Dosje javnega naročila 006292/2020
Naročnik: VRTEC JARŠE, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Jarše
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 595.679,35 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006292/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.10.2020
JN006292/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN006292/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2020
JN006292/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN006292/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2021
JN006292/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
JN006292/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 05.03.2021
JN006292/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 05.03.2021
JN006292/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
JN006292/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2021
JN006292/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2021
JN006292/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
JN006292/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2021
JN006292/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2021
JN006292/2020-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2021
JN006292/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN006292/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2021
JN006292/2020-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2022
JN006292/2020-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2022
JN006292/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
JN006292/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2022
JN006292/2020-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2022
JN006292/2020-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2022
JN006292/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2022
JN006292/2020-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
JN006292/2020-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
JN006292/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2022
JN006292/2020-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2022
JN006292/2020-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2022
JN006292/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2022
JN006292/2020-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2023
JN006292/2020-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2023
JN006292/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2023
JN006292/2020-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2023
JN006292/2020-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2023
JN006292/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2023
JN006292/2020-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2023
JN006292/2020-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006292/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 199-481816
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370130/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21422
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Jarše
Referenčna številka dokumenta: 430-1943/2020-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih živil, ekoloških živil in živil iz drugih shem kakovosti za obdobje treh let po razpisanih sklopih za potrebe naročnika, Vrtca Jarše Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pasterizirano mleko in mlečni izdelki iz shem kakovosti (brez eko)
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je pasterizirano mleko in mlečni izdelki iz shem kakovosti (brez eko).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pasterizirano in sterilizirano mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je pasterizirano in sterilizirano mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 1.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sladoled.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže mlado goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso ter mesni izdelki
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtce Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveže mlado goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso ter mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže mlado goveje in telečje meso iz shem kakovosti
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveže mlado goveje in telečje meso iz shem kakovosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sveže goveje in telečje meso
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio sveže goveje in telečje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže piščančje in puranje meso in izdelki iz shem kakovosti
Številka sklopa: 2.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveže piščančje in puranje meso in izdelki iz shem kakovosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sveže piščančje meso
Številka sklopa: 2.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio sveže piščančje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe in zamrznjena zelenjava ter sadje
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15300000
15330000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so zamrznjene ribe in zamrznjena zelenjava ter sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirane ribe
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so konzervirane ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Kokošja jajca
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so kokošja jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kokošja jajca
Številka sklopa: 4.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so bio kokošja jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje in zelenjava ter kisla repa in zelje
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveže sadje in zelenjava ter kisla repa in zelje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sadje in zelenjava
Številka sklopa: 5.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio sadje in zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje
Številka sklopa: 5.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je suho sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio jabolčni sok
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321600
15332100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio jabolčni sok.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio marmelada
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332230
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio marmelada.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovsko pecivo ter slaščičarski izdelki
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtce Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila kruh, pekovsko pecivo ter slaščičarski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh, pekovsko pecivo ter slaščičarski izdelki
Številka sklopa: 8.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtce Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio kruh, pekovsko pecivo ter slaščičarski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mlevski izdelki, kaše, kosmiči in testenine
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtce Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio mlevski izdelki, kaše, kosmiči in testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtec Jarše Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so zamrznjeni izdelki iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambno blago
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je splošno prehrambeno blago.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna živila
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so dietna živila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2020   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik je za izvedbo postopka, na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), pooblastil Mestno občino Ljubljana.
Dopolnitev točke IV.1.3: Naročnik bo pri vseh sklopih, z izjemo sklopov svežega sadja in zelenjave, okvirni sporazum sklenil z enim ponudnikom, ki bo oddal po merilih ocenjeno najugodnejšo dopustno ponudbo. Pri sklopih svežega sadja in zelenjave pa z največ štirimi ponudniki.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2020   15:46
1. Vprašanje:
Spoštovani,

če prav razumemo za sklop svežega sadja in zelenjave velja v razpisni fazi merilo 85 točk cena in 15 točk shema kakovosti, v fazi odpiranja konkurence pa le ponudbena cena (100 točk)?

Ali je ponudnik dolžan dobavljati živila iz sheme kakovosti, v kolikor jih označi v razpisni fazi, celotno obdobje veljavnosti javnega razpisa?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Odgovor:
Da.


2. Vprašanje:
1.1. SKLOP PASTERIZIRANO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI
- zaporedna številka artikla 1 - pasterizirano homogenizirano mleko, polnomastno, pakiranje 5 do 10 l vedro - ročka
Prosimo za umik take zahteve in spremenite ali enakovredno, ker ste s tem dali možnost prijave samo določenemu ponudniku in ne upoštevate enake obravnave med ostali ponudniki.

Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 1 na: »Pasterizirano homogenizirano mleko, polnomastno, pakiranje 5 do 10 l.

Objavljen bo popravek Popisa blaga, ki je del predračunskega obrazca.


Datum objave: 15.10.2020   13:09
Objavljamo odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov:

3.2 KONZERVIRANE RIBE

1 Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g tune, pakiranje v pločevinki 1000 do 2000 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki, saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka v vrečki, ki pa ni primerljive kvalitete. Hvala za razumevanje.
3. Odgovor: Naročnik je zahtevo, da mora biti izdelek v pločevinki, že podal.

3 Sterilizirani fileti tune v lastnem soku, 1000 do 2000 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki, saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka v vrečki, ki pa ni primerljive kvalitete. Hvala za razumevanje.
4. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: Sterilizirani fileti tune v lastnem soku, pakiranje v pločevinki, 1000 do 2000 g.
Naročnik dodaja, da morajo biti vsi zahtevani artikli 3.2 sklopa (Konzervirane ribe) pakirani v pločevinki.

7. SKUPINA: BIO MARMELADA

1 Bio ekstra domača marmelada, jagodna, steklena embalaža, pakiranje do 400 g (min. 50 % sadne kaše) -ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
5. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Bio ekstra domača marmelada, jagodna, steklena embalaža, pakiranje do 800 g (min. 50 % sadne kaše)«.

2 Bio ekstra domača marmelada, marelična, steklena embalaža, pakiranje do 400 g (min. 50 % sadne kaše) -ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
6. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Bio ekstra domača marmelada, marelična, steklena embalaža, pakiranje do 800 g (min. 50 % sadne kaše)«.

3 Bio ekstra domača marmelada, slivova, steklena embalaža, pakiranje do 400 g (min 50 % sadne kaše) -ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
7. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Bio ekstra domača marmelada, slivova, steklena embalaža, pakiranje do 800 g (min 50 % sadne kaše)«.

11. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

1 Jedilno rafinirano sončično olje 100 %, pakiranje 1 L zahtevano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l?
8. Odgovor: Ne.

8 Bazilika, sušena, v dozi, pakiranje do 20 g izdelek do 20g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
9. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Bazilika, sušena, v steklenički, pakiranje do 20 g«.

13 Cimet v skorji, pakiranje do 40 g izdelek je mogoče ponuditi samo v vrečki. V kolikor pa želite izdelek v dozi, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju, pa lahko ponudimo izdelek v 265g. Povejte kaj ponudimo?
10. Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal opisa živila. Ponudnik lahko ponudi artikel, pakiran v vrečki.

14 Cimet v skorji, pakiranje do 200 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje izdelek je mogoče dobiti v 265g pakiranju. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
11. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Cimet v skorji, pakiranje do 265 g, gastro pakiranje v embalaži, ki omogoča neprodušno zapiranje«.

15 Curry, v dozi, pakiranje do 60 g izdelek do 60g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
12. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Curry, v steklenički, pakiranje do 60 g«.

16 Čebula, pražena, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje na izdelku piše ocvrta čebula Kotanyi. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
13. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Čebula, pražena ali ocvrta, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalaži, ki omogoča neprodušno zapiranje«.

17 Čebula, zrnasta, v dozi, pakiranje do 50 g izdelek je sedaj mogoče dobiti v 60g kozarčku. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
14. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Čebula, zrnasta, v steklenička, pakiranje do 60 g«

19 Česen, mleti, v dozi, pakiran do 70 g izdelek do 70g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
15. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Česen, mleti, v steklenički, pakiran do 70 g«.

22 Drobnjak, v dozi, pakiranje do 10 g izdelek do 10g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
16. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Drobnjak, v steklenički, pakiranje do 10 g izdelek«.

25 Klinčki mleti, pakiranje do 45 g izdelek v kozarčku je bil ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti samo v izdelek v vrečki in v 38g ali pa izdelek v plastični dozi in v 140g ali v 370g. Povejte kaj je za naročnika sprejemljivo? ? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
17. Odgovor: Ponudnik lahko ponudi izdelek v vrečki.

27 Kurkuma,v dozi, pakiranje do 50 g izdelek do 50g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
18. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Kurkuma,v steklenički, pakiranje do 50 g izdelek«.

28 Kumina mleta, v dozi, pakiranje do 50 g izdelek do 50g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
19. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Kumina mleta, v steklenički, pakiranje do 50 g«.

30 Muškatni orešček mleti, v dozi, do 50 g izdelek do 50g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
20. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Muškatni orešček mleti, v steklenički, do 50 g«.

32 Origano, v dozi, pakiranje do 20 g izdelek do 20g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
21. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Origano, v steklenički, pakiranje do 20 g«.

35 Paprika rdeča mleta sladka, v dozi, pakiranje do 100 g izdelek do 100g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
22. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Paprika rdeča mleta sladka, v steklenički, pakiranje do 100 g«.

36 Rožmarin rezan, v dozi, pakiranje do 40 g izdelek do 20g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
23. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Rožmarin rezan, v steklenički, pakiranje do 40 g«.

38 Rožmarin rezan, v dozi, pakiranje do 40 g izdelek do 20g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
24. Odgovor: Pod zaporedno številko 38 je artikel z drugačnim opisom. Odgovor glede rezanega rožmarina je že podan (23. odgovor).

40 Timijan, v dozi, pakiranje do 20 g izdelek do 20g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
25. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Timijan, v steklenički, pakiranje do 20 g«.

41 Timijan, pakiranje do 100 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo izdelek v 215g ali pa v 450g?
26. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Timijan, pakiranje do 215 g, gastro pakiranje v embalaži, ki omogoča neprodušno zapiranje«

43 Majaron, v dozi, pakiranje do 20 g izdelek do 20g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
27. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Majaron, v steklenički, pakiranje do 20 g«.

45 Peteršilj, v dozi, pakiranje do 20 g izdelek do 20g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
28. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Peteršilj, v steklenički, pakiranje do 20 g«.

47 Pehtran, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 155g?
29. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Pehtran, pakiranje do 155 g«.

49 Poper črni, mleti, v dozi, pakiranje do 50 g izdelek do 50g se dobi v steklenički in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
30. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: » Poper črni, mleti, v steklenički, pakiranje do 50 g«.

55 Pšeničnii kosmiči s čokolado (kot Čokolešnik ali podobno), pakiranje do 2 kg ali je mogoče naročnik imel v mislih izdelek kot čokolino, saj ima izdelek kot čokolešnik že razpisan pod zaporedno št. 54.
31. Odgovor: Pod zap. št. 54 so mišljeni kosmiči s čokolado in lešniki kot npr. Čokolešnik. Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 55 na: »Pšenični kosmiči s čokolado (enakovredno kot Čokolino ali Čoko in enakovredno), pakiranje do 2 kg«.

61 Masleni piškoti, pakiranje 250 do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 960g pakiranju?
32. Odgovor: Ne.

63 Napolitanke, lešnik, pakiranje, 250 do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 700gh pakiranju?
33. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Napolitanke, lešnik, pakiranje, 250 do 700 g«.

75 Mešanica kavnih nadomestkov (pražen ječmen, korenina cikorije), Proja ali podobno, pakiranje do 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
34. Odgovor: Ne.

78 Čokolada v prahu, min 36 % kakavovih delcev, pakiranje do 500 g ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 35% kakavovih delcev.
35. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Čokolada v prahu, min 35 % kakavovih delcev, pakiranje do 500 g«.

78 Čokolada v prahu, min 36 % kakavovih delcev, pakiranje do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
36. Odgovor: Ne.

80 Čokolada, za kuhanje, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
37. Odgovor: Ne.

82 Kava, pražena, mleta, v kvaliteti Barcaffe, do 500 g v kolikor naročnik želi izdelek kot Barcaffe naj zahteva izdelek z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala za razumevanje.
38. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Kava (75 % kave sorte Arabica in 25 % kave sorte Robusta; enakovredno kot Barcaffe), pražena, mleta, do 500 g«.


84 Prašek za puding vanilija, pakiranje do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g, saj imate zahtevano neobičajno gramaturo izdelka. Gospodinjsko pakiranje se namreč dobi do 100g.
39. Odgovor: V opisu je zajeto tudi pakiranje 100 g. Naročnik opisa artikla ne bo spreminjal.

85 Prašek za puding čokolada, pakiranje do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g, saj imate zahtevano neobičajno gramaturo izdelka. Gospodinjsko pakiranje se namreč dobi do 100g.
40. Odgovor: V opisu je zajeto tudi pakiranje 100 g. Naročnik opisa artikla ne bo spreminjal.

87 Vinski kamen, pakiranje 16 g ali lahko ponudimo izdelek v 17g pakiranju. Gre resnično za minimalno odstopanje. Hvala za razumevanje.
41. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Vinski kamen, pakiranje 16 17 g«.

89 Sladkor kristalni, pakiranje 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 25kg?
42. Odgovor: Ne.

90 Sladkor mleti, pakiranje 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
43. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Sladkor mleti, pakiranje 500 -1000 g«.

93 Kokosova moka, pakiranje do 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
44. Odgovor: Ne.

112 Jetrna pašteta, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 400g?
45. Odgovor: Ne.

12.1 DIETNA ŽIVILA

9 Rižev desert, vanilija ali čokolada, pakiranje 100 do 160 g - ali lahko ponudimo izdelek okus vanilija ter kakav (namesto čokolada)?
46. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Rižev desert, vanilija ali čokolada oz. kakav, pakiranje 100 do 160 g«.

10 Rižev desert z dodanim sadjem, 100 do 160 g ali lahko ponudimo izdelek v 2x125g
47. Odgovor: Da.

16 Rižev sladoled brez glutena, vanilija, (brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 500 g- dobavitelj je precej spremenil asortima sladoledov. Sedaj vam lahko ponudimo le kokosov sladoled ali sojin sladoled z okusi. Ali lahko ponudimo kokosov sladoled z okusom mango in ananas 300g? Riževi niso več dobavljivi. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)?
48. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Rižev sladoled brez glutena, vanilija, (brez dodanih okusov sadja ali čokolade) ALI kokosov sladoled s sadnim okusom, do 500 g«.

29 Moka brez glutena za pecivo (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo večnamensko moko?
49. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Moka brez glutena (Schar in enakovredno), pakiranje do 1 kg«.

43 Riževi kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno) - ali lahko ponudimo izdelek riževi in proseni kosmiči brez vseh alergenov kot Orgran?
50. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Riževi kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar in enakovredno) ALI riževi in proseni kosmiči brez vseh alergenov (kakovost Orgran in enakovredno)«.

50 Koruzni zdrob brez glutena, mleka in jajc, pakiranje do 500 g sedaj je mogoče dobiti le polento, koruzni zdrob pa je bil ukinjen. Ali lahko ponudimo predlagan izdelek?
51. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Koruzni zdrob ALI polenta brez glutena, mleka in jajc, pakiranje do 500 g«.

51 Pekovsko pecivo različnih oblik (štručke, žemlje, bagete, ) brez glutena, mleka, jajc, (kakovost Schar ali enakovredno), do 100 g / kos naročnika prosimo, da loči pekovska peciva na različne postavke artikla (na štručke, hamburger, baguetke, ciabatinne), saj se dobijo v različnih pakiranjih z različno gramaturo in z različno ceno. Hvala za razumevanje.
52. Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla na: »Štručke brez glutena, mleka, jajc, (kakovost Schar ali enakovredno), do 100 g / kos«.

52 Biskvit brez glutena, mleka, (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo izdelek brez vseh alergenov kot Orgran?
53. Odgovor: Da.

Objavljen bo popravek Popisa blaga, ki je del predračunskega obrazca.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.10.2020   13:35
Vprašanje

Spoštovani,

v sklopu 1.4. Bio mleko in mlečni izdelki naročnik povprašuje po:
7 Bio jogurt sadni (različni okusi), iz pasteriziranega mleka, 3,0 do 3,5 % mm, 150 do 180 g
9 Bio kefir sadni (različni okusi), 3,0 do 3,5 % mm, izdelan s kefirnimi zrni, 150 do 180 g

Prosimo za pojasnilo katere različne okuse želi naročnik (češnja, malina, vanilija, gozdni sadeži, borovnica, )?

S spoštovanjem.

54. odgovor:
Naročnik bo pri obeh, v vprašanju navedenih postavkah oziroma artiklih, naročal različne okuse, pri čemer bo upošteval prodajni asortiman (torej različne možne okuse) izbranega ponudnika na razpisu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 16.10.2020   12:43
Vprašanje

Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo v vzorcu okvirnega sporazuma brez odpiranja konkurence v členu 12 opazili naslednji zapis:

"Na dobavnici (prevzemnici) mora biti navedena cena brez DDV, bruto in neto količina živil, merska enota, vrsta živil, sorta, kakovost (kategorija, klasa, razred ipd.), poreklo blaga in lot številka v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji."

Prosimo črtajte oziroma ustrezno spremenite ta člen, kajti na dobavnici je namreč naveden le naziv oz. vrsta ali opis blaga, količina in cena.

Hvala,
Lep pozdrav,

55. odgovor:
Naročnik spreminja besedilo osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne nakupe in dobave živil (brez odpiranja konkurence), in sicer se drugi odstavek 12. člena po novem glasi:

Na dobavnici (prevzemnici) mora biti naveden natančen opis živila (tudi z navedbo sheme kakovosti, skladno s ponudbo na razpis), količina pakiranja, cena na enoto oziroma enoto pakiranja brez DDV. (Opomba: Stavek v nadaljevanju velja za izbrane ponudnike svežega mesa): Pri sklopu svežega mesa je poleg navedenih podatkov obvezna še navedba lot številke oziroma številke šarža. Količine dostavljenih živil se morajo ujemati s količinami, ki so navedene na dobavnici.

Naročnik hkrati spreminja besedilo osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne dobave živil (sveže sadje in zelenjava), in sicer se drugi odstavek 16. člena po novem glasi:

Na dobavnici (prevzemnici) predpakiranih živil mora biti naveden natančen opis živila (tudi z navedbo sheme kakovosti, skladno s ponudbo na razpis), količina pakiranja in cena na enoto oziroma enoto pakiranja brez DDV.
Na dobavnici živil, ki niso predpakirana, mora biti naveden naziv dobavitelja, datum dobave, natančen opis živila (naziv artikla, sorta (v kolikor je bila le-ta zahtevana v razpisu), vrsta kakovosti (v kolikor je bila leta zahtevana v razpisu) in shema kakovosti (skladno s ponudbo na razpis)), država porekla, dobavljena količina v neto količini, z ustrezno enoto mere in cena na enoto mere brez DDV.

V ostalih delih osnutka okvirnih sporazumov ostajata nespremenjena.
Datum objave: 20.10.2020   13:33
Vprašanje
Sklop 10. ZAMRZNJENE RIBE
artikel 1: ali lahko ponudimo losos keta file?

56. Odgovor:
Ne, ponudnik mora v sklopu 3.1 (Zamrznjene ribe in zamrznjena zelenjava ter sadje) ponuditi atlantski losos (slovensko trgovsko ime za znanstveno ime Salmo salar).

Vprašanje
3.1 ZAMRZNJENE RIBE IN ZAMRZNJENA ZELENJAVA TER SADJE
Ali je možna dostava za dotični sklop v dopoldanskem času do 12.ure?
Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis.
Hvala že v naprej.

57. Odgovor:
Da.

Vprašanje
3.1 ZAMRZNJENE RIBE IN ZAMRZNJENA ZELENJAVA TER SADJE
artikel 1: ali lahko ponudimo losos keta file?

58. Odgovor:
Naročnik je že podal odgovor (56. odgovor).

Vprašanje:
3.1 ZAMRZNJENE RIBE IN ZAMRZNJENA ZELENJAVA TER SADJE
artikel 3: ali lahko ponudimo pakiranje 2kg

59. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis arikla na: Lignji, celi, očiščeni, pakiranje do 2 kg.

Vprašanje:
artikel 9: pasirana ali v listih?

60. Odgovor:
Naročnik želi pasirano špinačo v briketih. Opis artikla se spremeni na: Zamrznjena špinača - pasirana, briketi, pakiranje do 3 kg.


Vprašanje:
3.1 ZAMRZNJENE RIBE IN ZAMRZNJENA ZELENJAVA TER SADJE
Prosimo, da ločite sklop na zamrznjene ribe in na zamrznjeno zelenjavo (in sadje).
Za ribe je namreč potrebno imeti obrat prijavljen na VURS, medtem ko to za zelenjavo ni potrebno.
Hvala.

61. Odgovor
Naročnik ne bo ločil sklopa rib in zelenjave ter sadja, saj gre za celotni sklop živil, ki so globoko zamrznjeni izdelki, za ta živila pa se transport izvaja v namensko hlajenih vozilih tako, da se hladna veriga ne pretrga.


Datum objave: 22.10.2020   10:49
Vprašanje
10.1 SKLOP: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1 Krompirjevi svaljki s skuto, pakirano 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g ?

62. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opisa artikla na: Krompirjevi svaljki s skuto, pakirano 0,4 do 2 kg.

Vprašanje
10.1 SKLOP: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
4 Pirini svaljki, pakiranje 1 - 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g ?

63. Odgovor
Da. Naročnik spreminja opisa artikla na: Pirini svaljki, pakiranje 0,4 - 2 kg.

Vprašanje
10.1 SKLOP: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
6 Borovničevi cmoki, pakiranje 2 do 5 kg
7 Jagodni cmoki, pakiranje 2 do 5 kg
8 Slivovi cmoki, pakiranje 2 do 5 kg
Vam lahko vse vrste sadnih cmokov ponudimo pakiranje 1kg, oziroma razpon od 1 do 5kg ?

64. Odgovor
Da. Naročnik spreminja opise artiklov:
- pod 6 na: Borovničevi cmoki, pakiranje 1 do 5 kg,
- pod 7 na: Jagodni cmoki, pakiranje 1 do 5 kg,
- pod 8 na: Slivovi cmoki, pakiranje 1 do 5 kg.


Datum objave: 23.10.2020   08:41
Vprašanje
Spoštovani,
- prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen - kot predlagamo.

65. Odgovor
Naročnik izbranega indeksa ne bo spreminjal. Navedeni indeks zajema oziroma je primeren za vsa razpisana živila oziroma blago. V zvezi s tem še pojasnjujemo, da Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS, št. 1/04) določa, da se v pogodbi kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti lahko uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki pa v primerjavi z izbranim kumulativnim indeksom cen za hrano zajema širši nabor blaga in storitev.

Vprašanje
- prosimo za dodatne informacije:
2. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI

2.1 SKLOP: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO IN ŽREBIČKOVO MESO TER MESNI IZDELKI
8 Cevaste kosti, narezane za juho - Ali povprašujete po govejih?

66. Odgovor:
Da.

Vprašanje
2.1 SKLOP: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO IN ŽREBIČKOVO MESO TER MESNI IZDELKI
16 Svinjski kare, BK, očiščeno, I. kategorija - Ali je v kosu?

67. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
2.1 SKLOP: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO IN ŽREBIČKOVO MESO TER MESNI IZDELKI
28 Suho meso prekajena svinjska šunka (BKK), max 2,5 % soli - Ali je v kosu?

68. Odgovor:
Da.

Vprašanje
29 Pečena hamburška slanina, max 2,5 % soli - Ali je v kosu?

69. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
41 Prekajen vrat - Ali je v kosu?

70. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
2.4 SKLOP: SVEŽE PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI
1 Piščančji file v kosu, BKK, razred kakovosti A (max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?

71. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
2.4 SKLOP: SVEŽE PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI
5 Piščančji file, razred kakovosti A, narezan na kocke velikosti cca 2 x 2 cm (max odstopanje 10 % od velikosti kock, max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?

72. Odgovor:
Da.

2.4 SKLOP: SVEŽE PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI
9 Puranji file v kosu, razred kakovosti A (max skupno odstopanje 2 % naročene mase) - Ali so prsa?

73. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
2.4 SKLOP: SVEŽE PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI
10 Puranji file, razred kakovosti A, narezan na kocke velikosti cca 2 x 2 cm (max odstopanje 10 % od velikosti kock, max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?

74. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
2.4 SKLOP: SVEŽE PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI
11 Puranji file, razred kakovosti A, narezan na zrezke 60 do 80 g - Ali so prsa?

75. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
2.5 SKLOP: BIO SVEŽE PIŠČANČJE MESO
1 Bio piščančji file, razred A, narezan na zrezke, 60 - 80 g - Ali so prsa?

76. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
2.5 SKLOP: BIO SVEŽE PIŠČANČJE MESO
2 Bio piščančji file, razred A, narezan na kocke, cca 2x2 cm - Ali so prsa?

77. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
2.5 SKLOP: BIO SVEŽE PIŠČANČJE MESO
3 Bio piščančja stegna bkk - Ali so v kosu?

78. Odgovor:
Da.


Datum objave: 23.10.2020   08:45
Vprašanje

Pozdravljeni, ali so razpisane količine za celotno obdobje?
Hvala za odgovor, lp
79. Odgovor:
Da.

Vprašanje
Spoštovani,
prosim za odgovor na spodnja vprašanja:
3.2 KONZERVIRANE RIBE
2 Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, pakiranje 80 do 150g-ali lahko ponudimo pakiranje 160g?

80. odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, pakiranje 80 do 160 g.

Vprašanje:
3.2 KONZERVIRANE RIBE
3 Sterilizirani fileti tune v lastnem soku, 1000 do 2000 g- ali lahko ponudimo v rastlinskem olju, ker ga v lastnem soku ne najdemo. Če ne smemo ponuditi prosim za blagovno znamko.

81. odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Sterilizirani fileti tune v lastnem soku ALI rastlinskem olju, 1000 do 2000 g.

Vprašanje:
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
OLJA, MAJONEZE IN MARGARINA
6 Majoneza, pakiranje 620 - 750 g-ali lahko ponudimo brez konzervansov in ki vsebuje barvilo E101?

82. odgovor:
Ne.

Vprašanje
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
ZAČIMBE - neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju
48 Poper črni, cel, pakiranje do 100 g, pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranj ali lahko ponudimo v kozarčku?

83. Odgovor:
Da.

Vprašanje
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
ZAČIMBE - neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju
51 Soda bikarbona, do 40 g-ker ne najdemo pakiranja v dozi ali lahko ponudimo v vrečki?

84. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
KEKSI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
64 Otroški keksi v obliki živali, pakiranje 250 do 1000 g-dobavitelj, ki ima kekse v obliki živali 1kg, ne sodeluje z ostalimi dobavitelji zaradi premajhnega obrata. Ali lahko ponudimo kekse, ki imajo pravokotno obliko na kateri je odtis živali, ali pa kekse v obliki črke? Če ga ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.

85. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Otroški keksi v obliki živali Ali z odtisom živali ALI v obliki črke, pakiranje 250 do 1000 g.

Vprašanje:
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
80 Čokolada, za kuhanje, pakiranje do 200 g-ali želite jedilno čokolado ali obliv?

86. Odgovor:
Naročnik želi jedilno čokolado. Opis artikla se spremeni na: Jedilna čokolada, za kuhanje, pakiranje do 200 g.

Vprašanje:
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
97 Kvas suhi, pakiranje do 15 g- ali lahko ponudimo pakiranje 5x7g?

87. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Kvas suhi, pakiranje do 35 g.

Vprašanje:
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
105 Korneti, pakiranje 100 do 300 g -ali lahko ponudimo pakiranje 95g? Če ga ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.

88. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Korneti, pakiranje 95 do 300 g.

Vprašanje:
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
110 Piščančja pašteta, brez konz., pakiranje do 200 g-ali lahko ponudimo pakiranje brez konzervansov in ki ima ojačevalece?

89. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
ČAJI
114 Čaj kamilica, pakiranje do 1500 g-ali ponudimo čaj rinfuzo ali filter pakiranje?
115 Čaj jagoda, pakiranje do 1500 g -ali ponudimo čaj rinfuzo ali filter pakiranje?
116 Čaj borovnica, pakiranje do 1500 g-ali ponudimo čaj rinfuzo ali filter pakiranje?
117 Čaj bezeg, pakiranje do 1500 g-ali ponudimo čaj rinfuzo ali filter pakiranje?

90. Odgovor:
Naročnik želi filter pakiranje. Opisi se spremenijo na:
114 Čaj kamilica, filter pakiranje, do 1500 g
115 Čaj jagoda, filter pakiranje, do 1500 g
116 Čaj borovnica, filter pakiranje, do 1500 g
»117 Čaj bezeg, filter pakiranje do, 1500 g«.

Objavljen bo popravek Popisa blaga, ki je del Predračuna ponudbe.