Dosje javnega naročila 006399/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA, Trstenjakova ulica 73, 9000 Murska Sobota
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 882.334,62 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006399/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN006399/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN006399/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2020
JN006399/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.01.2021
JN006399/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.01.2021
JN006399/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006399/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006399/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 202-488033
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA
Trstenjakova ulica 73
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Valerija Mes Forjan
valerija.mes@guest.arnes.si
+386 25223482
+386 25223488

Internetni naslovi
https://os3ms.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370752/OŠ_III_MS_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21529
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL ZA POTREBE NAROČNIKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15510000
15530000
15540000
15550000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso mladih govedi, prašičje meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15111000
15113000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA GOVEJEGA IN PRAŠIČJEGA MESA IN MESNIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA PERUTNINSKEGA MESA IN IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA RIB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKI IN MLEVSKI IZDELKI TER SLAŠČICE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
15811000
15812000
15813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA KRUHA, SLAŠČIC, PEKOVSKIH IN MLEVSKIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJČNE TESTENINE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA JAJČNIH TESTENIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ZAMRZNJENIH IZDELKOV IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SVEŽE ZELENJAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: VLOŽENA IN KISANA ZELENJAVA
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA VLOŽENE ZELENJAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN OSTALE ZAMRZLINE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
15331100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ZAMRZNJENE ZELENJAVE IN OSTALIH VRTNIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIR
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA KROMPIRJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE, JUŽNO IN SUHO SADJE
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SVEŽEGA, JUŽNEGA IN SUHEGA SADJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA JABOLK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SVEŽIH JAJC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SADNIH SOKOV, SIRUPOV IN OSTALE PIJAČE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SPLOŠNIH PREHRAMBENIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKA ŽIVILA
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA DIETNIH ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA
Trstenjakova ulica 73
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2020   08:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas, da v ponudbenem predračunu sklop št. 12 združite naslednje postavke:
- MANDARINE/KLEMENTINE
- BRESKVE/NEKTARINE

saj vidimo veliko priložnost za izigravanje konkurence na račun okvirnih količin. V kolikor artiklov ne boste združili vas obveščamo, da bomo redno preverjali dobavo omenjenih artiklov in okvirne količine.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR
Predračuna ne bomo spreminjali, saj od ponudnikov pričakujemo, da za vse artikle ponudijo realno ceno.Datum objave: 26.10.2020   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Lahko.


Datum objave: 26.10.2020   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na strani 8 imate napisano: Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s tremi (3) ponudniki za obdobje 36 mesecev brez ponovnega odpiranja konkurence.
Na strani 10 imate napisano: Naročnik bo stranke okvirnega sporazuma povabil k oddaji ponudbe za oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma. Za posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma se šteje obdobje enega leta za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila, ki niso uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave.

Prosimo za pojasnila:
1. Zanima nas torej, če so glede na napisano na strani 8 in na strani 10 (kar si nasprotuje!) cene fiksne za 12 mesecev ali za 36 mesece?
2. Ali se bo odpirala konkurenca ali ne?
3. Ali so bo pri sklopih (izključujoč izjeme) izbralo 3 naročnike in so bo naročalo prvo leto pri najugodnejšem, potem pa se bo odpirala konkurenca med tremi ponudniki in za naslednje leto izbralo najugodnejšega?

Hvala lepa za odgovor.


ODGOVOR

1. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 36 mesecev, razen za sklope oz. živila , ki so uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je določen v vzorcu okvirnega sporazuma.
2. Konkurenca se v teh primerih ne bo odpirala.
3. Naročnik bo v teh primerih sklenil okvirni sporazum z največ tremi (3) dobavitelji za obdobje 36 mesecev brez ponovnega odpiranja konkurence. Izbral jih bo ob uporabi meril za izbor v skladu z razpisno dokumentacijo. Oddajanje posameznih naročil bo naročnik izvajal padajoče glede na razvrstitev ponudb v okviru meril za izbor in glede na sposobnost ponudnika, da zagotovi zahtevane količine. Naročnik naroča pri prvo-uvrščenem ponudniku, v kolikor npr. prvo-uvrščeni ponudnik, nima določenega artikla, zadostnih količin .. se naročilo odda pri drugo-uvrščenem ponudniku. Če ta ne more zagotoviti se naročnik obrne na tretje-uvrščenega.
4. Naročnik iz razpisne dokumentacije izloča odstavek na strani 10, ki se glasi: »Naročnik bo stranke okvirnega sporazuma povabil k oddaji ponudbe za oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma. Za posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma se šteje obdobje enega leta za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila, ki niso uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave, oziroma obdobje do 31. 3. 2021 za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila (izjeme), ki so uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave.«Datum objave: 27.10.2020   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 4 (ribe): ali je možna dostava 2x tedensko, ob torkih in četrtkih?
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Dostava je možna ob torkih ali četrtkih, kar je 1 x tedensko.Datum objave: 27.10.2020   11:36
VPRAŠANJE
SKLOP 4: RIBE.
2. Platesa file - lahko ponudimo morski list file?
4. Tuna v olju - imamo 1705g in 1000g pakiranje. Ali lahko popravite enoto na kg, da bodo cene ponudnikov primerljive med seboj. Prosimo za večji razpon ponujene gramature, taka specifična opredelitev je diskriminatorna do vseh ponudnikov.
5. Škarpena file - lahko ponudimo rdeči okun file?
Hvala.

ODGOVOR

2. Platesa file - lahko ponudimo morski list file? Ne.
4. Tuna v olju - imamo 1705g in 1000g pakiranje. Ali lahko popravite enoto na kg, da bodo cene ponudnikov primerljive med seboj. Prosimo za večji razpon ponujene gramature, taka specifična opredelitev je diskriminatorna do vseh ponudnikov. Ponudnik lahko ponudi tudi drugačna pakiranja oz. gramature, vendar naj bodo najboljši približek ter vašo težo preračunate na našo enoto.
5. Škarpena file - lahko ponudimo rdeči okun file? Ja.Datum objave: 28.10.2020   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da želite podpisano in žigosano ponudbeno dokumentacijo.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala.


ODGOVOR

OBRAZEC 4- IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE in OBRAZEC 5- IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE morata biti obvezno individualno lastnoročno podpisana ali/oz. podpisana z elektronskim podpisom, tako da je podpis viden na dokumentu. Za preostale dokumente zadostuje podpis ob oddaji ponudbe.


Datum objave: 29.10.2020   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pripravi predračuna smo naleteli na težave, zato prosimo za odgovore.

10. SKLOP: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN OSTALE ZAMRZLINE

23. Korneti - 74 g Ali lahko ponudimo kornet 120 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
24. Lučke - 40 g Ali lahko ponudimo kornet 70 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM.9. SKLOP: VLOŽENA IN KISANA ZELENJAVA

10. Šparglji - 660 g Ali lahko ponudimo artikel v 345g pakiranju z naslednjimi sestavinami: Zeleni šparglji, voda, jedilna sol, sredstvo za uravnavanje kislosti citronska kislina. Ceno preračunamo na zahtevano EM.

12. Zelene olive - 2500 g Ali lahko ponudimo artikel v 4,2 KG pakiranju z naslednjimi sestavinami: Zelene olive, voda, jedilna sol, sredstva za uravnavanje kislosti (citronska kislina, mlečna kislina). Ceno preračunamo na zahtevano EM.
7. SKLOP: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA

7. Sojini polpeti 1/1 Ali lahko ponudimo artikel z naslednjimi sestavinami: voda, panada (14 %) (pšenična moka, voda, kvas, jedilna sol, začimbe), sojini kosmiči (9 %), ovseni kosmiči, sončnično olje, krompirjevi kosmiči (dehidriran krompir, emulgator: E 471; stabilizator: E 450 (i); sredstvo za uravnavanje kislosti: E 330; antioksidant: E 304 (i); kurkuma, konzervans: E 223), drobtine (pšenična moka, voda, kvas, jedilna sol), ocvrta čebula (čebula (75 %), palmovo olje, pšenična moka, jedilna sol), jedilna sol, sredstvo za zgostitev: E 415; začimbe.Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, zelene, gorčice, sezama in oreškov.6. SKLOP: JAJČNE TESTENINE

11. Testenine svedri Ali lahko ponudimo testenine drugih oblik, npr. jajčne metuljčke?

13. Testenine jušne školjkice Ali lahko ponudimo testenine drugih oblik, npr. jaj. ribano kašo?

Lep pozdrav


ODGOVOR

10. SKLOP: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN OSTALE ZAMRZLINE

23. Korneti - 74 g Ali lahko ponudimo kornet 120 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Lahko.
24. Lučke - 40 g Ali lahko ponudimo kornet 70 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Lahko.
VAŠO TEŽO PRERAČUNAJTE NA NAŠO ZAHTEVANO ENOTO.


9. SKLOP: VLOŽENA IN KISANA ZELENJAVA

10. Šparglji - 660 g Ali lahko ponudimo artikel v 345g pakiranju z naslednjimi sestavinami: Zeleni šparglji, voda, jedilna sol, sredstvo za uravnavanje kislosti citronska kislina. Ceno preračunamo na zahtevano EM. LAHKO

12. Zelene olive - 2500 g Ali lahko ponudimo artikel v 4,2 KG pakiranju z naslednjimi sestavinami: Zelene olive, voda, jedilna sol, sredstva za uravnavanje kislosti (citronska kislina, mlečna kislina). Ceno preračunamo na zahtevano EM. LAHKO
VAŠO TEŽO PRERAČUNAJTE NA NAŠO ZAHTEVANO ENOTO.7. SKLOP: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA

7. Sojini polpeti 1/1 Ali lahko ponudimo artikel z naslednjimi sestavinami: voda, panada (14 %) (pšenična moka, voda, kvas, jedilna sol, začimbe), sojini kosmiči (9 %), ovseni kosmiči, sončnično olje, krompirjevi kosmiči (dehidriran krompir, emulgator: E 471; stabilizator: E 450 (i); sredstvo za uravnavanje kislosti: E 330; antioksidant: E 304 (i); kurkuma, konzervans: E 223), drobtine (pšenična moka, voda, kvas, jedilna sol), ocvrta čebula (čebula (75 %), palmovo olje, pšenična moka, jedilna sol), jedilna sol, sredstvo za zgostitev: E 415; začimbe.Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, zelene, gorčice, sezama in oreškov. LAHKO.6. SKLOP: JAJČNE TESTENINE

11. Testenine svedri Ali lahko ponudimo testenine drugih oblik, npr. jajčne metuljčke? LAHKO.

13. Testenine jušne školjkice Ali lahko ponudimo testenine drugih oblik, npr. jaj. ribano kašo? LAHKO.

Datum objave: 29.10.2020   09:47
VPRAŠANJE
4. sklop ribe
artikel 2: ali lahko ponudimo morski list file?

ODGOVOR
LAHKO.Datum objave: 29.10.2020   09:49
VPRAŠANJE
Sp.,

prosimo za posredovanje informacij na spodaj zastavljena vprašanja.

16. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

3. Marmelada rinfuza Ali lahko ponudimo artikel z naslednjimi sestavinami: sladkor, jagodna kaša (30 %), voda, kislina (citronska kislina), želirno sredstvo (pektin), sok črnega korena iz zgoščenega soka, konzervans (kalijev sorbat)

15. SKLOP: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA

8. Nektar breskev, 30 % sadni delež - 0,2 l Ali lahko ponudimo nektar 0,2 L s 50 % sadnim deležem?

9. Sirup jabolka 100% sok - 7,7 l Artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 5 L pakiranje? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Če NE, se na razpis ne moremo prijaviti.
10. Sirup gozdni sadeži 100% sok - 7,7 l Artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 0,5 L pakiranje? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
11. Sirup bezeg 100% sok - 7,7 l Artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 5 L pakiranje? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
17. Sirup jagoda, 100 % sadni delež - 5 l 100% jagodni sirup ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel z naslednjimi sestavinami: sladkor, voda, jagodni in jabolčni sok 9,00 %, sok črnega korena, citronska kislina, barvilo (karoteni), izvleček aloe vera 0,05 %, aroma

Hvala.

ODGOVOR

16. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

3. Marmelada rinfuza Ali lahko ponudimo artikel z naslednjimi sestavinami: sladkor, jagodna kaša (30 %), voda, kislina (citronska kislina), želirno sredstvo (pektin), sok črnega korena iz zgoščenega soka, konzervans (kalijev sorbat) . LAHKO.

15. SKLOP: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA

8. Nektar breskev, 30 % sadni delež - 0,2 l Ali lahko ponudimo nektar 0,2 L s 50 % sadnim deležem? LAHKO

9. Sirup jabolka 100% sok - 7,7 l Artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 5 L pakiranje? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Če NE, se na razpis ne moremo prijaviti. LAHKO. CENO USTREZNO PRERAČUNAJTE.
10. Sirup gozdni sadeži 100% sok - 7,7 l Artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 0,5 L pakiranje? Ceno preračunamo na zahtevano EM. LAHKO. CENO USTREZNO PRERAČUNAJTE.
11. Sirup bezeg 100% sok - 7,7 l Artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 5 L pakiranje? Ceno preračunamo na zahtevano EM. LAHKO. CENO USTREZNO PRERAČUNAJTE.
17. Sirup jagoda, 100 % sadni delež - 5 l 100% jagodni sirup ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel z naslednjimi sestavinami: sladkor, voda, jagodni in jabolčni sok 9,00 %, sok črnega korena, citronska kislina, barvilo (karoteni), izvleček aloe vera 0,05 %, aroma. LAHKO.
Datum objave: 30.10.2020   07:44
VPRAŠANJE
10. sklop zamrznjena zelenjava in sadje
Ali lahko v celotnem sklopu ponudimo običajno pakiranje v vrečke po 2,5kg?
artikel 2: pasirana ali v listih?
artikel 15: kakšno mešanico želite? Za juho? Za prilogo?
artikel 18: z ali brez jurčkov?
artikel 23: ali lahko ponudimo 115ml/68g kornete in ceno preračunamo na vašo gramaturo?
artikel 24: ali lahko ponudimo 110ml/75g lučke in ceno preračunamo na vašo gramaturo?

ODGOVOR

10. sklop zamrznjena zelenjava in sadje
Ali lahko v celotnem sklopu ponudimo običajno pakiranje v vrečke po 2,5kg? lahko, vašo težo preračunajte na našo zahtevano enoto
artikel 2: pasirana ali v listih? Pasirana.
artikel 15: kakšno mešanico želite? Za juho? Za prilogo? Za juho.
artikel 18: z ali brez jurčkov? Brez jurčkov
artikel 23: ali lahko ponudimo 115ml/68g kornete in ceno preračunamo na vašo gramaturo? Lahko.
artikel 24: ali lahko ponudimo 110ml/75g lučke in ceno preračunamo na vašo gramaturo? Lahko.
Datum objave: 30.10.2020   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

15. sklop Sadni sokovi sirupi in ostala pijača

1. Sadni sirup 30 % sadni delež - 5 l- IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo Zgoščen pomarančni sok min. 50 % sadni delež pakiran po 5 l. Prosim za natančnejšo specifikacijo artikla, da bodo ponudbe primerljive po ceni in kakovosti.

8. Nektar Breskev 30 % sadni delež - 0,2 l- Izdelek ima min. 50 % sadni delež. Prosim za popravek opisa artikla.

17. Sirup Jagoda 100% sadni delež - 5 l -IZDELEK OBSTAJA. Prosim za preklic podanega odgovora, saj izdelek, ki ga je predlagal konkurenčni ponudnik po kakovosti in ceni niti približno ni primerljiv z razpisanim artiklom


ODGOVOR

15. sklop Sadni sokovi sirupi in ostala pijača

1. Sadni sirup 30 % sadni delež - 5 l- IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo Zgoščen pomarančni sok min. 50 % sadni delež pakiran po 5 l. Prosim za natančnejšo specifikacijo artikla, da bodo ponudbe primerljive po ceni in kakovosti.
- Ponudniki naj ponudijo zgoščen pomarančni sok, min 50 % sadni delež - 5 l.

8. Nektar Breskev 30 % sadni delež - 0,2 l- Izdelek ima min. 50 % sadni delež. Prosim za popravek opisa artikla.
- Popravek artikla: Nektar Breskev, min 50 % sadni delež - 0,2 l

17. Sirup Jagoda 100% sadni delež - 5 l -IZDELEK OBSTAJA. Prosim za preklic podanega odgovora, saj izdelek, ki ga je predlagal konkurenčni ponudnik po kakovosti in ceni niti približno ni primerljiv z razpisanim artiklom.
- Naročnik preklicuje odgovor podan dne 29. 10. 2020 za sklop 15., za artikel 17. Sirup Jagoda 100% sadni delež - 5 l in zahteva, da ponudniki ponudijo navedeni artikel.

Naročnik iz predračuna izloča artikle pod zap. št. 9., 10., 11. in 12.

Naročnik bo objavil popravek preračuna.
Datum objave: 02.11.2020   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled in posredovanje spodaj izpostavenih vprašanj oz. predlogov.


14. SKLOP: SVEŽA KOKOŠJA JAJCA

1. Jajca - talna reja, velikost L, kakovost A ali lahko ponudimo jajca hlevske reje?


15. SKLOP: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA

1. Sirup sadni 30 % sadni delež - 5 l artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo sadni sirup z vsebnostjo 60% suhe snovi? V nasprotnem prosimo za informacijo, kaj točno ste imeli v mislih.
9. Sirup jabolka 100% sok - 7,7 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
10. Sirup gozdni sadeži 100% sok - 7,7 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
11. Sirup bezeg 100% sok - 7,7 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
12. Sirup borovnica 100% sok - 7,7 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
13. Sirup jabolka, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
14. Sirup borovnica, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
15. Sirup bezeg, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
16. Sirup gozdni sadeži, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
17. Sirup jagoda, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

14. SKLOP: SVEŽA KOKOŠJA JAJCA

1. Jajca - talna reja, velikost L, kakovost A ali lahko ponudimo jajca hlevske reje? NE.


15. SKLOP: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA

1. Sirup sadni 30 % sadni delež - 5 l artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo sadni sirup z vsebnostjo 60% suhe snovi? V nasprotnem prosimo za informacijo, kaj točno ste imeli v mislih. NE. PROSIM PONUDITE SIRUP Z MIN. 50 % SADNIM DELEŽEM OKUS POMARANČA.
9. Sirup jabolka 100% sok - 7,7 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. ODGOVOR JE BIL PODAN. 30. 10. 2020.
10. Sirup gozdni sadeži 100% sok - 7,7 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. ODGOVOR JE BIL PODAN. 30. 10. 2020.
11. Sirup bezeg 100% sok - 7,7 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. ODGOVOR JE BIL PODAN. 30. 10. 2020.
12. Sirup borovnica 100% sok - 7,7 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. ODGOVOR JE BIL PODAN. 30. 10. 2020.
13. Sirup jabolka, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. SKLOPA NE BOMO SPREMINJALI.
14. Sirup borovnica, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. SKLOPA NE BOMO SPREMINJALI.
15. Sirup bezeg, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. SKLOPA NE BOMO SPREMINJALI.
16. Sirup gozdni sadeži, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. SKLOPA NE BOMO SPREMINJALI.
17. Sirup jagoda, 100 % sadni delež - 5 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča. SKLOPA NE BOMO SPREMINJALI.Datum objave: 03.11.2020   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Merilo za ocenjevanje poleg merila cena, točkujete tudi izdelke z višjo kakovostjo. Navajate, da boste upoštevali le certifikate iz sheme kakovosti katero opredeljuje Zkme. Uredba o ZeJN dovoljuje tudi druge sheme kakovosti kot so zlata priznanja in odličja, katere podeljuje kot znak višje kakovosti GZS zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Ker v pekarstvu NI izdelkov s certifikati katere naštevate v razpisni dokumentaciji, vas pozivamo in prosimo da preučite omenjena priznanja odlični pekovski izdelki in vsled uredbi ZeJN upoštevate in točkujete tudi ta priznanja.
Hvala in lp,


ODGOVOR

Naročnik bo upošteval le certifikate iz shem kakovosti, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 03.11.2020   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto
blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični
urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da
damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da
smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen - kot predlagamo.

- V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice.
Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v
zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu
(skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek
enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po
veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je
obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na
vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz
okvirnih sporazumov. Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za
kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam. Prilaganje dobavnic za nas
kot izdajatelja eRačuna v prvi vrsti pomeni dodatno časovno zamudo, poleg tega pa nas
banka, preko katere pošiljamo eRačun dodatno bremeni - finančno, oziroma zaračuna tak
eRačun s prilogami po višji klavzuli.

ODGOVOR

- prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto
blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični
urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da
damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da
smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen - kot predlagamo.
NAROČNIK V TEM DELU NE BO SPREMINJAL RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

- V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice.
Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v
zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu
(skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek
enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po
veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je
obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na
vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz
okvirnih sporazumov. Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za
kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam. Prilaganje dobavnic za nas
kot izdajatelja eRačuna v prvi vrsti pomeni dodatno časovno zamudo, poleg tega pa nas
banka, preko katere pošiljamo eRačun dodatno bremeni - finančno, oziroma zaračuna tak
eRačun s prilogami po višji klavzuli.
NAROČNIK TEGA NE BO IZLOČIL IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN OKVIRNEGA SPORAZUMA.


Datum objave: 03.11.2020   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani..

Ali v sklopu Mleko in mlečni izdelki pod zap.štev.22. Mleko 3,5%mm 1l, sprašujete po steriliziranem ali pasteriziranem mleku?

Hvala in lp

ODGOVOR
Sterilizirano.Datum objave: 03.11.2020   08:45
VPRAŠANJE

- prosimo za dodatna pojasnila:
3. sklop sveže perutninsko meso:
3 svinjski vrat prekajen - Ali je brez kosti?
3 svinjski vrat sveži - Ali je brez kosti?
5 pleskavice - Ali so iz mešanega mesa?
6 divjačina - jelen brez kosti - Po katerem delu mesa povprašujete?
7 čevapčiči - Ali so iz mešanega mesa?
11 svinjsko pleče - Ali je brez kosti?
23 svinjski kotlet - Ali je s kostjo?
26 prosene koline - Ali povprašujete po krvavicah s proseno kašo?
27 ajdove koline - Ali povprašujete po krvavicah s ajdovo kašo?
29 pečene mesna slanina - Ali povprašujete po tako imenovani hamburški slanini?

3. sklop sveže perutninsko meso:
5 piščančji file - Ali so prsa?
6 piščančji ražnjiči - Ali so brez zelenjave?
8 puranji file zrezek - Ali so prsa?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR

prosimo za dodatna pojasnila:
3. sklop sveže perutninsko meso:
3 svinjski vrat prekajen - Ali je brez kosti? Brez kosti.
3 svinjski vrat sveži - Ali je brez kosti? Brez kosti.
5 pleskavice - Ali so iz mešanega mesa? Da.
6 divjačina - jelen brez kosti - Po katerem delu mesa povprašujete? Stegno brez kosti.
7 čevapčiči - Ali so iz mešanega mesa? Da.
11 svinjsko pleče - Ali je brez kosti? Da.
23 svinjski kotlet - Ali je s kostjo? Da.
26 prosene koline - Ali povprašujete po krvavicah s proseno kašo? Da.
27 ajdove koline - Ali povprašujete po krvavicah s ajdovo kašo? Da.
29 pečene mesna slanina - Ali povprašujete po tako imenovani hamburški slanini? Da.

3. sklop sveže perutninsko meso:
5 piščančji file - Ali so prsa? Da.
6 piščančji ražnjiči - Ali so brez zelenjave? S papriko in slanino.
8 puranji file zrezek - Ali so prsa? Da.Datum objave: 03.11.2020   08:46
VPRAŠANJE
Sp.,

Naročnika prosimo za podajo odgovora.

11. Čaj mešani 1/1 Prosimo za več informacij. Ali ponudimo sadni ali zeliščni čaj, npr. planinski?


Lep pozdrav

ODGOVOR

Planinski čaj.


Datum objave: 03.11.2020   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podajo odgovora.

18. SKLOP: DIETNA ŽIVILA

9. Desert soja (110 g x 4) Prosimo za informacijo, kakšna je EM. 110G ali 440G?

10. Desert riž (110 g x 4) Prosimo za informacijo, kakšna je EM. 110G ali 440G?


Hvala in LP


ODGOVOR

9. Desert soja (110 g x 4) Prosimo za informacijo, kakšna je EM. 110G ali 440G?

10. Desert riž (110 g x 4) Prosimo za informacijo, kakšna je EM. 110G ali 440G?

Pri obeh artiklih 110 g, 4 kom v embalaži.


Datum objave: 03.11.2020   08:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

18. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
2. Štručka brez mleka in glutena - (175 g x 3) - prosimo za informacijo, kakšna je EM. 175g?

Lep pozdrav


ODGOVOR

EM je 175 g.


Datum objave: 03.11.2020   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za posredovanje odgovorov na spodnja vprašanja;


16. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

3. Marmelada rinfuza Naročnika prosimo za informacijo, ali lahko ponudimo marmelado s sestavinami: sladkor, sadna kaša mešanega sadja v spremenljivih deležih (30 %: jabolka, slive, marelice), voda, kislina (citronska kislina), želirno sredstvo (pektin), konzervans (kalijev sorbat)


15. SKLOP: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA

11. Sirup bezeg 100% sok - 7,7 l Ali lahko ponudimo sirup bezeg 100% v 0,5L pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM,


9. SKLOP: VLOŽENA IN KISANA ZELENJAVA

12. Zelene olive - 2500 g Ali lahko ponudimo artikel v 900 g pakiranju?

Hvala in lp


ODGOVOR

16. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

3. Marmelada rinfuza Naročnika prosimo za informacijo, ali lahko ponudimo marmelado s sestavinami: sladkor, sadna kaša mešanega sadja v spremenljivih deležih (30 %: jabolka, slive, marelice), voda, kislina (citronska kislina), želirno sredstvo (pektin), konzervans (kalijev sorbat)
LAHKO.

15. SKLOP: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA

11. Sirup bezeg 100% sok - 7,7 l Ali lahko ponudimo sirup bezeg 100% v 0,5L pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM,

Ta artikel bo izločen iz sklopa.

9. SKLOP: VLOŽENA IN KISANA ZELENJAVA

12. Zelene olive - 2500 g Ali lahko ponudimo artikel v 900 g pakiranju? Lahko. Ceno ustrezno preračunajte na našo zahtevano enoto mere.Datum objave: 11.11.2020   14:58
Naročnik naproša vse ponudnike, da pri sklopu 6. Jajčne testenine pri artiklih pod zaporedno številko:

1. Testenine polžki-rinfuza in
2. Testenine špageti-rinfuza

pri enoti mere, kjer je v predračunu zapisano kom upoštevajo enoto mere kg.

Hvala.