Dosje javnega naročila 006538/2020
Naročnik: OTROŠKI VRTEC METLIKA, Župančičeva cesta 1, 8330 Metlika
Blago: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 427.775,79 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006538/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN006538/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2020
JN006538/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006538/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.01.2021
JN006538/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2021
JN006538/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2021
JN006538/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2021
JN006538/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2021
JN006538/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2021
JN006538/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2021
JN006538/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.11.2021
JN006538/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2021
JN006538/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
JN006538/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2022
JN006538/2020-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2022
JN006538/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006538/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 205-498256
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OTROŠKI VRTEC METLIKA
Župančičeva cesta 1
8330
SI
Metlika
Slovenija
Župančičeva cesta 1, Iva Plut
iva.plut@vrtec-metlika.si
+386 73691289
+386 73691287

Internetni naslovi
http://www.vrtec-metlika.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370852/za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21682
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
Referenčna številka dokumenta: 1JN / 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 14
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 14
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Mleko in mlečni izdelki
Nehomogenizirano surovo mleko in izdelki iz surovega mleka
Eko mleko in mlečni izdelki
Mleko in mlečni izdelki izbrana kakovost - poreklo Slovenija

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Meso
Mesni izdelki
Eko meso in izdelki
Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Perutnina
Perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sveže ribe
Zamrznjene ribe
Konzervirane ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje, ter zelenjava in oreški.
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221000
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Zelenjava
Sadje
Suho sadje ter oreški
Eko sadje
Eko zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sadje
Zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Konzervirano sadje
Konzervirana zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in keksi
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
15811100
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Kruh
Pekovsko pecivo
Keksi
Bio kruh
Bio pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine, jušne zakuhe, žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15613300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Testenine
Jušne zakuhe
Žita
Mlevski izdelki
Eko žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjenih izdelkov iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago.
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Čaji
Začimbe
Semena in moke
Olja in margarine
Marmelade in namazi
Sladkor in sol
Paštete
Voda
Sredstva za pripravo napitkov
Keksi
Sredstva za peko
Žitni izdelki
Kis
Ostali eko izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava jajc.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
15321800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sokov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna živila
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil po sklopih:
Dietetični kruh in pecivo
Dietne marmelade in namazi
Dietna moka in musliji ter testenine
Dietni deserti in smetana
Dietni napitki
Dietna margarina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2020   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2020   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OTROŠKI VRTEC METLIKA
Župančičeva cesta 1
8330
Metlika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2020   17:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite kot to dopuščajo tudi drugi naročniki, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.ODGOVOR


Spoštovani,
na dnu predračuna je napisano odstopanje, ki ga dopuščamo. Prosimo, da ga upoštevate. V nasprotnem primeru, boste dobili manj točk pri merilu kakovost.

Lep pozdrav

Datum objave: 01.11.2020   18:12
VPRAŠANJE
Sklop 6: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
artikel 8: rumen ali zelen?

ODGOVOR


rumen.

Lep pozdrav

Datum objave: 01.11.2020   18:12
VPRAŠANJE
Sklop 6: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR

Odgovor boste prejeli naknadno.


Datum objave: 01.11.2020   18:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR

Pozdravljeni,
želimo potrdila o ne kaznovanosti, ki niso starejša od 1 meseca ali podpisane obrazce 2a in 2b.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:16


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled in posredovanje odgovorov na spodnje izpostavljena vprašanja.

Sklop 4: RIBE

15 Skuša fileti v rastlinskem olju, 125 g ali lahko ponudimo artikel v olivnem olju?


Sklop 7: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

5. Kompot mešani, 2650ml artikel brez konzervansa v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo češnje z barvilom E127 in citronsko kislino? V nasprotnem ponudbe ne moremo oddati.
13. Grah, 2650 ml ali lahko ponudimo artikel v 4250ml pakiranju?
15. Koruza, 2150 ml ali lahko ponudimo artikel v 4250ml pakiranju?
18. Olive brez koščic, zelene, brez konzervansov, steklena embalaža, 550 g ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju?
23. Paradižnikova mezga brez konzervansov, 500g ali ste imeli v mislih paradižnikov pire/pasiran paradižnik ali paradižnikov koncentrat?


Sklop 8: KRUH, PEKOVSKI IZDELKI IN KEKSI

48 keksi v obliki živalic ali lahko ponudimo artikel v obliki abecede?


Sklop 9: TESTENINE, JUŠNE ZAKUHE, ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

11. Testenine, polžki polnozrnati, 0,5 kg ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju?
12. Testenine peresniki polnozrnati, 0,5 kg ali lahko ponudimo artikel pirine peresnike v 5kg pakiranju?
14. Fritati, 500g ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
15. Kaša ribana jajčna, 3 kg ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
28. Riž beli, okrogli, 5 kg ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
39. Polenta, 5 kg- ne instant ne želite instant polente. Torej želite zdrob koruzni ali kako?
40. Polenta, 5 kg- ne instant ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
40. Polenta polnozrnata, 450 g artikel je proizvajalec izločil iz asortimana. Prosimo, da artikel umaknete iz povpraševanja.


Sklop 13: SADNI SOKOVI

7 sok gosti breskev 0,7 l niste točno specificirali sadnega deleža, ki mora ustrezati artiklu natej poziciji. Ali lahko ponudimo nektar gosti breskev s 50% sadnim deležem?


Sklop 11: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

2. Čaj borovnica, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 46,5%, cvetovi hibiskusa 36%, plodovi jabolk 10%, citronska kislina 3%, aroma (borovnica) 2,5%, borovnica 2%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
4. Čaj malina, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 46,5%, cvetovi hibiskusa 37%, malina 10%, citronska kislina 3%, aroma (malina) 3,5%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
5. Čaj breskev, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 35 %, plodovi divjih jabolk 33 %, cvetovi hibiskusa 25 %, citronska kislina 3 %, aroma breskve 3,9 %, plodovi šipka 0,1%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
7. Čaj kamilica, 200 g ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju ali ste mogoče imeli v mislih pakiranje 20g? 200g pakiranje žal ne obstaja.

13. Bazilika zdrobljena, 162 g ali lahko ponudimo artikel v 340g pakiranju?
14. Cimet mleti, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 70g pakiranju?
14. Cimet mleti, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 25g pakiranju?
15. Cimet skorja, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 17g pakiranju?
16. Janež, 10g ali lahko ponudimo artikel v 24g pakiranju?
19. Kumina cela, 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
21. Majaron zdrobljen, 133 g ali lahko ponudimo artikel v 220g pakiranju?
25. Poper črni mleti, 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?

41. Marmelada marelična, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.
42. Marmelada mešana, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.
43. Marmelada slivova, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.

56. Tunin namaz, 100 g, brez ojačevalcev okusa in konzervansov ali lahko ponudimo tunino pašteto brez konzervansov?

64. Keksi podobni albert maslenim piškotom, 920g- brez hidrogeniziranih in palminih maščob ALBERT keksi niso masleni. Ali želite navadne piškote NE maslene ali maslene?
65. Kornet za sladoled ali moramo tukaj podati ceno za 1kom korneta?

66. Čokolada v prahu, 1 kg ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
70. Kakav v prahu, 250g ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?

88 koruzne ploščice 250 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?

94 Bio cimet mleti, 40 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
96 Bio kurkuma v prahu, 40 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?


Sklop 14 : DIETNA ŽIVILA

3. GRISINI- brez glutena, jajc, laktoze, 150 g ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?
6. KRUH, bombetka, brez glutena, 75 g ali lahko ponudimo artikel kruh za hamburger v 300g pakiranju?

28. REZANCI jušni, brez glutena, 250 g ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?

32. DESERT, rižev vanilija BIO, 2 x 100 g ali lahko ponudimo artikel v 4x110g pakiranju?
33. DESERT, rižev kakav BIO, 2 x 100 g ali lahko ponudimo artikel v 4x110g pakiranju?
34. DESERT sojin vanilija, 4x110 g ali lahko ponudimo artikel v 2x115g pakiranju?
35. DESERT sojin čokolada, 4x110 g ali lahko ponudimo artikel v 2x115g pakiranju?
36. Čokolada brez glutena 100 g čokolade z označbo "brez glutena# ne najdemo. Kaj točno ste imeli v mislih?
39. SLADOLED dietni, 5X65ml prosimo za popravek EM v GRAM, kajti vsa pakiranja sladoledov so označena v gramaturah.
39. SLADOLED dietni, 5X65ml ali lahko ponudimo artikel v 4x50g pakiranju?

44. MARGARINA lahka vitaminizirana s 40 % m.m., 250 g ali lahko ponudimo artikel s 25% m.m., ker artikla z vsebnostjo 40% m.m. ne najdemo?

Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
odgovor boste prejeli v naslednjih dneh.

Lep pozdravDatum objave: 01.11.2020   18:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri popisu živil v sklopu 5: sveže in suho sadje ter zelenjava navajate solato kristalko. Solate kristalke kot take ne poznamo, poznamo pa mehkolistne in krhkolistne solate in med slednje sodi kristalka oziroma great lakes tip z res zbito glavo, kamor štejemo iceberg oz. ledenko in solato gentile, zato predlagamo da vse združite v postavko krhkolistne solate.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ne bo objavil popravek.

Lep pozdravDatum objave: 01.11.2020   18:18
VPRAŠANJE
Sklop 6
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočial prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR

Sporočite za kateri sklop sprašujete.
Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri popisu živil v sklopu 5: sveže in suho sadje ter zelenjava navajate solato kristalko. Solate kristalke kot take ne poznamo, poznamo pa mehkolistne in krhkolistne solate in med slednje sodi kristalka oziroma great lakes tip z res zbito glavo, kamor štejemo iceberg oz. ledenko in solato gentile, zato predlagamo da vse združite v postavko krhkolistne solate.

Lep pozdrav,


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali lahko v sklopu 4 ponudimo samo artikle iz podsklopa 2?

ODGOVOR

Lahko.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR
Na vprašanje smo že odgovorili.

Lep pozdravDatum objave: 02.11.2020   08:42
VPRAŠANJE
Sklop 6: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
artikel 8: rumen ali zelen?

ODGOVOR

Naročnik bo želel rumen in zelen stročji fižol in bo objavil popravek.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.11.2020   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled in posredovanje odgovorov na spodnje izpostavljena vprašanja.

Sklop 4: RIBE

15 Skuša fileti v rastlinskem olju, 125 g ali lahko ponudimo artikel v olivnem olju?


Sklop 7: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

5. Kompot mešani, 2650ml artikel brez konzervansa v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo češnje z barvilom E127 in citronsko kislino? V nasprotnem ponudbe ne moremo oddati.
13. Grah, 2650 ml ali lahko ponudimo artikel v 4250ml pakiranju?
15. Koruza, 2150 ml ali lahko ponudimo artikel v 4250ml pakiranju?
18. Olive brez koščic, zelene, brez konzervansov, steklena embalaža, 550 g ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju?
23. Paradižnikova mezga brez konzervansov, 500g ali ste imeli v mislih paradižnikov pire/pasiran paradižnik ali paradižnikov koncentrat?


Sklop 8: KRUH, PEKOVSKI IZDELKI IN KEKSI

48 keksi v obliki živalic ali lahko ponudimo artikel v obliki abecede?


Sklop 9: TESTENINE, JUŠNE ZAKUHE, ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

11. Testenine, polžki polnozrnati, 0,5 kg ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju?
12. Testenine peresniki polnozrnati, 0,5 kg ali lahko ponudimo artikel pirine peresnike v 5kg pakiranju?
14. Fritati, 500g ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
15. Kaša ribana jajčna, 3 kg ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
28. Riž beli, okrogli, 5 kg ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
39. Polenta, 5 kg- ne instant ne želite instant polente. Torej želite zdrob koruzni ali kako?
40. Polenta, 5 kg- ne instant ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
40. Polenta polnozrnata, 450 g artikel je proizvajalec izločil iz asortimana. Prosimo, da artikel umaknete iz povpraševanja.


Sklop 13: SADNI SOKOVI

7 sok gosti breskev 0,7 l niste točno specificirali sadnega deleža, ki mora ustrezati artiklu natej poziciji. Ali lahko ponudimo nektar gosti breskev s 50% sadnim deležem?


Sklop 11: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

2. Čaj borovnica, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 46,5%, cvetovi hibiskusa 36%, plodovi jabolk 10%, citronska kislina 3%, aroma (borovnica) 2,5%, borovnica 2%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
4. Čaj malina, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 46,5%, cvetovi hibiskusa 37%, malina 10%, citronska kislina 3%, aroma (malina) 3,5%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
5. Čaj breskev, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 35 %, plodovi divjih jabolk 33 %, cvetovi hibiskusa 25 %, citronska kislina 3 %, aroma breskve 3,9 %, plodovi šipka 0,1%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
7. Čaj kamilica, 200 g ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju ali ste mogoče imeli v mislih pakiranje 20g? 200g pakiranje žal ne obstaja.

13. Bazilika zdrobljena, 162 g ali lahko ponudimo artikel v 340g pakiranju?
14. Cimet mleti, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 70g pakiranju?
14. Cimet mleti, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 25g pakiranju?
15. Cimet skorja, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 17g pakiranju?
16. Janež, 10g ali lahko ponudimo artikel v 24g pakiranju?
19. Kumina cela, 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
21. Majaron zdrobljen, 133 g ali lahko ponudimo artikel v 220g pakiranju?
25. Poper črni mleti, 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?

41. Marmelada marelična, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.
42. Marmelada mešana, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.
43. Marmelada slivova, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.

56. Tunin namaz, 100 g, brez ojačevalcev okusa in konzervansov ali lahko ponudimo tunino pašteto brez konzervansov?

64. Keksi podobni albert maslenim piškotom, 920g- brez hidrogeniziranih in palminih maščob ALBERT keksi niso masleni. Ali želite navadne piškote NE maslene ali maslene?
65. Kornet za sladoled ali moramo tukaj podati ceno za 1kom korneta?

66. Čokolada v prahu, 1 kg ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
70. Kakav v prahu, 250g ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?

88 koruzne ploščice 250 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?

94 Bio cimet mleti, 40 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
96 Bio kurkuma v prahu, 40 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?


Sklop 14 : DIETNA ŽIVILA

3. GRISINI- brez glutena, jajc, laktoze, 150 g ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?
6. KRUH, bombetka, brez glutena, 75 g ali lahko ponudimo artikel kruh za hamburger v 300g pakiranju?

28. REZANCI jušni, brez glutena, 250 g ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?

32. DESERT, rižev vanilija BIO, 2 x 100 g ali lahko ponudimo artikel v 4x110g pakiranju?
33. DESERT, rižev kakav BIO, 2 x 100 g ali lahko ponudimo artikel v 4x110g pakiranju?
34. DESERT sojin vanilija, 4x110 g ali lahko ponudimo artikel v 2x115g pakiranju?
35. DESERT sojin čokolada, 4x110 g ali lahko ponudimo artikel v 2x115g pakiranju?
36. Čokolada brez glutena 100 g čokolade z označbo "brez glutena# ne najdemo. Kaj točno ste imeli v mislih?
39. SLADOLED dietni, 5X65ml prosimo za popravek EM v GRAM, kajti vsa pakiranja sladoledov so označena v gramaturah.
39. SLADOLED dietni, 5X65ml ali lahko ponudimo artikel v 4x50g pakiranju?

44. MARGARINA lahka vitaminizirana s 40 % m.m., 250 g ali lahko ponudimo artikel s 25% m.m., ker artikla z vsebnostjo 40% m.m. ne najdemo?

Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
izvolite odgovore

Sklop 4: RIBE

15 Skuša fileti v rastlinskem olju, 125 g ali lahko ponudimo artikel v olivnem olju? Seveda, saj olivno olje sodi med rastlinska.

klop 7: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

5. Kompot mešani, 2650ml artikel brez konzervansa v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo češnje z barvilom E127 in citronsko kislino? V nasprotnem ponudbe ne moremo oddati. Ne, ponudite artikel v 1000 g pakiranju brez umetnih barvil. Naročnik bo objavil popravek.
13. Grah, 2650 ml ali lahko ponudimo artikel v 4250ml pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.
15. Koruza, 2150 ml ali lahko ponudimo artikel v 4250ml pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.
18. Olive brez koščic, zelene, brez konzervansov, steklena embalaža, 550 g ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.
23. Paradižnikova mezga brez konzervansov, 500g ali ste imeli v mislih paradižnikov pire/pasiran paradižnik ali paradižnikov koncentrat?


Sklop 8: KRUH, PEKOVSKI IZDELKI IN KEKSI

48 keksi v obliki živalic ali lahko ponudimo artikel v obliki abecede?


Sklop 9: TESTENINE, JUŠNE ZAKUHE, ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

11. Testenine, polžki polnozrnati, 0,5 kg ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.
12. Testenine peresniki polnozrnati, 0,5 kg ali lahko ponudimo artikel pirine peresnike v 5kg pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.
14. Fritati, 500g ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.
15. Kaša ribana jajčna, 3 kg ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.
28. Riž beli, okrogli, 5 kg ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.
39. Polenta, 5 kg- ne instant ne želite instant polente. Torej želite zdrob koruzni ali kako?
40. Polenta, 5 kg- ne instant ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? Ne razumemo vprašanja.
40. Polenta polnozrnata, 450 g artikel je proizvajalec izločil iz asortimana. Prosimo, da artikel umaknete iz povpraševanja. Naročnik bo objavil popravek.


Sklop 13: SADNI SOKOVI

7 sok gosti breskev 0,7 l niste točno specificirali sadnega deleža, ki mora ustrezati artiklu natej poziciji. Ali lahko ponudimo nektar gosti breskev s 50% sadnim deležem? Ne, že termin sok pomeni 100% sadni delež.


Sklop 11: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

2. Čaj borovnica, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 46,5%, cvetovi hibiskusa 36%, plodovi jabolk 10%, citronska kislina 3%, aroma (borovnica) 2,5%, borovnica 2%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti. Lahko
4. Čaj malina, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 46,5%, cvetovi hibiskusa 37%, malina 10%, citronska kislina 3%, aroma (malina) 3,5%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti. Lahko
5. Čaj breskev, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 35 %, plodovi divjih jabolk 33 %, cvetovi hibiskusa 25 %, citronska kislina 3 %, aroma breskve 3,9 %, plodovi šipka 0,1%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti. Naročnik bo objavil popravek in spremenil opis artiklov.
7. Čaj kamilica, 200 g ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju ali ste mogoče imeli v mislih pakiranje 20g? 200g pakiranje žal ne obstaja. Naročnik bo objavil popravek.

13. Bazilika zdrobljena, 162 g ali lahko ponudimo artikel v 340g pakiranju? Ne
14. Cimet mleti, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 70g pakiranju? Ne
14. Cimet mleti, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 25g pakiranju? Ne
15. Cimet skorja, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 17g pakiranju? Ne
16. Janež, 10g ali lahko ponudimo artikel v 24g pakiranju? Ne
19. Kumina cela, 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? Ne
21. Majaron zdrobljen, 133 g ali lahko ponudimo artikel v 220g pakiranju? Ne
25. Poper črni mleti, 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? Ne

41. Marmelada marelična, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi. Lahko
42. Marmelada mešana, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi. Lahko
43. Marmelada slivova, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi. Lahko

56. Tunin namaz, 100 g, brez ojačevalcev okusa in konzervansov ali lahko ponudimo tunino pašteto brez konzervansov? Ne, ponudite namaz brez ojačevalcev okusa in konzervansev.

64. Keksi podobni albert maslenim piškotom, 920g- brez hidrogeniziranih in palminih maščob ALBERT keksi niso masleni. Ali želite navadne piškote NE maslene ali maslene? Želimo maslene piškote, naročnik bo objavil popravek.
65. Kornet za sladoled ali moramo tukaj podati ceno za 1kom korneta? Da.

66. Čokolada v prahu, 1 kg ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? Ne.
70. Kakav v prahu, 250g ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju? Ne. Ponudite 100 g, kakovost kot Kraš. Naročnik bo objavil popravek.

88 koruzne ploščice 250 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? Lahko, toda prejeli boste manj točk pri merilu kakovost.

94 Bio cimet mleti, 40 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? Lahko
96 Bio kurkuma v prahu, 40 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? Lahko


Sklop 14 : DIETNA ŽIVILA

3. GRISINI- brez glutena, jajc, laktoze, 150 g ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju? Lahko
6. KRUH, bombetka, brez glutena, 75 g ali lahko ponudimo artikel kruh za hamburger v 300g pakiranju? Lahko

28. REZANCI jušni, brez glutena, 250 g ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju? Lahko

32. DESERT, rižev vanilija BIO, 2 x 100 g ali lahko ponudimo artikel v 4x110g pakiranju? Lahko
33. DESERT, rižev kakav BIO, 2 x 100 g ali lahko ponudimo artikel v 4x110g pakiranju? Lahko
34. DESERT sojin vanilija, 4x110 g ali lahko ponudimo artikel v 2x115g pakiranju? Lahko
35. DESERT sojin čokolada, 4x110 g ali lahko ponudimo artikel v 2x115g pakiranju? Lahko
36. Čokolada brez glutena 100 g čokolade z označbo "brez glutena# ne najdemo. Kaj točno ste imeli v mislih? Odgovor boste prejeli naknadno.
39. SLADOLED dietni, 5X65ml prosimo za popravek EM v GRAM, kajti vsa pakiranja sladoledov so označena v gramaturah. Lahko
39. SLADOLED dietni, 5X65ml ali lahko ponudimo artikel v 4x50g pakiranju? Lahko, prosimo za preračun.

44. MARGARINA lahka vitaminizirana s 40 % m.m., 250 g ali lahko ponudimo artikel s 25% m.m., ker artikla z vsebnostjo 40% m.m. ne najdemo? Odgovor boste prejeli naknadno.

Lep pozdravDatum objave: 02.11.2020   09:09
VPRAŠANJE
Pozivamo Vas, da opredelite kakšna je razlika med solato ledenko in solato kristalko.

Prav tako Vas pozivamo, da nam obrazložite katero solato ste mislili pod solata zelena, druge vrste.

Za odgovore se Vam vnaprej zahvaljujemo,

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik si želi staro slovensko sorto ljubljansko ledenko.
Ker gre za izbiro po artiklih, ne bo težava, če je ne morete ponuditi.

Naročnik je dopustil možnost, da je katero izmed solat, ki bi jih želel naročiti pozabil navesti. Mislili smo različne zelene solate, različne radiče ...

Lep pozdrav

Datum objave: 02.11.2020   09:26
VPRAŠANJE
Sklop 6
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočial prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR


Lahko

Datum objave: 02.11.2020   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled in posredovanje odgovorov na spodnje izpostavljena vprašanja.

Sklop 4: RIBE

15 Skuša fileti v rastlinskem olju, 125 g ali lahko ponudimo artikel v olivnem olju?


Sklop 7: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

5. Kompot mešani, 2650ml artikel brez konzervansa v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo češnje z barvilom E127 in citronsko kislino? V nasprotnem ponudbe ne moremo oddati.
13. Grah, 2650 ml ali lahko ponudimo artikel v 4250ml pakiranju?
15. Koruza, 2150 ml ali lahko ponudimo artikel v 4250ml pakiranju?
18. Olive brez koščic, zelene, brez konzervansov, steklena embalaža, 550 g ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju?
23. Paradižnikova mezga brez konzervansov, 500g ali ste imeli v mislih paradižnikov pire/pasiran paradižnik ali paradižnikov koncentrat?


Sklop 8: KRUH, PEKOVSKI IZDELKI IN KEKSI

48 keksi v obliki živalic ali lahko ponudimo artikel v obliki abecede?


Sklop 9: TESTENINE, JUŠNE ZAKUHE, ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

11. Testenine, polžki polnozrnati, 0,5 kg ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju?
12. Testenine peresniki polnozrnati, 0,5 kg ali lahko ponudimo artikel pirine peresnike v 5kg pakiranju?
14. Fritati, 500g ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
15. Kaša ribana jajčna, 3 kg ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
28. Riž beli, okrogli, 5 kg ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
39. Polenta, 5 kg- ne instant ne želite instant polente. Torej želite zdrob koruzni ali kako?
40. Polenta, 5 kg- ne instant ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
40. Polenta polnozrnata, 450 g artikel je proizvajalec izločil iz asortimana. Prosimo, da artikel umaknete iz povpraševanja.


Sklop 13: SADNI SOKOVI

7 sok gosti breskev 0,7 l niste točno specificirali sadnega deleža, ki mora ustrezati artiklu natej poziciji. Ali lahko ponudimo nektar gosti breskev s 50% sadnim deležem?


Sklop 11: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

2. Čaj borovnica, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 46,5%, cvetovi hibiskusa 36%, plodovi jabolk 10%, citronska kislina 3%, aroma (borovnica) 2,5%, borovnica 2%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
4. Čaj malina, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 46,5%, cvetovi hibiskusa 37%, malina 10%, citronska kislina 3%, aroma (malina) 3,5%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
5. Čaj breskev, 1 kg ali lahko ponudimo čaj z vsebnostjo aronija 35 %, plodovi divjih jabolk 33 %, cvetovi hibiskusa 25 %, citronska kislina 3 %, aroma breskve 3,9 %, plodovi šipka 0,1%? Če NE, se na povpraševanje žal ne moremo prijaviti.
7. Čaj kamilica, 200 g ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju ali ste mogoče imeli v mislih pakiranje 20g? 200g pakiranje žal ne obstaja.

13. Bazilika zdrobljena, 162 g ali lahko ponudimo artikel v 340g pakiranju?
14. Cimet mleti, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 70g pakiranju?
14. Cimet mleti, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 25g pakiranju?
15. Cimet skorja, 10 g ali lahko ponudimo artikel v 17g pakiranju?
16. Janež, 10g ali lahko ponudimo artikel v 24g pakiranju?
19. Kumina cela, 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
21. Majaron zdrobljen, 133 g ali lahko ponudimo artikel v 220g pakiranju?
25. Poper črni mleti, 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?

41. Marmelada marelična, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.
42. Marmelada mešana, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.
43. Marmelada slivova, 5 kg gastro pakiranje ne obstaja brez konzervansov. Ali lahko ponudimo astikel z dovoljenimi konzervansi.

56. Tunin namaz, 100 g, brez ojačevalcev okusa in konzervansov ali lahko ponudimo tunino pašteto brez konzervansov?

64. Keksi podobni albert maslenim piškotom, 920g- brez hidrogeniziranih in palminih maščob ALBERT keksi niso masleni. Ali želite navadne piškote NE maslene ali maslene?
65. Kornet za sladoled ali moramo tukaj podati ceno za 1kom korneta?

66. Čokolada v prahu, 1 kg ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
70. Kakav v prahu, 250g ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?

88 koruzne ploščice 250 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?

94 Bio cimet mleti, 40 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
96 Bio kurkuma v prahu, 40 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?


Sklop 14 : DIETNA ŽIVILA

3. GRISINI- brez glutena, jajc, laktoze, 150 g ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?
6. KRUH, bombetka, brez glutena, 75 g ali lahko ponudimo artikel kruh za hamburger v 300g pakiranju?

28. REZANCI jušni, brez glutena, 250 g ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?

32. DESERT, rižev vanilija BIO, 2 x 100 g ali lahko ponudimo artikel v 4x110g pakiranju?
33. DESERT, rižev kakav BIO, 2 x 100 g ali lahko ponudimo artikel v 4x110g pakiranju?
34. DESERT sojin vanilija, 4x110 g ali lahko ponudimo artikel v 2x115g pakiranju?
35. DESERT sojin čokolada, 4x110 g ali lahko ponudimo artikel v 2x115g pakiranju?
36. Čokolada brez glutena 100 g čokolade z označbo "brez glutena# ne najdemo. Kaj točno ste imeli v mislih?
39. SLADOLED dietni, 5X65ml prosimo za popravek EM v GRAM, kajti vsa pakiranja sladoledov so označena v gramaturah.
39. SLADOLED dietni, 5X65ml ali lahko ponudimo artikel v 4x50g pakiranju?

44. MARGARINA lahka vitaminizirana s 40 % m.m., 250 g ali lahko ponudimo artikel s 25% m.m., ker artikla z vsebnostjo 40% m.m. ne najdemo?

Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Sklop 6
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočial prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR
Izvolite dodatne odgovore.

23. Paradižnikova mezga brez konzervansov, 500g ali ste imeli v mislih paradižnikov pire/pasiran paradižnik ali paradižnikov koncentrat? Paradižnikov koncentrat.

48 keksi v obliki živalic ali lahko ponudimo artikel v obliki abecede? Lahko

39. Polenta, 5 kg- ne instant ne želite instant polente. Torej želite zdrob koruzni ali kako?
40. Polenta, 5 kg- ne instant ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? Koruzni zdrob

44. MARGARINA lahka vitaminizirana s 40 % m.m., 250 g ali lahko ponudimo artikel s 25% m.m., ker artikla z vsebnostjo 40% m.m. ne najdemo? Želeli bomo margarino brez mlečnih maščob, naročnik bo objavil popravek.


Lep pozdravDatum objave: 03.11.2020   07:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 13: SADNI SOKOVI
3. Zgoščen jabolčni sok, 1l- izdelek v 1 l pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 5 L pakiranju?

4. Korenčkov sok, 100% s.d., 0,75 l- izdelek v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 0.7 ali pa 1 L pakiranju?ODGOVOR
Spoštovani,


Zgoščen jabolčni sok, 1l- izdelek v 1 l pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 5 L pakiranju? Lahko

4. Korenčkov sok, 100% s.d., 0,75 l- izdelek v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 0.7 ali pa 1 L pakiranju? lahko

Naročnik bo objavil popravek.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.11.2020   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v RD, " 17. člen Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje....Ponudnik mora podati dokazila o osnovni sposobnosti gospodarskega subjekta (kandidata, ponudnika, osebe, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje in podizvajalca)" Kakšna dokazila so mišljena? Hvala za odgovor.ODGOVOR


Spoštovani,
izvolite odgovor
ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri jim je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Mišljen je izpolnjen ESPD obrazec in izpolnjeni obrazca 2a in 2b. Na osnovi vseh treh naročnik lahko sam preveri osnovno sposobnodt ponudnika.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.11.2020   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za odgovore na spodnja vprašanja:
Sklop 9: TESTENINE, JUŠNE ZAKUHE, ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
28. Riž beli, okrogli, 5 kg
ali lahko ponudimo 10kg?

41. Rižek pirin, 1kg
Ali lahko ponudimo pirini klobučki polnozrnati 350g?

Najlepša hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Izvolite odgovor:
Sklop 9: TESTENINE, JUŠNE ZAKUHE, ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
28. Riž beli, okrogli, 5 kg
ali lahko ponudimo 10kg? Lahko, prejeli boste manj točk pri merilu kakovost

41. Rižek pirin, 1kg
Ali lahko ponudimo pirini klobučki polnozrnati 350g? Lahko, prejeli boste manj točk pri merilu kakovost

Lep pozdrav

Datum objave: 05.11.2020   15:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- ali se za zavarovanje vzame 1 letna vrednost ali 3 letna? Če je vrednost 3 letna je to kar precej velik znesek za vnovčenje zavarovanja - glede npr. na vrednost reklamacij in zelo velik strošek za dobavitelja. Prosimo, da vrednost zavarovanja zmanjšate na bolj sprejemljive zneske - vrednost menice npr. do 2000.

- navajate predložitev rednega cenika. Prosimo, da to zavržete. Predlagamo, da se naročnik sproti dogovarja z ponudnikom, v primeru, ko se pojavi potreba po novem artiklu. Takšna ponudba je zagotovo ugodnejša od cen na rednem ceniku, ki je precej obsežen in se nenehno spreminja - kar pomeni, da vam bi morali ob vsaki spremembi poslati nov cenik.

- merilo kakovost - če pravilno razumemo se za kakovost ne upoštevajo certifikati?

- v primeru reklamacije navajate dostavo v roku 1 ure. Prosimo, da čas podaljšate na 2 uri, da lahko ponudniki v realnem času korektno rešimo zadevo - težava so cestne razmere.

- navajate odvoz embalaže še isti dan oziroma najkasneje naslednji dan po dobavi. Prosimo, da kot dober gospodar in ekološko osveščen dovolite odvoz ob naslednji dostavi.

- ali je v sklopih 2 in 3 zahtevano, torej je pogoj slovensko poreklo?

- ali zahtevate v sklopu 3, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

- prosimo za dodatne informacije:
Sklop 2: Meso in mesni izdelki
Podsklop 1: meso
10. Svinjska ribica file - Ali povprašujete svinjski pljučni pečenki?
11. Mleto goveje meso - Ali je iz plečeta?
Podsklop 2: Mesni izdelki
16. Ocvirki za zabelo, min. 40 % ocvirkov - Ali povprašujete po ocvirkih zalitih v masti?
20. Panceta suha - Ali povprašujete po suhi dimljeni panceti?
21. Pečena panceta - Ali povprašujete po tako imenovani hamburški slanini?
24. Pršut brez kosti - Ali povprašujete po suhem pršutu?
26. Šunka kosi - Prosimo za opisa artikla. Kaj pomeni kosi? Navedite primer artikla.
27. Šunka kuhana - Ali povprašujete po suhi šunki brez kosti za kuhanje? Navedite primer artikla.
Sklop 3: PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI
Podsklop 1: Perutnina
1. Piščančji file - Ali so prsa?
1. Piščančji file - Ali je v kosu?
3. Piščančje stegno, razred kakovosti A, 120 g/kos - Ali je s kostjo in kožo?
5. Puranji file, narezan na zrezke, 60-80 g - Ali so prsa?
6. Puranji file, razred kakovosti A - Ali so prsa?
Podsklop 2: Perutninski izdelki
7. Puranja šunka - Ali je v kosu?
8. Piščančja salama - Ali je v kosu?
11. Puranja prsa v ovitku, brez glutena - Ali je v kosu?
12. Piščančje prsi v ovitku - Ali je v kosu?

Hvala za odgovore.
ODGOVOR
Spoštovani,
izvolite odgovore.


ali se za zavarovanje vzame 1 letna vrednost ali 3 letna? Če je vrednost 3 letna je to kar precej velik znesek za vnovčenje zavarovanja - glede npr. na vrednost reklamacij in zelo velik strošek za dobavitelja. Prosimo, da vrednost zavarovanja zmanjšate na bolj sprejemljive zneske - vrednost menice npr. do 2000. Spoštovani, upošteva se triletna vrednost z DDV.
- navajate predložitev rednega cenika. Prosimo, da to zavržete. Predlagamo, da se naročnik sproti dogovarja z ponudnikom, v primeru, ko se pojavi potreba po novem artiklu. Takšna ponudba je zagotovo ugodnejša od cen na rednem ceniku, ki je precej obsežen in se nenehno spreminja - kar pomeni, da vam bi morali ob vsaki spremembi poslati nov cenik. cENIKA NI POTREBNO PRILOŽITI.

- merilo kakovost - če pravilno razumemo se za kakovost ne upoštevajo certifikati? Pri merilu ne bodo upoštevami, so pa pogoj pri nekaterih podsklopih.

- v primeru reklamacije navajate dostavo v roku 1 ure. Prosimo, da čas podaljšate na 2 uri, da lahko ponudniki v realnem času korektno rešimo zadevo - težava so cestne razmere. Žal tako pozno artiklov ne moremo uporabiti.

- navajate odvoz embalaže še isti dan oziroma najkasneje naslednji dan po dobavi. Prosimo, da kot dober gospodar in ekološko osveščen dovolite odvoz ob naslednji dostavi. Odvoz je lahko pri naslednji dostavi.

- ali je v sklopih 2 in 3 zahtevano, torej je pogoj slovensko poreklo? Ja. Naročnik bo pri ekološkem mesu dopisal ta pogoj.


10. Da
11. Da
16. Da
20. Da
21. Da
24. Da
26. V ovoju
27. Prekajena brez kosti
1. Da
1. Da
3. Da
5. Da
6. Da
7. Da
8. Da
11. Da
12. Da
Neočnik bo objavil popravek.

Lep pozdrav