Dosje javnega naročila 006293/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
Blago: Uvedba novega IS za podporo zdravstvu
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN006293/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.10.2020
JN006293/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN006293/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021

Revizijski zahtevki
04.05.2021 Revizijski postopek v teku Več informacij
04.05.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
18.05.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
21.05.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN006293/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 199-481921
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Potrčeva cesta 23
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Boris Kmetec
boris.kmetec@sb-ptuj.si
+386 27491608
+386 27491630

Internetni naslovi
http://www.sb-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Uvedba novega IS za podporo zdravstvu
Referenčna številka dokumenta: 01.6-120/2-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48180000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Uvedba bolnišničnega informacijskega sistema v skladu s specifikacijami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48100000
48400000
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Uvedba bolnišničnega informacijskega sistema v skladu s specifikacijami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Potrčeva cesta 23
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2020   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije.
lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil razpisno dokumentacijo.Datum objave: 22.10.2020   12:11
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zahtevan Portal za paciente. Ker portal ponavadi ni del HIS sistemov, vljudno prosimo da se zahteva umakne iz razpisa.

ODGOVOR
Podatkovni model je last trenutnega ponudnika HIS rešitve. V okviru konkurenčnega dialoga bo s potencialnimi ponudniki dorečen optimalen plan in obseg prepisa podatkov.

VPRAŠANJE
Ena izmed razpisnih zahtev je :

"Ponudnik zdravstvenega informacijskega sistema mora omogočiti, da interna služba za informatiko lahko sama ureja, dodaja in spreminja nastavitve vnosov medicinskih podatkov".

Zahteva je precej ohlapna, prosim za specifikacijo za kakšne nastavitve gre. Za kakšne medicinske entitete gre, ali se nastavlja samo obveznost atributov in ali se predvideva dinamično dodajanje atributov entitet.

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da mu bo rešitev omogočila dinamično dodajanje določenih atributov entitet v okviru obstoječih in uveljavljenih procesov.


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zahtevan prepis podatkov iz starega sistema. Ali je podatkovni model obstoječega sistema na voljo in v kolikor je, zakaj ni priložen k razpisni dokumentaciji ?

ODGOVOR
Naročnik pričakuje in želi, da bo Izbrani ponudnik ponudil tudi portal oz. spletno rešitev za interakcijo s končnimi pacienti. Funkcionalnosti, ki jih naročnik želi podpreti so npr. naročanje na proste termine ipd. V okviru konkurenčnega dialoga bo s potencialnimi ponudniki dorečen optimalen obseg pričakovanih funkcionalnosti. Glede na navedeno naročnik vztraja pri navedenih zahtevah.Datum objave: 23.10.2020   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Referenčni pogoj za »izvedbo dobave blaga določene vrste«, kjer je med drugim zahtevano, da je referenca ustrezna le v kolikor rešitev podpira uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku je diskrimitorna in dopušča možnost udeležbe na predmetnem javnem naročilu zgolj peščici slovenskih ponudnikov, ki že posedujejo rešitve v slovenskih bolnišnicah.

Ker smo zastopnik enega izmed svetovno uveljavljenih ponudnikov, prosimo za umik tega pogoja, saj nam onemogoča sodelovanje na predmetnem javnem naročilu, saj ne posedujemo reference v slovenskem jeziku, čeprav sicer izpolnjujemo vse druge pogoje. Ker trg Evropske unije, kot enoten trg, ne sme biti teritorialno ali kakorkoli drugače omejen, bomo v nasprotnem primeru primorani vložiti revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo.

Hvala in lep pozdrav. P


ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo pri referencah glede vmesnika v slovenskem jeziku.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri analizi razpisnih zahtev ugotavljamo, da dobi ponudnik dodatnih 5% točk v kolikor predloži certifikat EuroRec.

Ugotavljamo, da je ta pogoj izrazito na kožo pisan podjetju SRC Infonet. S ciljem enakopravne obravnave vseh ponudnikov, prosimo če se naveden pogoj umakne, saj ima na nivoju Slovenije družba SRC Infonet edina ta certifikat. V kolikor navedenega ne nameravate storite, bomo primorani vložiti revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo.

Hvala že v naprej, kandidat

ODGOVOR
Po pozitivni zakonodaji in poziciji Slovenije znotraj EU je trg, za katerega morajo slovenski naročniki predvideti javna naročila, evropski trg, ne slovenski trg. Tudi to naročilo je pripravljeno skladno s tem pravnim redom. Pri oblikovanju meril je naročnik svoboden, če izkaže, da so merila povezana s predmetom javnega naročanja, kar v navedenem primeru lahko izkaže. Zahtevani certifikat naročniku zagotavlja ekonomsko korist in je povezano s predmetom javnega naročanja saj gre za izvedeno neodvisno presojo kakovosti produktov (presojo IT rešitev glede skrbništev, verzij, procesa zajema zahtev programiranja, testiranja in prehoda v produkcijo), ki uporabljajo zdravstvene podatke. Naročnik v merilih prav tako opredeljuje, da bo istega števila točk deležen tudi vsak drug enakovreden certifikat, ki bo zagotavljal neodvisno presojo rešitve, ki uporablja zdravstvene podatke.VPRAŠANJE
Spoštovani,

nastopiti nameravamo s partnerjem iz tujine. Ker se države vse bolj zapirajo, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb (in za postavitev vprašanj) za vsaj 1 mesec.

Hvala in lp, ponudnik

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je rok za kvalitetno pripravo ponudbe v tej fazi dovolj rok. Zlasti glede na obseg dokumentacije in dokazil, ki jih mora ponudnik v tej fazi predložiti.
Glede na to, da bodo pogajanja glede tehnične izvedbe v naslednjih fazah, naročnik ocenjuje, da je bil rok za postavitev vprašanj dovolj dolg.
Datum objave: 23.10.2020   14:55
VPRAŠANJE
V razpisu se ne omenja predvidena strojna oprema za implementacijo Ali bo naročnik sam nosil stroške predvidene strojne in sistemske programske opreme potrebne za implementacijo programskih rešitev ? Ali bo naročnik sam nosil stroške nabave strojne nabave vrstomatov in sistemov za registracijo zvoka ?

ODGOVOR
Strojna oprema ni predmet razpisa. Naročnik pričakuje SW rešitev za samoregistracijo pacienta. (Vrstomat je registriran TM in jo naročnik ne zahteva). Verjetno s sistemom za registracijo zvoka mislite bodisi zvočni zapis ali pa morda sistem za prepoznavanje govora. Strojna in sistemska programska oprema niso predmet razpisa.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija ne omenja velikosti sistema in njegovih posameznih komponet. Ker je implementacija rešitve in dodatnih licenčnih komponent povezana z velikostjo sistema in dodatnimi licenčninami, vas prosimo, da razpisno dokumentacijo dopolnite s podatki :
- predvidenim maximalnim številom postelj bolnišničnih oddelkov
- predvidenim številom sistemov za samoregistracijo pacientov
- predvidenim številom uporabnikov zvočnih zapisov
- predvidenim številom operacij


Brez omenjenih podatkov ni mogoče pripraviti ustrezne ponudne, zato bomo v nasprotnem primeru vložili revizijski zahtevek.

ODGOVOR
Naročnik od potencialnih ponudnikov pričakuje, da poznajo razmere, procese in aktivnosti, ki se izvajajo v (za slovenska merila) srednje veliki splošni bolnišnici. Število postelj je sicer le eden od kazalnikov velikosti bolnišnic, ki prav veliko ne pove o kompleksnosti procesov, ki jih sistem mora podpreti. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za 8 letno obdobje v katerem bo število postelj lahko precej nihalo zaradi raznih dejavnikov. Max število pa ne bo preseglo 400 (Trenutno je 259 postelj).
V okviru tega razpisa bolnišnica pričakuje le SW oz. rešitev za samoregistracijo pacientov. Naročnik pričakuje, da je ponudba neodvisna od števila samoregistriranih pacientov oz. mest za samoregistracijo. Torej število sistemov je tako le 1.
Potencialnih uporabnikov rešitve za zvočne zapise, je lahko v osmih letih tudi do 100 in več, saj se kader tudi menjuje. Nenazadnje vprašanje ne ločuje med uporabniki, ki diktirajo in uporabniki, ki pretipkavajo. Naročnik pričakuje, da je ponudba neodvisna od števila uporabnikov zvočnih zapisov. Tudi tukaj naročnik pričakuje le SW. HW bo glede na potrebe naročnik zagotovil sam.
Predvideno število operacij znaša 10.000 letno (Lani je bilo 9451 posegov).VPRAŠANJE
Merilo, da ponudnik prejme do 15 točk (od možnih 100) v kolikor dokaže, da ima na IHE Chonnecthatonu izkazana skladnost rešitve z IHE profili je omejujoča.

T. i. profili IHE predstavljajo namreč le eno od možnih rešitev za zagotavljanje tehničnega vidika interoperabilnosti za potrebe izmenjave informacij v zdravstvu z namenom pospeševanja uporabe elektronskih zdravstvenih kartonov, obstajajo pa seveda še drugi načini. Glede na dejstvo, da so v Sloveniji predpisani vmesniki preko katerih je potrebna izmenjava na nacionalnem pogoju, je navedeno dodatno točkovanje nepotrebno in izrazito favorizira enega slovenskega ponudnika, ki ima rešitev razvito na ta način.

V kolikor merila ne boste umaknili, bomo zaradi omejevanja konkurence primorani vložiti revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo!


ODGOVOR
IHE Chonnecthaton je ponavljajoči mednarodni dogodek kjer ponudniki »v Živo« dokažejo sposobnost povezovanja lastnih rešitev z rešitvami drugih ponudnikov na vsebinsko in tehnično standardiziran način. Kot rečeno je naročnikova velika skrb, da bo ponujena HIS rešitev (skupaj z ostalimi zahtevami) ustrezno delovala v slovenskem zdravstvenem ekosistemu (povezljivost s storitvami e-zdravja ipd.) ter, da bo sposobna povezljivosti tudi s trenutnimi in bodočimi podsistemi, ki se uporabljajo v bolnišnici (kot npr. radiološki, laboratorijski,ipd.). Glede na navedeno naročnik ocenjuje, da je predmetno merilo povezano s predmetom javnega naročanja in mu prinaša določeno ekonomsko korist. Kaže namreč na to, da je ponudnik sposoben v kratkem času zagotoviti povezljivost svojih rešitev z drugimi sistemi ali podsistemi.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pogoj za »izvedbo dobave blaga določene vrste«, poglavje »4 Orodje, obrat ali tehnična oprema«, kjer je med drugim v točki B zahtevano, da mora gospodarski subjekt že imeti integrirano rešitev z CRPP in PPOP, e-recept, e-naročanje in ERCO je diskrimitorna in dopušča možnost udeležbe na predmetnem javnem naročilu zgolj peščici slovenskih ponudnikov, ki že imajo vzpostavljene integracije.

Ker smo zastopnik enega izmed svetovno uveljavljenih ponudnikov, prosimo za umik tega pogoja, saj nam onemogoča sodelovanje na predmetnem javnem naročilu. Z zahtevo po tovrstni integraciji nam in ostalim uveljavljenim ponudnikom rešitev HIS namreč onemogočate prijavo, ker nobeden izmed tujih ponudnikov še ne poseduje integracije s slovenskimi centralnimi sistemi. Povsem legitimno pravico pa imate zahtevati navedene integracije (ter slovenski uporabniški vmesnik) v okviru izvedbe projekta.

V kolikor zahteve ne boste umaknili, bomo zaradi omejevanja konkurence primorani vložiti revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo!

LPK


ODGOVOR
Naročnik se zaveda, da je uporabnost HISa v praksi močno povezana s sposobnostjo HISa v vključenost v celotni nacionalni zdravstveno informacijski ekosistem, katerega glavni del so podprojekti e-zdravja. Izkazano sposobnost ponudnika, da v doglednem času vzpostavi vse navedene integracije, pa kot enega izmed temeljev za potencialno uspešen projekt. Čeprav ponujeni produkt, ki že ima integrirano rešitev z CRPP in PPOP, e-recept in ERCO predstavlja ekonomsko korist, naročnik kljub temu spreminja pogoj. Naročnik pri pogoju 4.Orodje, obraz ali tehnična oprema v točki B za zadnjo alinejo dodaja: »V kolikor ponudnik ponuja produkt, ki ni integriran z CRPP in PPOP, E-recept in e-naročanje, ERCO se zavezuje, da bo najkasneje v roku 6. mesecev od podpisa pogodbe vendar najkasneje do 31.12.2021. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja z oddajo ponudbe.Datum objave: 23.10.2020   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ugotavljamo, da je rok za oddajo ponudbe glede na situacijo s COVID-19 zelo kratek. Ker moramo za udeležbo pridobiti potrjena referenčna dokazila s strani zdravstvenih ustanov, ki se trenutno ukvarjajo s situacijo COVID-a (dodatne postelje, dodatni reorganizacijski ukrepi ...) in se zato nimajo časa ukvarjati s potrjevanjem in pripravo referenčnih potrdil, prosimo za podaljšanje roka za vsaj 2 tedna.

Kandidat

ODGOVOR
Naročnik nikjer ni zahteval s strani naročnikov potrjena referenčna potrdila. Glede na navedeno je rok za oddajo ponudb v tej fazi, več kot dovolj dolg.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas zakaj naročniik zahteva 2 referenci za dokazovanje usposobljenosti? Skladno s prakso DKOM zadošča 1 referenca, zato prosimo za spremembo razpisne dokumentacije.

LPP

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri zahtevi po dveh referencah, pri čemer dopušča, kot ustrezno smatral tudi referenco terciarnega nivoja. Zahteva po referencah je skladna z razmerami na EU trgu in sorazmerna z zahtevnostjo predmeta javnega naročila.Ker gre za kompleksen sistem, ki ga bo naročnik vpeljal in uporabljal mnogo let, si naročnik želi zanesljivega partnerja, ki je razvil dobro rešitev in da ni šlo zgolj za enkratni posel. Glede na navedeno naročnik vztraja pri zahtevanem pogoju.

VPRAŠANJE
Prosim za dodatna pojasnila povezana z zahtevami v specifikaciji naročila :
- Omogočena uporaba in upoštevanje tako imenovanih »loyalty« kartic .
Kakšne kartice predvidevate in kako se te vključujejo v sistem ?

- Omogočena nastavitev dovoljenj na nivoju uporabnika za naročanje v odvisnosti od posameznih terminov, definiranih v podlagi za urnik ????

- Sistem za spremljanje operativnih posegov mora imeti vključene varnostne protokole, kot so varnostni program pred uvodom v anestezijo, pred kirurškim rezom in pred premestitvijo iz OP dvorane ???


- Ponudnik zdravstvenega sistema mora zaradi kompleksnosti področja ter zakonodajnih zahtev ponuditi certificirano storitev dolgoročne hrambe in vzorčna notranja pravila za področje medicine in zdravstva.


ODGOVOR
- Naročnik umika zahtevo po loyalty kartic.
- Gre za možnost podrobne nastavitve pravic kdo lahko naroča v posamezne urnike oz. v posamezne termine glede na predpripravljene podlage urnikov
- Gre za protokole kot so preverjanje identitete pacienta pred vhodom v OP dvorano, preverjanje uporabe materialov in inštrumentov med operacijo.
- Naročnik ne razume kateri del besedila je nejasen. Naročnik pričakuje certificirano storitev dolgoročne hrambe, ki je v skladu z zakonodajo ter vzorčna notranja pravila za področje medicine in zdravstva. Plan implementacije in prevzema notranjih pravil pa bo definiran naknadno.
Datum objave: 27.10.2020   11:40
Naročnik zaradi praznikov in posledično krajšega roka za oddajo prijav podaljšuje rok za oddajo prijav.

Novi rok je 9.11.2020 do 10:00 ure.