Dosje javnega naročila 006402/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OSNOVNE ŠOLE BOŽIDARJA JAKCA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.002.083,06 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006402/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN006402/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
JN006402/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2020
JN006402/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2021
JN006402/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2021
JN006402/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2021
JN006402/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
JN006402/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
JN006402/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
JN006402/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
JN006402/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
JN006402/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
JN006402/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN006402/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2021
JN006402/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2021
JN006402/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2021
JN006402/2020-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2021
JN006402/2020-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2021
JN006402/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2021
JN006402/2020-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2021
JN006402/2020-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2021
JN006402/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2022
JN006402/2020-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2022
JN006402/2020-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2022
JN006402/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2022
JN006402/2020-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2022
JN006402/2020-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2022
JN006402/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2022
JN006402/2020-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2022
JN006402/2020-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2022
JN006402/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2022
JN006402/2020-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2022
JN006402/2020-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2022
JN006402/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2023
JN006402/2020-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2023
JN006402/2020-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006402/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 202-488228
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA
Nusdorferjeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370171/OBJAVA_ŽIVILA_-_OŠ_BOŽIDARJA_JAKCA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21535
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OSNOVNE ŠOLE BOŽIDARJA JAKCA
Referenčna številka dokumenta: 430-1944/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Božidarja Jakca.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE GOVEJE, TELEČJE, SVINSJKO IN KUNČJE MESO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE GOVEJE, TELEČJE, SVINSJKO IN KUNČJE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IN MESNINE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IN MESNINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumrntaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MESO (JUNEČJE, GOVEJE)
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO MESO (JUNEČJE, GOVEJE)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI MESNI IZDELKI (PIŠČANČJI)
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI MESNI IZDELKI (PIŠČANČJI)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr. izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (nor. Izbrana kakovost)
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (nor. Izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15230000
15235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA IN IZDELKI
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15411000
15871273
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OLJA IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA, SADJE IN ZAČIMBE
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA, SADJE IN ZAČIMBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO SVEŽE SADJE, ZELENJAVA IN ZAČIMBE
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO SVEŽE SADJE, ZELENJAVA IN ZAČIMBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHE STROČNICE
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHE STROČNICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE, OREŠČKI IN GOBE
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE, OREŠČKI IN GOBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SADJE (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SADJE (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): ZELENJAVA (npr. integrirana pridelava)
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): ZELENJAVA (npr. integrirana pridelava)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15331100
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15331000
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: NEKTARJI, 100% SOKOVI, VODA IN SADNI SIRUPI
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NEKTARJI, 100% SOKOVI, VODA IN SADNI SIRUPI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: OLUŠČENA ŽITA, PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT IN MOKE
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OLUŠČENA ŽITA, PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT IN MOKE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisnid okumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE POLNJENE TESTENINE
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE POLNJENE TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI PREDPRIPRAVLJENI IZDELKI IN POLIZDELKI, TESTO, POLPETI, PALAČINKE
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI PREDPRIPRAVLJENI IZDELKI IN POLIZDELKI,
TESTO, POLPETI, PALAČINKE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sHEME KAKOVOSTI0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH PŠENIČNI; OSTALI KRUHI
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH PŠENIČNI; OSTALI KRUHI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO, BUREK IN SENDVIČI
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PEKOVSKO PECIVO, BUREK IN SENDVIČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI KRUHI IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI KRUHI IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
C razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15821100
15860000
15870000
15871000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2020   10:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika Osnovne šole Božidarja Jakca, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA
Nusdorferjeva ulica 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2020   09:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo v vzorcu okvirnega sporazuma brez odpiranja konkurence v
členu 12 opazili naslednji zapis:

"Na dobavnici (prevzemnici) mora biti navedena cena brez DDV, bruto in neto količina živil,
merska enota, vrsta živil, sorta, kakovost (kategorija, klasa, razred ipd.), poreklo blaga in lot
številka v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji."

Prosimo črtajte oziroma ustrezno spremenite ta člen, kajti na dobavnici je namreč naveden naziv oz. vrsta ali opis blaga, količina in cena brez DDV.
Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik spreminja besedilo osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne nakupe in dobave živil (brez odpiranja konkurence), in sicer se drugi odstavek 12. člena po novem glasi:
Na dobavnici (prevzemnici) mora biti naveden natančen opis živila (tudi z navedbo sheme kakovosti, skladno s ponudbo na razpis), količina pakiranja, cena na enoto oziroma enoto pakiranja brez DDV. (Opomba: Stavek v nadaljevanju velja za izbrane ponudnike svežega mesa): Pri sklopu svežega mesa je poleg navedenih podatkov obvezna še navedba lot številke oziroma številke šarža. Količine dostavljenih živil se morajo ujemati s količinami, ki so navedene na dobavnici.

Naročnik hkrati spreminja besedilo osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne dobave živil (sveže sadje in zelenjava), in sicer se drugi odstavek 16. člena po novem glasi:
Na dobavnici (prevzemnici) predpakiranih živil mora biti naveden natančen opis živila (tudi z navedbo sheme kakovosti, skladno s ponudbo na razpis), količina pakiranja in cena na enoto oziroma enoto pakiranja brez DDV. Na dobavnici živil, ki niso predpakirana, mora biti naveden naziv dobavitelja, datum dobave, natančen opis živila (naziv artikla, sorta (v kolikor je bila le-ta zahtevana v razpisu), vrsta kakovosti (v kolikor je bila leta zahtevana v razpisu) in shema kakovosti (skladno s ponudbo na razpis)), država porekla, dobavljena količina v neto količini, z ustrezno enoto mere, cena na enoto mere brez DDV.

V ostalih delih osnutka okvirnih sporazumov ostajata nespremenjena.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek priloge A/1 in A/2 predmetne razpisne dokumentacije.
Datum objave: 20.10.2020   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Razponi in gramature za posamezna živila v sklopih so pripravljeni glede na ponudbo na trgu in potrebe delovnega procesa v kuhinji oz. količine za pripravo obrokov, ki jih načrtuje naročnik. V kolikor obstaja razlog, da bi naročnik spreminjal pakiranja, potem prosimo navedite posamezno živilo znotraj sklopov, da naročnik preveri kolikšna (če) je možnost odstopanja od razpisanega pakiranja.Datum objave: 20.10.2020   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2. povprašujete po pod zaporedno številko:
- 2. eko jogurt, sadni, iz pasteriziranega mleka, min. 10% sadja, 150 do 200g
- 5. eko kefir, sadni, 3,2% mm, izdelan iz kefirnih zrni 150-200g
Katere okuse želi naročnik (malina, češnja, borovnica, gozdni sadeži, vanilija, .)?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik želi različne sadne okuse.Datum objave: 21.10.2020   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo Vas, da artikla solata gentile in solata kristalka združite v postavko krhkolistne solate. V kolikor tega ne boste storili vas pozivamo, da nam strokovno obrazložite katera solata je kristalka, saj na podlagi naših informacij (biotehnični inštitut in semenarna) omenjena solata kot tako sploh ne obstaja, temveč med krhkolistne solate štejemo tudi sorto kristalke, ki je bolj krholistna solata in kamor sodi na primer solata ledenka "Krhkolistna glavnata kristalka (iceberg, to so te great lakes tip, z res zbito glavo)"

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik bo združil solato, gentile, razred I in solata, kristalka, razred I v postavko:
solata, krhkolistna, razred I.
Datum objave: 21.10.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu svežega sadja in zelenjave pod zaporedno številko 44. niste navedli enoto mere!

lep pozdrav,

ODGOVOR
Enota mere je kilogram.Datum objave: 21.10.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v izogib morebitnemu izigravanju konkurence vas pozivamo, da združite naslednje postavke:
- MANDARINE/KLEMENTINE/KLEMENVILE/MANDORE/MINEOLE
- BRESKVE/NEKTARINE
- GROZDJE RDEČE/ČRNO

V kolikor postavk ne boste združili vas obveščamo, da bomo redno preverjali dobavo omenjenih artiklov in v kolikor dobav ne bo, bomo temu ustrezno pravno ukrepali.

lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik ne bo združeval navedenih postavk. V fazi odpiranja konkurence bo ravnal skladno z določili razpisne dokumentacije in okvirnim sporazumom za sveže sadje in zelenjavo. Artikle bo naročeval glede na njihov sezono oz. dobavljivost.Datum objave: 26.10.2020   10:53
1. Vprašanje:
Spoštovani,
naročnik v sklopu 2. SKLOP: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašuje po pod zaporedno številko:
8. eko pitno mleko, mlečni napitek z okusom vanilije 150 -200g

Bi naročnik hotel tudi sadne okuse (jagoda, breskev, banana, )?

Odgovor:
Naročnik želi le mleko z okusom vanilije.


Datum objave: 29.10.2020   13:59
VPRAŠANJE
ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA SADJE IN ZELENJAVA
Ali lahko v tem sklopu pri artiklih 1-4, 6, 8, 11, 13, 15-18 ponudimo pakiranja 2,5kg, kar je običajno pakiranje za zamrznjeno sadje in zelenjavo?ODGOVOR
Naročnik bo spremenil razpon za artikle 1-4, 6, 8, 11, 13, 15-18, pri sklopu ZAMRZNJENA SADJE IN ZELENJAVA na 2 do 10 kg.Datum objave: 29.10.2020   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Lepo prosimo, da pustite tudi kasnejšo uro dostave (npr. do 12.ure), ker v vse ljubljanske javne zavode, fizično ne zmoremo dostavljati naročil med 6-7.uro zjutraj, kot je to napisano v zahtevah v vsakem razpisu, ki ga pripravlja MOL.
Vrtcev je več kot 20 (plus vse enote), šol je več kot 40 (plus vse enote). Če bi v vsakem vrtcu in šoli morali biti točno med 6-7.uro, bi za to potrebovali vsaj 50 vozil, kar pomeni vsaj 50 voznikov (toliko jih nimajo niti največja prevozniška podjetja v Sloveniji). Vsi pa vemo, da je to iz stroškovnega stališča (nizke cene na javnih razpisih) praktično neizvedljivo.
Večina artiklov na razpisih (izvzemimo kruh, sveže sadje in zelenjavo ter sveže meso - pa še to je lahko pakirano vakuumsko in tako brez problema uporabno vsaj še 2 dni) ima rok uporabe po več kot 1 teden, nekatera živila po več kot leto dni, tako da si lahko naročniki dan prej naročijo želene artikle in jih imajo na dan uporabe na voljo v svojih kuhinjah že takoj zjutraj, ko se odprejo kuhinje javnih zavodov.
Resnično prosimo, da kot MOL razmislite o tej vaši zahtevi v čisto vsakem razpisu in glede ur dostave postavite malo bolj realne zahteve.
Hvala že v naprej za razumevanje.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal ure dostave. Kot piše v razpisni dokumentaciji, da je dostava vsak dan med 5. in 7. uro oz. PO DOGOVORU z naročnikom. V kolikor bo naročnik lahko blago sprejel kasneje, ali dan prej, se bo o tem dogovoril z dobaviteljem pri naročilu blaga. Naročnik se bo glede na svoje objektivne okoliščine (prostor v skladišči, zagotavljanje hladnih verig, ) z dobaviteljem dogovoril o času dostave.Datum objave: 30.10.2020   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da želite podpisano in žigosano ponudbeno dokumentacijo.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR
V I. poglavju dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila je v točki 6 navedba vseh prilog ter navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev. V celoti se ponudba odda (podpiše) le elektronsko, razen pooblastila za pravne in fizične osebe (prilogi 10 in 11) za katera naročnik potrebuje podpise za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja (pridobitev potrdila iz kazenske evidence od Ministrstva za pravosodje). Pri ostalih prilogah žigosanje in podpisovanje ni potrebno, razen, če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalcem ali partnerjem v skupni ponudbi kot to izhaja iz šeste točke I. poglavja predmetne razpisne dokumentacije.


Datum objave: 30.10.2020   14:39
VPRAŠANJE

25. SKLOP: NEKTARJI, 100 % SOKOVI,VODA IN SADNI SIRUPI
22. sadni sirup, limona, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, do 6 l razpisana količina 700 L
23. sadni sirup, pomaranča, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, do 6 l razpisana količina 500 L

ČESTITAM, RES ZDRAVA PREHRANA!
KJE PA SO BIO SOKOVI?


ODGOVOR
Bi sokovi niso predmet objave razpisa.Datum objave: 03.11.2020   17:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

12. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
1. tunina v rastlinskem olju, min. 60% ribe koščkih, 1000 - 2000 g ali naročnik potrebuje izdelek v koščkih=drobirju ali v kosih?
2. tunina v oljčnem olju, min. 60 % ribe, v kosih 1000 - 2000 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki, saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka v vrečki, ki pa kakovostno ni primerljiv. Hvala

15. SKLOP: OLJA IN IZDELKI
1. olje sončnično v plastenki, pakirano po 1 liter razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?

23. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
9. rdeča pesa v solati, 2 do 5 kg - verjetno želite izdelek ribana rdeča pesa v solati? Prosimo za potrditev.
23. olive, brez koščic, zelene, 700 do 2000g izdelek imamo v 690g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Izdelek resnično minimalno odstopa od zahtevane gramature.

24. SKLOP: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
12. marmelada, porcijsko pakiranje, okus marelica, min. 45% sadni delež, do 30g vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali jo lahko ponudimo? V nasprotnem primeru prosimo za izbris artikla.

25. SKLOP: NEKTARJI, 100 % SOKOVI,VODA IN SADNI SIRUPI
12. 100% sok iz rdečega sadja 1 l, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju - ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
14. 100% jabolčni sok 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
15. 100% pomarančni sok 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
26. sadni sirup, 100% jagoda, do 6 l, brez dodanega sladkorja in konzervansov ali lahko ponudimo izdelek okus malina 100%?
27. sadni sirup, 100% borovnica, do 6 l, brez dodanega sladkorja in konzervansov ali lahko ponudimo izdelek okus gozdni sadeži. Gre za soroden okus. Hvala za razumevanje.

26. SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKE
1. riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran od 5 do 10 kg ali ste imeli v mislih dolgozrnatega parboiled riž?
3. riž, dolgozrnati, nebrušen rjavi riž, 500 g do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
30. pšenična moka, bela, tip 500, 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 30kg pakiranju?
38. pšenična graham polnozrnata moka 1 kg izdelek se vam podvaja. Izdelek imate namreč razpisano že pod zaporedno št. 32. Prosimo za izbris, ali pa lahko ponudimo kakšno drugo moko npr. polnozrnato pirino?

27. SKLOP: TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
5. jušna zakuha, rinčice, do 2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
7. rezanci jušni valjani, z jajci, do 2kg - fidelini so sopomenka za jušne rezance. Ali resnično potrebujete 2 ista artikla, saj so fidelini razpisano že pod zaporedno št. 6.
9. rezanci, valjani, široki, 3 do 6kg ali lahko ponudimo izdelek v 8kg kot Žito?
10. rezanci, valjani, z jajci, široki 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 8kg kot Žito?
16. testenine polžki, drobni, 3 do 5 kg - naročnika prosimo, da nam pove, kje se izdelek razlikuje od postavke 15. Hvala za razumevanje.
17. testenine polžki iz večih žit, do 5kg - ali lahko ponudimo izdelek polnozrnati polžki?
29. mlinci do 5kg izdelek v 5kg je bil ukinjen in se proizvaja sedaj v 6kg (Žito). Ali ga lahko ponudimo?
29. mlinci do 5kg - naročnika prosimo, da nam pove, kje se izdelek razlikuje od postavke 28. Hvala za razumevanje.
30. ajdovi rezanci do 1kg - ali lahko ponudimo izdelek v 2kg?

35. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3. čokolada v prahu, min. 20% kakavovih delcev, do 1kg 20% kakavovih delcev vsebujejo vse čokolade v prahu. V kolikor želite izdelek kot Gorenjka, zahtevajte izdelek s 36% kakavovih delcev.
7. mlečni čokoladni- lešnikov namaz 2 kg do 5 kg - verjetno ste imeli v mislih enobarvni namaz z minimalno 13% lešnikov kot Nutella? Prosimo za potrditev.
8. mlečni čokoladni ali lešnikov kakavov namaz 20 - 50 g (porcijski) ali lahko ponudimo dvobarvni namaz s čokolado in lešniki? Prosimo za potrditev.
10. sladkor, rjavi 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Ali lahko ponudimo čaje od zaporedne št. 14 do 31, ki so identični razpisanim, le da so gastro vrečke čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke. Nekateri izmed razpisanih čajev dejansko obstajajo v verigi, ampak ne vsi in tako ne moremo ponuditi vseh čajev, katerih okusi so razpisani. Npr. čaj brusnica se ne dobi v verigi. Prosimo popravite.
40. limonin sladkor, pakiran od 10 do 15 g ali lahko ponudimo izdelek v 20g kot Kotanyi?
41. krema za kremne rezine 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1200g?
44. strok vanilije do 100g ali je naročnik prepričan, da želi 2kg izdelka? Izdelek je namreč izjemno drag in postavka artikla bo presegla 2500EUR.
47. cimet, mleti 300-700 g, gastro embalaža ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
48. klinčki, mleti do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 370g?
60. kurkuma, do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 190g, kot je npr. Kotanyi doza?
61. curry, do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 190g, kot je npr. Kotanyi doza?
65. kumina mleta, 300-700 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
66. kumina, cela, do 200g ali lahko ponudimo izdelek v 380g?
68. poper, celi do 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
78. brinove jagode, do 200g ali lahko ponudimo izdelek v 390g, kot je npr. Kotanyi doza?
79. koriander mleti, do 200g ali lahko ponudimo izdelek v 430g, kot je npr. Kotanyi doza?
81. grisini z oljčnim oljem, pakirani od 10g - 40g ali lahko ponudimo izdelek v 60g? Ali izdelek brez olivnega olja?
86. drobtine krušne, do 5kg ali lahko ponudimo izdelek v 10kg?
89. limonina lupinica, naribana, 10g 200g ali lahko ponudimo nadomestek limonine lupinice ali želite točno limonino lupinico?
94. mleti mak, od 200 g do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
97. mandlji, narezani, lističi, od 150 do 500 g izdelek imamo v 100g ali pa v 1000g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
99. čokoladni koščki ali kapljice od 50 do 500g ali naročnik želi čokoladne mrvice, ali čokoladne kapljice? Gre za dva različna artikla.
100. burbonska vanilija do 100g ali naročnik želi sladkor z dodatkom bourbonske vanilije ali mleto bourbonsko vanilijo? Izdelka se močno cenovno razlikujeta.
101. vanilija v prahu do 100g -nismo prepričani kaj želite. Ali ponudimo vanilijev sladkor ali vanilijo v prahu. Izdelka se močno cenovno razlikujeta.
109. napolitanke, kakavove do 1kg ali lahko ponudimo izdelek kakav-mleko?
112. keksi polnozrnati obliti s čokolado do 1kg - ali lahko ponudimo izdelek, ki je polnozrnat s koščki čokolade.
120. sadno žitna rezina pakirana, od 20-50 g, brez konzervansov, vsebuje naj min, ogljikovih hidratov od tega max. 20 % sladkorjev, maksimalna vrednost maščob 20 g, beljakovine preostanek, brez umetnih sladil - izdelek ne obstaja. V kolikor ste imeli v mislih Frutabelo ima ta dosti preveč sladkorja, kakor 20% in kakor je priporočljivo v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, večina jih vsebuje konzervanse, nekatere pa tudi sladila. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa, saj na trgu ne obstaja. Ali pa naj razpise izdelek, ki je dejansko dobavljiv. Hvala za razumevanje.
121. žitna rezina pakirana, od 20-50 g, brez konzervansov, vsebuje naj min, ogljikovih hidratov od tega max. 20 % sladkorjev, maksimalna vrednost maščob 20 g, beljakovine preostanek, brez umetnih sladil sladil - izdelek ne obstaja. V kolikor ste imeli v mislih Frutabelo ima ta dosti preveč sladkorja, kakor 20% in kakor je priporočljivo v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, večina jih vsebuje konzervanse, nekatere pa tudi sladila. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa, saj na trgu ne obstaja. Ali pa naj razpise izdelek, ki je dejansko dobavljiv. Hvala za razumevanje.

36. SKLOP: DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI (certificirano brez glutena ali jajc ali laktoze)
1. moka, brez glutena od 500 do 1000 g - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet razpišite izdelek brez vseh alergenov. Hvala za razumevanje.
10. kruh brez glutena, polnozrnati rezine do 500 g - izdelek je temni kruh in ne polnozrnati. Ali ga lahko ponudimo?
11. kruh brez glutena, polnozrnate bombetke do 500g - izdelek je temni kruh ciabatinne in ne polnozrnati. Ali ga lahko ponudimo?
12. kruh brez glutena, črni, bombetke, do 500g - izdelek imate že razpisan pod zaporedno št. 11. Prosimo izbrišite.
13. kruh brez glutena, črni, rezine, do 500 g - izdelek imate že razpisan pod zaporedno št. 10. Prosimo izbrišite.
24. čokolada, brez glutena, 100 - 500 g ali lahko ponudimo izdelek brez mleka, brez glutena v 80g pakiranju, saj ga v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
25. piškoti, vanilija, brez glutena, jajca in mleka - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
26. piškoti, čokoladni, brez glutena, mleka in jajca - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
27. biskvit s sadnim polnilom, brez glutena, jajca in mleka - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
42. kokosov napitek, 1l - naročnika prosimo za potrditev, da želi kokosovo mleko in ne kokosove vode. Hvala
43. kokosov napitek 100 do 250 ml- naročnika prosimo za potrditev, da želi kokosovo mleko in ne kokosove vode. Hvala
46. kosmiči, brez glutena, polnozrnati s kvinojo, 250 g -400g izdelek je večzrnat in ne polnozrnat. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
48. koruzni zdrob, brez glutena, 250 do 500 g izdelek ni več dobavljiv. Sedaj je mogoče dobiti le polento brez glutena. Ali lahko izdelek ponudimo?
53. koruzni kosmiči, brez glutena, 250 g - 300g ali lahko ponudimo izdelek v 375g?
54. müsli sadni, brez glutena, mleka in jajc do 500g ali lahko ponudimo kosmiče iz acai in kokos brez vseh alergenov?=
56. nadomestek jajc, hipoproteinski, 200 - 300g mleka - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov, v nasprotnem primeru boste dobili ponudbo izdelka, ki vsebuje gluten, oreščke in mleko.
58. lazanja, testo brez jajc, 200 - 500g ali lahko ponudimo izdelek kot testenine brez vseh alergenov? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
59. lazanja, testo brez glutena, 200 - 500g ali lahko ponudimo izdelek kot testenine brez vseh alergenov? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
60. margarina do 60% mm, brez mleka in mlečnih sestavin, od 200 do 500g izdelek ima minimalno 60% skupnih raslinskih maščob in ne mm (mlečne maščobe). Prosimo popravite.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
12. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
1. tunina v rastlinskem olju, min. 60% ribe koščkih, 1000 - 2000 g ali naročnik potrebuje izdelek v koščkih=drobirju ali v kosih?
Odgovor: Naročnik želi tunino v koščkih oz. drobirju.

2. tunina v oljčnem olju, min. 60 % ribe, v kosih 1000 - 2000 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki, saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka v vrečki, ki pa kakovostno ni primerljiv. Hvala
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: tunina v rastlinskem olju, min. 60% ribe koščkih, 1000 - 2000 g, v pločevinki.

15. SKLOP: OLJA IN IZDELKI
1. olje sončnično v plastenki, pakirano po 1 liter razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
Odgovor: Naročnik želi embalažo 1l.

23. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
9. rdeča pesa v solati, 2 do 5 kg - verjetno želite izdelek ribana rdeča pesa v solati? Prosimo za potrditev.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: rdeča pesa v solati, naribana na kolobarje, 2 do 5 kg.

23. olive, brez koščic, zelene, 700 do 2000g izdelek imamo v 690g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Izdelek resnično minimalno odstopa od zahtevane gramature.
Odgovor: Naročnik želi pakiranje v razponu od 700 do 2000g.

24. SKLOP: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
12. marmelada, porcijsko pakiranje, okus marelica, min. 45% sadni delež, do 30g vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali jo lahko ponudimo? V nasprotnem primeru prosimo za izbris artikla.
Odgovor: Naročnik se strinja s ponujenim artiklom.

25. SKLOP: NEKTARJI, 100 % SOKOVI,VODA IN SADNI SIRUPI
12. 100% sok iz rdečega sadja 1 l, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju - ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
Odgovor: Naročnik želi 100% sok iz rdečega sadja, kot npr. sok iz zgoščenega sadja: jabolka, grozdja, črni ribez, maline, borovnice,.

14. 100% jabolčni sok 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: Naročnik želi 100% jabolčni sok v 0,2 l pakiranju.

15. 100% pomarančni sok 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: Naročnik želi 100% pomarančni sok v 0,2 l pakiranju.

26. sadni sirup, 100% jagoda, do 6 l, brez dodanega sladkorja in konzervansov ali lahko ponudimo izdelek okus malina 100%?
Odgovor:Naročnik bo izbrisal artikel: sadni sirup, 100% jagoda, do 6 l, brez dodanega sladkorja in konzervansov.

27. sadni sirup, 100% borovnica, do 6 l, brez dodanega sladkorja in konzervansov ali lahko ponudimo izdelek okus gozdni sadeži. Gre za soroden okus. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik želi sadni sirup, 100% borovnica, do 6 l, brez dodanega sladkorja in konzervansov.

26. SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKE
1. riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran od 5 do 10 kg ali ste imeli v mislih dolgozrnatega parboiled riž?
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: riž beli dolgozrnati, parboiled, 1. vrste, pakiran od 5 do 10 kg.

3. riž, dolgozrnati, nebrušen rjavi riž, 500 g do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: riž, dolgozrnati, nebrušen rjavi riž, 500 g do 5 kg.

30. pšenična moka, bela, tip 500, 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 30kg pakiranju?
Odgovor: Naročnik želi izdelek v 1kg pakiranju.

38. pšenična graham polnozrnata moka 1 kg izdelek se vam podvaja. Izdelek imate namreč razpisano že pod zaporedno št. 32. Prosimo za izbris, ali pa lahko ponudimo kakšno drugo moko npr. polnozrnato pirino?
Odgovor:Naročnik spreminja naziv artikla: polnozrnata pirina moka 1kg.

27. SKLOP: TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
5. jušna zakuha, rinčice, do 2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon jušna zakuha, rinčice, od 2 kg do 5 kg.

7. rezanci jušni valjani, z jajci, do 2kg - fidelini so sopomenka za jušne rezance. Ali resnično potrebujete 2 ista artikla, saj so fidelini razpisano že pod zaporedno št. 6.
Odgovor: Naročnik združuje artikel št. 6 jušna zakuha, jajčni fidelini do 2kg in artikel št. 7 rezanci jušni valjani, z jajci, do 2 kg v artikel: rezanci jušni valjani, z jajci do 2kg. Jušni rezanci se med seboj razlikujejo po obliki, debelini. Fidelini naj bi bili najtanjši jušni rezanci.

9. rezanci, valjani, široki, 3 do 6kg ali lahko ponudimo izdelek v 8kg kot Žito?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: rezanci, valjani, široki, 3 do 8kg.

10. rezanci, valjani, z jajci, široki 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 8kg kot Žito?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: rezanci, valjani, z jajci, široki 3 do 8 kg.

16. testenine polžki, drobni, 3 do 5 kg - naročnika prosimo, da nam pove, kje se izdelek razlikuje od postavke 15. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik želi pri artiklu št. 15: polžki, durum 3 do 5 kg, velikost polžkov podobno kot Mlinotest št. 28 ali št. 32.
Pri št. 16: testenine, polžki, drobni, 3 do 5kg želi velikost polžkov podobno kot Mlinotest št. 26 (najmanjše polžke).

17. testenine polžki iz večih žit, do 5kg - ali lahko ponudimo izdelek polnozrnati polžki?
Odgovor: Naročnik želi testenine iz večih žit, kot npr. iz pšenice, pire, ajde, rži,

29. mlinci do 5kg izdelek v 5kg je bil ukinjen in se proizvaja sedaj v 6kg (Žito). Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: mlinci do 6 kg.

29. mlinci do 5kg - naročnika prosimo, da nam pove, kje se izdelek razlikuje od postavke 28. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Artikle pod št. 28 mlinci brez jajc, do 500 g, ne vsebujejo jajc, so izdelani le iz pšenice, vode in soli. Jajca so lahko prisotna le v sledovih. Pri art št. 29 so mišljeni mlinci z jajci.

30. ajdovi rezanci do 1kg - ali lahko ponudimo izdelek v 2kg?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla; ajdovi rezanci do 2kg.

35. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3. čokolada v prahu, min. 20% kakavovih delcev, do 1kg 20% kakavovih delcev vsebujejo vse čokolade v prahu. V kolikor želite izdelek kot Gorenjka, zahtevajte izdelek s 36% kakavovih delcev.
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal % kakavovih delcev.

7. mlečni čokoladni-lešnikov namaz 2 kg do 5 kg - verjetno ste imeli v mislih enobarvni namaz z minimalno 13% lešnikov kot Nutella? Prosimo za potrditev.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: mlečno čokoladni-lešnikov namaz, 2 kg do 5 kg, enobarven.

8. mlečni čokoladni ali lešnikov kakavov namaz 20 - 50 g (porcijski) ali lahko ponudimo dvobarvni namaz s čokolado in lešniki? Prosimo za potrditev.
Odgovor: Lahko ponudite dvobarvni namaz s čokolado in lešniki.

10. sladkor, rjavi 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: sladkor, rjavi od 500 do 1000g.

Ali lahko ponudimo čaje od zaporedne št. 14 do 31, ki so identični razpisanim, le da so gastro vrečke čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke. Nekateri izmed razpisanih čajev dejansko obstajajo v verigi, ampak ne vsi in tako ne moremo ponuditi vseh čajev, katerih okusi so razpisani. Npr. čaj brusnica se ne dobi v verigi. Prosimo popravite.
Odgovor: Naročnik dodaja/spreminja nazivom artiklov od št. 14 do št. 31 postavko filter veriga vreč ali posamezne vrečke, gastro pakiranje.

40. limonin sladkor, pakiran od 10 do 15 g ali lahko ponudimo izdelek v 20g kot Kotanyi?
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: limonin sladkor od 10 do 30g.

41. krema za kremne rezine 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1200g?
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: krema za kremne rezine do 1500 g.

44. strok vanilije do 100g ali je naročnik prepričan, da želi 2kg izdelka? Izdelek je namreč izjemno drag in postavka artikla bo presegla 2500EUR.
Odgovor: Naročnik bo zmanjšal ocenjeno količino artikla na 0,3 kg.

47. cimet, mleti 300-700 g, gastro embalaža ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor: Naročnik želi artikel v razpisanem razponu.

48. klinčki, mleti do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 370g?
Odgovor: Naročnik želi artikel v razpisanem razponu.

60. kurkuma, do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 190g, kot je npr. Kotanyi doza?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: kurkuma, do 250g.

61. curry, do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 190g, kot je npr. Kotanyi doza?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: curry, do 250g.

65. kumina mleta, 300-700 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor: Naročnik želi artikel v razpisanem razponu.

66. kumina, cela, do 200g ali lahko ponudimo izdelek v 380g?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: kumina, cela do 450g.

68. poper, celi do 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor: Naročnik želi artikel v razpisanem razponu.

78. brinove jagode, do 200g ali lahko ponudimo izdelek v 390g, kot je npr. Kotanyi doza?
Odgovor: Naročnik želi artikel v razpisanem razponu.

79. koriander mleti, do 200g ali lahko ponudimo izdelek v 430g, kot je npr. Kotanyi doza?
Odgovor: Naročnik želi artikel v razpisanem razponu.

81. grisini z oljčnim oljem, pakirani od 10g - 40g ali lahko ponudimo izdelek v 60g? Ali izdelek brez olivnega olja?
Odgovor: Naročnik želi artikel v razpisanem razponu.

86. drobtine krušne, do 5kg ali lahko ponudimo izdelek v 10kg?
Odgovor: Naročnik želi artikel v razpisanem razponu.

89. limonina lupinica, naribana, 10g 200g ali lahko ponudimo nadomestek limonine lupinice ali želite točno limonino lupinico?
Odgovor: Naročnik želi limonio lupinico, naribano, 10 do 200 g.

94. mleti mak, od 200 g do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: mleti mak, od 200 g do 1000g.

97. mandlji, narezani, lističi, od 150 do 500 g izdelek imamo v 100g ali pa v 1000g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: mandlji, narezani, lističi do 1000 g.

99. čokoladni koščki ali kapljice od 50 do 500g ali naročnik želi čokoladne mrvice, ali čokoladne kapljice? Gre za dva različna artikla.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: čokoladne kapljice od 50 do 500 g.

100. burbonska vanilija do 100g ali naročnik želi sladkor z dodatkom bourbonske vanilije ali mleto bourbonsko vanilijo? Izdelka se močno cenovno razlikujeta.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: sladkor z dodatkom burbonske vanilije do 100g.

101. vanilija v prahu do 100g-nismo prepričani kaj želite. Ali ponudimo vanilijev sladkor ali vanilijo v prahu. Izdelka se močno cenovno razlikujeta.
Odgovor: Naročnik želi vanilijev sladkor. Vanilijev sladkor je že razpisan pod št. 38. Artikel pod št. 101 se briše. Ocenjena količina obeh postavk se sešteje.

109. napolitanke, kakavove do 1kg ali lahko ponudimo izdelek kakav-mleko?
Odgovor: Naročnik želi napolitanke, kakavove do 1kg.

112. keksi polnozrnati obliti s čokolado do 1kg - ali lahko ponudimo izdelek, ki je polnozrnat s koščki čokolade.
Odgovor: Lahko ponudite polnozrnate kekse s koščki čokolade.

120. sadno žitna rezina pakirana, od 20-50 g, brez konzervansov, vsebuje naj min, ogljikovih hidratov od tega max. 20 % sladkorjev, maksimalna vrednost maščob 20 g, beljakovine preostanek, brez umetnih sladil - izdelek ne obstaja. V kolikor ste imeli v mislih Frutabelo ima ta dosti preveč sladkorja, kakor 20% in kakor je priporočljivo v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, večina jih vsebuje konzervanse, nekatere pa tudi sladila. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa, saj na trgu ne obstaja. Ali pa naj razpise izdelek, ki je dejansko dobavljiv. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: sadno žitna rezina, pakirana, od 20 do 50g.

121. žitna rezina pakirana, od 20-50 g, brez konzervansov, vsebuje naj min, ogljikovih hidratov od tega max. 20 % sladkorjev, maksimalna vrednost maščob 20 g, beljakovine preostanek, brez umetnih sladil sladil - izdelek ne obstaja. V kolikor ste imeli v mislih Frutabelo ima ta dosti preveč sladkorja, kakor 20% in kakor je priporočljivo v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, večina jih vsebuje konzervanse, nekatere pa tudi sladila. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa, saj na trgu ne obstaja. Ali pa naj razpise izdelek, ki je dejansko dobavljiv. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: žitna rezina, pakirana od 20 do 50g.

36. SKLOP: DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI (certificirano brez glutena ali jajc ali laktoze)
1. moka, brez glutena od 500 do 1000 g - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet razpišite izdelek brez vseh alergenov. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla moka, brez vseh alergenov od 500 do 1000 g.

10. kruh brez glutena, polnozrnati rezine do 500 g - izdelek je temni kruh in ne polnozrnati. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik bo spremenil naziv izdelka: kruh brez glutena, temni, rezine do 500 g.

11. kruh brez glutena, polnozrnate bombetke do 500g - izdelek je temni kruh ciabatinne in ne polnozrnati. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik bo spremenil naziv izdelka: kruh brez glutena, temne, bombetke do 500 g.

12. kruh brez glutena, črni, bombetke, do 500g - izdelek imate že razpisan pod zaporedno št. 11. Prosimo izbrišite.
Odgovor: Naročnik bo izbrisal artikel.

13. kruh brez glutena, črni, rezine, do 500 g - izdelek imate že razpisan pod zaporedno št. 10. Prosimo izbrišite.
Odgovor: Naročnik bo izbrisal artikel.

24. čokolada, brez glutena, 100 - 500 g ali lahko ponudimo izdelek brez mleka, brez glutena v 80g pakiranju, saj ga v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Naročnik bo spremenil razpon artikla: čokolada, brez glutena do 500 g.

25. piškoti, vanilija, brez glutena, jajca in mleka - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
Odgovor: Naročnik bo spremenil naziv izdelka: piškoti vanilija, brez vseh alergenov.

26. piškoti, čokoladni, brez glutena, mleka in jajca - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
Odgovor: Naročnik bo spremenil naziv izdelka: piškoti čokoladni, brez vseh alergenov.

27. biskvit s sadnim polnilom, brez glutena, jajca in mleka - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
Odgovor: Naročnik bo spremenil naziv izdelka: biskvit s sadnim polnilom, brez vseh alergenov.

42. kokosov napitek, 1l - naročnika prosimo za potrditev, da želi kokosovo mleko in ne kokosove vode. Hvala
Odgovor: Naročnik bo spremenil naziv artikla. Kokosovo mleko, 1l

43. kokosov napitek 100 do 250 ml- naročnika prosimo za potrditev, da želi kokosovo mleko in ne kokosove vode. Hvala
Odgovor: Naročnik bo spremenil naziv artikla. Kokosovo mleko, 100 do 250 ml

46. kosmiči, brez glutena, polnozrnati s kvinojo, 250 g -400g izdelek je večzrnat in ne polnozrnat. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
Odgovor: Naročnik bo spremenil naziv artikla: kosmiči, brez glutena, večzrnati s kvinojo, 250 do 400 g.

48. koruzni zdrob, brez glutena, 250 do 500 g izdelek ni več dobavljiv. Sedaj je mogoče dobiti le polento brez glutena. Ali lahko izdelek ponudimo?
Odgovor: Lahko ponudite polento brez glutena.

53. koruzni kosmiči, brez glutena, 250 g - 300g ali lahko ponudimo izdelek v 375g?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon artikla: koruzni kosmiči, brez glutena 250 g do 400 g.

54. müsli sadni, brez glutena, mleka in jajc do 500g ali lahko ponudimo kosmiče iz acai in kokos brez vseh alergenov?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: musli sadni, brez glutena, do 500g.

56. nadomestek jajc, hipoproteinski, 200 - 300g mleka - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov, v nasprotnem primeru boste dobili ponudbo izdelka, ki vsebuje gluten, oreščke in mleko.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: nadomestek jajc, hipoproteinski, 200 do 300 g, brez vseh alregenov.

58. lazanja, testo brez jajc, 200 - 500g ali lahko ponudimo izdelek kot testenine brez vseh alergenov? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Naročnik bo izbrisal artikel. Artikel bo razpisan pod št. 59 testo za lazanjo, brez vseh alergenov do 500 g. Ocenjene količina postavk se sešteje.

59. lazanja, testo brez glutena, 200 - 500g ali lahko ponudimo izdelek kot testenine brez vseh alergenov? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: testo za lazanjo, brez vseh alergenov do 500 g.

60. margarina do 60% mm, brez mleka in mlečnih sestavin, od 200 do 500g izdelek ima minimalno 60% skupnih raslinskih maščob in ne mm (mlečne maščobe). Prosimo popravite.
Odgovor: Naročnik spreminja naziv artikla: margarina do 60% skupnih rastlinskih maščob, brez jajc, kvasa in mlečnih maščob, od 200 do 500g.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev, pri artiklih kjer se zahteve popravljajo.

Datum objave: 04.11.2020   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da pri spodnji skupini oziroma sklopu razpon gramature popravite in sicer od 750g do 1kg, saj so pri nas modeli za kruh od 750g .
SKUPINA: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
31. SKLOP: KRUH PŠENIČNI; OSTALI KRUHI (ves kruh štruca ali model, po dogovoru, rezan in pakiran)

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Naročnik bo popravil razpon artiklov v sklopu 31, in sicer od 0,7 do 1 kg in objavil popravek predračunskih obrazcev.Datum objave: 04.11.2020   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da imajo slovenski proizvajalci, smo eni izmed njih, različne gramature spodnjih izdelkov vas prosimo, da ugodite naši prošnji , da lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, da bomo lahko oddali našo ponudbo in sicer:
SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
11. žitne kroglice s čokolado, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
24. kus kus, koruzni do 5kg
Vam lahko ponudimo KUSKUS pirin Bio ?
25. lan, seme, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 400g oziroma do 1kg ?
26. sončnično seme, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 300g oziroma do 1kg ?
27. bučno seme, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 300g oziroma do 1kg ?
28. sezam, seme 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 300g oziroma do 1kg ?
27. SKLOP: TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
5. jušna zakuha, rinčice, do 2 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 4kg, ker manjša ne obstaja v našem asortimanu ?
9. rezanci, valjani, široki, 3 do 6kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 400g , ker večja ne obstaja v našem asortimanu?
10. rezanci, valjani, z jajci, široki 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg, ker večja ne obstaja v našem asortimanu?
18. testenine peresniki 3 do 5 kg
Verjetno mislite Peresnike brez jajc, vam lahko ponudimo mini barvaste peresnike brez jajc 400g ?
19. testenine peresniki, z jajci 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
21. testenine vretena 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
29. mlinci do 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 6kg ?Verjetno ste mislili z jajci ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
11. žitne kroglice s čokolado, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
Odgovor: Naročnik želi gramaturo 1kg.

24. kus kus, koruzni do 5kg
Vam lahko ponudimo KUSKUS pirin Bio ?
Odgovor: Naročnik želi kus kus, koruzni.

25. lan, seme, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 400g oziroma do 1kg ?
Odgovor: Naročnik želi lan, seme 1kg.

26. sončnično seme, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 300g oziroma do 1kg ?
Odgovor: Naročnik želi sončnično seme, 1kg.

27. bučno seme, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 300g oziroma do 1kg ?
Odgovor: Naročnik želi bučno seme, 1kg.

28. sezam, seme 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 300g oziroma do 1kg ?
Odgovor: Naročnik želi sezam, seme 1kg.

27. SKLOP: TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE

5. jušna zakuha, rinčice, do 2 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 4kg, ker manjša ne obstaja v našem asortimanu ?
Odgovor: Naročnik spreminja razpon jušna zakuha, rinčice, od 2 kg do 5 kg.

9. rezanci, valjani, široki, 3 do 6kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 400g , ker večja ne obstaja v našem asortimanu?
Odgovor: Ne.

10. rezanci, valjani, z jajci, široki 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg, ker večja ne obstaja v našem asortimanu?
Odgovor: Ne.

18. testenine peresniki 3 do 5 kg
Verjetno mislite Peresnike brez jajc, vam lahko ponudimo mini barvaste peresnike brez jajc 400g ?
Odgovor: Naročnik želi testenine peresniki, 3 do 5 kg.

19. testenine peresniki, z jajci 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
Odgovor: Naročnik želi testenine peresniki, z jajci 3 do 5 kg.

21. testenine vretena 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
Odgovor: Naročnik želi testenine vretena 3 do 5 kg.

29. mlinci do 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 6kg ?Verjetno ste mislili z jajci ?
Odgovor: Ponudite mlince z jajci do 6kg.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev, kjer se zahteve spreminjajo.
Datum objave: 05.11.2020   17:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zamrznjeni program ima običajno 2,5 kg gastro pakiranja sadja in zelenjabve prosim, da dovolite tak razpon gramature, sicer se ne bomo mogli prijaviti na razpis.

1. zamrznjene jagode, 5 do 10 kg
2. zamrznjeni gozdni sadeži, 5 do 10 kg
3. zamrznjene borovnice, 5 do 10
4. zamrznjene maline, 5 do 10 kg
6. zamrznjeno korenje, baby, 5 do 10 kg
8. mlad zamrznjen grah, 5 do 10 kg
9. zamrznjena paprika, rumena in rdeča, sesekljana, 1 do 5 kg
11. zamrznjena cvetača, 5 do10 kg
13. zamrznjena mešana zelenjava (brokoli, cvetača, korenje), 5 do 10 kg
15. zamrznjen stročij rumeni fižol (rezan), 5 do 10 kg
16. zamrznjen stročji zeleni fižol, (rezan,) 5 do 10 kg
17. zamrznjena špinača, pasirana v briketih, 5 do 10 kg
18. zamznjen brokoli 5 do 10 kg


Hvala!

ODGOVOR
Pooblaščenec naročnika je z že objavljenim odgovorom, dne 29.10.2020, dopustil ponudbo artiklov, v tem sklopu, v manjšem pakiranju.Datum objave: 05.11.2020   17:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali cene preračunamo na 2 ali na 4 decimalke?
Ali so cene fiksne za 2 leti?

Hvala!

ODGOVOR
Fiksnost cen je opredeljena v četrti točki I. poglavja dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s predpisom: Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja. Le-ta v četrtem členu govori, da se denarne obveznosti v prvem letu ne smejo valorizirati. Če je valorizacija utemeljena, se denarne obveznosti po preteku tega obdobja lahko valorizirajo na način, določen s tem pravilnikom. Za regulacijo cen se upošteva kumulativni indeks cen za hrano, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS.

Cene na enoto mere so lahko podane na največ štiri decimalna mesta. Pooblaščenec naročnika bo za stolpec 6 v popisu blaga popravil možnost vnosa cene na 4 decimalna mesta.
Datum objave: 05.11.2020   17:38
VPRAŠANJE
spoštovani,

ali vam lahko ponudimo:

23. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
13. paradižnik, pelati, kocke, od 2 do 5 kg ali lahko kocke 400g


Hvala!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpona.Datum objave: 09.11.2020   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.

- v primeru da je ponudnik priloži certifikat izbrana kakovost proizvajalca, ponudnik certifikata IK za distribucijo nima ali boste certifikat priznali? V RD pišete le o eko certifikatu " V primeru, da je ponudnik le distributer in ne proizvajalec ponujenih ekoloških živil predloži veljavni certifikat dobavitelja za distribucijo ekoloških živil, ki se glasi na njegovo ime."

- prosimo za dodatne informacija:
6. SKLOP: PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IN MESNINE
12. puranji file, I. kvalitete, zrezki (8,12 in 14dag, sveže - Ali so prsa?
13. purenje file, narezano na kocke (2x2 ali 1x1 cm), sveži - Ali so prsa?
7. SKLOP: MESNI IZDELKI
7. klobasa, prekajena, svinjska - Ali je za kuhanje?
9. prekajena govedina v kosu - Po katerem kosu mesa povprašujete?
22. salama suha, trajna, I. kvaliteta, narezana - Prosimo navedite primer artikla.
8. SKLOP: EKOLOŠKO MESO (JUNEČJE, GOVEJE)
2. eko goveje, stegno, bk v kosu ali narezano (zrezki, kocke, trakci) - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
11. SKLOP: ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (nor. Izbrana kakovost)
1. piščančji file, bkk, narezano na zrezke 10 do 14 dag, svež - Ali so prsa?
2. piščančji file, bkk, narezano na kocke, velikost kock 1x1 cm in 2x2 cm), sveže - Ali so prsa?
3. bedra piščančja , sveža, 10 do 12 dag/kos - Ali so s kostjo in kožo?
8. nabodala piščančja, 8 do 10dag, sveže, I. kvalitete, sveža - Ali so brez zelenjave?
Hvala za odgovore.ODGOVOR

Naročnik izbranega indeksa ne bo spreminjal. Navedeni indeks zajema oziroma je primeren za vsa razpisana živila oziroma blago. V zvezi s tem še pojasnjujemo, da Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS, št. 1/04) naročniku dopušča možnost valorizacije denarnih obveznosti, torej gre za lastno presojo in odločitev naročnika, ali bo valorizacijo cen v okvirnem sporazumu za obdobje trajanja omogočil ali ne. Prav tako navedeni pravilnik določa, da se v pogodbi kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti lahko uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki pa v primerjavi z izbranim kumulativnim indeksom cen za hrano zajema še širši nabor blaga in storitev.

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt mora, v kolikor ponudi živila iz sheme kakovosti, ponudbi priložiti certifikat, skladno s potrjeno specifikacijo Izbrana kakovost za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje in perutninsko meso, ki ga je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V kolikor ponudnik oziroma gospodarski subjekt nabavlja meso od certificiranega proizvajalca in sam izvaja (le) razsek, porcioniranje, ipd., mora imeti za ta del pridobljen certifikat. Certifikat mora pridobiti tudi trgovec, ki ponuja živila z znakom Izbrana kakovost.

6. SKLOP: PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IN MESNINE
12. puranji file, I. kvalitete, zrezki (8,12 in 14dag, sveže - Ali so prsa?
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv artikla: puranji file, prsa, I. kvalitete, zrezki (8,12 in 14dag), sveže.

13. purenje file, narezano na kocke (2x2 ali 1x1 cm), sveži - Ali so prsa?
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv artikla: puranji file, prsa, narezano na kocke (2x2 ali 1x1 cm), sveži.

7. SKLOP: MESNI IZDELKI
7. klobasa, prekajena, svinjska - Ali je za kuhanje?
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv artikla: klobasa, prekajena, svinjska za kuhanje.

9. prekajena govedina v kosu - Po katerem kosu mesa povprašujete?
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv artikla: prekajena govedina v kosu, stegno.

22. salama suha, trajna, I. kvaliteta, narezana - Prosimo navedite primer artikla.
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv artikla: salama suha, trajna, I. kvaliteta, narezana podobno kot ogrska.

8. SKLOP: EKOLOŠKO MESO (JUNEČJE, GOVEJE)
2. eko goveje, stegno, bk v kosu ali narezano (zrezki, kocke, trakci) - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
Odgovor: Naročnik želi govedino.

11. SKLOP: ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (nor. Izbrana kakovost)
1. piščančji file, bkk, narezano na zrezke 10 do 14 dag, svež - Ali so prsa?
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv artikla: piščančji file, prsa, bkk, narezano na zrezke 10 do 14 dag.

2. piščančji file, bkk, narezano na kocke, velikost kock 1x1 cm in 2x2 cm), sveže - Ali so prsa?
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv izdelka: piščančji file, prsa, bkk, narezano na kocke, (velikost kock 1x1 cm in 2x2 cm), sveže.

3. bedra piščančja , sveža, 10 do 12 dag/kos - Ali so s kostjo in kožo?
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv artikla: bedra piščančja , sveža, s kostjo in kožo, 10 do 12 dag/kos.

8. nabodala piščančja, 8 do 10dag, sveže, I. kvalitete, sveža - Ali so brez zelenjave?
Odgovor: Naročnik dopolnjuje naziv artikla: nabodala piščančja, z zelenjavo, 8 do 10dag, sveže, I. kvalitete, sveža.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 09.11.2020   09:59
VPRAŠANJE

Spoštovani,

ali lahko ponudimo:
25. lan, seme, 1 kg ali lahko 200g ali pa 400g sicer prosimo za naziv proizvajalca, ki ima 1 kg pakiranje
26. sončnično seme, 1 kg ali lahko 200g ali pa 300g sicer prosimo za naziv proizvajalca, ki ima 1 kg pakiranje
27. bučno seme, 1 kg ali lahko 200 ali pa 680g sicer prosimo za naziv proizvajalca, ki ima 1 kg pakiranje
28. sezam, seme 1 kg ali lahko 200 ali 300g sicer prosimo za naziv proizvajalca, ki ima 1 kg pakiranje

Hvala!

ODGOVOR
Naročnik popravlja razpon za artikle pod zap. št. 25, 26, 27 in 28, in sicer ponudite pakiranje do 1kg.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 09.11.2020   10:00
VPRAŠANJE
9. rezanci, valjani, široki, 3 do 6kg ali lahko 500g
10. rezanci, valjani, z jajci, široki 3 do 5 kg ali lahko 500g
21. testenine vretena 3 do 5 kg aqli lahko 500g


ODGOVOR
Ne. Naročnik želi pakiranje v navedeni embalaži-gramaturi.Datum objave: 09.11.2020   10:00
VPRAŠANJE
Prosimo za pomoč, da si lažje predstavljamo kakšen izdelek želite.

111. keksi polnozrnati do 1kg prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
112. keksi polnozrnati obliti s čokolado do 1kg prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
112. keksi polnozrnati obliti s čokolado do 1kg prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
113. keksi, obliti s čokolado, do 500 g prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
114. keksi, s čokoladnim polnilom do 500g prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
120. sadno žitna rezina pakirana, od 20-50 g, brez konzervansov, vsebuje naj min, ogljikovih hidratov od tega max. 20 % sladkorjev, maksimalna vrednost maščob 20 g, beljakovine preostanek, brez umetnih sladil prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
121. žitna rezina pakirana, od 20-50 g, brez konzervansov, vsebuje naj min, ogljikovih hidratov od tega max. 20 % sladkorjev, maksimalna vrednost maščob 20 g, beljakovine preostanek, brez umetnih sladil prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih


Hvala!

ODGOVOR
111. keksi polnozrnati do 1kg prosimo za pomoč izdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
Odgovor: Naročnik želi katerikoli polnozrnate kekse pakirane do 1kg, ki jih proizvajalci lahko ponudijo.

112. keksi polnozrnati obliti s čokolado do 1kg prosimo za pomoč izdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
112. keksi polnozrnati obliti s čokolado do 1kg prosimo za pomoč izdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
Odgovor: Pooblaščenec naročnika je že z objavljenim odgovorom, dne 3.11.2020, popravil opis artikla na: polnozrnati keksi s koščki čokolade do 1kg.

113. keksi, obliti s čokolado, do 500 g prosimo za pomoč izdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
Odgovor: Naročnik želi katerikoli kekse oblite s čokolado do 500g, ki jih proizvajalec lahko ponudi.

114. keksi, s čokoladnim polnilom do 500g prosimo za pomoč izdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
Odgovor: Naročnik želi katerikoli keksi s čokoladnim polnilom do 500g, ki jih proizvajalec lahko ponudi.

120. sadno žitna rezina pakirana, od 20-50 g, brez konzervansov, vsebuje naj min, ogljikovih hidratov od tega max. 20 % sladkorjev, maksimalna vrednost maščob 20 g, beljakovine preostanek, brez umetnih sladil prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
Odgovor: Pooblaščenec naročnika je že z objavljenim odgovorom, dne 3.11.2020, popravil opis artikla na: sadno žitna rezina, pakirana, od 20 do 50g.

121. žitna rezina pakirana, od 20-50 g, brez konzervansov, vsebuje naj min, ogljikovih hidratov od tega max. 20 % sladkorjev, maksimalna vrednost maščob 20 g, beljakovine preostanek, brez umetnih sladil prosimo za pomočizdelek katerega proizvajalca ste imeli v mislih
Odgovor: Pooblaščenec naročnika je že z objavljenim odgovorom, dne 3.11.2020, popravil opis artikla na: žitna rezina, pakirana od 20 do 50g.
Datum objave: 12.11.2020   13:51
Pooblaščenec naročnika za javno naročilo »Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Božidarja Jakca« številka objave na Portalu javnih naročil JN006402/2020-B01 z dne 15.10.2020, preko Portala javnih naročil RS podaja naslednje pojasnilo:

Pooblaščenec bo objavil podaljšanje roka za predložitev ponudb. Nov rok za predložitev ponudb je 25. 11. 2020, do 10.00 ure. Odpiranje ponudb preko sistema e-JN bo potekalo 25. 11. 2020 ob 10.01 uri.