Dosje javnega naročila 006322/2020
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup UZ aparata
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 237.259,60 EUR

JN006322/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN006322/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2020
JN006322/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2020
JN006322/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006322/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 200-484563
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21455
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup UZ aparata
Referenčna številka dokumenta: JN-0035/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup UZ aparata
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup endoskopskega stolpa s potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2020   15:25
VPRAŠANJE 1:
V tehnični specifikaciji ULTRAZVOČNE SONDE v točki 2. zahtevate Matrično linearno sondo s silikonskimi membranami ter s širokim frekvenčnim razponom od 2 MHz do vsaj 22 MHz.
Ali lahko, kot alternativo, ponudimo dve linearni sondi, ki pokrijeta vse zahteve in
- Linearno sondo s frekvenčnim razponom 3-11 MHz, širine 46mm ter
- Linearno matrično sondo s frekvenčnim razponom 8-24 MHz, širine 41mm
ODGOVOR 1:
Frekvenčni razpon posameznih ponujenih sond je ožji od zahtev, poleg tega sta potrebni dve sondi in
je menjava med preiskavo zamudna. Tudi širina obeh ponujenih sond presega zahteve. Zato zahteva ostaja nespremenjena.

VPRAŠANJE 2:
V tehnični specifikaciji NAČINI PRIKAZA IN PROGRAMSKA OPREMA, v točki 28. zahtevate: ''Programska oprema za 2D Shear Wave Elastografijo in Shearwave meritve (Point SW).
Ker v eni točki navajate dva različna načina Shearwave Elastografije in ker različni ponudniki na svojih UZ aparatih ponujajo različne načine, prosimo za potrditev, da ustreza UZ aparat, s programsko opremo za 2D Shearwave Elastografijo, enojen pulz ali več pulzov, prikaz žive slike med meritvijo.
Meritev hitrosti, elastičnosti v kPa in časovni prikaz vala širjenja preko konture, ki jo opazujemo. Omogočeno pa je tudi sledeče: naknadne meritve z RAW data, Quad view prikaz in avtomatska evaluacija področja, ki se uporablja za izračun elastičnosti (measurement area detection)?
ODGOVOR 2:
Naročnik ne spreminja zahteve (zahteva ostaja nespremenjena).

VPRAŠANJE 3:
V tehnični specifikaciji NAČINI PRIKAZA IN PROGRAMSKA OPREMA, v točki 24. zahtevate:'' Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerja (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala).
Ker se načini avtomatične optimizacije PW Dopplerja med proizvajalci razlikujejo, vas vsled omogočitve sodelovanja naprošamo za spremembo zahteve, kot sledi:
''Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerja (osnovna linija, hitrostna skala).
ODGOVOR 3:
Lahko ponudite tudi ''Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerja (osnovna linija, hitrostna
skala).

VPRAŠANJE 4:
Z namenom omogočitve sodelovanja, prosimo za izločitev dveh zahtev, ki sta izključno specifiki enega samega proizvajalca, in sicer izločitev zahteve pod točko 25.: Avtomatična optimizacija Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko, ter izločitev zahteve pod točko 30.: Hkratni prikaz Strain Elastografije in Shear Wave meritev ter atenuacije tkiva.
ODGOVOR 4:
Točka 25 se ne spremeni.
Točka 30: Ponudnik lahko ponudi prikaz Strain Elastografije, Shear Wave meritve ter
atenuacijo tkiva s posameznimi prikazi.

VPRAŠANJE 5:
Zaradi izredno minimalnih razlik pri določenih zahtevanih tehničnih specifikacijah, ki ne vplivajo na diagnostično delovanje ultrazvočnega aparata ter z namenom pridobitve vsaj dveh konkurenčnih ponudb, sprašujemo ali lahko ponudimo UZ aparat svetovno znanega proizvajalca, z sledečimi lastnostmi?
a. Širina aparata 63,1cm
b. 4K OLED monitor, velikosti 21,6'', resolucije 1920 x 1080 (Full HD)
c. Upravljalni panel nastavljiv po višini za 36,1cm
č. 10000 slik v Cineloop sekvenci
d. Dinamično območje 260dB
e. Namesto zahtevanega DVI izhoda, HDMI izhod
ODGOVOR 5:
a. Zaradi omejenega prostora, širina aparata ne sme presegati 55 cm, zato zahteva ostaja
nespremenjena.
b. Lahko ponudite 4K OLED monitor, velikosti 21,6'', resolucije 1920 x 1080 (Full HD).
c. Ne.
č. Ne.
d. Ne.
e. Ponudnik lahko ponudi tudi HDMI izhod.

VPRAŠANJE 6:
V tehnični specifikaciji, v točki 3. OSNOVNE LASTNOSTI APARATA zahtevate:'' Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde z brez-pinskimi konektorji ter dva neaktivna priključna mesta za sonde''.
Ker imajo različni proizvajalci UZ aparatov različne konektorje za priklop UZ sond in tudi različno število le-teh, prosimo, da dovolite oddajo ponudbe za UZ aparat, s štirimi aktivnimi priključnimi mesti s pinskimi konektorji, neaktivne priključne sonde (2x) pa se lahko odložijo v zato namenjen stranski nosilec UZ aparata?
ODGOVOR 6:
Naročnik ne spreminja zahteve (zahteva ostaja nespremenjena).

VPRAŠANJE 7:
V tehnični specifikaciji, v točki 14. NAČINI PRIKAZA IN PROGRAMSKA OPREMA zahtevate:'' Pri delu z linearnimi in konveksno sondo mora aparat omogočati avtomatsko ojačitev prikaza punkcijske igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in delo s tanjšimi iglami''.
Ker gre za programsko opremo, ki se nanaša predvsem na delo z linearnimi sondami (zaradi vpadnega kota UZ signala), in ker se pri skeniranju s konveksno UZ sondo (skeniranje v več smereh) igle že v osnovi lepo vidijo, sprašujemo ali lahko ponudimo ustrezen UZ aparat, ki zahtevano programsko opremo za izboljšano vidljivost igle omogoča v kombinaciji s ponujenimi linearnimi sondami?
ODGOVOR 7:
Naročnik ne spreminja zahteve (zahteva ostaja nespremenjena).

VPRAŠANJE 8:
V tehnični specifikaciji, v točki 18. NAČINI PRIKAZA IN PROGRAMSKA OPREMA zahtevate:'' Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. Avtomatska korekcija vpadnega kota''.
Ker se način izvajanja Dopplerskih meritev med proizvajalci razlikuje, vas vsled omogočitve sodelovanja naprošamo za spremembo zahteve, kot sledi:
'' Avtomatične Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki z avtomatsko ali ročno korekcijo vpadnega kota.''
ODGOVOR 8:
Naročnik ne spreminja zahteve (zahteva ostaja nespremenjena).

VPRAŠANJE 9:
V tehnični specifikaciji ARHIVIRANJE, v točki 1. zahtevate:'' Shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni trdi disk (kapacitete vsaj 1T) ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba meritev.''
Ker UZ aparat ni mišljen kot sistem za arhiviranje, vas z namenom pridobitve vsaj dveh konkurenčnih ponudb sprašujemo ali lahko ponudimo ustrezen UZ aparat z internim trdim diskom kapacitete
ODGOVOR 9:
Ne navajate ponujeno kapaciteto. Naročnik ne spreminja zahteve (zahteva ostaja nespremenjena).


Datum objave: 27.10.2020   13:57
VPRAŠANJE 10:
Naročnik za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za ponujeno opremo zahteva bančno garancijo; prav tako tudi za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
Z namenom priprave kvalitetne predvsem pa najbolj ugodne ponudbe za naročnika, vas sprašujemo, ali lahko za vsa zavarovanja predložimo menice z menično izjavo?
ODGOVOR 10:
Ne. Ostaja tako kot je.