Dosje javnega naročila 006360/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo avdio pribora za radijsko postajo Sepura SC2020, št. 430-575/2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.508,01 EUR

JN006360/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2020
JN006360/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2020
JN006360/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.01.2021
JN006360/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006360/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370848/430-575-2020_-_Razpisna_dokumentacija_-_Avdio_pribor_Sepura.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21589
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo avdio pribora za radijsko postajo Sepura SC2020, št. 430-575/2020
Referenčna številka dokumenta: 430-575/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32570000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet razpisa je dobava avdio pribora za radijsko postajo Sepura SC2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
32520000
32521000
32522000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe so servisni prostori izvajalca, kraj prevzema in dobave blaga je skladišče naročnika, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava avdio pribora za radijsko postajo Sepura SC2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2020   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z zgoraj navedenim.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2020   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki II.2.4:

Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji!

Opomba k oddelku III.: Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2020