MESO MLADE GOVEDINE, sveže, stegno, b.k - Ali je v kosu?
45 MESO MLADE GOVEDINE, sveže, pleče, b.k - Ali je v kosu?
Sklop 3: Perutninsko meso in izdelki
2 PIŠČANČJE MESO, file, rezan na kocke, 1,5 dag - Ali so prsa?
3 PIŠČANČJE MESO, file, rezan na zrezke 5-12 dag, po naročilu- Ali so prsa?
4 PIŠČANČJE MESO, nabodala, sveža pak. 0,12 kg - Ali so brez zelenjave?
5 PIŠČANČJE MESO, bedra - Ali so s kostjo in kožo?
6 PURANJE MESO, file, sveže bk v kosu- Ali so prsa?
7 PURANJE MESO, file, rezan na kocke, 1,5 dag- Ali so prsa?
8 PURANJE MESO, file, rezan na zrezke 5-12 dag, po naročilu- Ali so prsa?
10 SALAMA, posebna piščančja, brez alergenov, enakovredna POLI MINI - Ali je v kosu?

Hvala za odgovore.ODGOVOR

Spoštovani,
- ali se za zavarovanje vzame 1 letna vrednost ali 3 letna? Če je vrednost 3 letna je to kar precej velik znesek za vnovčenje zavarovanja - glede npr. na vrednost reklamacij in zelo velik strošek za dobavitelja. Prosimo, da vrednost zavarovanja zmanjšate na bolj sprejemljive zneske - vrednost menice npr. do 2000. Znesek zavarovanja je 10% vrednosti z DDV za obdobje treh let.

- navajate predložitev rednega cenika. Prosimo, da to zavržete. Predlagamo, da se naročnik sproti dogovarja z ponudnikom, v primeru, ko se pojavi potreba po novem artiklu. Takšna ponudba je zagotovo ugodnejša od cen na rednem ceniku, ki je precej obsežen in se nenehno spreminja - kar pomeni, da vam bi morali ob vsaki spremembi poslati nov cenik. Cenik lahko predložite naknadno za artikle, ki jih bo naročnik morebiti potreboval.

- merilo kakovost - če pravilno razumemo se za kakovost ne upoštevajo certifikati? Ne.

- OS se sklepa za 36 mesecev; za sklop 2 podsklop 3 in 4 pa navajate sklenitev OS za 48 mesecev. Ali je to pravilno? Ne, ni pravilno naročnik bo objavil popravek.

- v primeru reklamacije navajate dostavo v roku 1 ure. Prosimo, da čas podaljšate na 2 uri, da lahko ponudniki v realnem času korektno rešimo zadevo - težava so cestne razmere. V kolikor rok dostave podaljšamo, artiklov ne potrebujemo več, ker je to za nas veliko prepozno.

- navajate odvoz embalaže še isti dan oziroma najkasneje naslednji dan po dobavi. Prosimo, da kot dober gospodar in ekološko osveščen dovolite odvoz ob naslednji dostavi. Vam dovolimo odvoz ob prvi naslednji dostavi.

- ali je v sklopih 2 in 3 zahtevano, torej je pogoj slovensko poreklo?

- ali zahtevate v sklopih 2 in 3, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

- prosimo za dodatne informacije:
Sklop 2: Meso in mesni izdelki
, enakovredna POLI MINI - Ali je vPodsklop 1: Sveže meso
1 JUNEČJE OZ. GOVEJE MESO, stegno sveže b.k. - Ali je v kosu?
1 JUNEČJE OZ. GOVEJE MESO, stegno sveže b.k. - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
2 JUNEČJE OZ. MLADO GOVEJE MESO, pleče sveže b.k. - Ali je v kosu?
3 JUNEČJE OZ. MLADO GOVEJE MESO, stegno, sveže b.k. - Ali je v kosu?
8 TELEČJE MESO, stegno b.k., 0 % odpadka - Ali je v kosu?
10 SVINJSKO MESO, stegno, sveže b.k. - Ali je v kosu?
12 SVINJSKO MESO, kare, sveže b.k. - Ali je v kosu?
14 MLETA JUNETINA, sveže I.kval. 0 % odpadka - Ali je iz plečeta?
15 MLETA SVINJINA, sveže 1. kvalitete 0 % odpadka - Ali je iz plečeta?
Podsklop 2: Mesni izdelki
17 PRŠUT, v kosu, b.k. - ne sme vsebovati ojačevalcev okusa - Ali povprašujete po suhem pršutu?
18 PRŠUT, REZAN - ne sme vsebovati ojačevalcev okusa - Ali povprašujete po suhem pršutu?
26 pica šunka v ovitku, rezana - Ali povprašujete po šunki v ovitku ali pica šunki? Cene so zelo različne.
29 salama, zelenjavna, rezana - Ali povprašujete po posebni salami z zelenjavo?
32 hrenovke, navadne - Ali so iz mešanega mesa?
34 ČEVAPČIČI, sveži, 2 dag - Ali so iz mešanega mesa?
35 PREKAJENA DOMAČA KLOBASA, kot kranjska - Ali zahtevate certifikat?
Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki
39 Bio junečje stegno v kosu in konfekcionirano - Ali je brez kosti?
40 Bio telečje stegno v kosu in konfekcionirano - Ali je brez kosti?
Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
44 MESO MLADE GOVEDINE, sveže, stegno, b.k - Ali je v kosu?
45 MESO MLADE GOVEDINE, sveže, pleče, b.k - Ali je v kosu?
Sklop 3: Perutninsko meso in izdelki
2 PIŠČANČJE MESO, file, rezan na kocke, 1,5 dag - Ali so prsa?
3 PIŠČANČJE MESO, file, rezan na zrezke 5-12 dag, po naročilu- Ali so prsa?
4 PIŠČANČJE MESO, nabodala, sveža pak. 0,12 kg - Ali so brez zelenjave?
5 PIŠČANČJE MESO, bedra - Ali so s kostjo in kožo?
6 PURANJE MESO, file, sveže bk v kosu- Ali so prsa?
7 PURANJE MESO, file, rezan na kocke, 1,5 dag- Ali so prsa?
8 PURANJE MESO, file, rezan na zrezke 5-12 dag, po naročilu- Ali so prsa?
10 SALAMA, posebna piščančja, brez alergenov kosu?


ODGOVOR PREJMETE TEKOM DNEVA.


Lep pozdrav
Datum objave: 05.11.2020   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Belsadove marmelade vsebujejo površinski konzervans so2 ali vseeno ponudimo?


56 MARMELADA kot "BELSAD", marelična, 1 KG
57 MARMELADA kot "BELSAD", mešana, 1 KG
58 MARMELADA kot "BELSAD", marelična, 5 KG


Hvala!

ODGOVOR


Ne, naročnik bo objavil popravek.

Lep pozdrav

Datum objave: 05.11.2020   13:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko ponudimo spodnje artikle:


4 ČAJ SADNI, 1,2kg - različni okusi, pakiran v filter verige po 40g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka ali lahko ponudimo okus divja češnja 1001 cvet
5 ČAJ SADNI, 1,25kg - različni okusi, pakiran v filter verige 42g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka ali lahko ponudimo okus vitalna malina 1001 cvet
9 zeleni čaj kot "1001 CVET", filter vrečke, 36 g ali lahko 20g
33 Dodatek jedem z zelenjavo, sestavljen iz soli, začimb in sušene zelenjave v min. 30% deležu, brez dodanih ojačevalcev arome in barvil, pakiranje 3 kg ali lahko 1kg
43 KOMPOT IZ MEŠANEGA SADJA, 1/1 kompoti iz mešnega sadja vseujejo češnico, ki ima barvilo ali vseeno ponudimo ali ponudimo 700g brez vsega
44 KOMPOT IZ MEŠANEGA SADJA, 3/1 vsi kompoti gastro iz mešnega sadja vseujejo češnico, ki ima barvilo ali vseeno ponudimo ali ponudimo 700g brez vsega


Hvala!

ODGOVOR
Izvolite odgovore

4 ČAJ SADNI, 1,2kg - različni okusi, pakiran v filter verige po 40g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka ali lahko ponudimo okus divja češnja 1001 cvet
5 ČAJ SADNI, 1,25kg - različni okusi, pakiran v filter verige 42g; 30 filter verig v kartonu, iz ene filter verige pripravimo min 7,5l napitka ali lahko ponudimo okus vitalna malina 1001 cvet

Za čaje 4 in 5 bo naročnik objavil popravek
želel bo

4 ČAJ gozdni sadeži , 0,5 kg - filter veriga
5 ČAJ jagoda - vanilija , 0,5 kg - filter veriga9 zeleni čaj kot "1001 CVET", filter vrečke, 36 g ali lahko 20g Lahko
33 Dodatek jedem z zelenjavo, sestavljen iz soli, začimb in sušene zelenjave v min. 30% deležu, brez dodanih ojačevalcev arome in barvil, pakiranje 3 kg ali lahko 1kg
43 KOMPOT IZ MEŠANEGA SADJA, 1/1 kompoti iz mešnega sadja vseujejo češnico, ki ima barvilo ali vseeno ponudimo ali ponudimo 700g brez vsega Lahko
44 KOMPOT IZ MEŠANEGA SADJA, 3/1 vsi kompoti gastro iz mešnega sadja vseujejo češnico, ki ima barvilo ali vseeno ponudimo ali ponudimo 700g brez vsega Naročnik bo v popravku dovolil barvilo.

Lep pozdrav
Datum objave: 05.11.2020   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- ali se za zavarovanje vzame 1 letna vrednost ali 3 letna? Če je vrednost 3 letna je to kar precej velik znesek za vnovčenje zavarovanja - glede npr. na vrednost reklamacij in zelo velik strošek za dobavitelja. Prosimo, da vrednost zavarovanja zmanjšate na bolj sprejemljive zneske - vrednost menice npr. do 2000.

- navajate predložitev rednega cenika. Prosimo, da to zavržete. Predlagamo, da se naročnik sproti dogovarja z ponudnikom, v primeru, ko se pojavi potreba po novem artiklu. Takšna ponudba je zagotovo ugodnejša od cen na rednem ceniku, ki je precej obsežen in se nenehno spreminja - kar pomeni, da vam bi morali ob vsaki spremembi poslati nov cenik.

- merilo kakovost - če pravilno razumemo se za kakovost ne upoštevajo certifikati?

- OS se sklepa za 36 mesecev; za sklop 2 podsklop 3 in 4 pa navajate sklenitev OS za 48 mesecev. Ali je to pravilno?

- v primeru reklamacije navajate dostavo v roku 1 ure. Prosimo, da čas podaljšate na 2 uri, da lahko ponudniki v realnem času korektno rešimo zadevo - težava so cestne razmere.

- navajate odvoz embalaže še isti dan oziroma najkasneje naslednji dan po dobavi. Prosimo, da kot dober gospodar in ekološko osveščen dovolite odvoz ob naslednji dostavi.

- ali je v sklopih 2 in 3 zahtevano, torej je pogoj slovensko poreklo?

- ali zahtevate v sklopih 2 in 3, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

- prosimo za dodatne informacije:
Sklop 2: Meso in mesni izdelki
Podsklop 1: Sveže meso
1 JUNEČJE OZ. GOVEJE MESO, stegno sveže b.k. - Ali je v kosu?
1 JUNEČJE OZ. GOVEJE MESO, stegno sveže b.k. - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
2 JUNEČJE OZ. MLADO GOVEJE MESO, pleče sveže b.k. - Ali je v kosu?
3 JUNEČJE OZ. MLADO GOVEJE MESO, stegno, sveže b.k. - Ali je v kosu?
8 TELEČJE MESO, stegno b.k., 0 % odpadka - Ali je v kosu?
10 SVINJSKO MESO, stegno, sveže b.k. - Ali je v kosu?
12 SVINJSKO MESO, kare, sveže b.k. - Ali je v kosu?
14 MLETA JUNETINA, sveže I.kval. 0 % odpadka - Ali je iz plečeta?
15 MLETA SVINJINA, sveže 1. kvalitete 0 % odpadka - Ali je iz plečeta?
Podsklop 2: Mesni izdelki
17 PRŠUT, v kosu, b.k. - ne sme vsebovati ojačevalcev okusa - Ali povprašujete po suhem pršutu?
18 PRŠUT, REZAN - ne sme vsebovati ojačevalcev okusa - Ali povprašujete po suhem pršutu?
26 pica šunka v ovitku, rezana - Ali povprašujete po šunki v ovitku ali pica šunki? Cene so zelo različne.
29 salama, zelenjavna, rezana - Ali povprašujete po posebni salami z zelenjavo?
32 hrenovke, navadne - Ali so iz mešanega mesa?
34 ČEVAPČIČI, sveži, 2 dag - Ali so iz mešanega mesa?
35 PREKAJENA DOMAČA KLOBASA, kot kranjska - Ali zahtevate certifikat?
Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki
39 Bio junečje stegno v kosu in konfekcionirano - Ali je brez kosti?
40 Bio telečje stegno v kosu in konfekcionirano - Ali je brez kosti?
Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
44 MESO MLADE GOVEDINE, sveže, stegno, b.k - Ali je v kosu?
45 MESO MLADE GOVEDINE, sveže, pleče, b.k - Ali je v kosu?
Sklop 3: Perutninsko meso in izdelki
2 PIŠČANČJE MESO, file, rezan na kocke, 1,5 dag - Ali so prsa?
3 PIŠČANČJE MESO, file, rezan na zrezke 5-12 dag, po naročilu- Ali so prsa?
4 PIŠČANČJE MESO, nabodala, sveža pak. 0,12 kg - Ali so brez zelenjave?
5 PIŠČANČJE MESO, bedra - Ali so s kostjo in kožo?
6 PURANJE MESO, file, sveže bk v kosu- Ali so prsa?
7 PURANJE MESO, file, rezan na kocke, 1,5 dag- Ali so prsa?
8 PURANJE MESO, file, rezan na zrezke 5-12 dag, po naročilu- Ali so prsa?
10 SALAMA, posebna piščančja, brez alergenov, enakovredna POLI MINI - Ali je v kosu?

Hvala za odgovore.ODGOVOR
1 JUNEČJE OZ. GOVEJE MESO, stegno sveže b.k. - Ali je v kosu?
da

1 JUNEČJE OZ. GOVEJE MESO, stegno sveže b.k. - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
Mlada govedina

2 JUNEČJE OZ. MLADO GOVEJE MESO, pleče sveže b.k. - Ali je v kosu?
Da

3 JUNEČJE OZ. MLADO GOVEJE MESO, stegno, sveže b.k. - Ali je v kosu?
Da

8 TELEČJE MESO, stegno b.k., 0 % odpadka - Ali je v kosu?
Da

10 SVINJSKO MESO, stegno, sveže b.k. - Ali je v kosu?
Da

12 SVINJSKO MESO, kare, sveže b.k. - Ali je v kosu?
Da

14 MLETA JUNETINA, sveže I.kval. 0 % odpadka - Ali je iz plečeta?
Da

15 MLETA SVINJINA, sveže 1. kvalitete 0 % odpadka - Ali je iz plečeta?
Da

Podsklop 2: Mesni izdelki
17 PRŠUT, v kosu, b.k. - ne sme vsebovati ojačevalcev okusa - Ali povprašujete po suhem pršutu?
Da

18 PRŠUT, REZAN - ne sme vsebovati ojačevalcev okusa - Ali povprašujete po suhem pršutu?
Da

26 pica šunka v ovitku, rezana - Ali povprašujete po šunki v ovitku ali pica šunki? Cene so zelo različne.
Pica šunka

29 salama, zelenjavna, rezana - Ali povprašujete po posebni salami z zelenjavo?
Da

32 hrenovke, navadne - Ali so iz mešanega mesa?
Svinjsko meso

34 ČEVAPČIČI, sveži, 2 dag - Ali so iz mešanega mesa?
Da

35 PREKAJENA DOMAČA KLOBASA, kot kranjska - Ali zahtevate certifikat?
Da

Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki
39 Bio junečje stegno v kosu in konfekcionirano - Ali je brez kosti?
Da

40 Bio telečje stegno v kosu in konfekcionirano - Ali je brez kosti?
Da

Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
44 MESO MLADE GOVEDINE, sveže, stegno, b.k - Ali je v kosu?
Da

45 MESO MLADE GOVEDINE, sveže, pleče, b.k - Ali je v kosu?
Da

Sklop 3: Perutninsko meso in izdelki
2 PIŠČANČJE MESO, file, rezan na kocke, 1,5 dag - Ali so prsa?
Da

3 PIŠČANČJE MESO, file, rezan na zrezke 5-12 dag, po naročilu- Ali so prsa?
Da

4 PIŠČANČJE MESO, nabodala, sveža pak. 0,12 kg - Ali so brez zelenjave?
Da

5 PIŠČANČJE MESO, bedra - Ali so s kostjo in kožo?
Da

6 PURANJE MESO, file, sveže bk v kosu- Ali so prsa?
Da

7 PURANJE MESO, file, rezan na kocke, 1,5 dag- Ali so prsa?
Da

8 PURANJE MESO, file, rezan na zrezke 5-12 dag, po naročilu- Ali so prsa?
Da

10 SALAMA, posebna piščančja, brez alergenov, enakovredna POLI MINI - Ali je v kosu?
da

Lep pozdrav