Dosje javnega naročila 006459/2020
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
Storitve: Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 253.663,76 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006459/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN006459/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2020
JN006459/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2020
JN006459/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.02.2021
JN006459/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006459/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 203-493861
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
SI
Domžale
Slovenija
Matjaž Draksler
matjaz.draksler@jkp-prodnik.si
+386 17295440
+386 17295450

Internetni naslovi
http://www.prodnik.si
https://www.prodnik.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.prodnik.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21667
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže
Referenčna številka dokumenta: OPJKP042020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže - 1080 ton
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dob pri Domžalah
II.2.4 Opis javnega naročila
kot navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3 in izrednih okoliščin
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže - 540 ton
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dob pri Domžalah
II.2.4 Opis javnega naročila
kot navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3 in izrednih okoliščin
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
opisano v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot opisano v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Javno naročilo se oddaja v skladu s 100a. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20; ZIUZEOP-A).
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
Domžale
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2020   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo za objavo razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

objavljeno je na: https://www.prodnik.si/info-za-uporabnike/javna-narocila
Lep pozdrav.Datum objave: 23.10.2020   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na str. 2 je zapisano, da mora ponudnik do 20. 11. 2020 prevzeti 1080 ton embalaže, do 31.12.2020 pa še 540 ton. Upoštevajoč, da je rok za oddajo 30.10.2020 in da je nato potrebna še uradna izbira ponudnika in podpis pogodb s strani treh podpisnikov (naročnik, ponudnik in Ministrstvo za okolje in prostor) je rok za prevzem nedvomno prekratek. Pričakovati je, da bo pogodba podpisana najhitreje v drugem tednu novembra, kar pomeni da bi imel ponudnik le teden dni za prevzem količine v višini 1.080 ton. Rok je tako očitno nemogoče izpolniti.

Vljudno prosimo, da naročnik upošteva to pripombo in rok za prevzem ustrezno podaljša.

ODGOVOR

Spoštovani,
roki prevzema emablaže so bili določeni s strani financerja in jih ne moremo podaljšati.
Lep pozdrav.