Dosje javnega naročila 006339/2020
Naročnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Storitve: Prevzem in obdelava presežnih količin odpadne embalaže
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.463,25 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006339/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2020
JN006339/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2020
JN006339/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2020
JN006339/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.11.2020
JN006339/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006339/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Natalija.pecovnik@komunala-slb.si
+386 28055403

Internetni naslovi
https://www.komunala-slb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370850/Objava_odpadna_embalaža.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21588
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava presežnih količin odpadne embalaže
Referenčna številka dokumenta: JNMV-S-0019/20-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbira izvajalcev za prevzem in obdelavo presežnih količin odpadne embalaže na lokaciji zbirnega centra Pragersko po naslednjih razpisanih sklopih:
1. Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže,
2. Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže,
3. Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in obdelava 150 ton odpadne embalaže
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2020   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik v razpisni dokumentaciji kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti zahteva kavcijsko zavarovanje. Prosimo za pojasnilo ali lahko ponudnik namesto kavcijskega zavarovanja, kot zavarovanja za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, izroči bančno garancijo (v vrednosti 10% od skupne pogodbene vrednosti z DDV). Glede na karakteristiko različnih zavarovanj bančna garancija namreč predstavlja celo močnejše in sigurnejše zavarovanje za naročnika.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, lahko predložite bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.Datum objave: 26.10.2020   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V razpisni dokumentaciji »Obrazci ponudbe« na str. 13 (4. člen okvirnega sporazuma) je zapisano, da mora biti celotna pogodbena količina odpadne embalaže predobdelana in oddana v nadaljnjo obdelavo najkasneje do 31. oktobra 2020. Glede na rok oddaje ta rok ne mora biti več relevanten. Naročnika vljudno prosimo za spremembo roka, saj ponudnik danega okvirnega sporazuma ne mora parafirati in s tem posledično potrditi njegove vsebine.
2. V razpisni dokumentaciji manjka rok za prevzem celotne količine ter rok za oddajo v nadaljnjo obdelavo. Prosimo za popravek.


ODGOVOR
1. Rok se pravilno glasi: najkasneje do 31. 12. 2020.
2. 30 dnevni rokDatum objave: 28.10.2020   10:17
Naročnik spreminja odgovor z dne Datum objave: 26.10.2020 14:38, na podlagi prejetega pojasnila MOP:

Za pošiljke odpadne embalaže, ki so bile oddane v nadaljnjo obdelavo do 17. 12. 2020, izstavi izvajalec obdelave račun najkasneje 18. 12. 2020, za pošiljke odpadne embalaže, ki so bile oddane v nadaljnjo obdelavo od 18. 12. 2020 do 31. 12. 2020 pa izstavi izvajalec obdelave račun najkasneje 28.2.2021.

V skladu z objavljenim popravkom okvirnega sporazuma (OBRAZEC-10).