Dosje javnega naročila 006518/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Izvedba GOI del za ureditev prostorov zdravstvene administracije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006518/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.10.2020
JN006518/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2020
JN006518/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006518/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/nmv-080rn-20-izvedba-goi-del-za-ureditev-prostorov-zdravstvene-administracije
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21567
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del za ureditev prostorov zdravstvene administracije
Referenčna številka dokumenta: NMV 080/RN-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del za ureditev prostorov zdravstvene administracije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del za ureditev prostorov zdravstvene administracije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.10.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2020   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Rok za vprašanja in rok za oddajo ponudbe je nesorazmerno kratek. Prosimo za podaljšanje za vsaj 1 teden.
Hvala.

ODGOVOR: Rok je skladen z veljavno zakonodajo. Ponudniki imajo dovolj časa za pripravo ponudb.
Datum objave: 21.10.2020   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede tehnične zmogljivosti / referenc nas zanima:
- ali se lahko prijavimo z referenco podizvajalca?
ODGOVOR: Ponudniki lahko referenčne pogoje izkažejo z referencami podizvajalcev, pod pogojem, da referenčna dela, za katera podizvajalec prispeva referenco, izvaja ta isti podizvajalec.

- ali je bila lahko referenca potrjena že v preteklosti, vendar izraža dejansko stanje (npr. v obdobju 6 mesecev)
ODGOVOR: Da. Naročnik za samo izvedbo GOI del za ureditev prostorov zdravstvene administracije, zahteva le izpolnitev referenčnega obrazca (OBR-3) in ne predložitev referenčnega potrdila.

- vodja del - v zahtevah ni navedeno, da oz. kakšen in v kolikšni vrednosti naj bi vodil objekt, v obrazcu 4a, pa je potrebno navesti objekt in vrednost le-tega.
Prosimo za ustrezno korekcijo - ali zahtev ali obrazca.
Hvala.

ODGOVOR: Referenca, ki se nanaša na vodjo del, naj bo skladna z vrednostjo in vrsto objekta reference iz obrazca OBR-3, torej na objektih kot so bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi ostarelih in drugi objekti povezani z zdravstveno dejavnostjo, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Datum objave: 22.10.2020   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali boste upoštevali tudi referenco na javnem objektu kot so šolski objekti in drugi vzgojno izobraževalni objekti. Lep pozdrav.

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 26.10.2020   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

4.3.3.3.2 - Prezračevalne naprave - ali lahko vpišemo ceno samo za 1 kpl, ker če vpisujemo še ostale cene, seštevek ni pravilen.

Hvala.

ODGOVOR: Ponudniki vpišejo ceno za celoto, to je komplet.
Datum objave: 26.10.2020   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ponudbeni predračun - 4.3.3.1.2 - Ogrevanje/hlajenje z DX sistemom, post. 2 - kaj je pravilno - zunanja enota 1 kpl, notranja enota 4 kpl? vse skupaj 1 kpl? kaj je pravilno in kje vpišemo zneske, da se ne bodo podvajali?
Hvala.

ODGOVOR: Zunanja in notranje enote so na kos, DX sistem pa komplet. Ponudniki vpišejo ceno za celoto, to je komplet.
Datum objave: 28.10.2020   10:02
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali prav razumemo, da boste upoštevali reference (za podjetje in za vodjo del) kot so šolski objekti in drugi vzgojno izobraževalni objekti?

ODGOVOR: Da.